CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۸
اسفند

مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

105 مقاله ارائه شده در سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی که 22 الی 24 آذر 1377 توسط سازمان بنادر و كشتی رانی در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1510 صفحه ارائه شده اند.

 

هم اکنون مجموعه مقالات کلیه همایشهای بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از طریق سیویلیکا قابل دریافت است:

اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

چهارمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

1. عوامل موثر در ساخت و عملكرد يك ضربه گير لاستيكي جهت استفاده در بنادر جنوب
2. طرح جامع مديريت مناطق ساحلي
3. طرح بويه اقيانوس شناسي و هواشناسي "برآب1"
4. طراحي سيستمي شبكه جمع آوري اطلاعات هواشناسي و موج نگاري از دريا و ساحل
5. شبيه سازي تغييرات امواج بر اثر عبور از روي يك سازه ذوذنقه اي شكل، با استفاده از مدلهاي بوزينسك (Boussinesq) پيشرفته
6. شبيه سازي امواج دريا بر اساس طيف توان جهت دار
7. سيستمهاي حفاظت در مقابل خوردگي سازه هاي بندري و دريائي و روشهاي نوين كنترل ومونيتورينگ آن
8. زوال و دوام مصالح سنگي در موج شكنهاي منطقه چابهار
9. روشي ساده جهت برآورد ظرفيت باربري شمع حين كوبش
10. روشهاي حفاظت بتن و آرماتور ها در مقابل املاح مضر درسازه هاي دريايي
11. روش عددي جديد جهت مدل نمودن حركات نوساني خط ساحلي در منطقه يورش موج
12. روش حفاظت كاتدي در پيشگيري و حفاظت سازه هاي دريايي
13. خردساختارهاي هيدروديناميكي داخلي در خليج فارس
14. حل عددي پديده تفرق منظم و بررسي اثرات نامنظمي امواج
15. حل دو بعدي معادلات آب كم عمق بر روي شبكه نامنظم مثلثي با استفاده از روش احجام محدود
16. تغييرات بستر و ساحل دريا و بررسي رسوبگذاري در محدوده بندر نوشهر در امتداد سواحل ايران
17. تعيين منشاء رسوبات وارده به بندر صيادي پزم
18. تراكم ديناميكي بعنوان يك روش بهسازي خاك درمناطق ساحلي (مطالعه موردي در مجتمع كشتي سازي شهيد محلاتي بوشهر)
19. تخمين نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر پايه هاي استوانه اي با سطح صاف سكوهاي دريايي تحت اثر مشترك امواج تصادفي و جريان دريايي
20. تحليلي بر روند تغييرات خط ساحلي درياي خزر در مجاورت سپيدرود
21. تحليل ديناميك غير خطي بويه موج نگار با مهار شناور
22. تحليل الاستيكي شمعهاي قائم تحت بارگذاري جانبي (از روش ريزه - متلك) با استفاده از يك برنامه نرم افزاري
23. تجربيات استفاده از سكوي "خودبالارو" در رودخانه براي مطالعات ژئوتكنيكي
24. تكامل فصلي ترموكلاين (Thermocline) در درياي خزر
25. بررسيي تعادل و پايداري سكوهاي شناور بروش انتگرالگيري فشار
26. بررسي روشهاي كنترل خوردگي سازه هاي فولادي در دريا
27. بررسي دوام بتن هاي حاوي پوزولان گدار سفيد بافت در محلول سولفات سديم
28. بررسي اصول طراحي آب شكنها (Groins) جهت حفاظت سواحل و معرفي نمونه هايي از كاربرد آنها در ايران
29. بررسي استفاده از نيروگاه هاي امواج با عملكرد ستون نوسانگر آب در جذب انرژي از امواج دريا
30. بررسي اهميت احياي ترابري آبي در آبراهه هاي داخلي
31. بررسي آلودگي هاي زيست محيطي در خليج فارس
32. بررسي آلودگي هاي بيولوژيكي در آبهاي ساحلي جنوب شرقي درياي خزر (منطقه نكاء)
33. بررسي پارامتر ضريب انتقال موج در موج شكن هاي شناور تحت امواج نامنظم
34. بررسي نفوذ شوري در گزينه هاي مختلف پيشرفت عمليات لايروبي يك رودخانه
35. بررسي معيارهاي كنترل كيفيت سنگ در موج شكن ها با نگرشي ويژه به منطقه خليج فارس و درياي عمان
36. بررسي مسايل زيست محيطي عمليات لايروبي در بندر امام
37. بررسي مدلهاي رفتاري مهاربندي در سكوهاي ثابت فلزي دريايي تحت اثر زلزله هاي شديد
38. بررسي ميزان بالاروي و سرريزي امواج نامنظم از موج شكن هاي مسلح به بلوك هاي آنتي فر
39. بررسي ميزان هيدروكربورهاي نفتي در آب و رسوبات بستر ناحيه شمال خليج فارس و تعيين ضريب همبستگي بين آنها
40. بررسي ميزان فلزات سنگين درآبهاي ساحلي امير آباد - بندر اميرآباد
41. بررسي مكانيزم هاي خرابي موج شكن ها بر اثر شكستگي بستر (Scouring)
42. بررسي قابليت روانگرائي خاك در بنادر ايران در زمان زلزله
43. بتن پليمري باكارايي بالا براي شرايط سخت و غير متعارف
44. بازرسي تاسيسات دريائي با استفاده از رباتهاي زيرآبي
45. بهينه سازي زمانبندي عمليات لايروبي يك رودخانه بمنظور كاهش رسوبگذاري
46. بهينه سازي مقطع كانالهاي قابل كشتيراني
47. بهينه كردن سازه هاي كنترل شوري رودخانه بهمنشير
48. اصول و معيارهاي طراحي هيدروليكي آب بندهاي كشتيراني رودخانه اي
49. استفاده از رفتار غير خطي خاك در بررسي اندركنش شمع و خاك
50. ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي بنادر و سازه هاي دريائي
51. ارزيابي و مقايسه عملكرد "ملات هاي تعميري سازه هاي بتن مسلح" ساخت داخل و خارجي در شرايط محيطي خليج فارس
52. اتاقك تعميرات و جوشكاري لوله هاي آب شيرين در زير آب
53. اهميت جريانهاي گرانشي در رسوبگذاري مناطق عميق دريا
54. اندركنش هيدروديناميكي سازه هاي فراساحل در برابر امواج و جريانهاي دريايي
55. اندازه گيري و پردازش اطلاعات دريايي در ايران با نگرشي بر پروژه هاي انجام شده، نيازها و قابليت هاي موجود
56. آناليز عددي تاثير جزر و مد و جريانات جزر و مدي بر روند رسوبگذاري در بندر گناوه
57. آناليز قابليت اعتمادسازه هاي سكوهاي فراساحلي
58. WAVE DATA ANALYSES
59. ژئوشيمي مواد حاصل از لايروبي در بندر صيادي كياشهر
60. نظام مدولار در طراحي ترمينالهاي بندري
61. نقش الياف فولادي توليد داخل در بهبود خواص بتن مصرفي در سازه هاي دريايي
62. مطالعه و بررسي اختلاط تلاطمي در خورها (خورموسي)
63. مطالعه همبستگي بين نوسانات سطح آب درياي خزر با بعضي از عوامل مهم اقليمي - هيدرولوژيك
64. مطالع تجربي اختلاط نزديك مرز چگالي در دريا
65. مروري بر روشهاي تحليل غير كشسان سازه هاي دريايي با قاب فولادي بادبندي شده
66. مدل رياضي پيش بيني جريان و ميزان انتقال رسوب ساحلي
67. مدل رياضي موج و جريان ساحلي در مناطق زوال و يورش موج
68. محاسبه نيروهاي حاصل از امواج دريا بر سازه هاي عمودي (شمع ها) با فواصل مختلف
69. مكانيابي بنادر در سيستم اطلاعات جفرافيايي
70. مقايسه بين روش S.M.B و مدول OSW نرم افزار MIKE21 در خصوص تعيين مشخصات امواج آب عميق در خليج فارس
71. كاربرد آلياژ هاي آلومينيوم در سكوهاي دريايي
72. كاربرد مدلهاي رياضي در حرارت جانمائي تاسيسات دريايي بندرگاه پارس جنوبي
73. كاربرد فن آوري گريز از مركز در مهندسي دريا و سواحل
74. Underground Dam To Revent Fresh Water Losses At Shore VaZIevs
75. The Third International Conference on Coasts, ports and Marine structures (ICOPMAS "98")
76. The Effect Of Beach Reflection on Undertow
77. STEEL SHEET IN QUAY WALL STRUCTURES
78. State of the Art in the Design of Coastal Structures Contributions from MAST, PIANC and some national projects
79. RELIABILITY ANALYSIS OF DYNAMIC STRUCTURES
80. on the Coasts, Ports and Marine Structures ICOPMAS "98"
81. NUMERICAL SOLUTION FOR LIQUEFACTION OF SAND AND STABILITY OF SHORE-WALL
82. Numerical Prediction of Wave Heights Considering Wave Damping due to Viscosity
83. Numerical Modelling of Tidal Eddies in Harbours Using the Algebraic Stress Turbulence Model
84. Modern 3-D Measuring Metbods for Marine Stmwtmes and Harbor Facilities
85. LATEST DEVELOPMENT IN BERM BREAKWATERS, THE ICELANDIC TYPE
86. HYDRODYNAMIC FORCE CHARACTERISTICS AND COEFFICIENTS IN THE SPLASH ZONE REGION OF REGULAR WAVES
87. FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CYLINDER-TO-CYLINDER INTERSECTIONS
88. Erosion and cohesion relationships of cohesive sediments
89. EFFECTS OF WAVE LOADING ON STABILITY OF REINFORCED EARTH MARINE WALLS
90. Dynamic Anabsis of Maritime Projects Management System Resulting in Application of Fast-Track Mdod with Time and Cost Reduction
91. DURABLE CONCRETE STRUCTURES IN A HOT MARINE ENVIRONMENT
92. DEVELOPMENTA ND DESIGN OF LOW WAVE REFLECTIONS EAWALLF OR CENTRAL RECLAMATIOPNH ASE III - HONG KONG
93. Determination of nautical depth by density measurement and by acoustic sounding
94. Design of Under-Water Concrete
95. Degradation of Shafi Resistance for Cyclically Loaded Piles in Offshore Environments
96. Concrete Caissons, fiom simple retaining structures to integrated components for Ports
97. CIMULATION OF FLOW AROUND CIRCULAR CYLINDER BY CLOUND IN CELL METHOD
98. CHLORIDE PENETRATION INTO MARINE CONCRETE IN A SIMULATED AGGRESSIVE ENVIRONMENT
99. Beach Process Modeling Based on Visco-Elastic- Plastic Model of Mud
100. Application of Pile Driving Analyzer (PDA) and CAPWAP Analysis to Bearing Capacity of Piles
101. ADVANCED CURING CONTROL IN VIEW OF DURABLE CONCRETE STRUCTURES
102. A REVIEW ON DOMINANT CHANNEL FORMING DISCHARGE IN REGIME RIVERS
103. A NEW FORMULATION OF DAMAGE INDICATOR FOR STRUCTURES SUBJECTED TO CYCLIC AND MONOTONIC LOADING
104. A METHOD FOR NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF PILE-SOIL-WATER INTERACT I ON IN MAR I NE STRUCTURES
105. A computer program for analysis and design of reinforced earth marine walls

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها