CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۹
خرداد

مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

347 مقاله ارائه شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر که 16 الی 18 بهمن 1386 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 3090 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

1. عوامل خشکسالی و نزول باران از دیدگاه اسلام
2. عکس العمل 3 رقم گندم به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 در مرحله جوانه زنی
3. طراحی بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4. طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر کشت با استفاده از نرم افزار الگوریتم ژنتیک
5. طراحی مدل نرم افزاری MEWAT برای مدیریت آبیاری مزارع
6. ضریب زبری پوشش گیاهی طبیعی در ساحل رودخانه ه
7. شبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوت
8. شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه ها با مدل ماسکینگام
9. شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان)
10. شبیه سازی تبخیر مخازن چاه نیمه زابل با استفاده از مدل دینامیکی شبکه عصبی ومعادلات تجربی
11. شبیه سازی منابع آب زیر زمینی دشت قطاربنه سیرجان بااستفاده از مدل نرم افزاری PMWIN.5
12. سیلاب شهری و روشهای نوین کنترل آن
13. زمان بندی آبیاری با استفاده از ژنتیک الگوریتم در شرایط محدودیت آب
14. راندمان آبیاری درختان گردو به روش حوضچه ای
15. روشهای مختلف اجرای فرازبندهای سنگی به همراه قطعات پیش ساخته
16. روش جدید پیشنهادی ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه های آبیای و زهکشی
17. روش نوین آبیاری زیر زمینی با استفاده از جریان الکتریکی
18. رویکردی بر موانع و محدودیتهای مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای مدیریت در توسعه پایدار
19. دسته بندی شبکه باران سنجی حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از تجزیه کلاستر
20. خصوصیات هندسی درز و شکاف های خاک های متورم شونده اراضی شالیزاری استان گیلان پس از برداشت محصول
21. حساسیت مدلهای مختلف براورد تبخیر - تعرق به پارامترهای هواشناسی و گرمایش جهانی در اقلیم نیمه خشک همدان
22. حل عددی معادلات حاکم بر جریان رطوبت وجذب ریشه در خاک
23. تعادل یابی بیلان آب زیر زمینی در یک دشت بحرانی
24. تعیین ضرایب هیدرولوژیکی حوضه آبریز مارون با استفاده از مدل ریاضی hec-hms
25. تعیین ضرایب مدلهای نفود و معادلات نفوذ آب درخاک در دشت های اطراف معدن سنگ اهن گل گهرسیرجان (دشت قطاربنه)
26. تعیین ضریب تبخیر و تعرق گیاهی در شرایط واقعی برای چغندرقند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش پیشنهادی FAO
27. تعیین ضریب واکنش عملکرد چغندرقند نسبت به کم آبیاری در دوره های مختلف رشد
28. تعیین حد مجاز کاهش مقدار آب آبیاری در مراحل مختلف رشد چغندرقند در استان خراسان
29. تعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبی
30. تعیین تابع تولید چغندرقند نسبت به آب در کرمان
31. تعیین انرژی جریان بر اثر احداث فرازبندها با بلوکهای بتنی پیش ساخته
32. تعیین الگوی بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان
33. تعیین آب مصرفی پتانسیل پنبه در منطقه مغان
34. تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی چغندرقند در شرایط اقلیمی منطقه همدان
35. تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی
36. تعیین نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه با روش آبیاری جانبی (Side Irrigation)
37. تعیین منحنی های دبی - اشل در خروجی حوزه آبریز زیارت گرگانرود با استفاده از نرم افزار HEC-HMS و C-RAS
38. تعیین مناسب ترین زمان قطع آبیاری قبل از برداشت چغندرقند و تاثیر آن بر کارای مصرف آب در منطقه میاندوآب
39. تعیین مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در مقایسه با روش های تجربی برای منطقه همدان
40. تعیین کیفیت آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت آب (WQI)
41. تعیین کیفین آب رودخانه نرماب با استفاده از روشهای گرافیکی
42. تدوین مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر از تشت با حداقل داده هواشناسی
43. تخمین شوری پروفیل خاک و سطح ایستابی در دشت تبریز با استفاده از مدل SALTMOD
44. تخمین زمان پیشروی در ابیاری جویچه ای با استفاده از مدل بیلان حجمی اصلاح شده
45. تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) با استفاده از شبکه عصبی در منطقه کرمان
46. تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) با استفاده از شبکه عصبی - فازی (ANFIS)
47. تخمین توابع هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط مزرعه
48. تخمین میزان تبخیر از تشتک با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی
49. تخمین میزان بار معلق با استفاده از نرم افزار Alyouda
50. تخمین مقدار بهینه آب و نیتروژن با استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت (MSM)
51. تحلیلی بر چالش های مرتبط به الگوی کشت و روند تغییرات اندازه قطعات زراعی (مطالعه موردی: بخش فیروز آباد سلسله)
52. تحلیل روابط ذخیره - آبدهی - قابلیت اعتمادپذیری در سیستمهای چندمخزنه
53. تحلیل جریان تراوش در زیر پی سد با استفاده از روش اجزای محدود
54. تحلیل مورفومتری زمین لغزشهای آبخیز سد اکباتان و برآوردرسوب آنه
55. تحلیل مورفومتری لغزشها و نقش انها در ناپایداری جبهه شمالی توده کوهستانی الوند (همدان)
56. تحلیل منطقه ای جریان های نسبی درحوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه
57. تحلیل فراوانی نمونه ها، ازمون نکوئی برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پدیده های هیدرولوژی وترسیم هیستوگرام فراوانی داده ها به توسط یک برنامه کامپیوتری
58. تحکیم یک بعدی لایه های رسی با تراکم پذیری و نفوذپذیری متغیر
59. تاثیرروشهای آبیاری فاور و مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت
60. تاثیرات زیست محیطی ابیاری با پساب فاضلاب بر اکوسیستم های زراعی
61. تاثیر عملیات آبخوانداری بر منابع آبی آبخوان دشت گناباد
62. تاثیر شدت های مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان
63. تاثیر سطح ایستابی کم عمق و شوری آب زیر زمینی بر کمک آب زیر زمینی به تبخیر تعرق و رشد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.] در گلخانه
64. تاثیر سطح ایستایی کم عمق بر اجزا عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم
65. تاثیر زاویه انحراف تبدیل های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی
66. تاثیر زمان های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت محصول سه رقم کلز
67. تاثیر زمان کاربرد آب شور بر عملکرد و برخی خصوصیات گیاه گندم
68. تاثیر دور آبیاری و تیمار کودی بر روی عملکرد ذرت دانه ای تابستانه در منطقه سیستان
69. تاثیر خصوصیات سیلاب بر خاک و پوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان سرچاهان هرمزگان
70. تاثیر خصوصیات خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان
71. تاثیر خاکپوش پلی اتیلن بر روی شاخص های مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی
72. تاثیر تنش رطوبتی بر تابع تولید ذرت در مراحل مختلف رشد
73. تاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینی
74. تاثیر استفاده از فاضلاب بر میزان تجمع عناصر در خاک
75. تاثیر نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری و کود نیتروژن بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه جو
76. تاثیر چگالی آب و دبی پمپاژ بر میزان بالا امدگی آب شور درچاه ها- مطالعه موردی (اراضی حاشبه کویر میقان - استان مرکزی)
77. تاثیر مدیرت زراعی بر کارایی مصرف آب در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ
78. تاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانی
79. تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند
80. تاثیر فعالیت های انسانی بر محیط زیست منبع ابی دریاچه زریوار مریوان
81. توزیع نیترات در آبیاری بارانی خطی (Linear) تحت مدیریت کود آبیاری ذرت علوفه ای
82. تولید داده های مصنوعی (Data Genaraion) در سیستمهای ذخیره منفرد و چندگانه
83. تهیه مدل K.T.I.D جهت ارزیابی، بهینه و بومی سازی طراحی آبیاری بارانی در محیط GIS
84. تهیه کاربرد مدل رایانه ای مدیریت وبرنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان حجمی آب در خاک
85. بررسی غلظت عناصر سنگین شیرابه زباله شهری بر اساس کیفیت آب آبیاری
86. بررسی عوامل موثر در دبی سفره های آب زیر زمینی به منظور ارائه مدل منطقه ای در آبخوان ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر)
87. بررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilson
88. بررسی عملکرد سازه های هیدرولیکی در شبکه آبیاری دشت مهاباد
89. بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین
90. بررسی علل ضعف مدیریت مصرف آب و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهینه سازی آن در شبکه های آبیاری و زهکشی
91. بررسی ضریب یکنواختی پخش آب در دو نوع قطره چکان و تاثیر شیب بر آن
92. بررسی صحت چند روش تجربی در برآورد تبخیر از یک خاک شور تحت سه مدیریت آبیاری با آب شور
93. بررسی شیوه های تعیین میزان برداشت بهینه از آب زیر زمینی در منطقه با توجه به سالهای خشک و مرطوب و معرفی روش "برآورد نسبت بهینه بارندگی به تخلیه" (مطالعه مورددی دشت مرند)
94. بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع
95. بررسی راه حلهای غیر سازه ای بحران آب در ایران
96. بررسی روشهای حفظ رطوبت خاک در بسترهای کاشت به منظور گسترش کشت دیم نهال های زیتون
97. بررسی روشهای مختلف طراحی کانال در شبکه کانال های آبیاری مهاباد و معرفی روش برتر مطابق با شرایط موجود و بیان دلایل تخریب کانال های موجود
98. بررسی روشهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و نیاز (Simmondsia Chinemsis) ابی گیاه هوهوب
99. بررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (بررسی موردی رودخانه شاوور - شهرستان شوش دانیال)
100. بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)
101. بررسی روابط توزیع سرعت در انحنای یک کانال خاکی : مطالعه میدانی :"کاظم آباد ماهان"
102. بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای - مطالعه موردی استان همدان
103. بررسی دور و میزان آب آبیاری پنبه
104. بررسی خصوصیات جریان ترکیبی از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه تیز
105. بررسی خصوصیات مقاومتی ملاتهای حاوی سیمان آمیخته با پوزولان و مقایسه آن با نمونه شاهد
106. بررسی خشکسالی و روند آن در استان کرمانشاه
107. بررسی خاصیت خورندگی آب رودخانه زهره با استفاده از شاخص لانژیلر
108. بررسی خوردگی و رسوبگذاری آب در رودخانه کارون در بازه شوشتر - اهواز
109. بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو - پنمن - مانتیث برای اقلیم های مختلف در مقایسه با سایر مدل ه
110. بررسی حساسیت گندم پائیزه به کم آبیاری در شهرکرد
111. بررسی تغییرات خصوصیات خاک در ایستگاه های پخش سیلاب با نگاهی بر تحقیقات انجام شده پیشین
112. بررسی تغییرات فرسایش حوضه آبخیز کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM1988 و ETM2002 و ارزیابی نقش آن در کیفیت فیزیکی و شیمیایی رودخانه کرخه
113. بررسی تعیین محل آبگیری جانبی در قوس خارجی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE_2D
114. بررسی تحمل سه هیبرید تجارتی آفتابگردان به شوری آب آبیاری
115. بررسی تحمل به کم آبیاری در رقم جدید گندم "سپاهان"
116. بررسی تحلیلی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله
117. بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع درگلخانه و ارتباط آن با پارامترهای آب و هوایی در بیرون ازگلخانه
118. بررسی تاثیر طول ابشکن بر آشستگی موضعی
119. بررسی تاثیر سد مخزنی کرخه بر تغییرات شوری آب ورودی به مخزن سد
120. بررسی تاثیر سازنده های زمین شناسی، نوع مواد مادری و تغییرات فصل بر روند شوری آب رودخانه قزل اوزن
121. بررسی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارائی منابع مختلف کود نیتروژنه، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم
122. بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم نان
123. بررسی تاثیر تنش آبی بر محصول ذرات علوفه ای در منطقه کرمان
124. بررسی تاثیر الگوی کاشت و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد کلز
125. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم
126. بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شور خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو
127. بررسی تاثیر کم آبیاری سنتی و آبیاری بخشی بر عملکرد و راندمان مصرف آب گوجه فرنگی
128. بررسی تاثیر کم آبیاری روی عملکرد سویا در منطقه خرم آباد
129. بررسی تاثیر کم آبیاری روی هیدرومدول آبیاری درمنطقه خرم آباد
130. بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی شاخصهای مصرف آب در زراعت چغندرقند
131. بررسی تاثیر فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
132. بررسی توزیع زمانی رگبارهای ایستگاه سینوپتیک رشت به روش هاف
133. بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با ابهای شور
134. بررسی تلفات آب ناشی از تبخیر و بادبردگی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای
135. بررسی برخی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاکهای الی (هیستوسولها) در منطقه لاله زار کرمان
136. بررسی بارش های سیل آسا در اصفهان
137. بررسی اصلاح خاک شور و سدیمی منطقه الله آباد زرند با آبشویی
138. بررسی اثرات دور آبیاری بر عملکرد اجزاء عملکرد ارقام سویا در کرمان
139. بررسی اثرات تغییر روش بهره برداری از آبهای زیر زمینی در دشت سیرجان
140. بررسی اثرات آبیاری سطحی و قطره ای بر زراعت های ردیفی
141. بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب هرات
142. بررسی اثرات پخش سیلاب بر حاصلحیزی خاک در عرصه آبخوان سبزوار - داورزن
143. بررسی اثرات پخش سیلاب بر برخی عناصر فیزیکوشیمیایی خاک در عرصه آبخوان سبزوار - داورزن
144. بررسی اثرات کاربرد آب آبیاری باکیفیت پایین روی عملکرد و صفات زراعی دو ژنوتیپ گندم نان
145. بررسی اثرات کاهش دفعات آبیاری در مرحله رویشی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان
146. بررسی اثر عمق و شوری آب آبیاری بر روی گیاه خیار به روش آبیاری قطره ای
147. بررسی اثر صفحات مستغرق در جلوگیری از ورود رسوبات به داخل آبگیر با استفاده از مدل فیزیکی
148. بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد گرمک به روش ابیاری قطره ای
149. بررسی اثر تغییرات نفوذپذیری آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه با مدل فیزیکی
150. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت تابستانه با استفاده از تشت تبخیر کلاس A در شهرستان اهواز
151. بررسی اثر پساب صنعتی بر تجمع عناصر سنگین خاک و محصولات گوجه فرنگی وخیار
152. بررسی اثر مدیریت آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم پنبه اصفهان
153. بررسی اثر مقدار آب ابیاری بر عملکرد گندم درشوری های مختلف آب در آبیاری بارانی
154. بررسی اثر مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلز
155. بررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیس
156. بررسی امکان سریع نفوذ آب درخاک با بهره گیری از انرژی الکتریکی
157. بررسی امکان استفاده از آب رودخانه کرخه جهت استفاده درسیستم های آبیاری
158. بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در ساحل خارجی رودخانه ها با استفاده از آبشکن
159. بررسی آبیاری کوزه ای درخت پسته به صورت خودکار با نیروی مکش خاک
160. بررسی آماری تغییرات کیفی آبهای زیر زمینی به منظور مصارف کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شمال استان خوزستان)
161. بررسی آلاینده های صنعتی و کشاورزی در تالاب شادگان و ارائه راهکارهای مدیریتی و حفاظتی
162. بررسی آلودگی و اثرات زیست محیطی آرسنیک در آب مصرفی مناطق مسکونی اطراف معدن مس سرچشمه
163. بررسی پخش سیلاب و تاثیر آن بر روند میزان نفوذپذیری عرصه پخش سیلاب آبخوان سبزوار - داورزن
164. بررسی ویژگیهای باران در ایستگاه های هواشناسی استان کردستان
165. بررسی ویژگی های بتنهای خاوی خاکستر پوسته برنج و مقایسه آن با نمونه شاهد
166. بررسی ویژگی های مکانیکی کانال های آبیاری بتنی حاوی پوزولانهای طبیعی در محیط های سولفاته
167. بررسی و ارزیابی معادلات نفوذ در خاکهای با بافت لوم شنی
168. بررسی و ارزیابی کارکرد سیستم های آبیاری بارانی در جنوب استان آذربایجان غربی
169. بررسی و مدلسازی جریان در سرریزهای پله ای
170. بررسی و مقایسه شاخص های خشکسالی در کرمان
171. بررسی و مقایسه هیستوگرام EC اولیه خاک با هیستوگرام توزیع زمانی EC خاک پیاز اطراف قطره چکان در دورهای مختلف آبیاری
172. بررسی هیدرولیکی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری
173. بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازی
174. بررسی نیاز آبی درختان غرس شده در عرصه ایستگاه آبخوانداری شهرستان کاشمر (استان خراسان رضوی)
175. بررسی نوسانات بارندگی درکرمان
176. بررسی نقش آب در تولید پسته
177. بررسی نقش و تاثیر فیلترهای سنگ ریزه ای در کاهش تبخیر از سطح خاک در سامانه های سطوح ابگیر
178. بررسی نقش کوهستان به عنوان مهمترین منبع تامین آب و مشکلات زیست محیطی آن
179. بررسی مدل ریاضی جریان برگشتی درنزدیک شکاف آب بندهای مستغرق
180. بررسی میزان تاثیر پارامترهای هیدرودینامیک - مدیریتی ابخوان بر صحت شبیه سازی ها با تکیه بر تحلیل حساسیت - مطالعه موردی (غرب دریاچه میقان)
181. بررسی کاربرد زئولیت در افزایش آب خاک در شرایط استفاده از شیرابه کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان
182. بررسی کارایی مصرف آب ابیاری سیستم های نشتی و تیپ ذرت دانه ای در منطقه میاندوآب
183. بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیر زمینی دشت زنجان
184. بررسی کیفیت جریان رودخانه آب ترکی حوضه بازفت در طراحی نیروگاه آبی
185. بررسی کیفیت آب رودخانه هراز جهت آبیاری و تعیین منابع آلوده کننده آب رودخانه
186. بررسی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی از نظر شاخص های شیمیایی و تعیین کاربری های مجاز آب تالاب با توجه به استانداردهای جهانی
187. بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی آب رودخانه کردان جهت کاربری های مختلف
188. بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه (مطالعه موردی حوضه میانی استان آذربایجان غربی)
189. براورد تبخیر - تعرق با شبکه های پرسپترون چند لایه - مطالعه موردی همدان
190. برآورد عملکرد چغندرقند درمقادیر متفاوت آب و شوری
191. برآورد ظرفیت نفوذ نهایی ومیزان رواناب سطحی در سطح حوضه به روش حلقه مضاعف با استفاده از یک برنامه کامپیوتری
192. برآورد صحرائی خصوصیات هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج مکشی
193. برآورد راندمان آبیاری و مقدار آب مصرفی در کشاورزی استان اصفهان
194. برآورد دبی های حداکثر لحظه ای در حوزه مرزی غرب استان کردستان
195. برآورد تغذیه طبیعی آبخوان در دشت یزد - اردکان
196. برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده
197. برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش های مختلف (مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی کرج)
198. برآورد باران موثر در ارتباط با کشت گندم دیم در کرمانشاه
199. برآورد بار رسوب رودخانه رود زرد به مخزن سد جره با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
200. برآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشور
201. برآورد آبدهی در حوزه های فاقد آمار بهروش ایکر و جاستین (مطالعه موردی حوزه آبخیز رودخانه های اعلاء و رود زرد)
202. برآورد آبدهی حوضه آبریز مرغاب با استفاده از روابط ریاضی بین بارش و پارامترهای فیزیوگرافی حوضه
203. برآورد یکنواختی توزیع نیترات در سیستم آبیاری دوار مرکزی
204. برآورد میزان تبخیر - تعرق وبرنامه ریزی آبیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
205. برنامه ریزی آبیاری ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هو
206. برنامه برآرود هیدرومدول آبیاری به زبان C++
207. بحران خشکسالی در استان فارس و راهکاره
208. باران اسیدی و اثرات آن بر رشد و نمو گیاهان
209. بیلان آب زیر زمینی، برداشت مجاز در یک منطقه نیمه خشک: یک مطالعه موردی در غرب ایران
210. بیلان هیدروکلیماتولوژی دشت بهبهان
211. بهره گیری از روش های اماری در برآورد تبخیر سالیانه منطقه ای با استفاده از GIS در مطالعه موردی حوضه آبخیز فشند
212. بهبود کارایی روش ضریب گیاهی دو تایی با استفاده از تشت تبخیر
213. بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر
214. بهینه سازی جایگاه سنسورها در شبکه آب رسانی شهری
215. بهینه سازی بهره برداری از شبکه ابیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شبکه آبیاری پایین دست سد جیرفت)
216. بهینه سازی الگوی کشت در شرایط کفایت و محدودیت آب قابل دسترس
217. بهینه سازی الگوی کشت گیاهان زراعی آبی در پایین دست سد درودزن (استان فارس)
218. اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی
219. استفاده از سازه ها جهت حفاظت در مقابل پیشروی آب دریا، در استان گیلان
220. استفاده از آنالیز ابعادی در تعیین ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI)
221. استفاده از پساب شهری در آبیاری قطره ای فلفل دلمه ای
222. استفاده از ژنراتور آب و هوایی ClinGen در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل حوزه رودخانه کرخه
223. استفاده از مدلهای ریاضی و سیستمهای مکاترونیک درحفظ محیط زیست
224. استفاده از مدل SWAP در شبیه سازی انتقال آب، املاح و عملکرد نسبی گندم
225. استفاده از مدل SWAP به منظور بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آب شور بر رطوبت خاک منطقه رودشت اصفهان
226. استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای
227. ارزشگذاری آبهای زیر زمینی وبررسی اثرات جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیر زمینی( مطالعه موردی، جو و پسته در شهرستان کرمان)
228. ارزیابی ضریب پیشنهادی فائو - 56 برای محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت تحت سه مدیریت آبیاری با آب شور
229. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد واجزا عملکرد چغندر قند در روش ابیاری قطره ای نواری
230. ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در شرایط جوی متفاوت در منطقه ابهر
231. ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در منطقه زنجان
232. ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی باغ پسته در زرند)
233. ارزیابی روشهای زمین آماری و تیسن در برآورد تغییرات منطقه ای تبخیر و تعرق پتانسیل - مطالعه موردی استان همدان
234. ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از سنجشهای لایسیمتری (مطالعه موردی: شهر کرمان)
235. ارزیابی روش های هارگریوز سامانی و جنسن هیز اصلاح شده در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل در مقایسه با روش فائو - پنمن - مونتیث در دو استان خوزستان و هرمزگان
236. ارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع به کمک داده های اندازه گیری شده با لایسیمتر وزنی
237. ارزیابی روش های SLA و تحلیل سلسله مراتبی در مدل پهنه بندی آگروکلیمائی محصول گندم به منظور حداکثر نمودن بهره وری منابع آب و خاک مطالعه موردی استان همدان
238. ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و معادلات تجربی در محاسبه تبخیر تعرق پتانسیل در استان همدان
239. ارزیابی تراکم شبکه های باران سنجی در غرب ایران
240. ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری
241. ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه ی آبیاری روی عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم
242. ارزیابی تاثیر فعالیتهای آبخیزداری بر مقدار فرسایش و تولید رسوب، مطالعه موردی آبخیز امام کندی اذربایجان غربی
243. ارزیابی توزیع رطوبت در نیمرخ خاک در آبیاری قطره ای تی تیپ محصول سوی
244. ارزیابی استحصال آب مه به عنوان یک منبع تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک
245. ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد ذرت دانه ای در منطقه میاندوآب
246. ارزیابی نرم افزار Ref-ET در تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع
247. ارزیابی مدل های رایج تبخبر - تعرق در اقلیم سرد نه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش
248. ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز
249. ارزیابی میزان کارایی پلی اکریل آمید آنیونی در فرایند نفوذ آب به خاک
250. ارزیابی کیفیت و تعیین تیپ آبهای مصرفی و کشاورزی در اطراف ناحیه کانسار سازی سرچشمه
251. ارزیابی قابلیت های مدل Seep/w در شبیه سازی دو بعدی نفوذ آب در آبیاری قطره ای و تخمین ابعاد پیاز رطوبتی
252. ارتباط هیدرولیکی منابع آب زیر زمینی دشتهای مجاور دریاچه ارومیه با دریاچه (مطاله موردی : دشت آذرشهر)
253. ارائه یک مدل جهت تعیین دمای ساعتی و مقایسه نتایج آن با مقادیر اندازه گیری شده
254. ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی
255. اثرات آبیاری تکمیلی و کنترل علفهای هرز روی عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در کرمان
256. اثرات کاربرد دونوع پلیمر سوپر جاذب رطوبت در خاک بر مصرف آب آبیاری و عملکرد گوجه فرنگی
257. اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر رشد رویشی و زایشی سویا (Glycin max L.) رقم ویلیامز در منطقه کرمان
258. اثر سیالیسیلیک اسید بر روی رشد و نمو ذرت علوفه ای تحت تاثیر تنش خشکی در مزرعه
259. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد واجزاء عملکرد سه رقم ذرت دانه ای
260. اثر رژیم های آبیاری بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با تنش در ارقام گلرنگ
261. اثر دور ومیزان آب آبیاری بر عملکرد اجزاء عملکرد و رشد رویشی پنبه
262. اثر حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد پنچ رقم گندم در مشهد
263. اثر تنش کم آبی بر عملکر دو اجزاء عملکرد زیر سبز (L. Cuminum cyminuml) در کرمان
264. اثر استفاده از آبیاری قطره ای بر میزان بهره وری تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان کرمان)
265. اثر ازت و پتاسیم بر رشد بوته های ذرت در محیط آبکشت
266. اثر ابعاد مخازن هوای تحت فشار در مهار فشارهای ماکزیمم و مینیمم ضربه قوچ
267. اثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوب
268. اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به خشکی نهال های پسته
269. اثر PRD بر عملکرد، برخی اجزای عملکرد، راندمان آب مصرفی و غلظت عناصر غذایی در کلز
270. اتوماسیون سیستم های آبیاری توسط نرم افزار IMMS
271. اولین بررسی تحمل به خشکی لاینهای اولیه غله جدید تریتی پایرم (AABBEbEb) و نتایج F1 حاصل از تلاقی انها با رقم گندم نوید در مقایسه با تریتیکاله در ایران
272. اهمیت زمان و میزان تک آبیاری در بهبود بهره وری آب محصولات دیم
273. اندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوت
274. اندازه گیری آلودگیهای زیست محیطی (بقایای آلودگی های نفتی (PAHs) در رودخانه سیاهرود و بررسی کیفیت آب رودخانه از نظر شرب با استانداردهای جهانی
275. انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره
276. انتخاب ارقام انگور متحمل به تنش خشکی به منظور مدیریت مصرف بهینه آب
277. انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی دشت فریمان - تربت جام)
278. انواع آب شکن و معادلات حاکم بر شبیه سازی دو بعدی جریان در اطراف آب شکن
279. افزایش بهره وری از منابع تولید از طریق تجمیع اراضی و به کارگیری شیوه های نوین ابیاری (مطالعه موردی شهرستان سلسله)
280. افزایش بهره وری منابع آب و خاک در شرایط خشکسالی با استفاده از مدل پهنه بندی اقلیمی - کشاورزی - مطالعه موردی استان همدان
281. آشنایی با مدلهای عددی پیش بینی موج
282. آب چالشی فراروی جهان، خاورمیانه و ایران
283. آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس
284. پتانسیل فاضلاب شهری جهت استفاده در آبیاری فضای سبز
285. پایش پدیده خشکسالی در استان کرمان بر اساس شاخص SPI
286. پیش بینی سیلاب های حوضه آبریز مارون بر اساس داده های بارندگی بالا دست با استفاده از مدل ریاضی
287. پیش بینی دبی خروجی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل حساسیت مدل به پارامترهای ورودی
288. پیش بینی جریان رودخانه دز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
289. پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریز چشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA
290. پهنه بندی رودخانه کرخه از نظر قدرت خود پالایی
291. پهنه بندی و بررسی تغییرات دما در استان گلستان با استفاده از سیستم GIS
292. گزینش ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش خشکی انتهای فصل جهت افزایش بهره وری از آب در مناطق خشک استان اصفهان
293. واکنش مدلی سیستم منابع آب زیر زمینی دشت مهاباد به عوامل تعذیه و تخلیه از طریق شبکه ابیاری و زهکشی مهاباد
294. نرم افزار مدیریت وبرنامه ریزی شبکه تحت فشار باباهادی قصر شیرین در استان کرمانشاه
295. چالشهایی فرا روی افزایش کارایی مصرف آب در اراضی آبی
296. نگرشی بر جهش های کاتاستروفیکی در مهندسی رودخانه
297. نگرشی بر مسائل و مشکلات موجود شبکه های ابیاری و زهکشی استان خوزستان
298. چگونگی انتشار آلاینده های نفتی در آب های زیر زمینی و ارائه روش هایی برای کاهش و حذف این الاینده ه
299. نیروهای وارد بر پایه های تاسیسات آبی
300. نیاز ابی و ضریب گیاهی خیار درگلخانه
301. نیاز آبی گیاه پنبه و ضریب گیاهی Kc مربوط به آن به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر
302. نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود، مازندران)
303. معرفی سیستم نوین مرزبند - جوی در جهت افزایش کارایی سیستم های آبیاری
304. معیارهای ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه)
305. مطالعه روابط ابی درختان نارنگی کینو الوده به میکروریز با استفاده از تکنیک پالس آن ام آر
306. مطالعه اثر ماده ضد تعرق آترازین بر مقدار محصول ارقام سیب زمینی تحت شرایط تنش خشکی
307. مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال های آب و فاضلاب
308. مطالعه وضعیت کیفی آب رودخانه ها با استفاده از شاخصهای کیفیت آب (WQI،OWQI،CWQI) (مطالعه موردی: بازه ملاثانی - اهواز رودخانه کارون)
309. مزایا و خطرات زیست محیطی استفاده مجدد از فاضلاب در آبیاری
310. مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیر زمینی
311. مدیریت تامین آب آشامیدنی به روش تقطیر در شرایط بحران
312. مدیریت منابع آب شور بوسیله کشت رقم جو متحمل به شوری حاصل روش پرتو تابی
313. مدیریت منابع آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
314. مدلسازی غلظت نیترات در آبخوان استانه - کوچصفهان، گیلان
315. مدلسازی کیفی رودخانه شهر چای (ارومیه) با استفاده از مدل QUAL2K
316. مدل سازی حرکت سیال تراکم پذیر غیر دارسی در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر
317. مدل سازی افت فشار سیال دو فازی ناشی از برداشت منابع زیر زمینی در محیط های متخلخل درشت دانه تغییر شکل پذیر
318. محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمال استان خراسان)
319. محاسبه توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کارون جهت ورود فاضلاب شهری و بررسی عوامل موثر بر آن
320. محاسبه نیاز آبی کشاورزی پایین دست سد جیرفت با استفاده از روش های پنمن - مونتیث - فائو، بلانی - کریدل و نرم افزار Crop wat
321. میزان تجمع فلزات سنگین درگیاه پسته تحت آبیاری با فاضلاب
322. ملاحظات و چالش های پیش رو در انتقال بین حوضه ای آب در ایران
323. مقایسه عملکرد دانه لاین های امید بخش جو با استفاده از منابع آب شور
324. مقایسه روشهای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی با استفاده از نفوذسنج گلف و نفوذسنج مکشی
325. مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان لرستان
326. مقایسه روش های تخمین دبی در مقاطع مرکب
327. مقایسه روش های هارگریوس و شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع
328. مقایسه روش های SPA (Sequent Peak Algorithm) و ماتریس احتمالی Probability Matrix Method در ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی
329. مقایسه دو روش بیلان انرژی برای جداسازی شدت انرژی در سطح مزرعه
330. مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی رودخانه نازلو در شرایط ساماندهی با نتایج شبیه سازی از مدلهای ریاضی HEC-RAS و BRI-STARS
331. مقایسه و اصلاح روشهای تعیین نیاز آبی
332. مقایسه نتایج برآورد سیلاب با استفاده از نرم افزارهای HEC-HMS و WMS درحوضه آبریز مارون
333. مقایسه میزان و راندمان مصرف آب در دو روش کشت پشته ای (Bed- planting) و مسطح (Flat ) گندم، در منطقه اصفهان
334. مقایسه کارایی برخی روش های زمین اماری برای پیش بینی پراکنش مکانی شوری خاک سطحی، مطالعه موردی دشت ارومیه
335. مقایسه کارایی فیلترتند شنی تک لایه و دولایه در قبال حذف اهن و منگنز در حضور روند متفاوت اکسیداسیون
336. مقاومت هیدرولیکی بلوکهای بتنی پیش ساخته در زمان احداث فرازبنده
337. مفهوم آب مجازی و کاربرد آن در تعیین الگوی تجارت محصولات کشاورزی ایران
338. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های نفوذ از جویچه های آبیاری
339. کاربرد سیستمهای هوش مصنوعی به منظور تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) در شرایط تعداد داده محدود
340. کاربرد آنالیز اقتصادی در طراحی سازه های آبی
341. کاربرد نرم افزار MODFIOW(PNWIN5.1) در مطالعه نوسانات سطح آب زیر زمینی دشت بوچیر - حمیران
342. کاربرد نانو ذرات واثرات آن بر خواص سازه های بتنی آبی حاوی پوزولان
343. کاربرد معادله هورتون برای شبیه سازی نفوذ آب در آبیاری جویچه ای در خاک سری دانشکده (باجگاه - استان فارس)
344. کاربرد مدل SALTMOD در علوم آب و خاک
345. کاربرد مواد هیدروفیل در کشاورزی
346. کاربرد فیلتر شن - خاک غیر آهکی - کمپوست برگ برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی
347. Application of spatial analysis in prediction water quality

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها