CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
اردیبهشت

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی برق

112 مقاله ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی برق که سال 1372 توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 785 صفحه ارائه شده اند.

 

 

1. طراحی پایدار ساز نیروگاه شهید رجائی به روش سیستمهای ساختار متغیر
2. شبیه سازی موتور آسنکرون قفس مضاعف بکمک حل معادلات ماشین بصورت گسسته خطی
3. روشهای تست تجهیزات حفاظتی به کمک کامپیوتر
4. روش تابع انرژی گذرا در مطالعات پایداری سیستمهای قدرت و معرفی اندازه د رجه پایداری و ناپایداری
5. جایابی بهینه خازنهای موازی در شبکه های سه فاز شعاعی توزیع انرژی در حالت بار و شبکه نامتعادل
6. تعیین پارامترهای مدل دولایه ای خاک
7. تحلیل اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی با استفاده از جریان دینامیک شبکه
8. تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس
9. تحقیق در سیکل حرارتی اصلی نیروگاههای سیکل ترکیبی و تهیه برنامه نرم افزاری CCCAD
10. بررسی طرح و عملکرد شیر کنار گذر توربین در نیروگاههای ایران
11. بررسی خازن های مورد نیاز در ژنراتور القائی سه فاز مستقل با در نظر گرفتن تلفات هسته
12. بررسی اضافه ولتاژهای ضربه در ماشینهای الکتریکی با نرم افزار EMTP
13. بررسی اثرات ظرفیت واحدهای نیروگاههای بخاری بر روی شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم تولید شبکه سراسری ایران
14. بررسی پارگی پنجرهای در لوله واتروالو نیروگاه لوشان
15. بررسی وضعیت کلید زنی خازنی در شبکه برق آذربایجان
16. بررسی و شناخت علل خاموشیهای پست 63 کیلوولت نیروگاه بعثت در چند سال اخیر و ارائه روشهای بهینه سازی آن
17. بکارگیری روشهای مختلف شناسائی و انتخاب روش مناسب در شناسائی هیتر اصلی واحدهای بخاری نیروگاهه
18. اعوجاج شکل موج ولتاژ شبکه و چگونگی تصحیح آن در کارخانه نورداهواز
19. استاندارد شرایط محیطی و طراحی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت روغنی
20. ارزش تلفات الکتریکی در شبکه های انتقال و توزیع نیرو
21. آنالیز شبکه های حلقوی از طریق تبدیل شبکه حلقوی به شعاعی
22. VARYING MODES OF VOLTAGE INSTABILITY
23. یک روش محاسبات اتصال کوتاه ویژه شبکه های توزیع
24. یک تکنیک مدرن برای طراحی پایدارکننده سیستم های قدرت چند ماشینی
25. نوسانات سیم پیچ ترانسفورماتور با مدلسازی رفتار غیرخطی هسته
26. نمایش فازی فضای حالت سیستمهای قدرت
27. مدل علت و معلول برای تشخیص خطا در شبکه های قدرت
28. محاسبة مقاومت پای دکلهای انتقال انرژی با فونداسیون بتون مسلح بکمک کامپیوتر
29. محاسبه مؤلفه dc جریانهای اتصال کوتاه با استفاده از روش تابع نمادی امپدانس
30. میزان تداخل رادیویی و تلویزیونی در حریم خطوط انتقال نیروی ایران
31. کاربرد شبکه های عصبی در پیشگویی هارمونیک های ولتاژ
32. کاربرد مبدلهای N پالس درشبکه های انتقال DC
33. کاربرد FFT در محاسبات هارمونیکها و توان اعوجاجی شبکه ناشی از عملکرد مبدل های HVDC
34. UNIQUE GENERATOR FAULTS EXPERIENCED IN THERMAL AND GAS TURBINED AND COMBINED CYCLE POWER PLANTS IN IRAN
35. TRANSIENT ENERGY FUNCTION METHOD IN POWER SYSTEM STABILITY
36. THE FEATURES OF THE ELECTRIC VALUES ESTIMATION AT ASINCHRONOUS TRANSIENT PROCESS IN ENERGY SYSTEMS
37. THE DESIGN OF STABILIZER FOR SHAHID RAJAEI STEAM POWER PLANT BY V.S.S. METHOD
38. THE APPLICATION OF DIFFERENT IDENTIFICATION METHODS IN IDENTIFYING THE MAIN HEATER IN THERMAL POWER PLANTS
39. STUDY OF THE INFLUENCE OF THE POSITION OF ZNO SURGE-PROTECTIVE DEVICES ON THEIR PERFORMANCE IN A DISTRIBUTION NETWORK
40. STUDY OF FERRORESONANCE IN POWER SYSTEMS INCLUDING HYSTERESIS EFFECT
41. SPECIFIC PROCEDURE FOR THE COMPUTATION OF TORQUE AND MAGNETIC FORCES ADAPTED TO PERMANENT MAGNET MACHINE IN VIEW OF CALCULATING THE VIBRATIONS OF MAGNETIC
42. SOME CONSIDERATIONS ON OPF AND AGC CO-ORDINATION
43. SIMULATION OF DOUBLE-CAGE INDUCTION MOTORS USING DESCRETE TIME EQUATION
44. SERIES-IMPEDANCE PER-UNIT LENGTH OF OVERHEAD LINES WITH GROUND RETURN
45. SECURITY ASSESMENT OF ELECTRIC POWER SYSTEMS BASED ON VOLTAGE STABILITY AND LOADABILITY LIMIT CONSTRAINTS
46. S02 RECOVERY FROM GASES OF POWER PLANT IN FLUIDIZED BED ADSORBERS
47. ROBUST QUADRATIC STABILIZATION OF POWER SYSTEMS
48. REVIEW OF STATE SPACE REPRESENTATION OF POWER SYSTEMS
49. RESPONSE OF SMOOTH BODY, TRAPEZOIDAL WIRE COMPACT CONDUCTORS TO WIND LOADING
50. RECEARCH OF PHENOMENA APPEARING AT THE SWITCHING OF CAPACITOR BANK IN AZARBAYJAN REGIONAL ELECTEIC CO. NETWORK
51. PLANT BETTERMENT FOR 63 KV SUBSTATION OF BESAT POWER PLANT
52. PARAMETER ESTIMATION FOR A,C, MACHINES
53. Optimum Design of Transmission Lines with Dynamic Programming
54. OPTIMIZATION OF BUNDLED PHASES CONFIGURATION OF EHV COMPACT TYPE OVERHEAD LINES WITH INCREASING CAPACITY
55. OPTIMAL APPLICATION OF SMES FOR SMALL-SIGNAL STABILITY ENHANCEMENT IN POWER SYSTEMS
56. ON-LINE APPLICATION OF AN EXTENDED OPTIMAL POWER FLOW ALGORITHM AT A GERMAN SYSTEM CONTROL CENTER
57. NONLINEAR TRANSFORMER WINDING OSCILLATIONS
58. New System of Electrical Energy Transmission on the Basis of Compact Lines Lines with Increased Transfer Capability & With Controlled Shunt Reactors
59. NEW SHORT CIRCUIT CALCULATIONS METHOD FOR DISTRIBUTION NETWORKS
60. NEW GENERATION VOLTAGE REGULATORS WITH MICROPROCESSOR FOR AUTOMATIC CONTROL OF POWER TRANSFORMERS WITH ON-LOAD TAPCHANGERS
61. NEURAL NETWORK APPLICATION IN VOLTAGE HARMONICS PREDICTION
62. METHODS OF TESTING PROTECTIVE DEVICE USING COMPUTER
63. LOSHAN WATER WALL TUBE FAILURE
64. INVESTIGATION OF STATOR TRANSIENT INFLUENCE ON THE SIMPLEST ELECTRICAL TRANSMISSION DYNAMIC STABILITY
65. INVESTIGATION AND CALCULATION FOR HEAT BALANCE OF A COMBINED CYCLE POWER PLANT BY DEVELOPING THE RELATED SOFTWARE NAMED "CCCAD"
66. IMPROVEMENT IN PERFORMANCE OF THERMAL POWER PLANT USING FUZZY CONTRLLERS
67. HYDROGEN DOLLED GENERATORES HYDROGEN SEAL SYSTEM UPGRADE
68. HARMONICS IN A PRACTICAL POWER SYSTEM EXHIBITING PARALLEL RESONANCE
69. HARMONIC DISTORTION ; EVALUATION OF ACTUAL STATE AT NAVARD SUBSTATION IN AHWAZ
70. GRADIENT PROJECTION METHOD IN OPTIMAL POWER FLOW
71. FUZZY POWER FLOW ANALYSIS
72. FLUE GAS DISCHARGE VIA DRY COOLING TOWERS WAST HEAT UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL BENEFIT
73. FFT ANALYSIS OF HARMONICS AND DISTORTION POWER DUE TO HVDC SYSTEM
74. EXPERT SYSTEMS IN POWER SYSTEM PLANNING AND ENGINEERING: TRANSIENT STABILITY INPUT AND OUTPUT DATA ANALYSIS
75. ESTIMATION OF STEADY STATE STABILITY LIMITS FOR ON-LINE INTERCONNECTED POWER SYSTEM CONTROL
76. ENGINEERING CONCEPTS IN HIGH TEMPERATURE DESIGN AND LIFE EXTENSION PROCEDURES IN THE POWER GENERATION INDUSTRY
77. ENERGY LOSSES VAUE IN TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORKS
78. EFFECT OF UNIT SIZE OF STEAM POWER PLANTS ON RELIABILITY INDICES OF IRAN POWER GENERATION SYSTEM
79. DISTRIBUTED UTILITY: AN OVERVIEW OF R & D ISSUES AND OPERATION CONCERNS
80. DIAGNOSTIC METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF THE METALLIC PARTICLE TYPE PRESENT IN THE GIS
81. Determination Of The Two Layer Soil Model Parameters
82. Detection of Aeolian Vibrations and Associated Conductor Damage and Design of Appropriate Damping Systems for Single and Bundled Overhead Transmission Lines
83. DESIGN AND BUILD OF A HIGH PERFORMANCE DIGITAL PROTECTION SYSTEM FOR HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES
84. DAMPING OF POWER SYSTEM OSCILLATIONS USING OPTIMAL ALLOCATED VAR COMPENSATORS
85. Contingency Selection In Iranian National Grid
86. CONDUCTOR VIBRATION OF OVERHEAD POWER TRANSMISSION LINES AND ITS EFFECTIVE CONTROL
87. COMPUTER AIDED CACULATION OF TOWER FOOTING RESISTANCE FOR STEEL TOWERS WITH REINFORCED CONCRETE FOUNDATION
88. COMPUTATION OF STEADY STATE VOLTAGE STABILITY LIMIT USING EIGENVALUE SENSITIVITES AND CONSTANT IMPEDANCE LOAD MODEL
89. Comparison Between LEMP & NEMP Induced Overvoltages In Overhead Lines
90. CAPACITANCE REQUIREMENT FOR SELF - EXCITED INDUCTION GENERATOR INCLUDING CORE LOSSES
91. CALCULATION OF THE DC COMPONENT FREQUENCY IN FAULT CURRENTS BY IMPEDANCE FUNCTION
92. Calculation of fin efficiency of perforated plate fin element
93. ASSESSMENT OF HV GIS VERSUS HV AIS CONCERNING THE RELIABILITY OF TRANSFORMER SUBSTATIONS
94. Assesments of Constructive Solutions for 300 KW Wind Generator in Romania Anton arbacea
95. APPLICATION OF UNDERFREQUENCY RELAYS IN INDIAN GRIRDS
96. ANALYSIS OF ISLANDING OF A CAPTIVE POWER PLANT FROM AN INTERCONNECTED NETWORK
97. ANALYSIS OF IMPULSE OVERVOLTAGES I N ELCTRICAL MACHINES BY EMTP
98. Analysis and Digital Simulation of the Double-Winding Synchronous Machine
99. ANALYSES OF CURRENT TRANSFORMER SATURATION USING DYNAMIC SHORT CIRCUIT CURRENT
100. AN INVESTIGATION IN THE DEGISN AND OPERATION OF TURBINE BY-PASS VALVES IN STEAM POWER PLANTS
101. An Advanced Digital Switchgear Control Concept Employing the Advantages of Modern Sensor Technology
102. AN ADVANCED CONTROL FACILITY FOR IRANIAN GRID
103. ADVANCED POWER APPLICATION FOR AN OPTIMIZED CONTROL OF THE IRANIAN GRID
104. ABOUT SOME ELABORATIONS CONCERNING THE ELECTRIC POWER OPTIMAL DISTRIBUTION AND CONSUMPTION IN A CITY
105. A STUDY OF ENERGY FOR ELECTRICITY PRODUCTION IN IRAN
106. A NEW. PERSPECTIVE ON POWER SYSTEM CONTROL
107. A NEW METHOD FOR THE FULL EXPLOTATION OF ELECTRICAL LINES
108. A New Approach to the Graphical Presentation of the Advanced Application Results Using X/Motif
109. A MODERN STABILIZER DESIGN TECHNIQUE FOR MULTIMACHINE POWER SYSTEMS
110. A METHOD FOR CALCULATION OF RADIO AND T. V, INTERFERENCE AROUND THE TRANSMISSION LINES
111. A CAUSE EFFECT MODEL FOR POWER SYSTEM FAULT DIAGNOSIS
112. A Broadban Computer Aided Partial Discharge Measuring System for Rotating Machines Stator Insulation

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها