CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
تیر

مجموعه مقالات بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

363 مقاله ارائه شده در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین که 28 الی 30 بهمن ماه 1386 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2737 صفحه ارائه شده اند.

1. ظراحی و تهیه بانک اطلاعاتی جهت انتخاب نرخ تولید معدن فلزی
2. طرح احداث یک لندفیل برای جلوگیری از انتشار آلودگی زیست محیطی ناشی از باطله های کارخانه زغال شویی البرز شرقی شاهرود
3. طراحی بهینه زاویه گمانه های پرده تزریق سد آیوبرزن با استفاده از تصاویر استریگرافی
4. طراحی و ایجاد پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو اکو
5. طبقه بندی مورفودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس ساختارهی رسوبی بستر
6. طلای کوهیان، پایانی بر یک انتظار
7. شبیه سازی آبخوان شورو با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی
8. شبیه سازی آبخوان لادیز به کمک مدل عددی MODFLOW
9. شبیه سازی نرم افزاری مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی
10. شاهد اولیه رادیولرهای تورونین از ناحیه شیر شتر در ایالت سهل آباد، شرق ایران
11. شواهد ساختاری وارون شدگی گسل کندوان در البرز مرکزی
12. شواهد ساختاری مبنی بر تغییر رژیم فشارشی به برشی-فشارشی در منطقه نصرت آباد(جنوب خاوری ایران)
13. شواهد بافتی حاکی از وقوع اختلاط ماگمایی در سنگ های آتشفشانی حد واسط جنوب و جنوب شرق بوئین زهر
14. شواهد پهنه برشی و معرفی آن در میگماتیت های منطقه سیمین (جنوب شرق همدان)
15. شواهد گسلش نرمال همزمان با رسوبگذاری در نهشته های افقی جوان حوضه های کششی-جدایشی شمال باختر زنجان و جنوب خاور تبریز
16. شناسایی خطواره های موجود در دشت زابل با استفاده از داده های ماهواره ای
17. شناسایی و ثبت حفرات در کارست توسط روش دو بعدی دایپل - دایپل
18. شناسایی و تفکیک دگرسانی های در ارتباط با کانی زایی طلا به کمک پردازش داده های ماهواره ای استر در منطقه موته
19. ساختار پهنه های تخریبی گسلش نرمال در رسوبات افقی جوان در شمال باختر زنجان و جنوب خاور تبریز
20. ساخت یک مدل ماشین هوشمند مشاوره جهت تخمین محتوای کربن آلی با استفاده از داده های پتروفیزیکی
21. سنگ شناسی و تکاملمجموعه دگرگونی شترکوه در ایران مرکزی
22. سنگ شناسی و پتروزنز ولکانیک های پالئوزوئیک جهق(جنوب کاشان)
23. سنگ نگاری و تفکیک پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی کانه دار کهنگ (زون ارومیه-دختر)
24. زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش نمونه و چاه شماره 1 ماله کوه
25. زیست چینه نگاری سازند گورپی در نواحی لار و خرامه (استان فارس) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
26. زیست چینه نگاری سازند گورپی در میدان نفتی بی بی حکیمه (پاه شماره 2)
27. زیست چینه نگاری سازند گورپی در میدان نفتی آغاجاری (چاه شماره 30)
28. زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری لیتوزون Kds در جنوب غرب الیگودرز
29. زون بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان بر پایه روش آماری زون بندی
30. رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی فلات قاره دریای عمان در منطقه گتان(غرب جاسک)
31. رخساره های کانه دار و منطقه بندی عنصری ئر کانسار SEDEX چاه میر(جنوب بهادباد)
32. ریز رخساره های زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در جنوب شرقی کوه میش(شرق گچساران)
33. ریز پوسته داران ابتدایی سازند سلطانیه در برش سربندان
34. روزنبران اشکوب جلفین آذربایجان ایران
35. روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی در محدوده تامین دراز مدت آب شرب سبزوار
36. درجستجوی شواهدی از محدوده گسترش اقیانوس تتیس جوان در شمال باختر زیر پهنه درونه-کاشمر
37. درآمدی بر کانی شناسی و ژنز توده گرانیتوئیدی شیرکوه یزد
38. دگرگونی تدفینی توف های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش
39. دیاژنز و پتروگرافی توف های زئولیتی ائوسن، سرتخت، جنوب شرقی سمنان ایران مرکزی
40. دیاژنز و میکروفاسیس سازند داریان در میدان گشوی جنوبی (شمال غرب بندر عباس)
41. خاستگاه نهشته های ناسولفیده روی در معادن سرب و روی ایران و کاربردهای اکتشافی آن
42. جغرافیای دیرینه و تحولات زیست دیرینه (انقراض بزرگ) مرز کربونیفر و پرمین در شرق و ایران مرکزی
43. ثبت دگرشکلی های کششی و برشی توسط پورفیروبلاست های آندالوزیت در سنگ های دگرگونی منطقه همدان
44. تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی - عمق داده های الکترومغناطیسی هیلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم
45. تعیین غلظت و شناسایی گیاه هایپراکیمولاتور نیکل در خاک معدن سرب ملایر
46. تعیین عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی اب زیر زمینی دشت بهبهان با استفاده از نمودارهای هیدروشیمیایی و مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس
47. تعیین سن بروش ایزوتوپ استرانسیوم و استفاده از فرامینیفرهای بنتیک در تفسیر حوضه رسوبی - سازند جهرم در برش گیسکان
48. تعیین ریسک همراه با تخمین به کمک شبیه سازی فراکتالی
49. تعیین ترکیب کانی شناسی اولیه کربنات های بخش زیرین سازند الیکا در منطقه جابان با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی
50. تعیین ژنز بازالت های ائوسن کمال آباد واقع در غرب نایین(استان اصفهان)
51. تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق حوضه کپه داغ
52. تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید بهینه معدن سنگ آهن 2 گل گهر
53. تعیین محیط تکتونوماگمایی منطقه معدنی چغندر سر با نگرشی به عوامل کانه زایی( خاور استان سمنان-شمال خاوری ایران)
54. تعیین مناطق امیدبخش معدنی در محدوده برگه هزارکانیان به روش فیلتر فضایی حصاری
55. تعیین مقاومت فشاری تک محوری (UCS) با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون چند متغیری
56. تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی k و S دشت میداود- دالون با استفاده از نرم افزار PMWIN5.5
57. تخمیین عمق دایک شیبدار با استفاده از پیچش اویلر بر سیگنال تحلیلی
58. تخمین ذخیره کانسار مس سونگون با استفاده از نرم افزار DATAMINE و روش شبکه عصبی مصنوعی
59. تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبی
60. تخمین تراوایی با ساتفاده از شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایران
61. تخمین مقاومت پس ماند توده های سنگی درزه دار به کمک اندیس مقاومت زمین شناسی اصلاح شده- مطالعه موردی معدن تزره شاهرود
62. تحلیل ساختاری و ریخت زمین شناسی تاقدیس آینه ورزان- دلیچای
63. تحلیل ساختاری و نقش گسل ها در شکل گیری تاقدیس کنگان(جنوب ایران)
64. تحلیل ریسک و آنالیز حساسیت معدن زغال میاناب با توجه به اثر تورم
65. تحلیل حساسیت عوامل موثر بر مدل کانسار مس علی اباد
66. تحلیل پایداری و عوامل موثر در ریزش های منطقه معدنی بوکسیت جاجرم معدن زو2
67. تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل زاگرس
68. تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه تونل راه آهن کوهین محور قزوین-رشت
69. تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
70. تحلیل هندسی تاقدیس زنگول در زاگرس چین خورده- رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن
71. تحلیل نتایج مطالعات فنی و اقتصادی جهت بهر برداری و فراوری از ذخایرپلاسری سنگ آهن خواف
72. تحلیل نوینی در ارتباط با هندسه گسل هندیجان- ایذه با توجه به داده های زیرسطحی میادین نفتی رگ سفید، پارسی و پرسیاه در ناحیه «فرو افتادگی دزفول»
73. تبدیل شلف حاشیه دار به رمپ کربناته در طی رسوبگذاری سازند مزدوران
74. تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان، غرب حوضه کپه داغ
75. تاریخچه بررسی های زمین باستان شناسی در ایران
76. تاثیر سایز، شدت میدان و سرعت طبلک در فرآوری مغناطیسی سنگ آهن (مطالعه موردی: کانسنگ آهن مرواریه زنجان)
77. تاثیر برش های راستگرد پی سنگی در ساختارهای سطحی زاگرس بر اساس مدل های تجربی
78. تاثیر گسل عرضی فیروزکوه بر تکامل زمین ساختی بخش شرقی البرز مرکزی
79. تاثیر کاهش فشار بر درشت بلورهای پلاژیوکلاز ، در گدازه های مجموعه ی آتشفشانی هزار
80. تاثیر فشار بر ویژگی های فیزیکی-الکتریکی تعداید از نمونه های کربناته
81. تیپ های کانساری شناخته شده در ایران و ارتباط آن با چرخه ژئوتکتونیکی نئوتتیس« روش کاربردی برای اکتشاف کانسارهای اکتشاف نشده»
82. توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی پارامترهای شیمیایی منابع آب شرب کرمانشاه
83. تونل سازی در سنگ های لهیده؛ مطالعه موردی تونل امامزاده هاشم
84. تمایز دگرسانی های آرژیلیک پیشرفته عقیم از انواع مرتبط با سیستم های اپی ترمالی با یک مثال موردی از منطقه زگلیک اهر
85. تمیزسازی کنسانتره سولفیدی روی با بکارگیری سلول فلوتاسیون ستونی
86. تلفیق شواهد رسوب شناسی و پالینولوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر، شرق ایلام
87. تلفیق داده های انومالی ثقل به کمک تبدیل ویولت
88. تلفیق لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و تصاویر ماهواره ای در محیط GIS جهت اکتشافی مواد معدنی (در زون سنندج - ملایر)
89. تلفیق MCDM و GIS در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با تأکید بر منابع آب
90. تقسیم بندی ژنتیکی گرانیتوئیدهای ایران
91. تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری رسوبات سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان
92. تفسیر مغناطیسی داده های الکترو مغناطیس هوایی در منطقه کلاته- رشم دامغان
93. برسی شکستگی ها و علت هرزروی گل با استفاده از ابزار FMI
94. بررسی غلظت سرب در آبهای زیر زمینی منطقه زغال خیز کرمان
95. بررسی عوامل سنگ شناسی موثر بر انفجار گرد زغال در معادن ایران
96. بررسی عوامل موثر بر لیچینگ کانسار مس اکسیده خاش و بهینه سازی آنه
97. بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت بیلوردی
98. بررسی صحرایی کانی سازی مس رسوبی در منطقه تسوج استان آذربایجان شرقی
99. بررسی سرطان ریه از دیدگاه زمین شناسی پرشکی
100. بررسی ساز و کارهای دگرریختی شکل پذیر پهنه سنندج- سیرجان در گستره منگاوی(جنوب خاور همدان)
101. بررسی ساختار و جایگاه تکتونیکی رادیولاریت های کرمانشاه در پهنه برخوردی زاگرس
102. بررسی سفره آبدار کارستی چشمه گاماسیاب نهاوند
103. بررسی زون ها و زیر زون های دگرگونی در منطقه خاکو، جنوب همدان
104. بررسی رخساره های ائوسن و نحوه تشکیل گدازه های برشی حاصل اختلاط در جنوب غربی برگه اران
105. بررسی روند تغییرات هیدروژئوشیمیایی و ارتباط هیدرولیکی رودخانه قره چای و چشمه گل رامیان طی سال های 1386-1385
106. بررسی رفتار مقاوت و تغییر شکل پذیری سنگ های متورق
107. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه
108. بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی گنبد نمکی کنار سیاه و ارائه راه کارهایی جهت بهبود کیفیت منابع آب منطقه
109. بررسی تغییرات اکسایشی پیریت باطله های زغال سنگ به روش جذب اتمی
110. بررسی تغییرات مورفولوژی بلورهای گارنت در اثر تغییر ترکیب شیمیایی آنها در سنگ های منطقه همدان
111. بررسی تجمع برخی عناصر سنگین در گیاه Artemisia aucheri در مناطق اطراف مجتمع مس سرچشمه
112. بررسی تاثیر اختلاط مارک های مختلف ذغالی بر بازدهی کارخانه ذغالشویی البرز شرقی
113. بررسی تاثیر انیدریت بر کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان و کنگان
114. بررسی تاثیر نوسانات سطح آب دریای مازندران بر سواحل شمالی ایران جهت کمک به تعیین جریم مناسب
115. بررسی ارتباط ژنتیکی دایک های بازالتی منطقه رودهن- بومهن با گدازه های بازیک منطقه
116. بررسی اثرات زیست محیطی معدن مس سونگون
117. بررسی اثر گسلش معکوس پی سنگی و چینه نگاری مکانیکی بر سبک چین خوردگی در کمربند چین خورده- رانده زاگرس
118. بررسی اثر چشمه زمینه در منحنی خطر زمین لرزه
119. بررسی ایزوتوپ های طبیعی عناصر
120. بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته
121. بررسی امکان استخراج تیتانیم از محلول لیچینگ آنومالی 5 ساغند توسط دی-2- اتیل هگزیل فسفریک اسید
122. بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری سنگ بکر
123. بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور
124. بررسی آنالیز آماری هم بستگی موجود بین فلزات غیرآهنی و فلزات اصیل سنگهای معدنی درون زاد واقع در قفقاز کوچک( بخش آذربایجان)
125. بررسی آماس پذیری مارن های سازند قم در شرق و شمال شرق همدان
126. بررسی پرامترهای هیدروژئولوژی و اثر متقابل سد و شبکه آبیاری بر بالاآمدگی آبهای زیرزمینی دشت بهبهان و ارائه راهکارهای علمی به منظرو حل بحران موجود
127. بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای ورقه نگیسان
128. بررسی پترولوژی توده نفوذی و زونهای کانیزایی حاصل از آن در منطقه نبی جان(جنوب غرب کلیبر)
129. بررسی پتانسیل بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد
130. بررسی پتانسیل فرار آب از سد تنگاب
131. بررسی ژئوشیمیایی طلا، پلاتین و عناصر همراه در کلاهک اکسیدی اطراف کانسار سرچشمه
132. بررسی ژئوشیمی و محیط رسوبی نهشته های کربناته بخش زیرین سازند مبارک در منطقه شهمیرزاد
133. بررسی ژئوشیمی نهشته های کربناته بخش بالایی سازند مبارک منطقه شهمیرزاد
134. بررسی ولکانیک های ائوسن جنوب غرب جندق(شمال شرق اصفهان)
135. بررسی و طبقه بندی چینهای پهلو دار (Flanking Folds) در منطقه گرونگ (غرب بیرجند)
136. بررسی و تحلیل سیستم خط لوله جهت انتقال ذخایر بوکسیت منطقه دابولا به بندر کناکری در گینه توسط ایران
137. بررسی و مقایسه نتایج آنالیز اسکپتروسکوپی و شیمی تجزیه ترکاتیون های آهن کانی بیوتیت
138. بررسی هجوم آب و نشت گاز به داخل تونل تاقدیس اسیر
139. بررسی های ژنتیکی و کانی شناسی با استفاده از توزیع REE ها در کانسار سرب دونا، جنوب شرق چالوس
140. بررسی هاله دگرگونی سنگ های آذرین نفوذی منطقه زلغر( جنوب غرب تفرش)
141. بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان آبرفتی در شرق تنکابن
142. بررسی چگونگی تغییرات تخلخل و عوامل کنترل کننده آن در توالیهای رسوبی
143. بررسی نمودارهای پتروفیزیکی و مغزه ها در میدان ماله کوع به منظور محاسبه تهلخل اشباع آب و تلفیق آنه
144. بررسی نقش آب و پدیده هضم در تکوین سنگ های حد واسط منطقه ابریشم رود (شمال شرق ترود، ایران مرکزی)
145. بررسی مسیر و سرعت حرکت اب در ساختگاه سد دوستی با استفاده از ردیابی ماده رنگی
146. بررسی مدل سینیتیکی مدار فلوتاسیون آپاتیت معدن اسفوردی
147. بررسی میزان تشعشعات رادن ناشی از گرانیت کوه گیری و خطرات زیست محیطی آن
148. بررسی مینرالوژی اولیه سازند شهبازان در برش دارابی براساس مطالعات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی
149. بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند نیریز در برش منگشت و چاه بنگستان -1
150. بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند گرو در برش نمونه
151. بررسی منطقه بندی نواحی معدنی ورقه های کدکن و شامکان با استفاده از داده های ژئوشیمی آبراهه ای
152. بررسی منشا و میزان فلزات سنگین با نگرشی ویژه بر آرسنیک در محدوده بابانظر(دیواندره)
153. بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن آنومالی شمالی ( شمال بافق)
154. بررسی کانی سازی عناصر گروه پلاتین در پیروکسنیتهای منطقه معدنی فاریاب
155. بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی داده های استر
156. بارز سازی زونهای دگرسانی با استفاده از نقشه برداری زاویه طیفی و عدم اختلاط طیفی خطی ورقه 100000: 1 ساردونیه، جنوب استان کرمان
157. بایواستراتیگرافی سازند داریان و معرفی بایوزون جدید بر اساس اربیت.لین ها در شمال شیراز
158. بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی
159. بیوستراتیگرافی سازند تله زنگ در حوضه لرستان
160. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه میانی در ارتفاعات براریگ (جنوب غرب کوهبان)
161. بیو-ایتواستراتیگرافی توالی های کرتاسه پیشین در برش پل زغال، جاده چالوس(البرز مرکزی)
162. بیلان آب دشت بهبهان
163. بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه های عصبی
164. بهینه یابی شبکه پایش سطح اب زیرزمینی دشت اردستان با استفاده از روش های زمین امار
165. اصلاح روش DRASTIC و کاربرد آن در ایران
166. استاندارد رنگ در نقشه های زمین شناسی
167. استیلولیت، دولومیتیزاسسیون و مهاجرت نفت در سازند آسماری، میدان نفتی بی بی حکمیه، فروافتاگی دزفول
168. استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز
169. استفاده از حساسیت مغناطیسی شیل ها در چینه نگاری سکانسی سازند کشف رود
170. استفاده از الگوهای ادخال در تشخیص نحوه تشکیل آمفیبول ها موجود توده های نفوذی منطقه هراران (استان کرمان)
171. استفاده از مدل مغزه انقباضی در پیش بینی پتانسیل آلودگی دمپ های باطله معدنی حاوی کانی های سولفیدی
172. استفاده از PCA به عنوان ابزاری جهت بررسی تکامل هیدروشیمیایی
173. ارزیابی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد داریان(شمال غرب پاوه)
174. ارزیابی روش های زیست فن آوری- رسوبی برای کاهش آلودگی آب و خاک در استخرهای تصفیه
175. ارزیابی روش های تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در تونل امامزاده هاشم
176. ارزیابی ذخیره کانسار مس علی آباد به کمک نرم افزار DATAMINE
177. ارزیابی خطر سنگ افت در مسیر جاده چالوس توسط نظریه مخروط افت
178. ارزیابی خطر زلزله خیزی شهرستان نی ریز با استفاده از روش های آماری و تحلیلی
179. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل 4 سامانه انتقال آب سد ازاد به روانسر
180. ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد گیوی
181. ارزیابی تراواییسازند کنگان با استفاده از داده های نگار CMR و مغزه در میدان پارس جنوبی
182. ارزیابی تاثیر پارانترهای طراحی الگوی آتشباری بر پرتاب سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
183. ارزیابی بلوغ و محیط رسوبگذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهای GC-MS و ایزوتوپی
184. ارزیابی اقتصادی و تحلیل حساسیت تولید آلومینا از نفلین سینیت آذربایجان شرقی
185. ارزیابی پتانسیل حساسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی در محیط GIS
186. ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارآیی اکتشافات ژئوفیزیکی انجام شده در کانسار مس علی آباد یزد
187. ارزیابی متغیرها و ردیابی چشمه کارستیسبز آب به منظور بررسی ارتباط هیدرولیکی آن با مخزن سد شهید عباسپور
188. ارزیابی میزان جابجایی و همگرایی دیواره تونل ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی RocSupport.v3.002( مطالعه موردی)
189. ارزیابی میزان بلوغ سنگ های منشا چاه بینک-4 با روش Therma; Modelinf
190. ارزیابی کیفیت مخزنی سازند اسماری در منطقه جنوب غربی ایران با استفاده از اطلاعات پتروگرافی
191. ارتباط دگرشکلی شکننده پوسته در کواترنز و قبل از کواترنر در شرق ایران
192. ارتباط حدود اتر برگ با میزان فرسایش در مارن های همدان
193. ارتباط کالداری انفجاری با گنبدهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیل
194. ارتباط فرآیندهای دیاژنتیکی با چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های منصوری، آب تیمور و اهواز
195. ارائه مدلی ریاضی جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ
196. ارائه مدلی به منظور تعیین نرخ تولید بهینه معادن
197. اثرات سولفات و رادن در شفابخشی چشمه های آبگرم محلات
198. اثرات توسعه شهری بر کیفیت منابع آب شهر کرمان
199. اثر جایگزینی نفت در دیاژنز سنگ های مخزنی کربناته
200. اثر جهت داری درزه ها روی مکانیسم برش سنگ توسط برش دهنده ای دیسکی
201. اثر آلیازینگ بر میدان مغناطیسی و سیگنال تحلیلی در تخمین عمق
202. اثر پهنه گسله سبزپوشان بر توسعه منطقه فشارشی چغال، ناحیه فارس زاگرس چین خورده- رانده
203. اهمیت ارزیابی خطرات لرزه ای در توسعه شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)
204. اهمیت پالئواکولوژیکی و زیست چینه نگاری کوسه ماهی Ptychodus در کرتاسهع پسین با مثقالی از سازند ایلام
205. اندازه گیری طلا بروش تغلیط توسط کربن اکتیو و آنالیز اسپکتروگرافی با استفاده از فیلتر پله ای
206. اندازه گیری ضخامت لایه نیکل آبکاری شده در روی صفحه برنجی با استفاده از XPF
207. انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا- سیمان با روش VIKOR
208. امکانسنجی حذف ناخالصی های ذخایر تالک شیست جلماجرود خمین بروش فلوتاسیون
209. امکن سنجی فرآوری کانسنپ آهن اسمالون توسط روش جدایش مغناطیسی
210. الگوی ژئوشیمیایی و توزیع عناصر مسمومیت زای سنگین در رسوبات رودخانه شور معدن مس سرچشمه، کرمان
211. آشکارسازی شکستگی و گسل ها با استفاده از روش قطبی-قطبی 3 بعدی و مقایسه نتایج با آرایش شولومبرگر
212. آنالیز میکرو فاسیس حاوی فرامینی فرا اورتوفراگمینوئید و کورالین ائوسن زیرین در ناحیه سهل آباد ( شرق ایران)
213. آنالیز مورفوتکتونیکی در منطقه گسلی شمال آب بر
214. Zagros geodynamics, from subduction to collision: the fate of the Neotethys
215. voltammetric study of new synthesized y- diketone, (bis- paramethoxy benzyl cyclopentadione) pentane-2,4-dione
216. پتروگرافی سنگ های ولکانیک و پیروکلاستیک تحت آلتراسیون های هیدروترمال، گردنه ی ملا احمد
217. پتروگرافی انکلاوهای توده ی نفوذی روستای ملاطالب( شمال غرب اصفهان)
218. پتروگرافی و شیمی کانی های سنگ های آتشفشانی خط واره تربت جام فریمان تا مشهد
219. پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی حاجی آباد(جنوب بوئین زهرا)
220. پتروگرافی و پترولوژی توف های ناحیه باریک آب، شمال ابهر، غرب البرز مرکزی ایران
221. پتروگرافی و ژئوشیمی کانسارهای کرومیت آباده- طشک، استان فارس
222. پتروگرافی و فرایندهای دیاژنزی ماسه سنگ های هم ارز سازند شمشک در مرز زون های ایران مرکزی و سنندج-سیرجان
223. پترولوژی ولکانیک های همراه با گنبدهای نمکی کلوت (شمال شرق اردکان)
224. پترولوژی و پتروگرافی توده فشرده در شمال غرب ساوه
225. پترولوژی و پتروژنز توده های نفوذی شما- شمال شرق سمنان
226. پترولوژی و ژئوشیمی توده های ساب ولکانیک جلف
227. پترولوژی و ژئوشیمی گدازه های بالشی نورده مشهد
228. پتانسیل طلا در زون ارومیه دختر ناحیه جنوب غربی استان قم
229. پتانسیل آبی آبخوان محدوده دشت هارکله در منطقه لالی
230. پتانسیل فرار آب در ساختگاه سد سمیره
231. پالئواکولوژی بخش فوقانی سازند چمن بید در برش الگ. بر اساس پالینوفلور
232. پالئولینولوژی و پالینوستراتیگرافی سازند گورپی در برش تنگ بیجار واقع در استان ایلام
233. پاکسازی آورهای ناشی از زمین لرزه بم و پیامدهای زیست محیطی آن
234. پیش بینی زمانی و مکانی سطح آبهای زیرزمینی با ساتفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین آمار
235. پیش بینی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های دوقلو (مطالعه موردی متروی اصفهان)
236. پیش بینی لهیدگی در قطعهدوم تونل گلاب با استفاده از معیارهای تجربی
237. پیجویی و اکتشاف ناحیه ای در محدوده جنوب چاه شیرین بر اساس داده های ژئوفیزیک هوایی
238. پیجویی کانسارهای مرتبط با توده های نفوذی با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی در منطقه هیرد- قلعه زری
239. پهنه گسلی شاه آباد سرچشمه لرزه ای در شمال خاور بیرجند
240. گسلش جنبا در حاشیه شما خاوری کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر
241. گذار از برپایی ر کپه داغ به فرونشینی در کاسپین جنوبی، معرفی گسله های نوشناخته گنبداووس و یساقی
242. ژئوشیمی، کانه زایی وژنر کانسار آنتیموان چوپان واقع در خراسان جنوبی
243. ژئوشیمی سنگ های مافیک و الترامافیک مجموعه افیولیتی صحنه-هرسین (کرمانشاه)
244. ژئوشیمی رسوبی خلیج چابهار
245. ژئوشیمی و زایش کانسنگ های نواری مگنتیت- باریت در منطقه موته، استان اصفهان
246. ژئوشیمی و دیاژنز هیدروترمال سنگ های کربناته کرتاسه جنوب چاشم شمال سمنان، البرز مرکزی، ایران
247. ژئوشیمی معادن شاخه ای جدید برای پایش آلودگی های زیست محیطی ذخایر و صنایع معدنی
248. ژئوشیمی کانیایی و پتروژنز پریدوتیتهای افیولیت های نائین
249. ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان
250. ژئوتوریسم چشمه های گازی گنبد لران(مناطق نفت خیز جنوب ایران)
251. واهمامیخت داده های لرزه ای بوسیله فیلتر هم ریخت
252. ویژگی های کانی سازی- دگرسانی و پترولوژی ذخیره مس پورفیری چاه فیروزه، کرمان
253. هیدروژوئولوژی ساختگاه سد سمیره
254. هیدروژوئولوژی در کانسار روی- سرب مهدی آباد یزد
255. نرخ لغزش کلی گسل تبریز و رابطه آن با تئوری تکتونیک فراری برای شمال غرب ایران
256. نرم افزار Mapdata
257. نانوستراتیگرافی سازند سورگاه در میدان گازی تنگ بیجار (چاه شماره 10)
258. نانوستراتیگرافی سازند گورپی درکوه گچ( منطقه لار)
259. چالش هیدروژئولوژی کارست و توموگرافی دئر تقادیس پابده لالی (محدوده هارکله)
260. نیاز انسان به مواد معدنی (Mineral and human Health) کانیها و سلامتی انسان و تاثیر نها بر برخی از سرطان ه
261. چینه شناسی و زمین شناسی کواترنری دشت هیرکان(دشت گرگان)
262. چینه نگاری سنگی، زیستی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین شمال خاو محلات
263. چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی)
264. چینه نگاری و تاریخچه زمین ساختی سری های پالئوسن- ائوسن در حاشیه جنوبی دشت بیض
265. چین خوردگی و بودیناژ تحت انقباض(فشردگی) به سیله مدلسازی آنالوگ(مشابه سازی)
266. نوسانات عمق حوضه رسوبی سازند گورپی در نواحی لار و خرامه (استان فارس) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
267. نقش عوامل میکروبیولوژیکی در شناسایی مناطق امید بخش معدنی(مطالعه موردی: اندیس طلای تکمه داش در آذربایجان شرقی)
268. نقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی)
269. نقش پارامترهای هیدرودینامیک ذره در فلوتاسیون ذرات درشت ذغال سنگ ایران
270. معرفی زون تجمعی قاعده لایه کلیدی کرینوئیددار سازند سر در در طبس
271. معرفی ماکروفسیل و میکروفسیل های کربنیفر زیرین (تورنزین) البرز مرکزی و شرقی
272. معرفی ماکروفسیل های تبدیل شده به آبومینو سیلیکات در نهشته های دونین مناطق سه و آباده
273. معرفی Mammalian,Bovidae)Oioceros atropatenes, Oioceros rothii ) میوسن تشکیلات مراغه،NW ایران
274. مظالعه پیش امکان سنجی احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس
275. مطالعات هیدروشیمی آبخوان معدن آهن سنگان به منظور تعیین کیفیت آب با ساتفاده از نمونه های آب گرفته شده در طی آزمایشات پمپاژ
276. مطالعات هیدروشیمی معدن گل گهر سیرجان با روش های گرافیکی و آماری
277. مطالعه عوامل موثر بر هیدروژئوشیمی دشت چهاردولی
278. مطالعه دینوتریوم ژیگانتیوم (Dinotherium giganteum) یافت شده در منطقه ورزقان
279. مطالعه تکتونیک فعال منطقه زاگرس با استفاده از شاخص های ژئومورفیک و پارامترهای مورفومتریک در محیط GIS
280. مطالعه استراکدهای الیگو- میوسن در نواحی جنوب شرق سیرجان (مقطع باغات)
281. مطالعه استرکودهای آلبین بالایی- سنومانین زیرین در کوه مزار، غرب کرمان
282. مطالعه اکتشافی مدل سازی و تخمین ذخیره معدن مس دره زار
283. مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی شمال روستای هریس(شمال غرب شبستر)
284. مطالعه ژئوشیمیایی پوش سنگ گچساران و سنگ های منشا احتمالی در میدان نفتی مسجد سلیمان
285. مطالعه ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشا گرانیتوئیدهای منطقه بلند پرچین، شمال غرب ایران
286. مطالعه ژنر و جایگاه تکتونیکی استوک گرانیتوئیدی آب نلخون سیرجان، استان کرمان
287. مطالعه چینه شناسی فرامینیفرهای بتونیک سازند تله زنگ در برش های قالبی و معمولان(جنوب باختر خرم آباد)
288. مطالعه چینه نگاری سنگی سازند دلیچای به سن ژوراسیک میانی در جنوب شرق دریاچه ارومیه، محدوده ساختاری البرز باختری شمال ایران
289. مطالعه نفت مخزن بنگستان میدان نفتی مارون با استفاده از روش کروماتوکرافی
290. مطالعه مکانیسم ته نشست سولفیدی و ارائه مدل ژنتیکی کانسار سرب رضا آباد، شمال شرق سمنان
291. مطالعه کانی شناسی و زمین شیمی معادن زغال سنگ کارمزد البرز مرکزی
292. مطالعه کانه زایی طلا در پهنه برشی قبغلوجه _جنوب غربی سقز، کردستان)
293. مطالعه قابلیت شستشوپذیری ذغال های منطقه طرزه در جدایش ثقلی
294. مشخصات پیزولیتهای منطقه معادن سرب و روی دربند، شمال سمنان، البرز مرکزی، ایران
295. مشکلات و نحوه تعیین واحدهای کاری در مارنهای همدان جهت بررسی وضعیت فرسایشی آنه
296. مدیریت بهره برداری از آبخوان ساحلی جنوب شرقی دریاچه مهارلو به منظور جلوگیری از شور شدن آب چاه های پمپاژ
297. مدیریت آبخوان شیروان با استفاده از مدل PMWIN
298. مدل سازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی برای اکتشاف سرب و روی منطقه بالاکوه زنجان
299. مدل سازی وارون و تفسیر داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی کانسار سرب و روی تاش
300. مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی با روش AHP در محیط GIS
301. مدل سازی و تفسیر ژئوالکتریکی منابع آب زیر زمینی جنوب بیرچند
302. مدل سه بعدی پی سنگ مکران
303. مدل زمین شناسی و برآورد حجم اولیه نفت درجای مخزن خامی میدان (M)
304. مدل توسعه گردشگری شهرستان روانسر بر اساس عملکرد عوامل ژئوتوریستی
305. مدل گذاری ژئوشیمیایی نمودارهای احتمال به منظور شناسایی مناطق آنومال کانی سازی طل
306. محاسبات عددی شدت تاثیر محلول های هیدروترمال و شناسایی الگوهای اکتشافی ذخایر VHMS
307. محاسبه تغییرات جرم عناصر ر طی آلتراسیون هیدروترمال در گرانیت طلادار آستانه(زون سنندج- سیرجان، جنوب غرب اراک)
308. محیط رسوبی و برخاستگاه زمین ساختی سازند لالون در مقاطع مسکین و شورگل، آذربایجان غربی
309. محیط رسوبی و برخاستگاه زمین ساختی سازند لولان در مقطع باهمو، ایران مرکزی
310. محیط دیرینه نهشته های سازند شمشک در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود
311. محیط شناسی و محیط تشکیل سنگ های آتشفشانی و آتشفشنانی رسوبی مجموعه سنگ صیاد
312. ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق
313. میکروستراتیگرافی سازند داریان در برش کوه آنه و مقایسه آن با برش نمونه
314. میکروبیواستراتیگرافی نهشته های پرمین در برش سیبستان
315. میکروبیو استراتیگرافی سازند پابده در جاه سیری دنا-1 در خلیج فارس
316. میکروفاسیس، ژئوشیمی و مطالب پتروفیزیکی سازند سروک (مقطع کوه سیاه و چاه موند)
317. میکروفاسیس بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران)
318. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تاربور در مقطع سطح الارضی خانه نهر(شمال شرقی جهرم)
319. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند بهرام در شمال غرب دامغان
320. میکروفاسیس ها، محیط رسوبی، دیاژنز و خواص پتروفیزیکی سازند داریان (معادل شعیبا) در میدان نفتی سلمان
321. میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کوپال
322. منشا و محیط تکتونیکی توده گرانیتوئیدی آستانه( زون سنندج-سیرجان، غرب ایران)
323. منشا کانه زایی تنگستن نظام آباد؛ ماگمای گرانیتی یا سیالات دگرگونی؟
324. مکانیسم جایگزینی بخش شمالی توده گرانیتوئیدی زاهدان
325. مکان یابی صنایع معدنی زغال سنگ و سیمان در استان کرمان با استفاده از مدل منطق فازی
326. مکان یابی مجدد زمین لرزه های خراسان رضوی با الگوریتم اختلاف دوبل
327. مقایسه زیست چینه ای سازند تاربور در فارس داخلی و لرستان
328. مقایسه روش های رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکی
329. مقایسه باکتری های مزوفیل غیر بومی در استنخراج اورانیوم معدن ساغند
330. مقایسه افق کربنوئید دار کربنیفر (نامورین) برش های شتری (شرق ایران) و آباده
331. مقایسه نواحی با نرخ شکستگی بالا در مخزن بنگستان و آسماری با استفاده از روش دایره محاطی و RFF (میدان نفتی آغاجاری)
332. مقایسه لیستوینیت های شمال غرب نهبندان با لیستوینیت های شرق مرکز ترکیه، عربستان، مراکش و ایتالیا و بررسی منشا و کانی سازی طلا در لیستوینیت های شمال غرب نهبندان
333. لیتواستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ
334. لیتواستراتیگرافی و معرفی سازند لالون در شمال شرق شهرستان عجب شیر
335. کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خطر زمین لغزش
336. کاربرد روش نسبت های فلزی در اکتشاف عناصر گروه پلاتین در منطقه فاریاب
337. کاربرد روش (CSD) برای تخمین شرایط تشکیل پلاژیوکلازهای منطقه جاجرم
338. کاربرد داده مغناطیس سنجی در محدودۀ اکتشافی آهن فردو (جنوب قم)
339. کاربرد پارامترهای لامه (لاندا پی و مو پی) در تفکیک سیالات مخزنی
340. کاربرد مطالعات الکترون مایکروب در بررسی کانسار آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان
341. کاربرد لاگ انحراف سرعت در تشخیص نوع تخلخل و روند تراوایی مخزن آسماری
342. کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر( شمال شرق زنجان)
343. کانی شناسی خاک رس کلپورگان سراوان
344. کانی شناسی و ساخت و بافت افق های کانه دار کانسار مس رسوبی مارکشه(Redbed Type) در شمال غرب راور
345. کانی شناسی و زمین شیمی ایزوتوپی ذخیره طلای شرف آباد، شمال غرب ایران
346. کانی های فرعی، نشانگرهای پتروژنتیک: با مثالی از از مجموعه نفوذی کال کافی (شمال شرق انارک)
347. کانه زایی سولفید توده ای (VMS) روی- سرب- مس در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک
348. کانه زایی اکسید آهن-آپاتیت ناحیه بافق؛ رابطه مکانی، زمانی و ژئوشیمیایی با ماگماتیسم گرانیتوئیدی و حوضه های رسوبی کامبرین آغازی
349. کانه زایی مس و آهن رگه ای در گنبد آتشفشانی پناه کوه یزد
350. فعالیت لرزه خیزی شمال غرب ایران
351. فعالیت لرزه خیزی در مشهد- نیشابور
352. فرآوری فلدسچات به منپور بکارگیری در صنایع کاشی و سرامیک
353. فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر در سیستم پورفیری مسجد داغی (شرق جلف- آذربایجان شرقی)
354. Today,s challenges for Geological surveys- Geological Survey of Finland as An Example
355. The reactivation of conjugate tear faults and thrusts over multi-detachments in Qum area (Central Iran)
356. The mebe programme:Toward a model of tectonic evolution of the middle-east since mesozoic
357. The first report of Occurrence of Diatom Didymosphenia geminata from Iran(A case study from Central Alburz Mountains range,Northern Iran)
358. Precise Edge detection of of gravity anomalies by total horizontal derivative
359. Platform carbonates distribution in the Upper Visean-Bashkirian of Iran
360. Paleoseismological evidence for the source of the 1904, Mw7, Bulgaria earhquake
361. New views on the structure and rheology of the lithosphere
362. Assessing Fault slip-rates in Central and Eastern iran
363. Active tectonics of the Kopeh Dagh mountains NE Iran

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها