CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
تیر

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافتهای زنده

46 مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافتهای زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی که 7 الی 9 خرداد ماه 1387 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 270 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طبقه بندی پارامترهای همشکل مرتبط با پتانسیلهای عمل سلول عصبی قبل و بعد از تحریک میدان مغناطیسی50 هرتز پالسی
2. دو روش جهت حل مسائل سه بعدی الکترومغناطیس برای کاربرد درتصویربرداری مایکروویو
3. حل مساله ی پراکندگی معکوس در الکترومغناطیس با رهیافت بهینه سازی و استفاده از منظم سازی فیلیپس - تیخانوف
4. تحلیل اثرپذیری یک کانکتور چند پایه با دهانه باز نسبت به امواج تداخلی
5. تحلیل مسأله شکاف با استفاده از روش ترکیبی ممان و تفاضل محدود نیمهضمنی در حوزه زمان
6. تحلیل میدانهای داخل محفظه شیلد چند طبقه به کمک روش مداری
7. تاثیر میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس کم ( شدت 5 میلی تسلا و فرکانس 50 هرتز ) بر فراخوانی حافظه در موشهای صحرایی نر
8. تأثیرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی تراکم معدنی استخوانی موش و اثر حفاظت کنندگی اسیدکافئیک فنتیل ایستر بر آن
9. برسی اثرات میدان الکترومغناطیسی بر اپیدیدیم و مجرای دفران در موش سوری
10. بررسی عوامل موثر بر دامنه میدان مغناطیسی تولید شده در اطراف خطوط انتقال انرژی الکتریکی و راهکارهایی جهت کاهش آن
11. بررسی شدت میدان الکترومغناطیسی در ایستگاه های مترو تهران و مقایسه آن با مقادیر استاندارد بین الملل
12. بررسی رابطه بین تماس شغلی با میدانهای الکترومغناطیسی و اثرات آن بر شاخص های کلینیکی شاغلین پستهای فشار قوی
13. بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر آپپتوزیس در سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی
14. بررسی توزیع نرخ جذب مخصوص در مدل سه لایه سر انسان و مقایسه آن با مدل استفاده شده در استاندارد IEC 62209-1
15. بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیس (FMF) بر بافت قلب موش سوری
16. بررسی اثر امواج خارجی بر خطوط انتقال ریزنوار متعامد
17. بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی ناشی از لیزر اگزایمر (UV) بر روی افزایش درصد تخم گشایی سیست آرتمیا از طریق کاهش آلودگی های سطحی
18. بررسی اثر میدان مغناطیسی فرکانس پایین 50 هرتز بر آهنگ رشد موش
19. بررسی ، اندازه گیری و کاهش اثرات تداخل الکترومغناطیسی در منابع تغذیه
20. بررسی چگونگی رعایت استاندارد ICNIRP از طریق سنجش سطح سیگنال دریافتی و ارسالی یک نمونه آماری از BTS های شهر تهران
21. بررسی چگونگی کاهش EMI در چاپرها با استفاده از RPWM
22. بررسی مسئله سازگاری الکترومغناطیسی مدارات مجتمع فعال موج میلیمتری در رژیم غیر خطی
23. بررسی کاهش میدانهای الکترومغناطیسی ناشی ازخطوط سه فازه دو مداره معمولی با استفاده ازخطوط کمپکت و خطوط شش فازه
24. اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی میزان هورمون کورتیزول و بافت فوق کلیه در خوکچه هندی نر
25. اثرات میدان الکترومفناطیسی با فرکانس بالا بر روی فعالیت کانال منفرد پورین ompF
26. اثرات میدان های مغناطیسی بر روی فعالیت الکتریکی سلول های عصبی ( مروری بر ٨ سال پژوهش کشوری )
27. اثرافزایش شدت میدان الکتریکی امواج 950 مگاهرتز بر شیب EPSP
28. اثر میدان الکترومغناطیسی روی فعالیت آنزیم های ترانس آمیناز سرم موش
29. اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز روی فعالیت آنزیم گلوکز - 6 - فسفات دهیدروژناز اریستروسیت موش
30. اثر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی ، تکوین دانه رستها،ساختار تشریحی و تغییرات برخی آنزیمهای گیاه عدس Lens culinaris L.
31. اثر میدان مغناطیسی50 هرتز پالسی بر پارامترهای غیر همشکل ( فراکتال ) سلول عصبی
32. اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیسی در مجاورت خطوط انتقال قدرت
33. چگونگی کاهش میزان جذب توان ناشی از تلفن همراه در مغز
34. نقش میدانهای الکترومغناطیسی در تولید انتروپی در یک سلول زنده و کاربرد آن در درمان سلولهای سرطانی با استفاده از مدل سازی سلولی
35. محاسبه دامنه میدان الکتریکی در مرز حریم خطوط انتقال ایران و مقایسه آنها با مقادیر استاندارد های جهانی
36. محاسبه ی میزان انرژی الکترومغناطیسی جذب شده در بافت های زنده با استفاده از روش گشتاوره
37. محاسبه میدان نشتی به درون محفظه فلزی با دریچه به شکل دلخواه به روش عددی ممان
38. منابع الکترومغناطیسی توان بالا و پوشش های عملی محافظت کننده
39. مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج مایکروویو تلفن سیار
40. کاربرد امواج الکترومغناطیس در تکنولوژی نگهداری غلات انباری و نقش موثر آن درخارج کردن افت کشها از چرخه مصرف
41. کاهش تداخل های الکترومغناطیسی (EMI) در ترانسفورماتورهای فرکانس بالای مبدل های فلایبک با استفاده از کاهش اندازه خازن های پراکنده در آنه
42. Time Domain Analysis of Lossy Coupled Transmission Lines with nonlinear Loads Illuminated by a Plane Wave
43. The Effect of electromagnetic fields in mobile phone frequencies on oxygen affinity and tertiary structure of Human Hemoglobin
44. Shielding Effectiveness Calculation of a Rectangular Enclosure with Multiple Apertures
45. Investigating the effects of pulsed 217Hz, magnetic field on the growth and development of a transplanted fibrosarcoma tumor in Balb/c mice.
46. Electromagnetic Interference to Buried Gas Pipelines Due to Nearby Electric Railway Systems

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها