CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
اسفند

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

173 مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه که 28 و 29 بهمن ماه 1386 توسط گروه کیفیت ترویج در دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1441 صفحه ارائه شده اند.

 

کنفرانس های بین المللی مدیریت جامع بحران که به صورت سالانه برگزار می شوند و حاوی مقالات بسیار ارزنده ای در حوزه های مرتبط هستند. مقالات کنفرانسهای قبلی را از لینکهای زیر می توانید دریافت نمایید:

 

مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه (1384)

مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه (1385)

 

 

1. عنوان: ارزيابي آموزش عمليات احيا قلبي ريوي( CPR ) به فراگيران دوره هاي مقدماتي و تكميلي امداد شهرستان اصفهان تابستان 86
2. عملكرد سامانه فرماندهي حادثه ICS در كنترل و ضعيت مصدومين ترومايي
3. طراحي سيستم اطلاعات مديريتي بحران هاي طبيعي
4. طراحي برنامه عملياتي شرايط اضطرار (EAP) براي مقابله با شكست سد
5. طراحي بازسازي، از نظر تا عمل
6. طراحي و ساخت يك مدل ساده و عملي دستگاه تصفيه آب آشاميدني ايمن براي استفاده در شرايط بحراني و حوادث غير مترقبه طبيعي و ارزيابي مقدماتي عملكرد آن در پايلوت آزمايشگاهي
7. طراحي مشاركتي جهت بازسازي مساكن روستايي استان لرستان پس از زلزله 1385
8. طبقه بندي و مديريت ساختمانهاي يك منطقه بر اساس شاخص خرابي
9. ضرورت ايجاد يك سامانه مديريتي بومي شده جهت پاسخ به حوادث و بلايا در كشور معرفي سيستم نوين سازماندهي پاسخ ها ROS))
10. شاخص خطر زلزله در شهر EDRI
11. شناخت لندفرم هاي نواحي خشك و بياباني ايران، گامي موثر در جهت كاهش بلاياي طبيعي
12. سازه هاي آبي كمك موثري براي كنترل و جلوگيري از مخاطرات طبيعي سيل
13. سيستم‌هاي هشدار خطر در سدهاي ايران
14. رعايت موارد بهداشتي و ايمني در جدا سازي بيماران در كنترل عفونت ها در مناطق بحراني
15. رخدادهاي لرزه اي به عنوان يكي از عوامل مهم ريسك در تونلسازي
16. راهكارهاي فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي در عمليات امداد و نجات و رهگيري حادثه ديدگان
17. روش برنامه ريزي مشاركتي مردم محور در آماده سازي گروه هاي هدف جهت مقابله با حوادث غير مترقبه
18. رويكردهاي ديني و احاديث مذهبي درباره مخاطرات و حوادث غيرمترقبه طبيعي
19. رويكرد RADIUS به عنوان ابزاري جهت ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهري و تهيه سناريوي زلزله؛ در منطقه 13 تهران
20. دستگاه تصفيه آب آشاميدني، شرايط بحراني و حوادث غير مترقبه طبيعي
21. درآمدي بر بازسازي پس از سانحه و الزامات ارتقاي كيفيت محيط سكونتي
22. در جستجوي اصول مديريت و برنامه ريزي بحران
23. خطرات ناشي از گسترش فيزيكي شهرتبريز برروي ناهمواري گسل دار و پيامدهاي ژئومورفولوژيكي آن
24. خطر زمين لرزه و گسترش شهر در حريم گسل هاي لرزه اي (شهربستان آباد، استان آذربايجان شرقي)
25. حداقل استانداردهاي امداد رساني در بحران
26. تعيين روش مديريت سيل در مناطق مستعد توسعه صنعتي بااستفاده از HEC-RAS و HEC-GeoRAS جهت كاهش تبعات بحران
27. تعيين پتانسيل سيلخيزي به منظور مديريت جامع بلايا : مطالعه موردي در حوضه آبخيز دق سرخ
28. تشريح الزاماتِ طراحي مركز مديريت بحران نمونه موردي (مركز مديريت بحران بندر امام خميني)
29. تسلط برمديريت بحران، طراحي سلولهاي مستقل شهري
30. تدوين متودولوژي مناسب براي احياي شبكه هاي آبرساني پس از وقوع زمين لرزه
31. تحليل سينوپتيكي و فضايي توفان برف استان گيلان ( فوريه 2005 )
32. تحليل خطرپذيري و مديريت سيلاب با استفاده از تلفيق مجموعه نرم افزارهاي HEC و GIS
33. تحليل جايگاه نيروهاي مردمي در مديريت بحران با تاكيد بر نيروي مقاومت بسيج
34. تحليل وضعيت آمادگي شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبيعي ( با تأكيد بر زلزله )
35. تجزيه و تحليل اثرات زلزله فروردين 1385 دشت سيلاخور بر سيستمهاي برق منطقه و نقش مديريت بحران در كاهش تلفات اقتصادي
36. تجارب برنامه ريزي شهري توكيو در كاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله
37. تاثير ملاحظات طرح و مصالح سبك در ايمني ساختمان در برابر سوانح طبيعي
38. تامين آب اضطراري در شهرهاي بزرگ پس از وقوع زلزله
39. توسعه سيستم چندعاملي مديريت بحران حوادث غيرمترقبه با استفاده از ICT
40. تمهيدات كاهش خطر آتش سوزي جنگل در مناطق شهري
41. بررسي ضرورت توزيع بسته امداد و نجات خانواده بر حسب مناطق حادثه خيز
42. بررسي سينوپتيكي طوفان مورخه پنجم فروردين هفتادونه استان مركزي
43. بررسي روش هاي مختلف پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي در راه آهن ژاپن
44. بررسي خصوصيات و رفتار جريان‌هاي واريزه‌اي (Debris Flow)
45. بررسي تطبيقي/ مقايسه اي مطالعات پدافند غيرعامل و مديريت بحران؛ نمونه موردي سد ارداك
46. بررسي تطبيقي ايمني انواع آسانسور در نواحي زلزله‌خيز
47. بررسي تأثير رويكرد ديني بر كاهش مشكلات روانشناختي در حوادث غيرمترقبه طبيعي با مروري بر تجربه زلزله بم
48. بررسي بهسازي و ايمن سازي مجاري سامانه هاي آبي
49. بررسي استفاده ازسيستم GIS دركنترل سيلابهاي شهري(مطالعه موردي بخش الموت استان قزوين)
50. بررسي آسيب پذيري سيستم آب شهري بم در نتيجه بازسازي بعد از زلزله سال 1382
51. بررسي وضعيت زمين لغزش در جاده جنگلي ( مطالعه موردي سري امره 1 شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران)
52. بررسي و تدوين اصول برنامه ريزي تخليه براي آمادگي در برابر سوانح
53. بررسي و ارزيابي ميزان خطرپذيري شهرتبريز دربرابر زلزله
54. بررسي و ارائه نيازهاي مأموريتي مجموعه سنجش از دور فضابرد در حوزه كشورهاي اسلامي با هدف مديريت بلاياي طبيعي و مصنوعي
55. بررسي نيازهاي بهداشتي درماني در جمعيت آسيب ديده از زلزله
56. بررسي نقش خشكسالي بر آتش سوزي جنگلهاي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي
57. بررسي نقش و كاركرد سيستم مديريت حمل و نقل اضطراري در شهر تهران
58. بررسي ميزان آسيب پذيري كالبدي بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله و ارائه راهكارهايي جهت كاهش عواقب ناشي از آن (نمونه موردي: منطقه 4 تهران)
59. بررسي موردي توفان خسارت زاي 26 آذر 1385 در بخش غربي استان كرمانشاه
60. بررسي موانع كنترل بحران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر اهواز
61. بررسي فاز توليد سونامي در منطقه مكران با يافتن الگوي تغيير شكل زمين در اثر انواع لغزش گسل و حركت افقي و قائم نقاط
62. بررسي فاكتورهاي مؤثر در مكانيابي ايستگاه هاي امداد و نجات جاده اي كشور
63. برآورد و ارائه مشخصات زلزله محتمل در گستره شهر رشت به صورت سيستم اطلاعات مكاني
64. برنامه ريزي راهبردي مديريت كاهش اثرات بلاياي طبيعي در كلانشهرها
65. برنامه ريزي براي كاهش خسارات ناشي از زلزله در نواحي با خطر پذيري بالا نمونه موردي محله چيذر تهران
66. برنامه ريزي براي كاهش خسارات ناشي از زلزله در نواحي با خطر پذيري بالا نمونه موردي محله چيذر تهران
67. برنامه ريزي و مديريت بحران
68. بحران سيل در شمال تهران: مرور فعاليت هاي انجام گرفته در جهت مقابله با آن و وضعيت فعلي
69. بازسازي 36 سال بعد: يك مطالعه موردي از قيركارزين،جنوب ايران
70. به كارگيري اصول كليدي در طراحي ساختمان ها و مستحدثات و تجهيزات وتقويت مديريت سيستماتيك جايگزين مديريت بحران
71. بلاياي طبيعي با رويكرد بكارگيري سرپناه اضطراري در مناطق حادثه ديده
72. بلاياي محيطي و مديريت انفعالي
73. بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي سيار (Mobile GIS) با كدها و علائم ويژه در مديريت حوادث غير مترقبه
74. اصول سازماندهي مديريت بحران با رويكرد خطرپذيري سيلابدشت در مديريت سيلاب
75. اصلاح ساختار كالبدي در جهت كاهش اثرات ناشي از زلزله (نمونه موردي فرديس كرج)
76. استفاده‌ از الياف‌ بازيافتي (روزنامه‌ وكاغذ باطله ‌و كارتن‌ باطله‌) جهت‌ تقويت‌ چندسازه‌هاي ‌سيماني
77. از مديريت بحران تا هدايت رسانه در جنگ نرم
78. ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم دوگانه به روش طيف ظرفيت
79. ارزيابي روش تحليل چند كاناله امواج سطحي به عنوان يك روش غير مخرب در طبقه بندي نوع زمين (بخش 2-3-5 آيين نامه استاندار 2800 ساختمان)
80. ارزيابي روزانه خشكسالي و منابع آب در اقليم‌هاي مختلف ايران
81. ارزيابي خطرزمين لرزه در مخروط افكنه هاي شمال شرق درياچه اروميه (از سيس تا كوزه كنان)
82. ارزيابي خطر ناشي از سقوط بهمن و راههاي پيشگيري از آن با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي(RS&GIS) مطالعه موردي: گردنه ژالانه در شهرستان مريوان
83. ارزيابي بازسازي روستاها پس از زلزله سال 1347 دشت بياض با هدف آموختن درسهايي براي آينده
84. ارزيابي آسيب پذيري منطقه 16تهران در زلزله «مطالعه موردي نازي آباد محله بازار دوم»
85. ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي وارائه مدل مديريت بحران جهت ساختمانهاي منطقه3 تهران دربرابر زلزله (مطالعه موردي -گسل- خيابان ملاصدرا )
86. ارزيابي و افزايش خدمات آمبولانس با نظريه صف كردن در بحران
87. ارزيابي و پهنه بندي مخاطرات طبيعي در مسير اهر - تبريز با استفاده از مدل سلسله مراتبي(A.H.P)
88. ارزيابي مقاومت لرزه اي تونل هاي با پوشش بتن آرمه (مطالعه موردي: تونل هاي دوقلوي متروي تبريز)
89. ارتباط بين برنامه ريزي شرايط اضطراري و مديريت شرايط اضطراري مطالعه موردي: توفان كاترينا و ريتا، زلزله كاليفرنيا و نورتريج، فوران آتشفشان كوه سنت هلن
90. ارائه ساختار مناسب مديريت‌بحران به منظور ارتقاء عملكرد شبكه حمل‌ونقل جاده‌اي در زمان وقوع بحران
91. ارائه راهكارهاي جلوگيري از اختلالات رواني و استرس پس زلزله از طريق مديريت بحران
92. ارائه الگوئي جهت برآورد ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پست هاي فوق توزيع
93. ارائه مدل مديريت بحران در يك زنجيره تامين
94. ارائه الگوي پيشنهادي براي استفاده از مشاركت هاي مردمي در حوزه مديريت بحران با ايجاد ارتباط بين ازمان هاي دولتي و مردم
95. اثرات طوفان بر مجتمع هاي زيستي و برنامه‏ريزي و ارائه راهكارهايي براي كاهش اثرات مخرب آن
96. اولويت بندي سيل خيزي در واحدهاي هيدرولوژيك حوزه آبخيز جاجرود
97. امكان سنجي تحليل مكاني طوفان در سيستم اطلاعات جغرافيايي -مطالعه موردي استان هرمزگان
98. امكان سنجي تحليل مكاني طوفان در سيستم اطلاعات جغرافيايي -مطالعه موردي استان هرمزگان
99. آسيب پذيري جايگاههاي سوخت درمواجهه با بلاياي طبيعي
100. پدافند غيرعامل براي مراكز حساس در مقياس ناحيه اي
101. پدافند غير عامل در معماري راهكاري جهت كاهش خطرپذيري در برابر سوانح
102. پايش خشكسالي و پهنه بندي آن در استان هرمزگان با استفاده از شاخص SPI
103. پايش پديده خشكسالي در استان هرمزگان ( مطالعه موردي : بندرعباس )
104. پامت «طرح ملي مديريت بحران در ايران»
105. پيشگيري از بروز فجايع صنعتي در نتيجه وقوع صاعقه
106. پيشنهاد براي تغيير در قسمتي از ساختار مديريت بحران زلزله ايران با استفاده از تجارب زمين لرزه هاي گذشته
107. پيش‌بيني سيل در حوضه آبريز آجي‌چاي با استفاده از فاكتورهاي اقليمي سطح زمين و سطوح فوقاني جو
108. پياده‌سازي اتاق وضعيت بحران بومي مبتني بر چارچوب معماري سازماني C4ISR
109. پي جويي مقدماتي صحرايي در زمينلرزه ي 28 خرداد 1386 (ML=5.6)، كهك، قم
110. پهنه‌بندي زلزله با بكارگيري مدل فضايي چند معياري مطالعه موردي ( استان فارس)
111. پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از GIS در حوضه سد ايلام
112. پهنه بندي بارش در منطقه خراسان بزرگ و كاربرد آن در مديريت ريسك خشكسالي
113. پهنه بندي پتانسيل سيلخيزي مناطق شهري منطقه مورد مطالعه شمال تهران
114. پهنه بندي و ساخت مدل منطقه اي خطر زمين لغزش با استفاده از تحليل سلسله مراتبي سيستم ها (AHP) و ابزار GIS ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)
115. گسلهاي همدرد نوزاد و پرنگ و فعاليت آنها
116. گذار از كنترل سيلاب به تعديل سيلاب با كمك مديريت حوزه هاي آبخيز
117. هويزه پس از بازسازي ( ارزيابي مجدد بازسازي شهر جنگ زده هويزه)
118. نظام مقصرياب– بحراني در دل تمامي بحران‌ها و مدل‌هاي تحليل عوامل انساني - رهيافتي براي برون‌رفت ازآن
119. چگونگي فرمولاسيون پارامترهاي شريان هاي حياتي درمديريت بحران و برنامه ريزي وبهينه سازي دربازگشت سريع
120. نياز سنجي و امكان سنجي سيستم مديريت امداد و نجات واكنش سريع هلال احمر استان مركزي با بكارگيري موثر سامانه هاي اطلاعات مكانيGIS
121. نواقص و كاستي هاي مديريت بحران در شريان هاي حياتي ايران
122. نمونه هايي از روشها و الگوها ي تدريس موضوع "زلزله و ايمني" براي مقاطع پيش دبستاني و دبستان
123. نقش دفاع غيرعامل و مديريت بحران در شهر سازي
124. نقش تحليل فضايي در مديريت مخاطرات بارشي ايران
125. نقش تكنولو‍‍ژي اطلاعات و اينترنت در برنامه عملياتي سيلاب
126. نقش برنامه ريزي ستاد بحران شركت هاي توزيع نيروي برق در مديريت موثر بحران زلزله
127. نقش پرستار دربيوتروريسم وبيماريهاي عفوني ناشي ازآن
128. نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران
129. نقش مديريت كيفيت فراگير در پيشگيري از بحران‌هاي سازماني
130. نقش فلزپاشي در جلوگيري از تخريب سازه هاي فلزي
131. معماري پيشنهادي بكارگيري پرنده هاي بدون سرنشين استراتوسفري در مديريت امداد و نجات كشور
132. مطالعه خطر زمين لرزه و تعيين مناطق پر خطر لرزه اي
133. مشكلات و چالشهاي مديريت جامع بحران و راهكارهاي آن
134. مروري جامع بر درمانهاي روانشناختي در مبتلايان به اختلال فشار رواني پس آسيبي PTSD ناشي از حوادثه غير مترقبه
135. مروري بر روند برنامه ي بازسازي روستاي داهوئيه ي زرند در اثر زلزله ي چهارم اسفند ماه 83 و بررسي نقاط ضعف و قوت آن
136. مروري بر فرايند اسكان (اضطراري تا دائم) پس از زلزله لرستان
137. مديريت زمين لغزه و ناپايداري شيبهاي كنار رودخانه در اثر سيل و زلزله از طريق دور سنجي
138. مديريت در ساماندهي رودخانه و پارامترهاي وابسته و مسائل هيدروليكي و رفتاري آن در كنترل سيلاب و طغيان
139. مديريت جامع بحران: دكترين، سياست ها، راهبردها
140. مديريت بر بحران شبكه مخابراتي
141. مديريت بحران زيست محيطي سيلاب در شمال كشور
142. مديريت بحران در حوادث طبيعي نيروهاي آموزش ديده مردمي و جامعه آماده
143. مديريت بحران جامعه محور و كاربرد در ايران (استان كرمان)
144. مديريت بحران به كمك مكانيابي و طراحي فضاهاي عمومي به منظور پدافند غير عامل محورموضوعي: نقش پدافند غيرعامل و مديريت بحران
145. مديريت الگوهاي رفتاري دربحران
146. مديريت و كنترل تغييرات بارش و نقش آن در كاهش خسارتهاي ناشي از خشكسالي هاي اقليمي
147. مدل سيستم لجستيك مديريت بحران
148. مباني سيستم فرماندهي بحران بيمارستان( تحولات و راهكارها )
149. منطق فازي و كاربرد آن در مدلسازي خطر زمين لغزش
150. مقايسه تطبيقي مديريت بازسازي زلزله سال 1369 گيلان و زنجان و زلزله سال 1382 بم
151. مقايسه ي مبحث پدافند غير عامل در حوادث طبيعي و غير طبيعي
152. كاربرد روش هاي فركتالي در پيش بيني رويدادهاي لرزه اي متاثر از روند آناتولي (مطالعه موردي: گسل تبريز در استان آذربايجان شرقي)
153. كاربرد تصاوير ماهواره اي AVHRR در پيش بيني بارانهاي سيل آسا (مطالعه موردي : شمالغرب كشور)
154. كاربرد تله مديسين ( پزشكي از راه دور ) در حوادث غير مترقبه
155. كاربرد مديريت ريسك در مديريت بحران صنعت ريلي كشور
156. كاربرد فرآيند تصميم گيري چند معياره و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) در ارزيابي خطر زمين لغزش
157. كاهش آسيب‌پذيري در برابر زلزله؛ ضرورت نگرش همه‌جانبه در برنامه‌هاي توسعة پنجسالة ايران
158. كالبدشكافي نوع انسان و لزوم توجه به روان آدمي
159. فرآيند برنامه ريزي بازسازي پس از سانحه در مناطق شهري (مورد مطالعاتي:واحدهاي همسايگي در شهر نيواورلئان)
160. فرهنگساري پدافند غيرعامل بازدارنده در طرح ريزي راهبردي سازمان ها در فضاي دفاع نامتقارن با استفاده از مهندسي ارزش نمونه موردي: شركت صنايع مخابرات صاايران
161. Using Smart Map in a Mobile Information System for Rescue
162. Urban Reconstruction:Some Principles for Planning toward sustainability
163. Uncertainty in Flow Discharge Estimates and Sensitivity Analysis Associated with Roughness Coefficient
164. The Value of Standards in Disaster Management and Disaster Risk Reduction
165. The Turkish Catastrophe Insurance Pool
166. The Preparedness Assessment Indicators Of Hospitals to Response Earthquake
167. Rehabilitation and Retrofication of Iranian Bridges; Lessons Learned from the I-35W (Minneapolis) Bridge Collapse
168. Problems with Death Certification, Identification of the corpses and Their Burial
169. GIS & WATER HAMMER DISASTER AT EARTHQUAKE IN RASHT WATER PIPELINE
170. Ecological consequences of earthquake
171. Disaster Management : Earthquake & Hospital Evacuation
172. استفاده از سيستم پشتيباني تصميم‌گيري در پيكره‌بندي سيستم هشدار سيل براي كاهش خسارات تندسيلابهاي شهري - مطالعه موردي سيستم هشدار سيل شمال تهران‌
173. پايش خشكسالي با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت هاي مختلف (مطالعه موردي: استان مازندران)

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها