CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
اسفند

مجموعه مقالات همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

35 مقاله ارائه شده در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی که اسفند 1385 توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه شیراز در شیراز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 728 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. غفلت از اندازه، تا چه اندازه؟!
2. طرح آموزش همه جانبه یک تجربه جدید در طراحی و اجرای برنامة درسی در دورة ابتدایی
3. ضرورت و سابقه تدریس کشاورزی در دبستان
4. درس پژوهی : روش تدریس ریاضی در مدارس ابتدایی ژاپن ( تبیین تجربه ای از ژاپن در برنامه ریزی درسی و آموزشی ریاضی )
5. دانش سازگاری : حلقه مفقوده در فرآیند تدریس - یادگیری دانش آموزان
6. تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در رسالت درسیآموزش شهروندی در دوره ابتدایی
7. بررسی تحلیلی ابعاد نوآوری در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی ایران
8. بررسی تاثیر آموزش بر میزان صرفه جویی در هزینه های تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
9. بررسی و ارائه الگوی فراشناخت برای برنامه درسی دوره ابتدایی
10. بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه
11. برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدایی
12. برنامه درسی مبتنی بر شش کلاه تفکر
13. برنامه بازی های چتر نشاط : نگاهی نوآورانه به تربیت بدنی دوره ابتدایی
14. بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی
15. بازگشت به تعلیم و تربیت طبیعت محور در مقطع ابتدایی تحصیلی
16. ارزشیابی کیفی از آموخته های دانش آموزان دوره ابتدایی
17. اجتماع پژوهشی ، رویکردی نو در برنامه درسی دوره ابتدایی
18. الگوی رشد خلاقیت و تاثیر آن در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی
19. اقدام پژوهی : رویکردی نوین به نقش معلم در آموزش
20. آموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی
21. آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدائی امروز : ضرورتی قابل تأمل در برنامه درسی یا تجملی قابل اغماض؟
22. آموزش بدون پایه و چند سنی
23. آموزش هنر در مقطع ابتدایی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات
24. آموزش فناوری و دلالت های آن برای دوره ابتدایی
25. یادگیری مسئله محور و چگونگی کاربرد آن در کلاس درس دوره تحصیلی ابتدایی
26. نظریه مفهوم پردازی نگاره ای در آموزش خواندن و نوشتن اول ابتدایی
27. چایگاه کتابخانه های مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی
28. نوآوری در سازماندهی محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی
29. مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم دورة آموزش عمومی ایران و کشورهای مؤفق در آزمون TIMSS
30. مبانی و چارچوب برنامه درسی خلاق مبتنی بر ICT در دوره ابتدایی
31. کاربرد رایانه در آموزش ابتدایی
32. کاربرد رویکرد حل مسأله در سطوح پائین تر شناختی : درس های اجتماعی و انسانی دورة ابتدایی
33. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی : رویکردی نو به آموزش حرفه ای معلمان
34. فراشناخت و آموزش خواندن به دانش آموزان دبستانی
35. فلسفه برای کودکان : چشم اندازی نظری و بررسی تجربی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها