CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۸
تیر

مجموعه مقالات اولین همایش سازگاری با کم آبی

110 مقاله ارائه شده در اولین همایش سازگاری با کم آبی که دوم الی پنجم بهمن ماه 1386 به همت ماهنامه مهرآب در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1135 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. ضرورتاصلاح مدیریت آبیاری سطحی و استفاده از آبیاری موضعی، راهکاری برای سازگاری با کم آبی
2. شناسایی مناطق مستعد برای طرح های استحصال آب از مه، به عنوان فن آوری نوین در مدیریت منابع آب، در ایران
3. سدهای سه گانهماشگیری مسجد سلیمان نمونه ای تاریخی از فن آوری بومی و مدیریت منابع آبی
4. سدهای زیر زمینی – راهکار عملی برای رفع نیاز به آب در مناطق نیمه خشک
5. راهکارهای مانیتورینگ مشترکین (AMR) برای مقابله باتلفات ظاهری
6. راهکارهای کاهش بهره برداری منابع آب زیرزمینی در کشاورزی
7. روشهای بومی و نوین جمع آوری و استحصال آب باران و کابرد آنها " راه کاری برای سازگاری با کم آبی "
8. دانش بومی و قابل احیاء قنات را دریابیم
9. حذف عنصر سرب از پساب توسط فیلتر شنی، در حضور غلظتهای متفاوت فسفات
10. جایگاه بهره گیری از سیستم نوین آب شیرین کن در تامین آب مناطق شهری و روستائی کشور
11. جایگاه نظام تخصیص آب در بهره برداری پایدار از منابع آب
12. جلوگیری از اتلاف منابع آب مهار شده و مهار نشده بخصوص در حاشیه کویرها با اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری
13. تعامل بین کم آبی و توسعه تفرجگاههای طبیعی با تاکید بر اقتصادی کردن آبخیزداری شهری مطالعه موردی : پایین دست سدطرق معروف به منطقه هفت حوض در حومه شهر مقدس مشهد
14. تعیین ضرایب شماره منحنی و زمان تاخیر زیرحوضه های آبریز مارون با استفاده از روندیابی ماسکینگام
15. تعیین اولویت کشت محصولات با توجه به محدودیت منابع آبی ( مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی )
16. تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن در برج های خنک کن در تأسیسات تولید برق به روش هسته ای در Palo Verde
17. تحلیل دینامیکی شبکه ها با استفاده از روش اویلر اصلاح شدة درگیر
18. تجارب مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیرات آن در حل مشکل کمبود آب
19. تاثیر دور و سطوح مختلف آبیاری روی شاخصهای مصرف آب در زراعت چغندرقند
20. تاثیر کاهش دفعات آبیاری برعملکرد کمی وکیفی آفتابگردان در مرحله رویشی
21. تأثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر بهرهوری آب در کشاورزی
22. توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد مشارکت بهرهبرداران در سازگاری با کم آبی
23. تهیه مدل K.T.I.D جهت ارزیابی، بهینه و بومی سازی طراحی آبیاری بارانی در محیط GIS
24. بررسیعملکرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در مناطق اهواز و دزفول
25. بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه زمین شناسی مهندسی و آلاینده های محیط زیست
26. بررسی راهکارهای مناسب در افزایش و میزان جلب مشارکت مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
27. بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب و مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی
28. بررسی روشهای مختلف استفاده مجدد از پساب فاضلاب جهت مصارف مختلف شهری و غیر شهری با توجه درجه تصفیه فاضلاب و استاندارد زیست محیطی
29. بررسی روش های مختلف کاهش حجم پساب صنایع نساجی
30. بررسی تغییرات شوری و PH خاک در اثرآبیاری با پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان
31. بررسی تجربیات جهانی مدیریت تقاضای آب : رهیافتهایی برای ایران
32. بررسی تاثیر فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
33. بررسی به کارگیری آب شیرین کن کنفی با کمک خورشیدی
34. بررسی استفاده از کربن فعال در حذف آلاینده های نفتی از منابع آبی
35. بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در جامعه عشایری ایران
36. بررسی اثرات تنش آبی و مقادیر مختلف ازت روی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند
37. بررسی اثرات پسابهای ماسه شویی بر زیست بوم وارایه راهکارهایی جهت کاهش تخریب منطقه ( مطالعه موردی : رودخانه قانی چای )
38. بررسی اثر خردهمالکی بر میزان بهرهوری آب در کشت چغندر و گندم آبی مطالعه موردی استان خراسان
39. بررسی امکان استفاده از پساب های خانگی در کشاورزی
40. بررسی امکان آلودگی سفره آبهای زیر زمینی شهر تهران از ایستگاه های سوخت رسانی شهری و پیشنهاد راهکار اجرایی برای جلوگیری
41. بررسی امکان مدیریت منابع زیست محیطی سطحی جهت بهره برداری پایدار ازآبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای بوچیر وحمیران )
42. بررسی آلودگی ازت در زهآب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر
43. بررسی گسترش پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی
44. بررسی وضع موجود و روند تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی به منظور مصارف کشاورزی با استفاده از ) GIS مطالعه موردی : شمال استان خوزستان )
45. بررسی وشناسایی جلبکهاوجانوران آبزی در افزایش کیفیت پساب خروجی فاضلاب برای استفاده در کشاورزی
46. بررسی و سنجش آلودگیهای شیمیایی در آب بندانهای استان مازندران
47. بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر (در مناطق خشک و نیمه خشک)
48. بررسی مقادیر مختلف آب آبیاری بر روی عملکرد کلز
49. بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق مناسب جهت اجرای پروژه های آبخوانداری ( مطالعه موردی دشت مشهد )
50. بررسی کاهش مصرف آب خانگی به واسطه نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف
51. بررسی کیفیت آب استحصال شده از آب شیرین کن های مستقر در شهرها و روستاهای ایران در سال 1385
52. برررسی آثار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی – روانشناختی خشکسالی و رابطه برخی ویژگی های کشاورزان با بیامدهای فوق در بخش کشاورزی در سیستان و بلوچستان
53. برنامه ریزی آبیاری با استفاده از ژنتیک الگوریتم در شرایط محدودیت آب
54. بحران جهانی آب و راهکار برون رفت از آن
55. بازارهای محلی آب، نمودی از مشارکت مردم در سازگاری با کم آبی
56. بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب شهری برای آبیاری در مناطقحومه شهری
57. بهره برداری از منابع آب با رویکرد جامع و پایدار
58. بهینهسازی مصرف آب در کشت ارقام زود رس و دیر رس سویا به منظور مقابله با خشکسالی در گرگان
59. بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی
60. بهینه کردن بهره وری مصرف آب در کشت یونجه با استفاده از طشتک تبخیر در استان آذربایجان غربی
61. بهینه کردن کارایی مصرف آب در شرایط خشکسالی با هدف جلو گیری از آلودگی منابع آب در شالیزارهای استان گیلان
62. استفاده از زهاب شهرها برای آبیاری اراضی پائین دست
63. استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
64. استفاده از پسابهای کشاورزی جهت اصلاح اراضی بایر در جنوب خوزستان
65. استفاده از پساب برای مصارف شهری Reuse Water for Urban Area and Agriculture
66. استفاده از پساب نمکی ذوب آهن اصفهان جهت استفاده آب جبرانی سیکل های گردشی یا امر کشاورزی
67. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزا عملکرد چغندر قند در روش آبیاری قطره ای نواری
68. ارزیابی کاربرد مدل SWAP جهت پیش بینی عملکرد برنج در شرایط خشکسالی
69. ارائه و ارزیابی مدلی جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق ساحلی ایران
70. اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم
71. اثر قیمت آب بر تصمیمگیری زارعین در انتخاب نوع محصول مطالعه موردی : استان خراسان شمالی
72. اولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیرطبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد ) GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز واز )
73. امکان سنجی استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری در آبیاری قطره ای
74. امکان بکارگیری آب شور در شرایط کم آبی و بررسی اثرات آن بر عملکرد برنج ارقام اصلاح شده
75. امکان کاهش اثراتکم آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب از طریق زیرشکنیخاک در زراعت چغندرقند در تناوب با گندم
76. آاربرد سیستم جمع آوری مستقیم آب باران در محیط های شهری
77. پیش بینی سیلاب های حوضه آبریز مارون براساس داده های بارندگی بالادست با استفاده از مدل ریاضی
78. پیامدهای زیست محیطی بازچرخانی و استفاده مجدد آّب بر سیستم خاک و گیاه
79. پهنه بندی کیفی آب رودخانه مرداب آستارا براساس شاخص کیفیت آب
80. ناپایداری حوضه رودخانه ها : راهبردهایی برای مدیریت
81. نگرشی بر فعالیتها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری با کم آبی در کشورهای مختلف جهان
82. نگرشی به مسائل آب در ایران : چشم اندازها و راهکاره
83. چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافتههای تحقیقاتی در سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرف آب کشاورزی
84. نقش مدیریت منابع آب در بیابان زدائی
85. معرفی طرح جامع آموزش همزیستی با کم آبی برای اقشار مختلف
86. معرفی سدهای لاستیکی به عنوان سازه ای سازگار با کم آبی
87. مطالعه تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم در مقایسه با آبیاری کامل
88. مطالعه بودجهآبی و رتبهبندی حوضههای استان لرستان به کمک GIS و مدل HEC-HMS
89. مطالعه بهترین شیوه مدیریت آبیاری و ارقام برنج مناسب شرایط خشکسالی در شبکه آبیاری گیلان
90. مروری بر روش های کاهش میزان تبخیر از سطوح آزاد آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
91. مدیریتجامع منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور « مطالعه موردی حوضه های تربت جام و تایباد خراسان رضوی»
92. مدیریت تقاضا و مصرفآب کشاورزی در شرایط بحران آب
93. مدیریت آبیاری زراعت چغندرقند بذری در شرایط کم آبی
94. مدیریت آبیاری قطره ای با تاکید بر جلوگیری از هدر رفت آب
95. مدیریت آب و سیر تحولات ساختاری آن گذشته، حال، آینده
96. مدیریت و تأمین بهینه منابع آب مجتمع های صنعتی به روش جستجوی ممنوعه
97. مدیریت هدررفت در سیستمهای توزیع آب ایران به روایت استاندارد -308 الف
98. مدیریت هدررفت در سیستم های توزیع آب با تأکید بر آبهای به حساب نیامده
99. مدیریت هدررفت آب درکانال های انتقال آب شهرستان زرین دشت
100. مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر
101. مدیریت کاهش مصرف آب روستایی با رعایت ملاحظات اقتصادی
102. مدیریت کیفیت آب در مخزن سد طرق از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد
103. محاسبه تابع عملکرد و تغییرات راندمان کاربرد آب با اعمال آبیاری صرفه جویانه در شالیزارهای استان گیلان
104. منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی موثر بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران استان فارس در شرایط خشکسالی
105. کاربرد مدل Qnet2000 در تعیین مقدار نفوذ
106. کاربرد فاضلاب شهری تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوانه
107. کاهش اثرات خشکسالی بر عملکرد و روغن استحصالی از آفتابگردان از طریق آبیاری صرفه جویانه در خوی
108. کمینه سازی مصرف آب , رویکرد بخش صنعت جهت سازگاری با کم آبی
109. کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی
110. آب بندان مناسبترین گزینه برای سازگاری با کم آبی در استانهای ساحلی شمال کشور

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها