CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
اردیبهشت

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی برق

137 مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی برق که سال 1374 توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 815 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طرح تبدیل خط 63 کیلووات به خط 132 کیلووات
2. طراحی جبران ساز توان راکتیو بهینه جهت بهبود رفتار دینامیکی بارهای موتوری
3. طراحی یک فاصله یاب محل خطا برای خطوط انتقال نیرو
4. طراحی و ساخت سیمولاتور آنالوگ جهت بررسی اثرات هارمونیکها در سیستمهای توزیع
5. طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی دستگاه مولتی ترانسدیوسر میکروپروسسری
6. ضرورت آنالیز رفتار ماشینی ژنراتور در انتخاب حفاظت بهینه قطع تحریک
7. صرفه جوئی در سرمایه گذاری با کاربرد هماهنگی عایقی
8. صاعقه و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر روی تجهیزات الکترونیکی
9. شبیه سازی عملکرد گردآورنده شلجمی باز ( TAPCOP )
10. شبیه سازی به هنگام سیستم قدرت بر اساس مدل میکروماشین
11. شبیه سازی کنترل کننده های تحریک فازی و شبکه عصبی برای پایداری ماشین های سنکرون
12. خلاصه سازی سیستم قدرت برای مطالعات گذر
13. تعیین ساعت به ساعت بار با بکارگیری شبکه های عصبی در پیش بینی میان مدت و کوتاه مدت
14. تشخیص خطاهای پی در پی درشبکه های قدرت با استفاده از سیستم خبره
15. ترتیب اقتصادی ورود و خروج واحدهای حرارتی در مدار به روش آزاد سازی لاگرانژ
16. تاثیر مشکلات و محدویت های اجرائی و بهره برداری در طراحی خطوط انتقال نیرو
17. تأثیر هارمونیکها جریان ورودی ماشین الکتریکی بر روی رفتار لرزشی آن
18. تأثیر کارکرد کنترل کننده های PSS و GOV , AVR
19. تفسیر تحلیل های انجام شده روی گازهای حل نشده در روغن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تکنولوژی سیستمهای خبره ( TRANEX - DGAL )
20. بررسی علمی عملکرد رله های مولفه منفی نیروگاه گازی ری
21. بررسی علل آسیب دیدن یکی از ژنراتورهای نیروگاه گازی ری
22. بررسی علل گسیختگی لولة واتروال بویلر واحد 1 نیروگاه بندرعباس
23. بررسی طراحی و ساخت سنکرونایزرمیکروپروسسوری در نیروگاهه
24. بررسی ضریب توان دی الکتریک، قدرت عایقی روغن و رطوبت روغن و ایزولاسیون ترانسفورماتوره
25. بررسی اثر مدل 5 بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC
26. بررسی نوسانات زیرسنکرون در اثر اتصال دو شبکه قدرت بوسیله HVDC
27. برنامه ریزی و کنترل بهینه قطع و وصلهای شبکه های قدرت توسط یک سیستم خبره
28. استفاده از کنترل کننده های تکمیلی در نیروگاهه
29. استفاده از CTM ابتکاری برای پیش بینی بلند مدت بار در نبود سابقه مصرف طولانی
30. ارزیابی عمر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
31. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع آذربایجان شرقی توسط شبکه های عصبی مصنوعی
32. اندازه گیری مداوم تخلیه الکتریکی ناقص جهت ارزیابی پیری شینهای آزمایشی با عایق میک
33. انتخاب بازدارنده مناسب برای آب خنک کن نیروگاه تبریز
34. امکان سنجی 1 جایگزینی آلیاژ پره های گردان ردیف اول 2 توربینهای گازی میتسوبیشی نیروگاههای ری، قم و کازرون
35. آشکار سازی پالسهای تخلیه جزئی به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی وضعیت عایق های الکتریکی
36. آثار سوء آلودگی محیط در افزایش حوادث خطوط 132 کیلوولت شبکه آذربایجان و روشهای مقابله با آن
37. پاسخ موتور القایی کنترل شده بوسیله کنترل کننده مشترک برداری اسکالر
38. پیش بینی شدت فیکر ناشی از کوره های قوس الکتریک در شینه کوپلاژ مشترک P.C.C
39. یک روش جدید برای محاسبه ضرائب تلفات در مطالعه پخش بار اقتصادی سیستم قدرت
40. یک تکنیک جدید برای خنثی کردن آثار سوء هارمونیکها در صنعت برق
41. نقش درجه حرارت کم محیط در بهینه سازی مصرف داخلی نیروگاه حرارتی تبریز
42. نقش هادیها در وزن برج، حجم فونداسیون و میزان سرمایه گذاری خطوط انتقال نیرو
43. محاسبات اقتصادی در بهینه یابی اجزاء و محل بکارگیری محدود کننده جریان اتصال کوتاه در شبکه
44. محاسبه حداقل فواصل عایقی فازی لازم جهت تبدیل خطوط انتقال دو مداره سه فاز به شش فاز در شبکه سراسری
45. محاسبه تلفات جریانهای گردابی در خطوط و کابلهای انتقال به روش اجزاء محدود
46. موارد استفاده از استوانه محافظ در ترانسفورماتور و روش ساخت آن
47. کاربرد تکنیک شبکه عصبی برای لحاظ نمودن اصلاح پذیری اثر اختلالات در ارزیابی درجه ایمنی سیستم قدرت
48. کاربرد کنترلر متغیر فضای حالت با استفاده از رویت کننده در کنترل درجه حرارت بخارسوپر هیتر نیروگاههای بخاری
49. کار گذرای ترانسفورماتوره
50. کنترل توان راکتیو بوسیله یک سیستم فازی آموزش پذیر
51. UP grading of a 63 KVto 132 W Transmmission Line
52. TRANSIENT OPERATION OF TRANSFORMERS
53. TO THE SELECTION OF OPTIMAL CHARACTERISTICS OF OVERHEAD LINES
54. THERMAL UNIT COMMITMENT BY LAGRANGIAN RELAXATION METHOD
55. THE SCIENTIFIC STUDY OF N.P.S. RELAY OPERATION IN REY GAS POWER PLANT
56. THE ROMANTIAN EXPERIENCE IN THE ANALYSIS AND REDUCTION OF ENERGY LOSSES IN ELECTRIC NETWORKS DISTRIBUTION
57. THE INVESTIGATION FOR REPLACEMENT OF COMMERCIAL INHIBITOR USED IN TABRIZ POWER PLANT COOLING TOWERS
58. THE FEASIBILITY STUDY OF ALLOY REPLACEMENT OF THE FIRST STAGE ROTATING BLADE IN MITSUBISHI GAS TURBINES AT RAY, GHOM AND KAZEROON POWER PLANTS
59. THE EFFECTS OF SUBCONDUCTORS SIZE AND NUMBER ON TOWER WEIGHT AND FOUNDATION VOLUME
60. THE DEVELOPMENT TENDENCY OF CENTRAL CHINA POWER NETWORK AT THE TURN OF THE CENTURY
61. The Design of Optimal Controller for SVC in Order to Enhance Dynamic Performance of Induction Motor Loads
62. THE ANALYSIS OF OPERATION OF THE POWER PLANT EQUIPMENT THROUGH, EXPERT TYPE SOFTWARE
63. TECHNO-ECONOMIC DIMENSIONS OF RURAL ELECTRIFICATION IN INDIA
64. SUBSYNCHRONOUS RESONANCE FOR CONNECTION OF TWO AC SYSTEMS WITH HVIDC LINK
65. STUDY OF THE ZNO-BASED VARISTORS BEHAVIOUR IN MINERAL OIL FOR REALIZATION OF AN OIL-DAYERSED ZNO SURGE-ARRESTER
66. STATE ESTIMATION WITH AID OF FUZZY LOGIC
67. STABILITY OF SYNCHRONOUS MACHINES WITH INTELLIGENT EXCITOR CONTROLLERS
68. SIMULATOR TO INVESTIGATE THE EFFECT OF HARMONICS IN DISTRIBUTION SYSTEMS
69. SIMULATION OF THE SECONDARY ARC EX77NCTION AT OVERHEAD TRANSMISSION LINES UNDER SINGLE PHASE AUTOMATIC RECLOSING
70. SIMULATION OF PARABOLIC TROUGH COLLECTOR PERFORMANCE (TAPCOP)
71. ROLE OF DISC INSULATOR IN RELIABILITY IMPROVEMENT OF POWER TRANSMISSION LINES
72. REMEDIAL ACTIONS TO PREVENT ELECTRICAL POWER SYSTEM VOLTAGE COLLAPSE
73. RELIABLE PROTECTION SYSTEM FOR HIGH IMPEDANCE ARCING FAULTS DETECTION BASED ON SIGNAL PROCESSING
74. RELIABILITY EVALUATION IN ELECTRIC POWER SYSTEM NIGERIAN EXPERIENCE
75. RELIABILITY CONSIDERATIONS IN DISTRIBU77ON SYSTEM DESIGN
76. RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE CAUSED BY CORONA DISCHARGES FROM HIGH-VOLTAGE TRANSMISSION LINES
77. PREDICTION OF ARC FURNACE FLICKER AT POINT OF COMMON COUPLING
78. POWER SYSTEM SMALL SIGNAL STABILITY AND MAXIMUM LOADABILITY
79. POWER SYSTEM REDUCTION FOR TRANSIENT STUDIES
80. OPTIMIZATION OF INTERNAL ENERGY CONSUMPTION OF TABRIZ STEAM POWER PLANT, CONSIDERING THE ROLE OF LOW AMBIENT TEMPERATURE
81. ON DECENTRALIZED SECONDARY VOLTAGE CONTROL VIA ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
82. New Opportunities trough Integrated Substation Control
83. New Method of Determining Incremental Loss Factors From Power System Admittances and Voltages
84. NEW ANALYTICAL METHOD FOR CALCULATING THE FEREQUENCY DECREASING IN LOAD SHEDDING SCHEME
85. NEW ANALYSIS METHOD OF THE TRANSMISSION AND DISTRIBUTION ELECTRIC LINE SAFETY IN OPERATION
86. NECESSITY OF ANALIZING GENERATOR FROM THE POINT MACHINE BEHAVIOR IN ORDER TO SELECT BEST LOSS OF FIELD PROTECTION
87. MULTI TARIFF METERING JUSTIFICATION AND APPLICATION
88. MODELS OF OPTIMUM AND ULTIMATE VALUES OF POWER SYSTEM PARAMETERS FOR ON-LINE OPERATION CONTROL
89. Minimum Loss Operation of Interior Permanent Magnet Motor Drives
90. MICROPROCESSOR BASED SYNCHRONIZER OF GENERATORS IN SMALLAND LARGE SCALE POWER PLANT OPERATION
91. MICRO - MACHINE BASED POWER SYSTEM SIMULATION
92. MATCHING EXPERT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY AND OPERATION FOR MAINTENANCE PURPOSES
93. LIFE EVALUATION OF THERMAL POWER PLANT COMPONENTS
94. IZOLEX - EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF HHIGH-VOLTAGE INSULATION
95. INVESTMENT SAVING ACHIEVED BY IMPLEMENTATION OF INSULATION COORDINATION
96. INVESTIGATION OF CAUSES DAMAGING FIAT GENERATOR
97. INVESTIGATING CAUSES OF FAILURE IN WATERWALL TUBE OF BANDAR ABBAS POWER PLANT
98. INSPECTION OF CONDITIONS, UMITATIONSMETHODS OF POWER FACTOR. DIELECTIC BREAK DOWN AND MOISTURE CONTENT TESTS
99. Influence of the feeding current harmonies of an electil al machine on its vibration behaviour
100. INDUCED VOLTAGES DISTRIBUTION ALONG RADIUS AND DEPTH OF ENCLOSURE OF METAL ENCLOSED GAS INSULATED SWITCRGEARS
101. IMPROVED ALGORITHM FOR CONTINGENCY ANALYSIS BY THE ADJOINT NETWORK METHOD
102. Importance & Sensitivity Analysis of Power Plant States
103. IMPACT OF THE USE OF GENERATOR CIRCUIT-BREAKERS ON POWER PLANT LIFE CYCLE COST AND AVAILABILITY
104. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF HIGH SPEED MICROPROCESSORS ON IMPROVING POWER SYSTEMS OPERATION AND PERFORMANCE
105. Hybrid Storage System for Integration of Wind Power into Electricity Supply Net-work
106. HOUR BY HOUR ESTIMATION LOAD BY APPLICATION OF TERM LOAD FORECASTING NEURAL NETWORK TO MEDIUM AND SHORT TERM LOAD FORECASTING
107. FAULT DIAGNOSTICS OF POWER TRANSFORMERS OPERATING IN HEAT ELECTRIC POWER STATION
108. EVALUATION OF POWER PROJECTS NEED FOR A FLEXIBLE APPROACH
109. EQUALIZATION OF OVERHEAD TRANSMISSION LINE CAPACITY AT DIFFERENT CLASSES OF VOLTAGE
110. EFFECTS OF LOAD MODELS ON THE OPERATION OF THE EXISTING CONTROLLERS IN AC/DC SYSTEMS
111. Effects of erction & maintenance difficulties & limitations on T / Ls designing
112. EFFECT OF AVR, GOV AND PSS ON POWER SYSTEM STABILITY
113. ECONOMICAL APPROACH ON OPTIMAL LOCATION AND SIZE OF FAULT CURRENT LIMITERS
114. DETECTION OF PARTIAL DISCHARGE PULSES FOR USE IN INSULATION SYSTEM ANALYSIS
115. DESIGN OF A FAULT LOCATOR FOR POWER TRANSMISSION LINES
116. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SEMI-INDUSTRIAL PROTOTYPE OF A MICROPROCESSOR BASED MULTI TRANSDUCER
117. DESIGN A JOINT SCALAR-VECTOR CONTROLLER FOR AN INDUCTION MOTOR DRIVE
118. DAMPING PROPERTIES MAINTAINED BY DIFFERENT STRUCTURES OF EXCITATION CONTROL
119. CONSIDERING CORRECTABILITY OF CONTINGECIES IN SECURITY ASSESSMENT USING NEURAL NETWORK TECHNIQUE
120. COMPUTATION OF TRANSIENT ENCLOSURE VOLTAGE ( TEV ) IN GAS INSULATED SUBSTATIONS-PARAMETER EFFECTING REDUCTION OF TEV
121. CALCULATION OF MINLMUM INSULATION CLEARANCES OF 132 KV THREE PHASE TRANSMISSLON LINES FOR CONVERTING TO SiX PHASE LINES
122. CALCULATION OF EDDY CURRENT LOSSES IN POWER CABLES AND OVERHEAD TRANSMISSION LINES BY FINITE ELEMENT METHOD
123. APPROACH TO DESIGN OF TRUNK LINES IN THE CONTEXT OF FURTHER PROSPECTS OF ELECTRIC NETWORK DEVELOPMENT
124. Application Of State VarIble Controller Wiith Observer in Super Heater Steam Temperature Control Of Steam Power Plant
125. APPLICATION OF INOVATIVE CTM IN LONGTERM LOAD FORECASTING WITHOUT HAVING ENOUGH CONSUMPTION HISTORY
126. APPLICATION OF ADVANCER CONTROLLERS IN POWER STATION
127. ANALYSIS OF THE INTERFERENCES BETWEEN TYPICAL 400 KV TRANSMISSION LINES OF THE IRANIAN POWER SYSTEM AND Pipelines
128. AN INTERACTIVE MULTIMEDIA PLATFORM FOR POWER PLANT MAINTENANCE TRAINING
129. AN EXPERT SYSTEM TO DIAGNOSIS THE CHAINING FAULTS IN POWER SYSTEM
130. AN EXPERT SYSTEM FOR POWER TRANSFORMER OIL DISSOLVED GAS ANALYSIS INTERPRETAATION (TRANEX-DGAI)
131. AIR POLUTION AS A CAUSE OF ACCIDENTS IN 132 KV LINE lN AZARBLJAN NETWORK
132. ACHIEVEMENT IN THE FIELD OF 400 KV LINE INSULATION
133. ACCURACY ASSESSMENT OF FAULT LOCATION ALGORITHM ON MULTIPHASE SHUNT COMPENSATED TWO TERMINAL EHV TRANSMISSION LINES
134. A MODERN SOLUTION FOR THE APPLICATION OF THE DSM DRAFT AT BIG INDUSTRIAL ELECTRICITY CONSUMERS
135. A LOAD - FREQUENCY FUZZY CONTROL
136. A COMPARISON STUDY BETWEEN A CONVENTIONAL AND A FUZZY LOGIC BASED POWER SYSTEM STABILISER FOR A SYNCHRONOUS GENERATOR
137. A COMBINED ENGINEERING AND ECONOMIC ANALYSIS OF TECHNICAL LOSSES IN THE SECONDARY DISTRIBUTION NETWORK

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها