CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
اردیبهشت

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی برق

115 مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی برق که سال 1370 توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 659 صفحه ارائه شده اند.

 

 

1. عوامل مؤثر بر طول عمر عایقهای توربوژنراتورها و نحوه عمر سنجی آنه
2. سیستم کنترل آب تغذیه بویلر 840 تن در ساعت نیروگاه شهید رجائی
3. روشی در محاسبه تنظیمات رله قطع تحریک میدان
4. روشی جهت ایجاد زمین در شبکه های توزیع
5. روش تازه ای برای پیدا کردن مشخصة مغناطیسی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از مقایسة نتایج اندازه گیری و محاسبة جریان هجومی
6. حفاظت بزرگترین نیروگاه حرارتی ایران ( نکاء ) از آسیب پیشروی آب دری
7. تحقیق در طراحی بدنه توربینها با استفاده از محاسبات کامپیوتری
8. تحقیق در سیکل حرارتی اصلی نیروگاههای بخاری و تهیه بسته نرم افزاری
9. تجربیات علمی بهره برداری از کندانسور هوائی در نیروگاه بخاری طوس
10. تنظیم بهینه پارامترهای نیروگاهی توسط پردازشگرهای آرایه ای
11. تنظیم کامپیوتری رله ها با درنظرگرفتن روشهای بهینه هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس
12. بررسی توزیع امواج گذرای ناشی از صاعقه در بوبین ترانسفورماتوره
13. بررسی اثرات شرایط اقلیمی بر قیمت تمام شده هر کیلوواتساعت برق تولیدی با انواع نیروگاهها ( بخاری، سیکل ترکیبی ...)
14. بررسی هارمونیکهای ناشی از کارکرد یکسوسازهای کارخانجات احیا آلومینیوم در شبکه سراسری ایران
15. استفاده از سیم پیچ سوم ترانسفورماتورهای انتقال در شبکه توزیع
16. ارزیابی اقتصادی، استراتژیکی انرژی برق در سرمایه گذاری تولید داخل کشور و انتقال فرامرزی
17. ارزیابی کاربرد رله های حفاظتی دیجیتال ( مایکرو پروسسوری ) در شبکه قدرت
18. اتصال الکتریکی شبکه برق ایران با کشورهای همسایه
19. انتخاب مناسبترین محل استقرار نیروگاههای جدید با استفاده از تئوریهای تصمیم گیری
20. الگوریتمهای بهینه سازی تصادفی و کاربرد آنها در قدرت
21. الگوریتم تعیین مکان بهینه نصب SVC جهت بهبود پایداری دینامیک و گذرای سیستم قدرت و کاربرد آن در شبکه 400 کیلوولت ایران
22. افزایش دقت و سرعت عملکرد رله های دیجیتالی با بکارگیری فیلترهای خیلی تیز و با استفاده از روش پیش بینی خطی در حفاظت خطوط انتقال فشارقوی
23. VOLTAGE INSTABILITY AND VOLTAGE COLLAPSE IN ELECTRIC POWER UTILITY GRIDS
24. پخش بار AC - DC با معادلات AC مجزا شده از معادلات (Decoupled) DC
25. پیش بینی منحنی استمرار بار وارونه و بار پیک
26. هماهنگی کامپیوتری رله های جریان زیاد و اتصال زمین در دو سطح ولتاژ برروی شبکه ایران
27. چند روش عیب یابی و رفع اشکال در ژنراتورهای بزرگ
28. مطالعه موردی تداخل حفاظت نیروگاه با شبکه ( نیروگاه گازی ری)
29. محاسبات قابلیت اطمینان در طراحی پسته
30. محاسبه تلفات سیستم با استفاده از مقاومت هادیهای باردار در مطالعات پخش بار
31. ماکسیمتر میکروپروسسوری
32. مقایسه رله های اولیه و ثانویه در شبکه 20 KV
33. مقایسه استانداردهای موجود اتصال کوتاه با اتصال کوتاه دینامیک
34. کاربرد سیستم مدریت بر پایه اطلاعات در محاسبه قابلیت دسترسی نیروگاه ه
35. کاربرد چند مدل ریاضی جهت پیش بینی بار ساعتی در شبکه سراسری ایران
36. کنترل بار، فرکانس در شبکه های بهم پیوسته قدرت بروش غیر متمرکز
37. کنترل ولتاژو فرکانس مولد آسنکرون ( القائی ) در نیروگاه برق آبی کوچک مستقل از شبکه
38. UTILIZATION OF THE TERTIARYWINDING OF THREE PHASE POWER TRANSFORMER
39. USING ELECTRICITY CONSUMPTION ANALYSIS 10 SOLVE THE SUPPLY PROBLEM THROUGH MANAGEMENT OF DEMAND
40. THE STRENGTH & BEHAVICURINVESTIGATION OF TURBINE PARTS WITH USE OF P.C
41. THE INCREASING SIGNIFICANCE OF COMPUTER AIDED ENGINEERING TO THE DESIGN OF ELECTRICAL DIAGRAMS OF HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR
42. THE IMPORTANCE OF PLANNED MAINTENANCE IN KEEPING THE OPTIMUM LEVEL OF RELIABILITY
43. THE EFFECT OF ALUMINIUM FACTORIES STATIC CONVERTOR HARMONICS ON IRANIAN POWER SYSTEM
44. THE DEVELOPMENT OF GROUND WIRE WRAPPED OPTICAL FIBER CABLE (GWWOP)
45. The control of induction Generator For use~ in small isolated hydro - Plants
46. THE COMPARISON BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY RELAYS IN THE 20 KV LINES
47. THE BEHAVIOUR OF DIELECTRIC MATERIALS UNDER POLLUTION
48. THE APPLICATION OF LINEAR PREDICTION METHOD IN DIGITAL PROTECTION SYSTEM FOR OBTAINING SPEED AND PRECISION USING SHARP FILTERS
49. THE APPLICATION OF COMPUTERISED MAINTENANCE & INVENTORY MANAGEMENT IN POWER STATIONS
50. SYSTEM LOSS CALCULATION BY ENTERING A MODEL OF LOADED CONDUCTOR RESISTANCE IN LOAD FLOW STUDY
51. SYNCHRONIZED OPERATION OF HIGH-VOLTAGE CIRCUIT-BREAKERS
52. STOCHASTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS & THEIR APPLICATIONS IN POWER SYSTEMS
53. SERVICE, MAINTENANCE AND DIAGNOSIS OF INSTRUMENT TRANSFORMERS
54. REVIEWING MODERN CONCEPT DESIGN OF POWER PLANT EQUIPMENT ON THE BASIS OF EXPERIENCE GAINED THROUGH THEIR OPERATION
55. REPAIR OF ADVANCED GAS TURBINE PARTS
56. RELIABILITY EVALUATION ON SUBSTATION DESIGNS
57. REAL-TIME POWER INTERCHANGE BETWEEN NEIGHBOURING UTILITIES A CASE STUDY OF WAPDA & KESC
58. PREDICTED AND MEASURED NATURAL FREQUENCIES OF A HIGH SPEED ROTATING SHAFT
59. PRACTICAL OPERATION EXPERIENCES OF AIR COOLED CONDENSE TOUSS THERMAL POWER PLANT
60. PRACTICAL MACHINERY GROUTING SOLUTIONS FOR MIDDLE EAST CLIMATES
61. POWER UPGRADING BY CONVERTING AC LINES TO DC
62. POWER SYSTEMS VOLTAGE SUPPORT AND DISTORTION CORRECTION USING SWITCHING COMPENSATORS
63. POWER PLANT SIMULATORS FOR OPERATION AND MAINTENANCE TRAINING
64. POWER PLANT MONITORING, PERFORMANCE EVALUATION, AND RELIABILITY ANALYSIS USING SOFTWARE WORKSTATIONS
65. PANEL MANUFACTURING AND ELECTRIC EQUIPMENTS INDUSTRIES SHOULD BE REVIEWED
66. OPTIMUM SVC LOCATION IN IRANIAN 400 KV NETWORK FOR DYNAMIC AND TRANSIENT STABILITY IMPROVEMENT
67. ON THE ONLINE MONITORING OF A TURBOGENERATOR
68. NON-FLAMMABLE POWER TRANSFORMER
69. New Water Treatment Systems In Dry Cooled Power Plants
70. NEW PROMINENT ROLES FOR MICROPROCESSORS IN POWER SYSTEM CONTROL
71. Mutual Assistance Planning for Transmission Line Emergencies
72. MULTIMODAL SYSTEM OSCILLATION DAMPING ANALYSTS TO MAXIMIZE SIMULTANEOUS ELECTRICAL POWER TRANSFERS WHILE MAINTAINING SYSTEM STABILITY
73. MICROPROCESSOR BASED MAXIMETER
74. METHOD FOR LOW VOLTAGE NETWORK EARTHING
75. MAINTENANCE STRATEGIES FOR ON-LOAD TAP CHANGERS (OLTC) INSTALLED IN POWER TRANSFORMERS
76. INVESTIGATION FOR DESIGN OF TENSION INSULATOR ASSEMBLY COVERED WITH SNOW
77. INVESTIGATING MAIN HEAT CYCLE OF THERMAL POWER PLANT AND DEVELOPING A SUITABLE DESIGN AND CALCULATION SOFTWARE NAMED TCCAD
78. INTERACTION OF PROTECTION WITH SUBSTATION CONTROL SYSTEM TO EN HAN CE OVERALL FUNCTIONS
79. INTEGRATED PLANNING OF NATIONAL ELECTRIFICATION PROGRAMS
80. INTEGRATED ELECTRIC SYSTEMS DEVELOPMENT PLANNING APPLYING COMPUTER AIDES DESIGN
81. ILDC AND PEAK LOAD FORECASTING
82. HOURLY LOAD FORECASTING IN IRANIAN NATIONAL GRID USING DIFFERENT MATHEMATICAL MODELS
83. GRID CONTROL BY INTEGRATED PROTECTION AND CONTROL SYSTEM FOR SUBSTATIONS
84. FACTORS EFFECTING ON TURBO GEN. INSULATION LIFE TIME AND HOW INSULATION AGEING TESTS DONE
85. EXPERIENCE IN DEVELOPMENT OF INTERCONNECTEDPOWER GRID IN THE USSR AS A BASIS FOR PLANNING INTERCONECTIONS OF IRANIAN POWER GRID WITH OTHER COUNTRIES OF THE REGION
86. EMS, OVERVIEW OF TECHNOLOGY AND TRENDS
87. ELECTRICAL INTERCONNECTION BETWEEN IRAN & NEIGHBOURING COUNTRIES NETWORK
88. DETERMINATION OF VOLTAGE DISTRIBUTION IN TRANSFORMERS WINDING
89. DESIGN/PERFORMANCE OF DDC FOR FOSSIL FIRED AND COMBINED CYCLE GENERATING STATIONS
90. DECOUPLED AC-DC LOAD FLOW
91. DECENTRALIZED LOAD FREQUENCY CONTROL OF INTERCONNECTED POWER SYSTEM
92. CONTROLLING SINGLE CONDUCTORS DYNAMICS AND ENDURANCE CAPABILITY WITH 4R TYPE STOCKBRIDGE VIBRATION DAMPERS
93. CONSIDERATIONS IN TRANSMISSION OF POWER FROM LARGE POWER STATIONS
94. COMPUTER RELAY SETTINGS INCORPORATING OPTIMAL METHODS FOR CO-ORDINATION OF COMBINATION OF OVERCURRENT AND DISTANCE RELAYS
95. COMPUTER CO- ORDINATION OF O/C& E/F RELAYS WITH TWO LEVEL VOLTAGES ON IRAN POWER SYSTEM.
96. COMPARISON OF SHORT CIRCUIT STANDARDS AND DYNAMIC SHORT CIRCUIT ANALYSIS
97. CASE STUDY OF INTERFERENCE IN PROTECTION BETWEEN POWER PLANT AND POWER SYSTEM (REY POWER PLANT)
98. Benefits of Cooperation and Transmission Access Among Interconnected Power Systems
99. APPLICATION AND ADVANTAGES OF GIS SUBSTATIONS IN URBAN AREAS OR HIGHLY POLLUTED REGIONS
100. AN ECONOMICAL & STRATEGICAL STUDY OF INVESTMENTON ELECTRIC ENERGY GENERATION IN IRAN
101. An Automation Subsystem with Distributed Intelligence For Enhanced Flexibility, Availability and Reliability
102. An Advanced Operator Training Simulator (OTS) as Part of the open System Architercture Energy Management Systems
103. AIR PREHEATERS, DUST COLLECTORS AND FANS IN MODERN THERMAL POWER STATIONS
104. AERIAL DISTRIBUTION SYSTEMS WITH PLASTIC INSULATION
105. ADVANCED TOOLS FOR DESIGN, TEST AND MAINTENANCE IN MICROPROCESSOR DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS
106. Advanced Concepts for System Design and Documentation
107. A STUDY ON INSULATOR STRING DESIGNS IN HEAVY POLLUTION OR
108. A SAFETY CONCEPT AGAINST DESTRUCTIVE CONSEQUENCES OF HIGH VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMER FAILURES
109. A NEW SYNTHETIC TEST FOR HIGH VOLTAGE CIRCUIT BREAKER TESTING
110. A NEW METHOD FOR DETERMINATION OF THE MAGNETIZING CHARACTERISTIC OF THE POWER TRANSFORMERS
111. A LINEAR PROGRAMMING MODEL FOR IRAN FUEL ENERGY PROBLEMS
112. 840 T/H SHAHID RAJAH BOILER FEED WATER CONTROL SYSTEM
113. 400 KV SINGLE CIRCUIT COMPACT TRANSMISSION LINES IN ROMANIA
114. صنعت تابلوسازی و تجهیزات برق نیاز به بازنگری دارد
115. LONG-TERM MODEL FOR OPTIMAL GENERATION PLANNING OF MIXED HYDRO-THERMAL SYSTEMS

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها