CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
اسفند

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

158 مقاله ارائه شده در چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران که 12 و 13 بهمن 1385 در دانشکده علوم دانشگاه بیرجند برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 775 صفحه ارائه شده اند.

1. عامل تغییر و پایداری فاز ساختار کریستالی ترکیبات بین فلزی گادلینیم و عناصر یک ستون
2. طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور KDP به روش کاهش تدریجی دم
3. شبیه سازی فرایند تخلیص تلوریم به روش پالایش ناحیه ای در خلاء و محاسبه تابع توزیع ناخالصی
4. شناسایی رس سیلیکاته در خاکهای حاصل از سنگ بستر متفاوت در ناحیه لاهیجان
5. شناسایی انواع شیستوزیته کمپلکس سورسات بر اساس موقعیت کانی های دگرگونی
6. شناسایی پلی مورف های سرپانتیت با استفاده از پراش اشعه X و طیف سنجی Raman در سرپانتینیتها و متاپریدوتیتهای تکاب در غرب ایران
7. شناسایی و مینرالوژی کانسنگ بخش شرقی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد
8. شناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستان
9. شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD
10. شناسایی فازهای طلادار در سد باطله مجتمع طلای موته
11. ساختار بلوری کمپلکس آهن [Fe(bpy)3] [Fe(pydc)2]2 (pydc)1/2.6.5: (III) -2,2= bpy) H2O – بی پیریدین، pydc = پیریدین – 2،6 – دی کربوکسیلات)
12. ساختار بلوری N- (-4 آنتی پیریدنیل) - N' - (2- متوکسی فنیل) تیواوره
13. ساخت لایه نازک SrTiO2 به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری آن
14. سنتز، شناسایی و تعیین ساختار سه ترکیب جدید شامل یک ترکیب انتقال پروتون از پیپرازین و پیریدین -2- کربوکسیلیک اسید و دو کمپلکس نیکل و مس آن
15. سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس Zn(II) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم 4- هیدروکسی پیریدین- 6،2 دی کربوکسیلات
16. سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس [Ni(hypydc) (H2O)3] به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم 4- هیدروکسی پیریدین - 6،2- دی کربوکسیلات
17. سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس قلع (VI) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون جدید بنزن - 1و3 - دی آمونیوم بیس (هیدروژن پیریدین - 2و6- کربوکسیلات) دی هیدرات
18. سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس Mn2(hypydc)2(H2O)(OH)2.4H2O]n]
19. سنتزو ساختار بلوری کمپلکس جدید دو هسته ای m- اکسوبیس [اکتا اتیل اکسوپورفیرین) آهن (III)] تترا فلوئوروبورات
20. سنتز و شناسایی اکسیدهای مختلط Ce , Zr
21. سنگ شناسی و زمین شیمی آتشفشانی های دوران سوم در منطقه بیرجند با تاکید بر انکلاوهای آن
22. زیانهای ناشی از استفاده و انتشار کادمیوم در محیط زیست
23. زمین شناسی افق بوکسیتی در قاعده سازند شمشک در ناحیه کیسه جین، آوج
24. رشد بلور مخلوط K(1-x)NaxCl با درصد ترکیب مختلف و مطالعه خواص فیزیکی آن با روش های پراش اشعه ایکس، طیف نمائی جذب، سختی سنجی و ...
25. رشد پورفیروبلاست های دگرگونی مجاورتی گرانیت شاهکوه همزمان با مراحل دگرریختی (جنوب بیرجند)
26. رشد ناحیه ای بلور(Bi2Te3)0.25(Sb2Te3)0.75 و بررسی تغییرات رسانایی الکتریکی در راستای رشد به کمک شبیه سازی فرایند رشد
27. رخداد گاهگاهی رگه های کوارتز تورمالین دار در مجموعه سنگ های دگرگونی - فوق بازی جنوب مشهد
28. روش تهیه اکسید مختلط Ce-Zr-Ba و Ce-Zr-Mg
29. خصوصیات کانی شناسی؛ ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی آشتیان
30. حد بحرانی تغییر ساختار کریستالی - مغناطیسی در جایگزینی عناصر یک ستون
31. تعیین ریزساختار مواد بلوری به روش وارن - اورباخ
32. تعیین خاستگاه تکتونیکی تودهای الیوین گابرونوریت خبر بر اساس شیمی کانی ه
33. تعیین خاستگاه تکتونیکی تودهای الیوین گابرونوریت خبر بر اساس شیمی کانی ه
34. تعیین حلالیت KH2PO4، رشد بلور آن از محلول با وجود افزودنی Al3+ و تعیین سرعت رشد به روش اپتیکی
35. تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب زیر زمینی دشت عقیل
36. تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب رودکارون در محدوده گتوند - شوشتر
37. تاثیر آلایش نقره با درصدهای کم بر ابررسانای ErBa1.9K0.1Cu3O7-d و ErBa2Cu3O7-d
38. تاثیر پخت بر ساختار بلوری لایه های نازک اکسید ایندیم آلاییده به قلع (ITO) تهیه شده به روش کندوپاش
39. تاثیر مقدار آلاینده کادمیوم کلراید بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید
40. تولید شبه پتانسیل هیدروژن و اکسیژن و استفاده از آن در بررسی بلور یخ مکعبی
41. تهیه پودرهای نانومتری LiMn2O4 به روش های مکانوشیمیایی و متعارف سرامیکی
42. تهیه پودر نانومتری Mn0.5Zn0.5Fe2O4 از طریق فرایند مکانوشیمیایی با استفاده از مخلوط کردن فریت های ساه ی منگنز و روی
43. تهیه ی پودر نانومتری فریت نیکل با تلفیق روشهای متداول سرامیکی و آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر دما و زمان آسیاب کاری در بازسازی فاز آن
44. تهیه و شناسایی نانو ذره های تنگستات های نیکل (II) و کبالت (II) با روش هیدروترمال و در مجاورت سورفاکتانت کاتیونی
45. تهیه و شناسایی کمپلکس پروپان - 1و3- دی آمونوم بیس (پیریدین - 2و6- دی کربوکسیلاتو) زینکات (II)
46. تهیه و ساختار بلوری -N2-(4- پیکولیل) - N' - (6- آمینوفنیل) تیواوره
47. تهیه و بررسی ساختار بلوری دو کمپلکس از روی (II) به کمک دو سیستم انتقال پروتون
48. تهیه و مطالعه ساختار ملکولی کمپلکس دو هسته ای جدید آهن (III)[(OEOPFe)2O] (SbF62
49. تهیه و مطالعه ساختار ملکولی کمپلکس m - اکسوبس اکتااتیل اکسوپورفیناتو آهن (III) هگزافلوروآرسنات
50. تمام نگاری حجمی در بلور بیسموت سیلیکون اکساید (Bi2SiO20) در چیدمان اختلاط چهار - موج تبهگن
51. بررسی عملکرد چند تابع شکل برای توصیف نیمرخهای f(s) , g(s) , h(s) و تعیین اندازه ذرات به روش واریانس
52. بررسی عمل کرد رفتاری کانه آرایی و کانی شناسی سنگ آهن پرسولفور معدن 1 گل گهر
53. بررسی شیمی کانیها در مجموعه نفوذی نطنز (شمال اصفهان)
54. بررسی ساختاری بلوری ابررسانای گرم YBa2Cu3O6+x با استفاده از روش مونت کارلو
55. بررسی ساختاری نانو لوله های کربنی توسط شبیه سازی طرح های پراش
56. بررسی ساختار کریستالی کمپلکس C16 H20 CdN10 O4S4 به روش پرتو ایکس
57. بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیتهای تیپ A واقع در کوههای میشو (شمال غرب کشور)
58. بررسی خصوصیات الکترونیکی بلورپروسکایت LaCrO3 در فاز مکعبی
59. بررسی خواص فونون های اپتیکی در بلور مخلوط AB1-xCxَ
60. بررسی تغییرات کانی شناختی و ژئوشیمیایی نهشته های منگنز در ارتباط با چرت های میزبان در منطقه آباده - طشک ، استان فارس
61. بررسی تفاوت رفتار در فرو الکتریک BaTiO3 و pbTiO3 با استفاده از ساختار الکترونی
62. بررسی اثر اندرکنش تبادلی بر پایداری و یا تغییر فاز ساختار کریستالی با برنامه Wien2K
63. بررسی اثر هیدروژن دهی بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi
64. بررسی اندازه دانه های Y2O3
65. بررسی آنکلاوهای موجود در اسکارن های افیولیتی ملانژ نایین (استان اصفهان)
66. بررسی پراکندگی میان بلورین Cr3+ در آلکساندریت های طبیعی و مصنوعی
67. بررسی ویژگی های کانی شناسی آلتراسیون های هیدروترمال در تود نفوذی زرین
68. بررسی و مقایسه ژئوشیمیایی و پتروژنز سه توده گرانیتوئیدی کانه دار واقع در کمربند ارومیه دختر
69. بررسی نتایج کریستالوگرافی ترکیب N- بنزوئیل - N" , N" - بیس (آزتیدینیل) فسفریک تری آمید
70. بررسی نتایج کریستالوگرافی ترکیب N - بنزوئیل - N' و N'' - بیس (هگزامتیلنیل) فسفریک تری آمید و بررسی اثر حلقه روی زوایای و طول پیوندها
71. بررسی مدهای سطحی اپتیکی در آلیاژ Inx Ga1-xN با ساختار بلوری مکعبی InN , GaN به روش طیف سنجی ATR در تابش فروسرخ دور
72. بررسی مینرالیزاسیون و ژنز کانسار مس قزل داش خوی (استان آذربایجان غربی)
73. بررسی لایه های نازک برآرای کبالت / مس / کبالت رشد داده شده بر صفحه (111) سیلیکون با استفاده از بازتاب پراش پرتو پر انرژی الکترونی
74. بررسی لایه های نانومغناطیسی پلی اکسومتالاته
75. بررسی کانی شناسی و روابط کانیایی اسکارن در هاله دگرگونی کوه گبری، رفسنجان
76. بررسی کانی شناسی و پتروژنز دم ولکانیکی کوه بابا (جنوب هشترود - استان آذربایجان شرقی)
77. بررسی کانی شناسی و کانه زایی طلا - آرسنیک در منطقه شوردرق (هشترود - استان آذربایجان شرقی)
78. بررسی کانی آندالوزیت در هاله همبری بروجرد
79. بازنگری در الگوی تغییرات بافتی اندیس تکمه داش،با هدف پی جوئی، طلا در عمق رخساره های دگرسانی (استان آذربایجان شرقی)
80. بهبود خواص ساختاری و الکترونوری لایه های نازک اکسید ایندیم و قلع (ITO) با عملیات گرمادهی
81. بهینه سازی همدوسی تک بلور دیود لیزری پر قدرت
82. بهینه سازی مراحل ساخت ابررسانای سرامیکی YBa2Cu3O7-x به روش سل - ژل، با استفاده از آنالیز حرارتی تفاضلی، وزن سنجی حرارتی و اشعه ایکس
83. بهینه تصاویر STM با تهیه نوک های تیز پلاتین - ایریدیم به روش سونش الکتروشیمیایی
84. استفاده از پلیمرها در تهیه ی نانوذره های تنگستات های نیکل (II) و کبالت (II)
85. ارزیابی پتروگرافیکی دولومیت های پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی آغاجاری
86. ارزیابی لیتولوژیکی و بافتی افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری میدان نفتی کوپال همراه با شناسایی بافت Hooper و Chevron
87. ارزیابی فشار و دمای گرانودیویتهای توده نفوذی دم، شمال شرق اردستان
88. ارتباط معادن و کانسارهای خاک صنعتی در استان یزد با سازندها وسنگهای منشاء اولیه
89. اثر تغییر مقدار اکسیژن برابر رسانائی ترکیب Bi2Sr2CaCu2O(8+x) در رنج دمایی 20°C- 850
90. اثر تابش الکترون پر انرژی روی برخی خواص الکتریکی آلیاژ EVA/LDPE
91. اثر تنش و کشش بلوری در ساختار باندهای انرژی لایه های نازک نیمه هادی InGaAs
92. اثر ناخالصی Ag در محیط هالید قلیایی KBr به کمک اسپکتروسکپی جذب
93. اثر کشت دراز مدت و آبیاری متراکم بر تحول کانی رسی پالی گورسکایت در خاکهای خوزستان
94. اهمیت موبیلیتی در برقراری ارتباط بین پارامترهای الکتریکی و طیف های اپتیکی لایه های نازک TCO
95. آیا اثر جان - تلر می تواند مکانیزم اساسی برای حوزه تغییرات انتقال ابر رسانا و انتقال ساختار کریستالی باشد؟
96. X-ray Crystal Structure of new five Coordinated Zinc(I1) complex {[Zn(DADMBTZ)3](N03)2.CI-130H
97. پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان
98. پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان
99. پترولوژی گدازه های بالشی افیولیت خوی
100. پیشرفت های نانوفناوری در بلورشناسی و کانی شناسی
101. ژئوشیمی سنگهای مافیک و الترامافیک مشهد
102. ژئوشیمی و ارزیابی اقتصادی لیستونیت های چاه زاغو، منطقه مختاران
103. ژئوشیمی و ژنز گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی (IAG) واقع در شمال غرب شهر بابک
104. یکنواخت سازی توزیع ناخالصی Ag در تک بلور NaCl پس از اتمام مراحل رشد آن
105. ویژگیهای کانی شناسی - ژئوشیمیایی سیستم آلتراسیون اندیس مس مولیبدن پورفیری کهنگ
106. هیدروژئوشیمی و کانی شناسی سطحی دریاچه شور اینچه در بخش شمالی آق قلا استان گلستان
107. نتایج مقدماتی پی جویی بنتونیت در منطقه سربیشه (استان خراسان جنوبی)
108. نگرشی ویژه بر توزیع اندازه دانه ها و منشا بلورهای کردیریت در غرب توده پلوتونیک الوند، شمال تویسرکان
109. معرفی کانی های تشکیل دهنده دودکش های گرمابی در میدان های هیدروترمالی عهد حاضر
110. معرفی کانی لودویگیت در سنگ آهن های دگرگون شده شمال غرب ایرانشهر (غرب بزمان)
111. مطالعات مرمتی: بررسی ساختار درختی و تخریب در اشیای تاریخی
112. مطالعات کانی شناسی رگچه ای آمفیبول آبی رنگ درگنبدهای نمکی زاگرس بلند (استان چهارمحال و بختیاری)
113. مطالعه شیمی کانی کلرید در سنگ های آتشفشانی دگرسان شده تتماج، جنوب شرق کاشان
114. مطالعه ساختار و بر هم کنش مولکول های فوق رسانا با کمپلکسهای فلزی و نانو ذرات پلی اکسومتال پارامگنیتیک
115. مطالعه ساختار کریستالی و مغناطیسی Gd3Pt , Gd2Pt
116. مطالعه رابطه ژنتیک بلورهای کردیریت موجود در گرانیت ها، میگماتیت ها و هورنفلس های منطقه همدان
117. مطالعه تنوع فازی و رخساره شناسی مواد آذرآواری میمند، واقع در شمال شرق شهر بابک
118. مطالعه اثر La , Er بر ساختار و دمای گذار ابر رساناهای Bi-2223
119. مطالعه آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe13CoB
120. مطالعه پدیده های بافتی و کانی شناسی در گرانیت میلونیت منطقه حسن اباد سالاران، جنوب شرق سقز
121. مطالعه همبستگی میان کانی شناسی رس و حدود آتربرگ درکانسار خاک رس تراب، جنوب ابرکوه
122. مطالعه فلدسپاتهای آلکالن در سنگ های آتش نشانی دماوند
123. محاسبات ساختار نوارهای انرژی و ساختار الکترونی بلور SrTiO3 با استفاده از نظریه تابعی چگالی
124. محاسبه طول بهینه پیوند O-H در پیکربندی با مینیمم انرژی فاز معکبی بلور یخ
125. محاسبه ی خواص ساختاری و ساختار نواری فازهای ژرمانیوم در فشار بال
126. مینرالوژی و مینرالوگرافی دیوریت های اسپیران با نگرشی بر شیمی آمفیبول ه
127. مینرال شیمی بیوتیت های پلوتون گرانیتوئیدی قلعه دزد، شمال غرب ازن
128. مینرال شیمی آمفیبول های سنگهای متابازیت جنوب داران، زون سنندج - سیرجان
129. مینرال شیمی و پتروژنز متا - پریدوتیتهای تکاب در غرب ایران
130. مینرال شیمی کانیهای موجود در توده ولکانیکی کوه دم
131. مقایسه داده های بلورنگاری با نتایج محاسبات تئوری ترکیب N و N' - 1و6 - دی آمینوهگزان - بیس سالیسیل آلدیمین
132. مقایسه خواص ساختاری بس لایه های الکتروانباشت شده Co-Cu/Cu بر روی زیر لایه های Cu , Ti
133. مقایسه استارولیت های نسل اول و دوم از نظر توزیع اندازه دانه ها (CSD) ، پاراژنزهای کانی شناسی و ترکیب شیمیایی در مجموعه دگرگونی الوند
134. کریستال شیمی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک سنگ های نفوذی طرود، جنوب دامغان
135. کاربرد جنبه های کانی شناسی در طراحی مقدماتی فرایند پرعیارسازی تالک شیستهای منطقه جلماجرد خمین
136. کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان
137. کانی شناسی بازالت های دونین درمنطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، شمال شرق استان اصفهان)
138. کانی شناسی گدازه های بالشی اسپیلیتی افیولیت نائین
139. کانی شناسی و توالی پاراژنزی کانسارهای آهن تیپ اسکارن در منطقه حسن سالاران، جنوب شرق سقز
140. کانی شناسی و ژئوشیمی افق های هورنبلندیتی در نهشته های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه آنه
141. کانی شناسی و ژئوشیمی افق های هورنبلندیتی در نهشته های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه آنه
142. کانی شناسی و واکنش های دگرگونی پورفیروبلاست های کردیریت و آندالوزیت در هورنفلس های منطقه شهرستانه، همدان
143. کانی شناسی فازهای مختلف کمپلکس گرانیتوئیدی شمال شرق روستای مصر (شمال شرق استان اصفهان)
144. Synthesis, Characterizations and crystal Structure of mononuclear Zinc(I1) Complex with 2,3,5,6-tetra(2-pyridy1)Pyrazine
145. Synthesis and Crystal Structure of [Zn2(picOH)2 (H20)4
146. Syntheses and Characterization of Three New Mercury(I1) Complexes, [Hg(~hen)z(SCN)zl[,H g(2,2 '-bipy)z(SCN)zl and [IIg(phen)z(N03)21, Thermal, Fluorescence and Structural Studies
147. Structure of Bisaquamercury(II) Trifluoromethanesulfonate
148. Structural study of trans-[RuCl2(C2H2S)4] using X-ray crystallography
149. Structural Determination of copper(1) complexes containing novel bidentate Iminopyridine ligands
150. Some Theoretical Investigation with Combined X-Ray Structural Study for a Schiff- base with Nitrogen Donor Atoms
151. Solving the space group uncertainity of hexakis(dimethy1- sulfoxide)thallium(III) perchlorate using X-ray Crystallography and EXAFS techniques
152. Deficiency and Mobility of Coordinated Water in the Crystalline Nonahydrates of Scandium(II1) and Lanthanoid(II1) Trifluoromethanesulfonates
153. Crystal Structures Determination of CI(O) PN(p-Me-C6H4) CH2CH2N(p-Me-C6H4) and ((CH2C6H5) (CH3) (O) PN (p-Me-C6H4) CH2CH2N (p-Me-C6H4)
154. Crystal Structure of cis,cis-p-2,3,5,6-Tetra-2-pyridylpyrazine k3, N1, N2,N6: k3 N3, N4, N5- bis [dishloro (dimethylsulfoxide-kS) ruthenium (II)] dihydrate acetone disolvate , [{Ru (DMSO) Cl2}2 (m-tppz].2Me2CO.2H2O
155. Crystal structure of Bis (2,2-bipyridine)nitratocopper(ll) hexafluorophosphate
156. Crystal structure Bis (Tetrabutylammonium( 4,4َ- Azodi(pheny1cyanamide)) salt.[(n-Bu)4 N]2 [Azodicyd2-]. 2H2O
157. An In situ Powder Iliffraction Study of the Structural Mixed-Phase of YHa2Cu306+a, t 200&300°C
158. A Novel Keggin Structure, K3PW12040.18E120

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها