CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۲
بهمن

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

218 مقاله ارائه شده در نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (09th Symposium of Geological Society of Iran) که 8 و 9 شهریور 1384 توسط انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1537 صفحه ارائه شده اند.

با افزوده شدن این مجموعه، مقالات همایش های انجمن زمین شناسی ایران در بانک مقالات سیویلیکا نهایی شده و امکان دریافت آنها توسط اعضای محترم وجود دارد. از طریق لینکهای زیر می توانید مجموعه مقالات کلیه کنفرانسها را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که نسخه های دیجیتالی مجموعه های اول تا هشتم تماما توسط سیویلیکا تهیه شده است.

1. عدم تطابق ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی کارست تاقدیس آسماری
2. عناصر نادر خاکی REE در گارنت از کانسار آهن سنگان
3. طراحی مجدد زهکشی سیلاب و محدوده خاک روباره در معدن شماره 3 سنگ آهن گل گهر
4. ضخامت و شدت دوقلویی کلسیت، شاخصی جهت میزان دگرگونی درمرمرهای کمپلکس توتک
5. شبیه سازی روند تغییرات مواد جامد محلول در مخزن سد کرخه
6. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان شمال شرق اهواز به منظور قطعیت دادن به پارامترهای تخصیصی آبخوان و محاسبه بیلان
7. شواهد پهنه برشی شکل پذیر در سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه زرین، اردکان
8. شناسائی کانی های رسی افق های شیلی مشکل ساز در حفاری میدان نفتی مارون ( سازندهای آسماری، پابده و گورپی )
9. شناسایی فلزات طلا و آلومینیم در حالتهای پلی کریستالی و تک بلوری با استفاده از پراش میکروسکوپی الکترونی عبوری TEM
10. سنگواره های مرجانها وبازوپایان فراسنین وارتباط آنها با یکدیگر در رخنمون شمال غربدراور
11. سن سنجی زمین لغزشها بر اساس شواهد بیولوژیکی ( مطالعه موردی ) جنوب شرقی استان لرستان
12. زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه بالایی شمال شرق اصفهان، زفره
13. زمین شناسی، پتروگرافی، محیط رسوبی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل ذخایر سلستیت تاقدیس بنگستان در شمال غرب بهبهان
14. زمین ساخت جنبای پهنه گسلی کوهبنان در منطقه ده زوییه تا پابدنا : شاخص های ریخت شناختی و لرزه خیزی
15. زمین آب شیمی و زمین دماسنجی چشمه های آب گرم و معدنی دامنه جنوبی و جنوب غربی تفتان
16. زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سد های مهم ایران
17. رده بندی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های دگرسانی منطقه ی طارم
18. رخساره ها ومحیط های رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی شمال خاوری کلاردشت
19. رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های هم ارز سازند فاجان در ناحیه فیل زمین، شمال شرق تهران ( البرز مرکزی )
20. رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بهرام در شرق زرند کرمان
21. رخساره ها و محیط های رسوبی سازند فهلیان در میدان نفتی دارخوین ، جنوب باختر ایران
22. رانش زمین در حاجی آباد فشم و اثرات زیست محیطی آن
23. روزنبران پرمین بالایی در شمالغرب ایران
24. رفتار فلدسپارها در طی دگرشکلی حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک , شمال غرب زاهدان , ایران
25. دگرشکلی و ارتباط آن با تبلور کانیهای دگرگونی در منطقه ده نو ( مشهد - خراسان )
26. دگرسانی گرمابی و کانه زایی مس در سنگهای ولکانیکی محدوده مجدر - جنوب شرق اردبیل
27. خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار
28. خنثی سازی اثر مولفه سنژنتیک داده های ورقه 1:50000 خوسف با روش تفکیک جوامع سنگیو محاسبه مقادیر شاخص غنی شدگی
29. حبیوزوناسیون قسمت زیرین سازند گورپی در کبیرکوه بر مبنای فرامینیفرا و تطابق آن با برش الگوی Elkf و مقاطع جهانی
30. تعیین گروههای سنگی مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی
31. تعیین ژنز کانسار رسی فریادون با استفاده از روشهای زمین شیمیایی
32. تعیین قابلیت لرزهخیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد خاکی توزانلو درگز
33. تخمین ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان توسط سیستم عصبی - فازی تطبیقی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
34. تخمین زمین آماری درپروژه اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه بیدستر – جنوب زاهدان ( نمونه برداری از خاک در شبکه منظم )
35. تخمین درجه دگرگونی و مسیر P-T سنگ های کالک سیلیکاته ( اسکارن ) در هاله دگرگونی توده نفوذی کوه لاله زار در شمال شرق بافت کرمان
36. تخمین گونههای سنگی و تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از تکنیک خوشهسازی میان مرکز فازی و مدلسازی فازی
37. تحلیل عددی نشت از ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان )
38. تحلیل ساختاری کوه زراب با تاکید بر شواهد چند دگرشکلی (Poly deformation)
39. تحلیل ریزساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان
40. تحلیل دیدگاههای دینامیکی در مقایل استاتیکی درتحولات پترولوژیکی سنگهای کره زمین
41. تحلیل استرین نهایی درکنگلومرای دگرشکل شده قطرویه، جنوب غرب ایران
42. تحلیل احتمال اندیشانه خطرپذیری تونل گلاب در برابر زلزله
43. تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان
44. تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی آبراهه ای ورقه 1:50000 خوسف جهت اکتشاف نواحی امید بخش معدنی
45. تاثیر تکتونیک ترافشارشی (transpression) در فضا سازی برای نفوذ توده های گرانیتوئیدی پهنه سنندج - سیرجان ( بخش شمال باختری )
46. تاثیر ویژگی های بافتی بر روی خواص مهندسی سنگهای آهکی تزئینی استان فارس
47. تائیر لایه بندی مکانیکی در هندسه کمربندهای تراستی
48. تأثیر خردایش محصول میانی کارخانه های فرآوری زغالسنگ بر افزایش کارآیی عملیات : مطالعه موردی کارخانه زغالشویی زرند کرمان
49. تأثیر هتروژنی در برهمکنش هیدرولیکی لایه های آبدار آبخوان دشت کربلا
50. تأثیر میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران
51. توزیع انرژی لرزه ای در منطقه هندوکش و مقایسه آن با توزیع انرژی لرزه ای در ایران
52. توزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز
53. تهیه مدل جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS
54. تفسیر داده های ژئوالکتریک محدوده دشت اشتهارد
55. تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگ های سیلیسی آواری و کربناته سازند آیتامیر ( کرتاسه زیرین – فوقانی ) ، جنوب ناحیه آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
56. تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری سنگهای کربناته سازند سرچشمه در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ - شمال شرق ایران
57. تفسیر نتایج آزمایشات ژئو تکنیکی ساختگاه مجتمع مسکونی زیتون شهر اصفهان
58. تفکیک توده های پورفیری عقیم و کانه دار در جنوب چهارگوش خضرآباد یزد با استفاده از ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ( REE )
59. تفکیک ژئوشیمیایی سنگهای آذرین نوار افیولیتی سبزواردرشمال فرومد
60. بررسیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده نفوذی آلکالن بزقوش ( جنوب سراب، شمالغرب ایران )
61. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت تسوج
62. بررسی عناصر نادر خاکی در اسکارن های کلسیم دار جانشین اسکارنهای منیزیم دارجهق – زنجانبر ( ایران مرکزی ) عناصر
63. بررسی شیل ارغوانی سازند پابده جنوب شرق شیراز برای ساخت آجر
64. بررسی سازوکار و زمین لرزه ها با توجه به انرژی و گشتاور لرزه ای از شرق تنگه هرمز درایران تا حدود غرب بندرکراچی در پاکستان ( منطقه مکران )
65. بررسی زمین شیمیایی کانسار مس _ طلا _ نقره قلعه زری ، خراسان جنوبی
66. بررسی زمین شیمی وکانی شناسی خاک آجرپزی وآجرتولیدی، دشت کوارومرودشت ، استان فارس
67. بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه کوی ولیعصراصفهان
68. بررسی رفتار عناصراصلی در محیط های دگرسانی هیدروترمال سنگ های ماگمایی منطقه قزوین - زنجان
69. بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان
70. بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مسأله دار در ساختگاه سد سیوند
71. بررسی تاثیرات استفاده از نمک و آب شور در معابر شهری و جاده ها به منظور جلوگیری ازیخبندان بر روی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ارومیه
72. بررسی تاثیر نرمه گیری روی کیفیت محصول نهایی مدار فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر
73. بررسی بیلان دشت ایذه و نقش تکتونیک در ارتباط هیدرولیکی آبخوانهای بین حوضه ای
74. بررسی استعدادبالقوه آلودگی سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS
75. بررسی اثر فشردگی رسوبات، جریان سیالات و انتقال حرارت در مهاجرت هیدروکربن با ارائه مدل عددی در سازندهای کنگان و دالان
76. بررسی اکتشافی پتانسیل های نسوز و بوکسیت درزی ولی _ داش آغل شرق بوکان ( آذربایجان غربی )
77. بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب - خاک و نهشته های رسوبی
78. بررسی پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه چال قلعه بادمستان ( طارم علیا استان زنجان )
79. بررسی پارامتر های لرزه ای زمین لرزه های بم و زرند با تاکید بر پس لرزه ها
80. بررسی ژئوشیمیایی و سیالات درگیر کانسار آنتیموان سفیدآبه در شمالغرب کوه آساگی ( شمال استان سیستان وبلوچستان )
81. بررسی ژئوشیمی ،کانی شناسی و منشاءکانسار منگنز صفو ( جنوب باختر ماکو )
82. بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئودینامیکی پی سنگ سد مرزی تنگ حمام شهرستان سرپلذهاب
83. بررسی و تحلیل تکتونیک فعال بوسیله فاکتورهای مرتبط با پیشانی کوهستان در منطقه شمال بیرجند
84. بررسی و مطالعه فرایند تجزیه بیولوژیکی (Biodegradation) و نقش آن درتولید گاز H 2 S در میدان نفتی مسجد سلیمان
85. بررسی هاله دگرگونی مجاورتی و محیط تکتونوماگمایی گابروهای غرب آوج
86. بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه های کارستی موگرمون و سرآسیاب
87. بررسی نتایج آزمایشهای پرسیومتری در سنگهای سست soft rock سازند میشان در جزیره خارک و مقایسه آن در سنگهای مختلف
88. بررسی چگونگی تغییرات میزان اکسیژن در طی انبایش سازند گورپی در برش الگو بر اساس "فاکتورهای حفاظت مواد ارگانیکی "
89. بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در ساختگاه سد - مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان )
90. بررسی منشأ ، ژئوشیمی و اهمیت اکتشافی مس و طلا در کانسار تکنار ( بردسکن )
91. بررسی مقدماتی زمین لرزه چهارم اسفند ماه 1383 زرند کرمان
92. بررسی لرزه زمین ساخت و جنبش نیرومند زمین در گستره بم با نگرشی ویژه به زمین لرزه دی ماه 1382 بم
93. بررسی فرایندهای دیاژنتیکی و دولومیتی شدن و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند دالان در برش کوه سورمه
94. برآوردروند فرسایش پذیری رسوبدهی حوضه آبریز رودخانه زیارت ( از سرشاخه های اصلی رودخانة قره سو گرگان ) با روشبرآورد رسوب هودسن
95. برآورد ضریب تراوایی معادل سازندهای سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبیه سازی شبکه شکستگیهای توده سنگی
96. برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونلهای متروی اصفهان قطعه جنوبی ( صفه - آزادی)
97. برآورد میزان انتقال بار بستر رودخانه زولاچای ( سلماس ) با استفاده از خصوصیات هیدرولیکی و رسوب شناسی
98. برآورد فراوانی نسبی شکستگی های مخزن آسماری در میدان پارسی به روش RFF
99. بیوستراتیگرافی اسپور و پولن سازند شمشک در برش فریزی، شمال غرب مشهد
100. بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در برش روته، منطقه فشم در شمال تهران
101. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون ( شمال کرمان )
102. بیو استراتیگرافی سازند سروک در میدان نفتی بینک، شمال غرب بوشهر
103. استفاده از روش های دورسنجی به منظور شناسائی مناطق دگرسانی در چهار گوشه 1/50000 میانه ( شمالغرب ایران )
104. استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS جهت اکتشاف و پیشنهاد مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شیمیایی در محدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه
105. استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی به منظور تعیین مکانیسم غالب گسلهای لرزه زا
106. اسپورها و میکروفیتوپلانکتونهای سازند جیرود در برش چینه شناسی دروار , غرب دامغان
107. ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون
108. ارزیابی رفتارهیدروژئومکانیکی و نفوذپذیری پی سد رودبار لرستان
109. ارزیابی ذخیره تیتانیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق
110. ارزیابی اختصاصاتمخزنی سازند آسماری میدان نفتی شادگان
111. ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک
112. ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی یکی از مخازن نفتی کربناته خلیج فارس
113. ارائه یک توالی کامل افیولیتی از مجموعه های افیولیتی دهشیر – شهر بابک
114. اثرات زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم بر روی قناتهای منطقه
115. ایکنوفسیل های رسوبات فلیش شرق ایران
116. اولین گزارش از استراکدهای آلبین بالایی - سنومانین زیرین در برش چناروئیه ( غرب کرمان )
117. اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصد هزارم رونیز
118. اکتشاف ژئوشیمیایی مارن های استان خوزستان
119. اکتشاف نیمه تفصیلی رسوبات مخروط افکنه کلاته سلیمان در جنوب بیرجند
120. افت سطح آب زیر زمینی و نشست زمین در دشت مشهد
121. آشکارسازی مکانهای بهینه، جهت توسعه فیزیکی آتی شهر کنگان،با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای RS و GIS
122. آشفتگی زیستی رسوبات منطقه بین جذر و مد در سواحل شمال خلیج فارس : مطالعه ای محلی از ساحل جنوب شهر بندر عباس
123. آیندة علوم زمین
124. آنالیز آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت زیدون، استان خوزستان
125. آنالیز و تحلیل پایداری زمین لغزش تنگ تلخ در سد مخزنی ابوالفارس
126. پردازش طیفی پیشرفته داده های VNIR و SWIR سنجنده استر در نقشه برداری زون های دگرسانی ذخایر مس پرفیری
127. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز تودة گرانیتوئیدی چشمه بید، جنوب شرق زاهدان
128. پتروگرافی وپترولو ژی سنگهای ماگمایی شمال شرق اهر
129. پتروگرافی و پتروژنز ماگماتیسم ترشیری شرق هریس ( جنوب شرق تبریز )
130. پتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک اسید و توده های نفوذی هرزندات دیوان داغی ( شمال مرند ) و اهمیت ژئودینامیکی آنها
131. پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد
132. پتروگرافی و ژئوشیمی ولکانیک های آلکالن شمال غرب مشکین شهر با نگاهی به دگرسانی منطقه
133. پتروژنز توده آپاتیت دار چاه ترش
134. پتروژنز توده های نیمه عمیق نشلج ( غرب کاشان )
135. پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی تودة کوارتز مونزونیتی تویه - دروار، جنوب غرب دامغان
136. پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب کهریزک ( جنوب تهران )
137. پترولوژی سنگهای آتشفشانی الموت و مقایسه آنها با سنگهای تراکی آندزیت دماوند
138. پترولوژی توده گرانیتوئیدی شاه کوه ( شمال شرق بافت )
139. پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین پتاسپکو و اولتراپتاسیک شمالغرب مرند
140. پتروفابریک سنگ های دگرگونی بیارجمند، نشانه هایی از پهنه برشی تکتونیک کششی در پوسته قاره ای ایران مرکزی
141. پترو گرافی و پترولوژی توده نفوذی کمتال ( خاور جلفا و سیه رود )
142. پالینولوژی سازند جیرود در برش چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران
143. پالینولوژی سازند آب حاجی در برش باب نیزو ، شمال غرب کرمان
144. پیش بینی بروز روانگرایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
145. پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه
146. پلوتونیسم ترشیری در محدوده ورقه 1/100000 زوزن در خاور گناباد
147. گسترش چینه شناسی فرامینیفرای بنتونیک سازند قم در جزیره قویون داغی دریاچه ارومیه
148. ژئوشیمی سنگ های دگرسان شده منطقه یوزباشی چای ( شمال شرق قزوین )
149. ژئوشیمی و الگوی عناصر نادر خاکی کانسار های آهن – آپاتیت ایران مرکزی ( ناحیه بافق – ساغند )
150. ژئوشیمی و منشا احتمالی کانهزایی مس - نقره قلاتشیرخونی ( غرب رفسنجان )
151. ژئوشیمی محیطی پلوتونیم PU در جنوب غربی دریای خزر
152. ژنزکانسار سرب وروی کهرویه شهرضا
153. یافته های ایزوتوپی و بررسی های میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از اندیس طلادار تکمه داش ( آذربایجان شرقی )
154. وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد
155. ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای محدوده سد سازبن
156. ویژگیهای کانی شناسی گابروهای منطقه چیر ( شمال شرق استان فارس )
157. ویژگی های زیست چینه ای ورسوب شناسی گذر دونین - کربونیفر ( سازند های جیرود و مبارک ) در البرز شرقی : معرفی حادثه زیستی هنگنبرگ (Hangenberg bioevent)
158. ویژگی های بازالت های طغیانی ( پترولوژی و ژنز )
159. ویژگی های ایگنیمبریت های ترشیری منطقه زرند ( شمال شرق ساوه )
160. هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی در حوزه آبریز گرگانرود – قره سو، استان گلستان
161. هنر در علوم زمین کاربرد مقاطع میکروسکوپی سنگها در طراحی دکوراسیون
162. نگرشی نو بر کانسارهای استراتاباند غیر سولفیدی روی و سرب در ناحیه کوهبنان بهاباد
163. چینه نگاری سکانسی سازند سروک درجنوب خاور لرستان و شمال زون ایذه و کاربرد آن در اکتشاف هیدروکربور
164. چینه نگاری سکانسی و تفسیر جغرافیای دیرینه مخلوط رسوبات سیلیسی آواری - کربناته سازند نیزار ( ماستریشتین زیرین ) در ناودیس کلات – شمال مشهد
165. نوع وچگونگی تشکیل میرمکیت و کاربرد آن در بررسی منشاءتوده نفوذی دودهک ( شمال شرق محلات )
166. نقش گسل خزر برخصوصیات فیزیکی وشیمیائی آبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی : محدوده ساری - گرگا ن )
167. معرفی و بررسی کنودونت های دونینبالایی در مقطع تویه دروار
168. معدن قدیمی بزبره در شمال خاوری لوشان، نمونه ای ازکانی سازی روی و سرب تیپ MVT : زمین شناسی، کانی سازی و کانی شناسی
169. مطالعة پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعة افیولیتی جنوب صحنه ( شمال شرق کرمانشاه )
170. مطالعات زمین شناسی و لیتوژئوشیمیایی کانسار مس پورفیری ایجو ( شمال غرب شهربابک )
171. مطالعات زمین شناسی و لیتولوژی مس و عناصر همراه در اثر معدنی مس پورفیری سرنو ( شمال شرق شهر بابک )
172. مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه ( فیچ / اطریش )
173. مطالعات لیتوژئوشیمیائی در منطقه خاکو ( جنوب همدان )
174. مطالعه رسوبدهی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل - نسا
175. مطالعه تغییرات جرم عناصر در طی فرآیندهای دگرگونی، بای متاسوماتیک و متاسوماتیک در شرق رودخانه سونگون - چای، شمال شرق تبریز، ایران
176. مطالعه بایوفاسیس و محیط رسوبی سازند زیارت در شمالغرب شاهرود براساس فرامینیفرها
177. مطالعه بوکسیتهای دوپلان تا دورک از دیدگاه ژئوشیمیایی و کانی شناسی و قابلیتهای آن در کاربردهای صنعتی
178. مطالعه اسپورهای پتروفیتا و پولنهای کنیفروفیتا از سازند کشف رود در برش قلعه سنگی، شرق مشهد
179. مطالعه اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ شمال نایین ( استان اصفهان، ایران )
180. مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتونیک سازند قم در برش کهلو پایین ، غرب ساوه
181. مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی اهواز
182. مطالعه ی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین نفوذی کوه ممزار جنوب سرچشمه ( کرمان )
183. مطالعه نحوه توزیع عناصر نادر خاکی REE در بخش بوکسیت سخت کانسار بوکسیت جاجرم
184. مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در مقاطع کوه خانه کت، کوه چهل چشمه و داریان
185. مطالعه کانی شناسی ، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان
186. مطالعه کانی شناسی و روابط پاراژنتیکی کانیها در اسکارن هش ، غرب تفت ( استان یزد )
187. مطالعه فرامینیفرها و داینو فلاژله های سازند کرج در برش چهل دختر، شمال شاهرود
188. مدلسازی زمین آماری و تخمین ذخیره آهن آنومالی شماره 3 معدن گل گهر با استفاده از نرم افزار Surpac
189. مدل سازی دو بعدی معکوس داده های گرانی منطقه طبس
190. محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان دربخش جنوبی فرو افتادگی دزفول ( برش خامی و چاه سولابدر 3)
191. محیط رسوبی سازند جیرود در دره مبارک آباد، شمال شرق تهران ( البرز مرکزی )
192. محیط تکتونوماگمایی ولکانیکهای کرتاسه در شما ل سنندج
193. محل مناسب تشکیل ذخایر مس پورفیری کجاست؟ مطالعه موردی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی
194. متالوژنی توده گرانیتوئیدی زاهدان
195. ماگماتیسم کواترنر در محدوده کانسار مس پورفیری سوناجیل با نگرشی بر تیپ کانی سازی در منطقه (هریس - آذربایجانشرقی )
196. میرمکیتی شدن حاشیه بلورهای فلدسپار پتاسیک در گرانیت های میلونیتی لخشک , شمال غرب زاهدان
197. میکروبیوستراتیگرافی سازند مبارک در منطقة شمالغرب دامغان ( برش معدن بالاست - البرز شرقی )
198. میکروفاسیس ومحیط رسوبی سازندبهرام شرق ناودیس هجدک ( شمال کرمان )
199. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند فهلیان در تاقدیس خامی، شمالشرق گچساران
200. منطقه بندی کانی شناسی و ژئوشیمیائی در کانسار اسکارنی بابا علی ( غرب ایران )
201. منشاء فلوئوراید بالا در آب آبخوانهای بازالتی منطقه ماکو ، شمال غرب ایران
202. مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی روستای باغ برج بافت
203. مقدمه ای بر ژنز و پتانسیل اقتصادی زئولیت ارجنان
204. مقایسة ماهیت تخلخلهای اندازه گیری شده توسط لاگ CMR، لاگهای معمولی تخلخل و مغزه
205. مقایسه داده های ژئوفیزیک هوایی و سنجنده Aster برای تعیین مناطق دگرسان شده چهارگنبد استان کرمان
206. مقایسه تاثیر عوامل ساختاری - ژئومورفولوژیکی در ظهور چشمه های بیدروبه با محدوده تاقدیس پابده درشمال غرب محدوده قلعه رزه – وشمال شرق خوزستان
207. مقایسه فنی و اقتصادی بین مواد و فرآیندهای مختلف مورد استفاده برای خنثی سازی آبهای اسیدی معادن و کارخانه های کانه آرایی در ایران
208. لیتواستراتیگرافی سازند سروک و تعیین مرز آلبین – سنومانین در تنگ سروک و قلعه کژدمک
209. کشف و معرفی قدیمی ترین خرچنگ دوران سوم ( ائوسن بالایی، الیگوسن آغازی ) از یاسوج
210. کاربرددورسنجی و GIS برای شناسائی مناطق امید بخش معدنی استان قزوین
211. کاربرد روش های آماری، در تعیین نقاط پایش هیدروشیمیائی
212. کاربرد روش های ژئو الکتریک در حفاظت محیط زیست مطالعه موردی تاثیر پسا بهای صنعتی مجتمع فولاد مبا رکه بر آبهای زیرزمینی
213. کاربرد آنالیزهای چند متغیره در تحلیل هیدروژئوشیمی دشت سرچاهان، هرمزگان
214. کانی شناسی ، ترکیب شیمیایی و مصارف صنعتی ذخایر فلدسپار مشهد
215. کانی سازی Cu-Au همراه با مگنتیت – اسپیکیولاریت (IOCG) و مثالهایی از ایران
216. کلاسه بندی آکریتارکهای galeate ممبرهای 4 و 5 سازند میلا ( کامبرواردویسین ) درناحیه تویه جنوب غرب دامغان با استفاده از آنالیزهای آماری
217. فرگشت زمین ساختی زاگرس بلند وسنندج - سیرجان در گستره نقشه زمین شناسی یکصدهزارم فریدونشهر
218. پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناوری GIS

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها