CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۴
اسفند

مجموعه مقالات همایش توسعه مبتنی بر دانایی

19 مقاله ارائه شده در همایش توسعه مبتنی بر دانایی که سال 1381 در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 319 صفحه ارائه شده اند.


1. ضرورت نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی
2. ساختار مدیریت توسعه زیست فناوری بر مبنای چشم اندازها، سیاستها و راهبردهای ملی
3. راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی ایران
4. رویکرد نوین به تضمین کیفیت در آموزش عالی( استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه صنعتی شاهرود )
5. دانشگاه صنعتی شریف، گذار بسوی دانشگاه نوع 2
6. تضمین کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات
7. تحول کیفی در آموزش عالی ایران
8. توسعه آموزش عالی با رویکرد به آموزشهای مجازی: پاسخ به نیازها، افزایش دسترسی و چالشهای پیش رو
9. توسعه آموزش عالی و افزایش دسترسی به آن: یک ضرورت
10. توسعه منطقه ای، ماموریت اصلی پارکهای علم و فناوری مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
11. بررسی عوامل موثر در ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران با کشورها و سازمانهای داخلی و خارجی
12. آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی چالشها، تحولات، فرصتها و تهدیده
13. پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری کشور
14. هفت نظریه برای تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی
15. مدیریت سرمایه های فکری: نیاز دانشگاه ها در عصر دانایی
16. مدیریت دانش، مولفه کلیدی در نظام ملی نوآوری و کسب توانایی رقابت در اقتصاد دانش بنیان
17. مدل سازی اسلامی توسعه مبتنی بر دانایی
18. مالکیت فکری در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری
19. فرآیند اطمینان از کیفیت آموزش عالی سنخ شناسیِ تجارب جهانی (دراختیارات)

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها