CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۵
اردیبهشت

مجموعه مقالات اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

37 مقاله ارائه شده در اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله که 15 اسفند 1386 توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 303 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طراحی و ساخت سیستم پایش غلظت تجمعی گاز رادون درون خاک
2. شبیه سازی پیش بینی زلزله با توموگرافی الکتریکی دوبعدی به روش زمان گذر ترتیبی
3. دیدگانی فازی در پردازش داده های مرتبط با پیش نشانگرهای زلزله
4. جایگاه سن یابی به روش لومینسانس در مطالعات زلزله
5. تشخیص الگویبی هنجار در سرشت لرزه خیزی
6. توزیع فضائی – زمانی زمین لرزه ها و بررسی مهاجرت تجمعی زمین لرزه های با بزرگای 5 و بزرگتر در پهنه ایران
7. بررسی رابطه پارامترهای هواشناختی با زلزله در گستره البرز و احتمال استفاده از آن به عنوان یک پیش نشانگر
8. بررسی راه اندازی دینامیکی زمین لرزه به تاخیر افتاده با استفاده از قانون Omari
9. بررسی داده های دو ساله ایستگاه ثبت پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی تهران
10. بررسی تغییرات غلظت گاز رادون و عوامل هیدروژئوشیمیایی به عنوان پیش نشانگر زلزله در چشمه ی آبگرم جوشان، استان کرمان
11. بررسی تغییرات فرکانس بحرانی لایه F 2 یونسفر در زمین لرزه 28 خرداد سال 1386 بخش کهک شهر قم
12. بررسی پتانسیل لرزه خیزی گسل شمال قزوین با استفاده از روشسنجش فرکتالی نشانگرهای مغناطیسی
13. بررسی پیش نشانگرهای لرزه ای، مطالعه موردی زلزله بم
14. بررسی چگالی زمین لرزه ها و نحوه تغییرات آن نسبت به زمان درحوزه تهران و اطراف آن
15. بررسی مهمترین روش های تحلیل آشفتگیهای مغناطیسی ULF به عنوان پیش نشانگر زلزله
16. برر سی دادده های پیوسته میدان گرانی در خلال سالهای 1964-68 میلادی منطقه تهران و مقایسه آن با رکوردهای زلزله و تغییرات سطح آبهای زیرزمینی
17. برآورد اولیه میدان سرعت و استرین از شبکه دائمی GPS ایران برای اهداف ژئودینامیک ( IPGN )
18. استخراج اطلاعات یونسفر بر اساس مشاهدات دوفرکانسه ایستگاه های دائمی GPS
19. استفاده از روش ژئومغناطیسی در پیش نشانگری زمین لرزه
20. استفاده از تغییرات رفتاری ناشی از امواج الکترومغناطیس در پیشگویی زلزله در سگ
21. استفاده از پیش نشانگر لرزه ای در زلزله های بزرگ ایران
22. ایجاد شبکه ی پایش پیوسته گاز رادون درون آب زیرزمینی چاه های عمیق دانشگاه ولی عصر ( عج ) رفسنجان جهت بررسی نقش پیش نشانگری گاز رادون در رویداد زلزله
23. آنومالی های یونوسفری ثبت شده توسط اندازه گیری های foF 2 و TEC و کاربرد آن درپیش بینی زلزله های شدید
24. پیشگویی زلزله با استفاده از بررسی فراوانی صید
25. پیش بینی زلزله با استفاده از پیش نشانگرهای الکتریکی
26. پیش نشانگرهای لرزه ای قبل و بعد از زمین لرزه 1990 رودبار
27. پیش نشانگرهای فرا صوتی و اثر آن بر حیوانات خشکی و دریایی
28. چالش های موجود در پالایش داده های ژئودتیکی جهت تعیین جابجایی های تکتونیکی
29. چکیده بررسی اندازه گیری غلظت گاز رادون محلول در آب توسط غش
30. معرفیچند پیش نشانگر هواشناسی و بررسی روند تغییرات آنها قبل از وقوع زلزله ( مطالعه موردی : زلزله بم )
31. معرفی پیش نشانگرهای الکتریکی زلزله
32. معرفی پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی
33. معرفی پیش نشانگر الکترومغناطیسی ULF
34. مطالعه تغییرات گرانی به عنوان یک پیش نشانگر زلزله
35. مدل ابر زلزله به عنوان پیش نشانگر زلزله با نگرشی بر ابر زلزله ی بم
36. میدان تنش در پوسته زمین به عنوانیکی از پیش نشانگرهای اصلی زلزله
37. کاربرد شبکه عصبی آدالاین برای بررسی تغییرات زمانی غلظت گاز رادون باپس لرزه های زمین لرزه بم

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها