CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۱
تیر

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

158 مقاله ارائه شده در هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران که 24 الی 26 اردیبهشت ماه 1387 توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2067 صفحه ارائه شده اند.

 

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایرانمقالات این کنفرانس در محورهای زیر می باشند:

- حمل و نقل همگانی
- سیستم های هوشمند حمل و نقل
- مدیریت تقاضای سفر
- برنامه ریزی حمل و نقل
- ایمنی ترافیک و ریسک
- حمل و نقل و توسعه پایدار
- مهندسی ترافیک
- اقتصاد حمل و نقل
- مدیریت سیستم های حمل و نقل


1. علل خیرگی و تاثیر آن در رانندگی
2. طرح های پیشنهادی برای بهبود وضعیت ترافیکی میدان ولیعصر و ارزیابی آنها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
3. طراحی توپولوژی شبکه های پایار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک
4. طراحی بهینه دوربرگردانها در بزرگراه های شهری
5. طراحی انعطاف پذیر خطوط اتوبوسرانی شهری به کمک شبکه های عصبی
6. طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی وشمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی
7. ضرورت ارزیابی و نحوه تعیین وضعیت برنامه های کلاه ایمنی موتورسواری در کشور
8. شبیه سازی روش های بررسی ایمنی روکش خیابان ها با استفاده از رادارهای نفوذ در زمین
9. شناسایی عوامل هندسی و ترافیکی موثر بر وقوع تصادفات جاده های دو خطه برون شهری
10. ساماندهی دسترسی های حاشیه ای
11. سیستمهای تویع در حال حرکت (Weigh In Motion)
12. سیستم تشخیص خودکار تصادف درچهارراه ها با استفاده از پردازش تصویر
13. سیستم های نوین حمل و نقل زمینی وچشم انداز آن در ایران
14. سیستم Rack روشی برای تشویق مردم به استفاده بیشتر از حمل و نقل همگانی در شهر تهران
15. زمان انتظار مسافران اتوبوس در مناطق غیر مرکزی شهر تهران
16. راهکارهای توانمندسازی ساختار مدیریتی حمل و نقل عمومی
17. راهکارهای فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی در ثبت، رهگیری، نظارت ومدیریت ترافیک وسایط نقلیه
18. روشهای کنترل ومدیریت آبهای سطحی جهت افزایش ایمنی و کاهش آلودگی زیست محیطی
19. روش جدید شناسایی پلاک خودرو در تصاویر ثبت شده تخلف در بزرگراه ه
20. رویکردهای به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در صنعت حمل و نقل ایران
21. رفتارشناسی رانندگی در ایران
22. داده های ترافیکی و نقش آن در اولویت بندی پروژه های روسازی راه به کمک نرم افزار HDM-4
23. حذف حرکت گردش به چپ در تقاطع چراغدار با استفاده از دو میدان همسایه
24. حمل و نقل توسعه پایدار
25. تعدیل بار ترافیکی بزرگراه ها با بهره گیری از باندهای مسیر مخالف
26. تعیین سهم ترافیک بار و مسافر جذب شونده به راه آهن جدید الاحداث از شیوه حمل و نقل جاده ای با استفاده از روش لوجیت
27. تعیین زمان بهینه چراغهای راهنمایی زمان دار به منظور کاهش توام ریسک تصادف و زمان تلف شده در تقاطع ها و کمک به کاهش ترافیک
28. تعیین زمان مشاهده - عکس العمل (O-R) معلولان با ویلچر در حین عبور از عرض تقاطع
29. تعیین بهترین برازش ترافیک باری جاده ای به تفکیک ترافیک باری درون استانی و برون استانی
30. تشخیص پلاک خودرو: زیر ساخت حمل و نقل هوشمند و الکترونیک
31. تدوین متدولوژی پیش بینی حجم ترافیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش شبکه های عصبی
32. تحلیل ظرفیت و بهبود جریان ترافیک بزرگراهها با استفاده از نرم افزار شبیه سازی HCM و CORSIM
33. تحلیل اقتصادی تسهیلات جدید حمل و نقل با روش همایی (مطالعه موردی: تقاطع امام علی (ع) - جادهم سنتو در استان یزد)
34. تحلیل منابع احداث مونوریل تهران (مسیر صادقیه به فرودگاه)
35. تحلیل فنی زیست محیطی از رده خارج کردن موتور سیکلت های فرسوده دو زمانه با موتورسیکلت های نوچهار زمانه
36. تاثیر حذف یارانه انرژی در بخش حمل و نقل بر کاهش انتشار آلاینده های منواکسیدکربن و ذرات معلق در کشور ایران
37. تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار
38. تاثیر گسترش و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درکاهش آلودگی هوای شهر تهران
39. تاثیر مدیریت سوخت بر کاهش تاخیر، تصادفات و روان سازی ترافیکی در ایران (مطالعه موردی شهر اهواز)
40. تامین حداکثر ایمنی در برابر ریزش سنگ با حفاظتهای سنگ گیر: بررسی موردی (پروژه کمرخانی)
41. توسعه شهری حمل و نقل محور، مفهومی کلیدی در طراحی، گسترش و به روز سازی شهرهای با کیفیت امروز
42. توسعه حمل ونقل عمومی گرا (TOD) ، راه حلی برای مناطق پرتراکم شهری
43. توزیع و کارکرد بهینه پارکینگهای عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تاکید بر مکانیابی انها با استفاده از (GIS)
44. تقاضای سفرهای درون شهری تهران و ترافیک نوع وسیله نقلیه
45. بررسی عوامل موثر درحمل و نقل وترافیک به روش آنالیز 5M با تاکید بر عوامل انسانی
46. بررسی عوامل موثر در تصادفات جاده ای استان خوزستان
47. بررسی عوامل موثر از جمله ایمنی در انتخاب شکل تقاطع غیر همسطح
48. بررسی عملکرد خودروهای پیل سوختی با در نظر گرفتن عوامل موثر در بکارگیری انها در بخش حمل و نقل در راستای کاهش آلودگی هو
49. بررسی عملکرد تقاطع ها با بکارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) از دیدگاه مصرف سوخت و انرژی
50. بررسی علل سهمیه بندی بنزین و اثرات آن بر مصرف سوخت و آلودگی هو
51. بررسی سیستم راهداری زمستانی در تهران
52. بررسی سهم پیاده روی و دوچرخه سواری از سفرهای آموزشی دانش آموزان
53. بررسی رابطه استانداردهای خودروهای مدارس با استرس والدین دانش آموزان ابتدایی شهر تهران در سال 85
54. بررسی راهکارهای تامین و افزایش ایمنی تونل ه
55. بررسی روشهای بهینه سازی شبکه های حمل و نقل عمومی از طریق کاهش زمانهای تبادل سفر - همراه با پیشنهاد توسعه و کاربرد در شهر تهران
56. بررسی تطبیقی تاثیر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بر ایمنی تردد و نحوه اعمال قانون در مورد آن
57. بررسی تصادفات جاده های برون شهری در کشور و میزان کارایی اقدامات پیش گیرانه در جهت کاهش آن در سالهای اخیر
58. بررسی تاثیرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و نقش آن در بروز تخلفات و تصادفات ترافیکی
59. بررسی تکنولوژی های پیشرفته در زمان وقوع سوانح در تونل ه
60. بررسی اثر طرح هندسی بر تعداد تصادفات درجاده های دو خطه
61. بررسی پارامترهای موثر در انتخاب ترن هوایی در کلان شهرهای ایران
62. بررسی و رتبه بندی معیارهای موثر در انتخاب مد حمل و نقل شهری توسط مسافر با روش های MADM
63. بررسی و تحلیل اثرات ناشی از افزایش چهار ایستگاه به خط یک قطار شهری شیراز
64. بررسی و تحلیل کاربری زمین شهری تهران بر اساس دیدگاههای برنامه ریزی حمل و نقل شهری
65. بررسی و تحلیل کمیتهای آماری متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در شهر مشهد (سالهای 83 تا 85)
66. بررسی و ارزیابی عملکرد هوشمندد سازی کنترل تقاطعات در تهران و تاثیر آن بر کاهش مصرف سوخت
67. بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی مدیریت حمل و نقل شهری در شهرهای کشور
68. بررسی و ارزیابی بکارگیری سامانه های پیشرفته حمل ونقل عمومی در ناوگان اتوبوس رانی شهر تهران
69. بررسی نیازهای معلولان و توان یابان در طراحی و مناسب سازی محیط شهری به منظور تحقق حمل و نقل فراگیر
70. بررسی نقش حمل و نقل در تحقق توسعه پایدار کلانشهر تهران
71. بررسی مدلهای تکمیلی برآورد تاخیر برای راهنمای HCM 2000
72. بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تصادفات واژگونی در شبکه جاده ای ایران
73. بررسی کاربرد ضرایب تعدیل کننده تصادفات (AMFs) در مدیریت تصادفات انحراف از مسیر
74. بررسی کاربرد سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت تاثیر شرایط جوی مسیر
75. بررسی کاربرد سیستم اطلاعات مکانی همراه (Mobile GIS) در تسهیل خدمات رسانی سیستمهای هوشمند حمل و نقل
76. بررسی کیفیت و کارایی طرح گاز سوز نمودن ناوگان حمل و نقل عمومی
77. بررسی فناوری سیستم های نظارت چهره راننده در خودروهای تجاری
78. برآورد زمان گپ جهت عبور وسایل نقلیه در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی بر اساس رفتار رانندگی در ایران
79. برآورد تابع تقاضای خدمات حمل بار در سیستم حمل و نقل جاده ای ایران به روش همجمعی
80. برآورد تابع تقاضای خدمات حمل بار در سیستم حمل و نقل جاده ای ایران به روش همجمعی
81. بهینه سازی جریان ترافیک در تقاطع های غیر همسطح لوزی
82. بهینه سازی هزینه حمل کالاهای وارداتی از مبادی ورودی به مراکز مصرف با استفاده از برنامه ریزی خطی
83. بکارگیری روش امتیازدهی برای درجه بندی تجهیزات و مبلمان ایمنی راهه
84. بکارگیری معیارهای جهت بندی معابر به منظور ارتقای عملکرد شبکه حمل و نقل درون شهری
85. استراتژی ایمنی کودکان در راهها و فرصتهای بهبود آن در ایران (مطالعه موردی خراسان رضوی)
86. استخراج فاکتورهای ترافیکی گره ها با استفاده از تصاویر دوربین مرکز کنترل ترافیک توسط مدل TAIP
87. استفاده از داده کاوی در پیش بینی و دسته بندی وضعیت ترافیک
88. استفاده از چراغ ویژه موتورسیکلت در روز و تاثیر آن بر تصادفات موتوسواران
89. استفاده از قابلیت های GIS در مدل سازی تاخیر فوق اشباع
90. ارزیابی عوامل موثر در تعیین عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک
91. ارزیابی عملکرد سرعتگیرها و سرعتکاه ها در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنه
92. ارزیابی سامانه های هشدار دهنده عابر پیاده
93. ارزیابی سیاستها و راهکارهای مداخله در بافتهای کهن شهری جهان در بخش حمل و نقل
94. ارزیابی رویکردهای مدلسازی در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
95. ارزیابی تطبیقی نحوه صدور گواهی نامه موتورسیکلت در جهان و ارائه راهکارهای اصلاح و بهینه سازی آن در ایران
96. ارزیابی تاثیر ویژگیهای مبدا ومقصدد سفر در سهم حمل و نقل همگانیی در شهر تهران
97. ارزیابی استراتژی استفاده از فناوری های نوین در مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی سامانه تندروی (BRT) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
98. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تبدیل بخشی از ناوگان شهرداری تهران از بنزین سوز به گاز سوز
99. ارزیابی مدل های پیشبینی تصادفات در راههای درون شهری
100. ارزیابی متغیرهای موثر بر ایمنی راه با راهکارهای سیستمهای حمل و نقل هوشمند
101. ارزیابی فرمهای کامپیوتری ثبت تصادفها (کام) و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستی های موجود
102. ارائه طرح اولیه ای در بودجه بندی هزینه های آموزش اجتماعی ترافیک
103. ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای افزایش مطلوبیت سیستم اتوبوسرانی مطالعه موردی شهر قزوین
104. ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدیریت حمل و نقل هوشمند در پخش مویرگی
105. ارائه راهکارهای مناسب سازی محیط شهری سنندج جهت تردد معلولین
106. ارائه راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی در میدان آزادی و نقش آن در کاهش سفرهای تداخلی و افزایش سطح سرویس
107. ارائه روشی جهت وزن دهی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ (مطالعه موردی شهر مشهد)
108. ارائه روشی جهت مسیریابی بهینه با استفاده از نظریه گراف ه
109. ارائه مدل مناسب جهت قیمت گذاری و تعیین ارزش جاده های کشور
110. ارایه مدل مقایسه ای در خصوص طول تقریبی شبکه سیستم اتوبوسرانی سریع السیر
111. ارایه متدولوژی تعیین تعداد خودروهای امداد فنی دربزرگراه های شهری (مورد کاوی: شبکه بزرگراهی شهر تهران)
112. اخذ عوارض از اتومبیل ها به صورت خودکار و هوشمند (بدون توقف)
113. اندازه گیری تاخیر در تقاطع رمپهای ورودی با آزادراه به کمک نئوری صف و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از شبیه سازی توسط نرم افزار "Corsim"
114. امکانسنجی بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی جهت کاهش ساختار داده ها در مراحل ایجاد سفر و انتخاب مد از فرایند مدلسازی سفرهای حمل و نقل هوایی
115. امکان سنجی وطراحی سیستم حمل و نقل PRT در جزیره کیش
116. الگوی بهینه سیستم های حمل و نقل پایدار در کشورهای در حال توسعه
117. آنالیز امکان سنجی استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل در کلانشهرها با هدف کاهش بحرانهای ترافیکی: مطالعه موردی شهر اهواز
118. Vehicle platooning and automated industry – An innovative solution for BRT line a new challenge in Tehran Traffic
119. پایداری شهری در تهران و سیستمهای حمل و نقل جمعی
120. پیشنهاد معیارهای مناسب تصمیم گیری برای خودروی تاکسی در ایران
121. پیش بینی زمان سفر با استفاده از خودروهای کاشف و ارایه روش کاهش خطا در آن
122. گسترش سیستم دوچرخه سواری جهت دستیابی به اهداف مدیریت تقاضای حمل و نقل «مطالعه موردی شهر قم»
123. یادگیری پس زمینه و استخراج جاده
124. یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP مطالعه موردی: شهر اصفهان
125. یک روش ترکیبی شناسایی هوشمند خوردو با استفاده از فناوریهای شناسایی امواج رادیویی (RFID) و پردازش تصویر
126. ناوبری با استفاده از GPS و تلفن موبایل
127. نگاهی به روش ممیزی ایمنی راه و اثرات آن
128. نوآوری در فناوری حمل و نقل عمومی شهری در جهت توسعه پایدار
129. نقش سیستم مدیریت روسازی در افزایش ایمنی راهه
130. نقش حرکت پیاده و پیاده راه ها در توسعه پایدار شهره
131. نقش انتخاب نوع حفاظها در ایمنی موتورسیکلترانان
132. نقش الگوریتم های تشخیص خودکار تصادف در سیستم مدیریت تصادفات و رویدادها
133. معرفی نشان گذارهای خودکار (روباتیک) برای افزایش ایمنی بزرگراه های درحال تعمیر کلان شهرها (تهران)
134. معرفی موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از نظر دارا بودن مسیرهای مناسب حمل و نقل بین المللی و معرفی سیاست گذاریهای مناسب در جهت توسعه عملیات ترانزیت
135. مطالعه سفرهای پیاده
136. مروری بر روشهای مانیتورینگ وضعیت در وسائط نقلیه ریلی پرسرعت
137. مدیریت روسازی در سطح شبکه با MICRO PAVER
138. مدیریت بحران در حوزه ترافیک
139. مدیریت استراتژیک سیستم حمل و نقل شهری
140. مدیریت استراتژیک ایمنی راه ه
141. مدلسازی رفتار ترافیکی به کمک عامل های بیزی
142. مدلسازی تاثیر هزینه پارکینگ بر استفاده از خودروی شخصی (مطالعه موردی: محدوده بازارسنتی تهران)
143. مدل سازی مکان یابی دور مرکزها با استفاده از برنامه ریزی ریاضی: مطالعه موردی شهر دوبی
144. مدل تعیین سهم مسافران قطار سریع السیر بین شهری (مطالعه موردی: راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان)
145. مدل تاثیر قیمت گذاری پارکینگ در نحوه انتخاب وسایل نقلیه با استفاده از ساختار لوجیت
146. مدل پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک بر اساس منطق فازی در محور قزوین - رشت
147. متدولوژی براورد ریسک در تقاطعات همسطح راه - راه آهن
148. مبانی طراحی خطوط تغذیه کننده مترو و قطار سبک شهری (خطوط فیدر)
149. مکانیابی بهینه محل مدارس و موسسات آموزشی جهت کاهش ترافیک شهری تهران
150. مکانیابی امکانات پارک سوار
151. مکان یابی و بهینه سازی مراکز ستاد مبارزه با بحران با استفاده از حداقل کردن مسافت (مطالعه موردی شهر تهران)
152. مقایسه اثرات ایمنی حداکثر سرعت مجاز یکسان و متفاوت برای خودروهای سواری و باری
153. مقایسه کارایی روش های رگرسیون خطی اصلاح شده و شبکه های عصبی در پیش بینی سفر مطالعه موردی ناحیه های ترافیکی شهر اصفهان
154. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در فرایند منطقه بندی مطالعات حمل و نقل مطالعه موردی: طرح جامع حمل ونقل کشور
155. کنترل مکانیزه تردد خودروها در مناطق پر ازدحام نمونه ای موفق از کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت حمل و نقل شهری
156. Railroad Crossing Wayside Horn: Resident's Relief and Driver's Safety
157. Effects of Transportation, Land-Use and Built-Environment on Health
158. An Investigation on the Approaches and Methods used for Variable Speed Limit Control

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها