CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۸
اسفند

مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

45 مقاله ارائه شده در ششمین کنگره ملی خوردگی ایران که 29 الی 31 خرداد 1378 توسط انجمن خوردگی ایران، دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 669 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

1. شکست لوله واتروال بویلر به واسطه نفوذ و اثرات تخریبی گوگرد و هیدروژن
2. سیستم حفاظت کاتدی هوشمند
3. سینتیک واکنش H2S با CaO در فاصله دمایی 873K °تا 1073K °
4. سنتز ماده بازدارنده و ارزیابی مقاومت پوشش محافظ موقت فرموله شده در مقابل رطوبت
5. زنگار یک خوردگی که می تواند مفید باشد
6. روشهای کنترل خوردگی ناشی از SO3 با استفاده از مدلسازی ترمودینامیکی
7. روش شناسی بررسی خوردگی میکروبی در صنعت
8. روش کامپیوتری برای تعیین ناحیه پایداری ترکیبات در نمودارهای پوربه
9. خوردگی موضعی اطراف دمنده های کنورتور پیرس اسمیت
10. خوردگی فولاد در زیر عایق حرارتی
11. حفاظت از سیستم خنک کننده با بهینه سازی کیفیت آب
12. حفاظت کاتدی بدنه اتومبیلها با روش اعمال جریان
13. تاثیر آستریها ضد خوردگی بر پایه اتیل سیلیکات روی بر روی سازه های فلزی مجاور دریا جهت حفاظت تاسیسات در مقابل خوردگی اتمسفری
14. بررسی علل خوردگی در کندانسورهای موجود در یک نیروگاه بخار
15. بررسی رفتار خوردگی آلومینیوم خالص در محلولهای خنثی، اسیدی و بازی حاوی نمک طعام
16. بررسی رفتار خوردگی میکروبی فولاد لوله حفاری در محیط دارای باکتریهای احیاء کننده سولفات
17. بررسی خوردگی در سیستم خنک کننده گاز واحد گاززدایی ناحیه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه
18. بررسی تطبیقی اصول مدیریت خوردگی با الگوی پژوهشی صنعت پتروشیمی ایران
19. بررسی اثرات بازدارندگی خوردگی آمینهای چرب اتوکسیله در محلولهای اسیدکلریدریک
20. بررسی اثر ضخامت و PVC روی طول عمر پوششهای سطوح در محیط مه نمکی
21. بررسی اثر کاتالیزوری برخی کاتیونهای فلزی بر سرعت حذف اکسیژن محلول در آب توسط سولفیت سدیم
22. بررسی امکان تغییر آرایش آندهای حفاظت کاتدی لوله های شبکه گاز در مناطق شهری
23. بررسی پوششهای غنی شده از گردآوری و انتخاب یک جایگزین مناسب بجای پوشش گالوانیزه گرم
24. بررسی نرخ خروج بیوسید از فیلم رنگهای ضد خزه در آب دریا با توجه به ضخامت بوسیله دستگاه تست چرخشی
25. بررسی مقاومت به خوردگی داغ سوپر آلیاژ پایه نیکل «IN738LC» با استفاده از روش های نمکی به طریقه غوطه وری و پاششی
26. بررسی کارایی روشهای تشخیصی باکتیهای احیا کننده سولفات در سیستمهای صنعتی
27. بررسی فعالیت جمعیت های میکروبی مخلوط باکتری احیاء کننده سولفات SRB بر روی پوشش های ویژه مخازن سوخت هوایی
28. بررسی فرمولاسیون روکشهای حرارت مقاوم (450-600°C) و نقش آنها در حفاظت سطح
29. برداشت رسوبات آهنی از سیستمهای آب خنک کننده بروش تانن - اسید آلی
30. بازدارندگی فرمالدئید، بنزآلدئید و اروتروپین برخوردگی فولاد کربن استیل در محیط اسید سولفوریک
31. ارزیابی کیفیت اندهای فدا شونده منیزیمی تولید شده در داخل کشور
32. اثر توام هیدروژن و گوگرد عنصری در تخریب و خوردگی لوله های فولاد کربنی در خنک کننده های هوایی فشار بالا یک واحد هیدروکراکر
33. اندازه گیری و کنترل بایوفیلم در صنایع
34. اندازه گیری میزان خوردگی داغ لوله های کوره های 1000/900 N.G.L.
35. انتخاب ماده بازدارنده خوردگی در سیستم خنک کننده بازگردشی
36. نیتروکربوراسیون مایع فولاد ضد زنگ فریتی
37. معضلات تهیه آبهای صنعتی در بخشهای مختلف راه آهن
38. مطالعه و بررسی اثرات پوششهای حفاظتی بر روی خطوط جوشکاری شده
39. مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی
40. مکانیزم وقوع خوردگی حفره ای در فرایند حذف H2S گاز طبیعی توسط دی اتانول آمین
41. PRACTIVAL PROTECTION MEASURES FOR PREVENTING; CORROSION OF REINFORCED CONCRETE
42. EVALUATION OF CORROSION INHIBITORS FOR CARBON STEEL IN A SEAWATER INJECTION PUNT IN KUWAIT
43. DESIGN OF CATHODIC PROTECTION SYSTEMS FOR MARINE & OFFSHORE APPLICATIONS
44. CONTROL OF SULPHATE-REDUCING BACTERIA (SRB) IN A SEAWATER INFECTION PLANT IN KUWAIT
45. A Modified Model to Predict MIC of n Coated, Catodically- Proteced Undergraund Stain less Steel Pipe

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها