CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۳
تیر

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

152 مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت که 29 الی 30 آذر ماه 1385 در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2047 صفحه ارائه شده اند.
1. عارضه یابی علل کاهش بهره وری واحد بهره برداری فاضلاب شرکت آبفا شیراز
2. عارضه یابی
3. عوامل اثرگذار بر سازماندهی تیم توسعه محصول
4. عوامل کلیدی موفقیت در حوزه پژوهش و تحقیقات
5. عنوانطرح مدیریتی موفق :فرآیندی نمودن قرائت کنتور، توزیع قبوض ووصول مطالبات آب بهاء مشترکین
6. عنوان تجریه : افزایش درآمد با تشکیل ستاد درآمد شهرستانی
7. عنوان مقاله : اولویت بندی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با استفاده از DEA/AHP
8. طرح جامع مبارزه با آلودگی هو
9. طرح استانی خاموش کردن یک لامپ اضافی و کاهش حداقل 5 درصدمصرف برق صنایع در ساعت 20 مورخ 1385/3/22
10. طرح استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شرکت مدیریت تولید برق نکا ( نیروگاه نکا )
11. طراحی ساختار مطلوب همکاری برای شرکتهای مشاوره مدیریت ایرانی
12. طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب
13. طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
14. طراحی مدل شبیه سازی مدیریت زنجیره تأمین ( MSSCM ) ( مطالعه موردی : شرکت ماشین سازی سپاهان )
15. شبیه سازی سازمان متکی بر کارت امتیازی متوازن برای بررسی سناریوهای مختلف
16. شناسایی نماگرهای پیشرو اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت بورس تهران و ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
17. شناسایی نماگرهای پیشرو اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت بورس تهران و ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
18. شناخت موانع و محرک ها در تداوم نظام پیشنهاد ه
19. شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون مورد مطالعه : سازمان مدیریت صنعتی
20. رتبه بندی عملکرد مالی فروشگاه های زنجیره ای اتکا با کاربرد الگوریتم TOPSIS
21. رابطة بین سبک رهبری ( رابطه گرا - وظیفه گرا ) و سبک های تفکر در مدیران
22. رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در مدیران صنعت بیمه
23. رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری
24. رویکردی راهبردی جهت پیادهسازی IT در سازمان های بزرگ
25. رویکرد تعالی ؛ دغدغه ها ، چالش ها وراه حل ها ( موردکاوی صنایع دفاعی )
26. رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش
27. رهبری تحول آفرین و سازه های شخصیتی اثر گذار بر آن در فضای فرهنگی ایران
28. دستاوردهای سازما ن اتکا در حوزه کیفیت با استفاده از متدولوژی شش سیگما وعوامل موفقیت برنامه شش سیگما در سازمانه
29. درجه بندی شرکتهای تبلیغاتی
30. دلایل عدم گرایش مدیران مالی به مدیریت ارزش افزایی (VBM)
31. جایگاه نیروهای برون سازمانی ( چارت سایه )
32. تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه با استفاده از نقشهراه تکنولوژی
33. تعیین اندازه ی دسته ی تولید با در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت و ارزش زمانی پول
34. تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی یک شرکت تولیدی با مدل SWOT
35. تحول در دیدگاه های رهبری در راستای سازمان یادگیرنده دربرق منطقه ای سمنان
36. تحلیل دینامیکی رشد بیماری ایدز در ایران
37. تجربیات مدیریت پروژه بودجه عملیاتی در خصوص تغییر نظام بودجه در شهرداری تهران
38. تجربه برنامه ریزی استراتژیک باالگوی تلفیقی برایسون و BSC در شرکت برق منطقه ای فارس
39. تجربه بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت نیروگاهی ( MIS ) در نیروگاه نکا (Management Information System)
40. تجربه ای موفق در مدیریت طرح شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
41. تجربه ای موفق در مدیریت مشارکتی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
42. تجربه مدیریتی سیستم راهنمای پارکینگ در شهرداری منطقه 12
43. تجربه مدیریتی ( برنامه ریزی و کمک در تأسیس تعاونی آبداران روستایی )
44. تجارب حاصله از به کار گیری یک نمونه از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری ( Google earth )
45. تبیین رویکردهای یادگیری در سیر مراحل تحول اجتماعی سازمان
46. تبیین استراتژی یکپارچه منابع انسانی : ( مطالعه موردی مرکز بهمن موتور )
47. تاثیر ساختار بوروکراسی بر کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی
48. تاثیر موانع انسانی در بازمهندسی فرآیندها ( مورد کاوی : بانک صادرات استان تهران )
49. توسعهیک مدل برای طراحی سربرنامه تولید(MPS)
50. توسعه سازمان بر اساس مدل کسب و کار
51. توسعه سیستم کارت امتیاز متوازن،تست وپیاده سازی درسیستم مدیریت تحقیقاتی
52. توانمندسازی، راهبرد مدیریت بر مدیریت ناپذیره
53. تقابل رهبری انگیزش مدار با استراتژی برون سپاری سازمان بررسی موردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ( PEDEX )
54. بررسینقش نظریه جامعه شناختی مبادله اجتماعی در سازمانه
55. بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی آنه
56. بررسی سبک ها و مهارت های مدیریتی مدیراندر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی
57. بررسی سود خریدار و فروشنده در بازار الکترونیکی B2B خنثی
58. بررسی رابطه بین کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس اصول پنجگانه پیترسنج بامیزان بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 85-
59. بررسی رهبری در آموزش عالی توسط مدل چند اتصالی یوکل
60. بررسی تاثیر موعد تحویل بر پروژه های نرم افزاری با رویکرد دینامیک سیستم
61. بررسی اثرات مانور مدیریت مصرف در سمت تقاض
62. بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان،طراحی وارائه سیستم مناسب برای مجتمع صنعتی وپژوهشی زرهی
63. بررسی نقاط قوت و ضعف یک سازمان پژوهشی با استفاده از ارزیابی یادگیری سازمانی
64. برآورد وزن شاخص های مدل سرآمدی EFQM در صنعت خودرو ایران
65. برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک)
66. بخشبندی خدمات مشاوره ی مدیریت، طراحی آرمانی بر اساس نیازمندی های طرح های پتروشیمی
67. بازنگری مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری : یک رویکرد کل نگر
68. بیشینه سازی NPV پیمانکار در مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
69. بکارگیری ماتریس ارزیابی ریسک درمدیریت ریسکهای عملیات بهره برداری متروی تهران
70. اعتماد در تجارت الکترونیک و ارائه چارچوبی جهت طبقه بندی مکانیزم های ایجاد آن
71. اعمال مدیریت تغییر در پیاده سازی برنامه پایش کیفی منابع آب
72. اعمال محدودیتهای کنترل " وزن نسبی " ورودیها و خروجیها در مدلهای DEA
73. استراتژی درصنعت بانکداری
74. استاندارد توسعه گر نیروی انسانی ( PEOPLE DEVELOPER STANDARD ) و تجارب موفق سازمانهای خارجی دارنده گواهینامه
75. استقرارسیستم مدیریت ایمنی مبتنی بر بکارگیری ابزارهای ارتقایافته ی مهندسی ارزش
76. استقرار مدل سرآمدی EFQM چتری بر بهبود کیفیت سیستم ISO 9000
77. استفاده از روش گسترش عملکردکیفیت با رویکرد غربالسازی فازی به منظورتدوین استراتژیهای رقابتی : مطالعه موردی
78. استفاده از رویکرد پردازش سیگنال در تحلیل رفتار زنجیره عرضه
79. استفاده از نمودارهای کنترل هندسی و نمایی در رویکرد شش سیگم
80. ارزشیابی سرمایه گذاری ها در شرایط عدم اطمینان
81. ارزیابی، یادگیری سازمانی در شرکت پارت سازان
82. ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک شرکت های مهندسی مشاور صنعت آب و برق
83. ارزیابی پایداری توسعه در منطقه کلاردشت
84. ارائه روشی در زمان بندی پرداخت با هدف توافق میان کارفرما و پیمانکار
85. ارائه تجربیات کاربردی به منظور افزایش اثربخشی فعالیت های ارزیابی و هدایت صنایع ایرانی در حرکت بسوی تعالی
86. ارائه الگویی جامع برای محاسبه ارزش چرخه عمرمشتری (CLV)
87. ارائه مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توان رقابتی بخش تعاونی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) (مورد خاص شرکت های تعاونی تولید )
88. ارایه یک متدولوژی یکپارچه برای پیاده سازی ابزار کارت امتیازی متوازن در حوزه فنآوری اطلاعات
89. اخلاق در کسب و کار و سرمایه گذاری
90. اجرای سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری تهران
91. ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در منطقه 22 تهران
92. اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از AHP-Fuzzy
93. اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن
94. امتیاز بندی گروههای کاری مدیریت تولید برق جنوب غرب
95. الگوریتمی برای پیشنهاد شیوه ی اکتساب فنّاوری در صنایع دفاعی ایران
96. پیشنهاد مدلی برای شاخص ملی رضایتمندی مشتری بر اساس مدل EFQM
97. پیش بینی قیمت نفت با بکارگیری یک شبکه عصبی مصنوعی تلفیقی
98. یک تجربه : اولین طرح ویژه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران
99. هرم مدیریت ترافیک شهر تهران
100. هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی
101. هویت شرکت : مفاهیم و روش های اندازه گیری
102. همسوسازی پروژه های شش سیگما با استراتژی سازمان : کاربرد روش ارزیابی متوازن
103. چرا بعضی از سازمان های کوچک در تدوین استراتژی ها دچار مشکل می شوند؟ ( بررسی رابطه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و اندازه سازمان )
104. نرم افزاری کاربردی جهت مدیریت هوشمندانه بر تامین مواد اولیه ، کالا و قطعات
105. چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای تحقیق وتوسعه کشور
106. چارچوب گزینش مدلهای کسب وکار الکترونیک برتر در شرکتهای کوچک ومتوسط کشور
107. چالشها و موانع توانمند سازی کار کنان
108. نگرش سیستمی به نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
109. نگاشت فرایند برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب زکمن
110. نگاهی به بعضی از سازمان های ایرانی از منظر نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی
111. چگونه محال، ممکن شد
112. نقش ارتباطات راهبردی کارکنان در تسهیل فرآیند تغییر سازمانی
113. نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
114. نقش نخبگان در اقتصاد دانایی محور
115. نقش مدیریت روابط با مشتری (CRM) در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی ( مورد مطالعه : آژانس های مسافرتی )
116. معرفی برنامه ریزی فروش و عملیات در مدیریت زنجیره تأمین
117. مزیت رقابتی سازمان در مدل تلفیقی مهندسی مجدد و مدیریت دانش از دیدگاه ارزیابی متوازن
118. مروری بر ادبیات رهبری زنان و تفاوتهای سبکهای رهبری زنان و مردان
119. مدیریت تولید در سیستم تولید پیوسته چند محصولی با تقاضای غیر قطعی با هدف افزایش تطابق با تقاضا با حداقل هزینه
120. مدیریت بر کارکنان نخبه؛ چالش های علل ترک و ماندگاری در سازمانهای دانش مدار
121. مدیریت بهره وری با کایزن عملیاتی
122. مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی
123. مدیریت یکپارچه غیرمتمرکز در زنجیره تامین
124. مدیریت و رهبری تحول در شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی
125. مدیریت منابع انسانی در حوزه مدیریت کیفیت فراگیر
126. مدل تعالی سازمانی EFQM ،الگویی کارامد برای مدیریت استراتژیک
127. مدل اندازه گیری میزان تحقق استراتژیها و بهره وری فرآینده
128. متروی تهران ، اصلاحات، تامین نقدینگی و راه اندازی
129. موثرترین طرحهای عمرانی برای ترافیک شهر ( «ترویج ایده ممانعت از اجرای آن بخش از طرحهای عمرانی ساخت معابر و تقاطع و ... که از آثار مثبت آن در راستای حمل و نقل و ترافیک اطمینان حاصل نشده است»)
130. مهام چک ( تمرکز ، عدم تمرکز )
131. منشور عملکرد چارچوبی فراتر از کارت امتیازدهی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان
132. مقایسه وزن دهی آنتروپی و فازی در بکارگیری PROMETHEE برای تعیین قطعه سازان برتر سایپ
133. کاربردمدل داده ستانده ( ماتریس لئونتیف ) دربرنامه ریزی کوتاه مدت برای بخش دفاع
134. کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در تدوین استراتژی های اصلی
135. کاربرد استعاره ها در شناخت سازمان
136. کاربرد آموزش Q در تجارت الکترونیک
137. فراب : گسترش راهبردی کسب و کار
138. فرآیند برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه
139. The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model
140. Success and failure issues to lead lean manufacturing implementation
141. Some Evidence on the Existence of Two New Market Anomalies: ‘Christmas Effect’ and ‘April Effect’
142. Old and New Economy Business Models: A Comparative Analysis
143. Knowledge Oriented Customer Relationship Management: An Application Model for Hotels Management
144. Knowledge Management in Iran Air; Making It Work A Case Study
145. Important Issues in Multiple Response Optimization
146. How organizations learn? A review of literature
147. Formula for calculating CLTV In household equipment
148. Design and development of a fuzzy expert system for production scheduling
149. Customer Complaints Management and Empowerment
150. Application of Customer Relationship Management in Airline Industry
151. A Socio-technical View of Knowledge Creation and Storage in Organizations
152. A MODEL FOR ASSESSMENT OF PROJECT MANAGEMENT RISK MODELS

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها