CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
اسفند

مجموعه مقالات اولین کنفرانس داده کاوی ایران

اولین کنفرانس داده کاوی ایران133 مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس داده کاوی ایران که 29 و 30 آبان سال 1386 توسط موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا در دانشگاه صنعتی امیرکبیربرگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1247 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

 

1. طراحي تصادفي و بهبود شكل بطري با استفاده از الگوريتم ژنتيك بر اساس نمونه هاي دلخواه مشتري
2. طراحي و توسعه يك سيستم داده كاوي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي 1ART براي استخراج ويژگيهاي تكنولوژي اختراعات ثبت شده (پتنت ها )
3. طراحي و پياده سازي عامل هوشمند تصميم يار توريست
4. طراحي و پياده سازي يك عامل توصيه گر براي چرخ دستي هاي هوشمند
5. طراحي مدل كاربر براي شخصي سازي در كتابخانه هاي رقمي با استفاده از داده كاوي
6. طبقه بندي تصاوير بر اساس الگوهاي بصري مشترك
7. شخصي سازي تبليغات الكترونيكي با استفاده از داده كاوي
8. شخصي سازي نتايج موتورهاي جستجو بر پايه شبكه هاي مفهومي فازي گسترش يافته
9. شناسايي اسپم ايميل ها با استفاده از درخت پوشاي بيزين
10. شناسايي اثركف دست بااستفاده از مدل HMAX
11. شناسايي و طبقه بندي كاربران موتورهاي جستجو با استفاده از منطق فازي
12. سيستم كمك تصميم براي تعيين نوع درمان بيماران مبتلا به سنگ كليه با راه كار داده كاوي
13. رتبه بندي قواعد استخراج شده از داده كاوي به كمك تكنيك ANP
14. روشي هوشمند براي توليد درختهاي تصميم
15. روشي مبتني بر اتوماتاي سلولي براي خوشه بندي دادهها
16. رهيافت كاربردي تكنيكهاي پردازش زبان طبيعي و خوشه بندي اطلاعات در داده كاوي پايگاه دادهMEDLINE به منظور آناليز طولي مقالات زيست – پزشكي
17. دسته بندي اطلاعات ژنتيكي گياهان به كمك شبكه هاي عصبي
18. دادهكاوي پويا با استفاده از عامل هوشمند
19. داده كاوي، ابزاري براي تهيه اطلاعات مورد نياز در تصميم گيري بر اساس نظريه ي بازيها
20. داده كاوي توزيع شده در شبكه هاي هاي peer to peer- مسئله ي محرمانگي اطلاعات و راهكاري با كمك نظريه بازيها
21. داده كاوي توزيع شده مبتني بر سرويس بر روي گريد
22. داده كاوي با استفاده از تكنيكهاي محاسبات نرم براي تشخيص كاراكترها
23. داده كاوي اطلاعات مهندسي جهت برنامه ريزي توليد موردكاوي: كارخانه پرس شركت ايران خودرو
24. داده كاوي و كاربرد آن در تعيين حق بيمه خالص شخص ثالث اتومبيل
25. خوشه بندي اقلام خريد با هدف تامين نياز مشتريان دركمترين تعداد ليست اقلام
26. حل مسئله درخت اشتاينر كمينه با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
27. جزء بندي تصاوير با استفاده از ويژگي بافتي جديد مبتني بر سيستم ايمني مصنوعي
28. تطبيق پارامترهاي خوشه بندي مورچه اي به كمك CLA-PSO
29. تشخيص سبكهاي معماري سيستم هاي نرم افزاري با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
30. تشخيص زاويه نورپردازي در تصاوير چهره با رويكرد يادگيري قوانين تصميم گيري
31. تشخيص خطا در عمليات گرفتن قطعه توسط ربات مونتاژ كننده با استفاده از روش درخت تصميم گيري
32. تشخيص اجتماعات وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
33. تشخيص الگوي رفتاري بلوكهاي حافظه نهان جهت افزايش كارايي پردازندها با استفاده از روشهاي داده كاوي
34. تركيب شبكه هاي عصبي خود سازمانده و بازگشتي المن براي تشخيص راستاي ارزش دلار نسبت به يورو
35. تخمين ارتفاع امواج ناشي از باد در نكاء به كمك درختان تصميم رگرسيوني
36. توسعه روش يادگيري دسته بند فازي MMFF و بكارگيري آن در داده هاي پزشكي
37. توسعه روش يادگيري دسته بند فازي MMFF و بكارگيري آن در داده هاي پزشكي
38. توسعه يك الگوريتم جديد براي پيشبيني فعاليتهاي خورشيدي در دادهكاوي هواي فضا
39. توسعه فرآيندو طراحي نرم افزار چهار مرحله اي داده كاوي براي اكتشاف دانش در پايگاه هاي داده اي اختراعات ثبت شده با هدف پيش بيني تكنولوژي
40. توسعه فرآيندو طراحي نرم افزار چهار مرحله اي داده كاوي براي اكتشاف دانش در پايگاه هاي داده اي اختراعات ثبت شده با هدف پيش بيني تكنولوژي
41. تفكيك تصاوير چند كروموزومي از تك كروموزومي به وسيله شبكه هاي عصبي
42. بررسي تاثير بكارگيري مدل استخدام مبتني بر داده كاوي بر نرخ جابجايي كاركنان
43. بررسي تكنيك هاي كاوش در ساختار لينك ها در وب
44. بررسي تفكيك پذيري پتانسيل هاي برانگيخته بينايي تك ثبت بر حسب نوع تحريك
45. بررسي استفاده و كاربرد تكنيك داده كاوي درمراكز تحليل و اشاعه اطلاعات
46. بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي كيفيت نانوالياف با استفاده از معادلات رگرسيون چندگانه
47. بخش بندي كشورها در بازرگاني خارجي مورد مطالعاتي : سازمان توسعه تجارت ايران
48. بازيابي هوشمندانه منابع درشبكه گريد
49. بهينه سازي زمان در گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
50. بهينه سازي توزيع شده مبتني بر رگرسيون با استفاده از روش هاي گراديان افزايشي در شبكه هاي حسگر بي سيم
51. بهينه سازي هزينه در گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
52. به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در پزشكي
53. به كارگيري متنكاوي در ابهام زدايي از هم نويسه هاي غير تكيه اي در زبان فارسي
54. بكارگيري روش داده كاوي اطلاعات در حل مساله برنامه ريزي كارگاهي در حالت فازي
55. بكارگيري تحليل هاي داده كاوي مكان محور در شناسايي و اندازه گيري روند تغييرات تقاضاي خدمات امدادي در سطح شهر
56. بكارگيري تكنولوژي داده كاوي در بهبود كيفيت و مهندسي مجدد فرآيندها
57. بكارگيري قوانين همبستگي و آناليزكلاستردر آسيب شناسي افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير
58. اعتبار سنجي مشتريان اعتباري بانك ملي بر اساس تكنيك هاي داده كاوي (رگرسيون لجستيك)
59. اصلاح روش سنتي كنترل ترافيك شهري و مقايسه آن با يك كنترل كننده فازي
60. استخراج دانش از پايگاه هاي داده تحت وب عميق با استفاده از وابستگي كاوي
61. استخراج اطلاعات از صفحات وب بر اساس ساختار آن ها
62. استخراج كلمات كليدي جهت طبقه بندي متون فارسي
63. استفاده از شبكه هاي عصبي براي رتبه بندي اعتباري مشتريان
64. استفاده از رويكرد داده كاوي براي ارتقاء سطح كيفيت محصول
65. استفاده از تبديل موجك Quadratic B-spline در تشخيص خودكار مولفه P300 جهت ارتباط مغز با رايانه
66. استفاده از تكنيكهاي آناليز چندمتغيره در پياده سازي رويكرد مشتري مداري در صنعت فولاد
67. استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت بهبود يادگيري انتشار ارتجاعي در شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
68. استفاده از كلاسه كننده هاي متخصص براي داده كاوي داده هاي جرياني
69. ارزيابي ريسك پروژه هاي نرم افزاري به كمك شبكه هاي عصبي
70. ارائه يك روش مبتني بر منطق فازي براي استخراج داده معتبر
71. ارائه چارچوبي كاربردي براي پياده سازي داده كاوي در مديريت و تحليل ريسك دربيمه
72. ايده ساختار شبكه همبند فازي اطلاعات درجستجو و كشف دانش در پايگاه دادهها
73. ايجاد سايتهاي وب تطبيق پذير با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
74. انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات توسط تكنيك هاي آناليز فاكتور و تحليل سلسله مراتبي
75. انباره داده: مفاهيم اساسي، ملزومات و معماري
76. الگوريتمهاي رتبه دهي مبتني بر تحليل پيوند صفحات وب و نسخه هاي متناسب شده آن براي فضاي بلاگ
77. افزايش كارايي الگوريتم هاي خوشه بندي مبتني بر روش يادگيري تقويتي
78. آناليز بيان ژن هاي سلول با استفاده از Support Vector Machines
79. آناليز و بازيابي مستندات فارسي با استفاده از قطعه بندي صفحه مستندات
80. پاسخدهي به پرس و جو بصورت مشاركتي بكمك پايگاه داده چند سطحي
81. پيش بيني مصرف ميلگردهاي فولادي با استفاده از رگرسيون چندمتغيره
82. پياده سازي يك موتور جستجو بر پايه ايده شبكه هم بند فازي اطلاعات براي داده كاوي در پايگاه داده هاي رستورانهاي شهري
83. پياده سازي موتور جستجوي رنگ با استفاده از ايده شبكه همبند فازي اطلاعات
84. گام نخست در كاوش متون فارسي
85. يادگيري الگوهاي روش هاي نقش آب زني نرم افزار به منظور ارزيابي كمي ميزان نهفتگي
86. يك روش جديد استخراج كلاسهاي رگرسيوني در مجموعه داده هاي بزرگ
87. يك روش بهينه سازي چند هدفه عدد صحيح مركب براي مسئله خوشه بندي
88. يك روش استخراج اتوماتيك داده از وب بر مبناي آنترولوژي
89. يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي
90. يك الگوريتم جديد براي توليد مجموعه قلم هاي تكرار شونده بسته
91. يك الگوريتم تركيبي براي حل مسائل بهينه سازي در شرايط نويزي ( اتوماتاهاي يادگير + الگوريتم هاي تكاملي )
92. يك مورد مطالعه موردي پارامترهاي مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از الگوريتم انتشار بازگشتي
93. معياري تجربي براي تشخيص مناسب بودن استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه جهت طبقه بندي الگوها
94. مصور سازي پوياي نشت اطلاعات بين حوزه هاي علمي توسط پيوندكاري
95. مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيك در حل مسائل بهينه يابي تركيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو
96. مروري بر مفاهيم ، وظايف و فرايند داده كاوي سازماني
97. مدلسازي مقاومت حرارتي نانوسيم هايتك كريستاله بيسموت به كمك روشهاي داده كاوي
98. مدل ماركوف تركيبي براي پيش بيني رفتار پيمايشي كاربر در وب
99. مدل كردن الگوريتمهاي كلوني مورچه ها با استفاده ازاتوماتاهاي يادگير
100. مقابله با خرابي درشبكه ها با استفاده از داده كاوي زماني
101. مقايسه آماري ويژگيهاي بدست آمده از سيگنالهاي الكترومايوگرام شبيه سازي شده در شرايط سالم و بيماري EDMD
102. كشف پوياي وب سرويس ها با استفاده از روشهاي داده كاوي
103. كشف 14 دانش كاربردي در زمينه صادرات فرش ايران
104. كاربرد دسته بندي فازي در سيستم آموزشي هوشمند تحت وب
105. كاربرد داده كاوي در طراحي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR)
106. كاربرد داده كاوي در حوزه بازاريابي با نگرشي بر رفتار مشتريان
107. كاربرد داده كاوي در تعيين خطوط مبناي رفتار فرسايشي موتورها با استفاده از نتايج آناليز روغن
108. كاربرد داده كاوي در آناليز دماي ذوب كوره هاي پاتيلي با استفاده از تكنيك نقشه هاي خود سازمان ده
109. كاربرد داده كاوي در نگهداري و تعميرات
110. كاوش پايگاه اطلاعات خطوط راه آهن
111. كاوش قوانين زماني مبتني بر تقويم با استفاده از دوره هاي زماني انعطاف پذير
112. كلاسه بندي دانه هاي شن و ماسه از روي تصاوير ديجيتالي با استفاده از تركيب نتايج كلاسه بندي روي ابعاد مجزا
113. فاصله اطلاعاتي و كاربرد آن در سريهاي زماني
114. فيلتر اطلاعات بر اساس مفاهيم و بهنگام سازي پروفايل كاربر
115. Prediction of Monthly Min & Max Stock Prices using Neural Network & Genetic Algorithm Hybrid
116. Parallel Mining of All None-Derivable Frequent Itemsets
117. New Clustering Method Using Ant Colony Optimization Algorithm
118. Music Pattern Mining: A Machine Learning Approach via Neural Networks and a Music Style Classification Technique
119. Modified k-means algorithm for clustering stock market companies
120. Incident management in motor vehicle accidents: Application of data mining
121. ICA and Its Application in One-to-One Web Marketing and e-CRM
122. Game Theory as a Tool for Converting Risk to Opportunity
123. Effect of Candidate Hashing and Transaction Trimming in Distributed Mining of Association Rules
124. Design and Simulation of an Infrared Jammer Source for an Infrared Seeker
125. Data Mining Process Using Clustering: A Survey
126. Data mining in telecommunications and studying its status in iran telecom companies and operators
127. Applying Genetic Algorithm for Allocating Students to the Dormitory Rooms
128. Analysis of electroencephalogram, revealing the processing algorithm of depth of anesthesia monitor
129. An Efficient Algorithm for Clustering of Convex and Non-Convex Data
130. An Application of Association Rule Mining in Animal Sciences: Mining the relationship between Chemical Composition of meat and Breeding levels
131. An Agent-based Method for Predicting Monthly Maximum & Minimum Quote Prices
132. A Smoothing Algorithm based on Impulse Response for GPS Data Processing
133. A Novel Method for Parallel Video Data Mining

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها