CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۰
دی

همایش ملی سازه های بنایی غیرمسلح

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی با حمایت شهرداری محترم شیراز (دبیرخانه کنفرانس) به صورت کامل در مرجع مهندسی عمران قرار گرفت. در این کنفرانس که ۲۷ و ۲۸ آذرماه امسال در شیراز برگزار گردید، ۷۹ مقاله ارائه گردیده است که در برگیرنده ۸۴۶ صفحه مقاله میباشد.

جهت مشاهده لیست کامل مقالات لطفا به اینجا مراجعه نمایید.

آمار مقالات کنفرانسهای داخلی موجود در مرجع:

  • تعداد کنفرانسها: ۳۳
  • تعداد مقالات: ۴۱۱۶
  • تعداد صفحات: ۳۷۹۶۸

مجموعه های بعدی که در مرجع قرار خواهد گرفت همایشهای ژئوماتیک ۸۴ و ۸۲ میباشد.

 1. فرآیند آسیب شناسی و شناخت عوامل تخریب انسانی و طبیعی در ابنیه تاریخی (با تاکید بر جایگزین سازی عناصر، جهت استحکام بخشی و مقاوم سازی )
 2. کاربرد ژئوفیزیک درباستان شناسی(تطبیق چاههای حفاری شده با نتایج مطالعات ژئوفیزیک در منطقه گرگوند)
 3. کشف فضاهای گمشده در بستر بافتهای فرسوده در جهت استحکام بخشی بافتهای تاریخی
 4. مقاوم سازی دیوارهای آجری به کمک الیاف پلیمری مسلح شده ( FRP )
 5. مقاومت ساختمانهای بنایی در برابر زلزله و مقایسه آن با ساختمانهای معاصرنمونه مورد مطالعه :ساختمانهای سنتی کشور ترکیه
 6. ملاحظات زیست محیطی و نقش باران های اسیدی در تخریب بناهای تاریخی وکنترل آن
 7. مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان، سنگ زیربنای استحکام بخشی با تأکید بر ساختما نهای بنایی غیرمسلح بافت های قدیم شهری
 8. مشکلات فنی و چند روش پیشنهادی برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود خشتی و آجری غیرمسلح در بافت قدیم شهرها
 9. نگهداری بنا، مقوله فراموش شده
 10. چگونگی مداخله در بافت تاریخی شهرها باتاکید بر مداخله گام به گام
 11. نگاهی به تجربیات کشورهای زلزله خیز در مقاوم سازی ساختمانهای خشتی و آجری غیر مسلح و نکات مهم آئین نامه های ساختمانی اخیر
 12. نگاهی تازه به مرمت بافتهای فرسوده درون شهری ( نمونه موردی : پروژه کینگز، تورنتو، کانادا ) Urban Retrofit & Renewal in the Kings, Toronto, Canada
 13. نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن
 14. گفتمان زبان معماری جدید و قدیم در متن بافت تاریخی
 15. گسترۀ ساختمان های مهم، بی دوام و عمومی در مرکز شهر شیراز
 16. پیشنهاداتی جهت حل مشکلات اقتصادی و مالی مقاوم سازی ساختمانهای موجود در بافت قدیم شهرها و احیا مجدد این بافت ها
 17. پایداری بناهای تاریخی با استفاده از ستونهای CFT، خرپای فضایی و روش اجرای آن
 18. افزایش مقاومت برشی ساختمانهای با مصالح بنائی با تغییر شکل آجرهای مصرفی
 19. الگوی مقاوم سازی سد تاریخی اخلمد بر مبنای مدلسازی و آنالیز عددی
 20. اهمیت و نحوه مستند نگاری در بناها و بافتهای تاریخی
 21. ایجاد و توسعه ساختارهای زلزله مقاوم شهری ، «سزم» ضرورتی برای امدادرسانی در بافتهای تاریخی
 22. ارزیابی ظرفیت لرزه ای دیوارهای برشی در ساختمانهای مصالح بنایی غیرمسلح طراحی شده براساس استاندارد 2800
 23. استحکام بخشی سازه های بنایی غیر مسلح با استفاده از کامپوزیتهای پایه پلیمری ( FRP)
 24. اصلاح سیستم باربر و تقویت یک سازه دیوار باربر غیر مسلح با استفاده از قاب خورجینی
 25. اصول کلی در طرح و اجرای ساختمان های روستایی در مناطق زلزله خیز
 26. بررسی مکانیزم های تخریب و روشهای مقاوم سازی سازه های آجری و خشتی از منظر تجارب زلزله های آوج و بم
 27. بررسی نحوه ی مرمت، بهسازی سازمان فضایی و مستند سازی بافتهای تاریخی در جهت استحکام بخشی آثار تاریخی و فرهنگی
 28. بررسی نظریه فضای مکمل در احیای ابنیه تاریخی ارزشمند در قالب طرح نظامیه نیشابور
 29. بررسی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح بر اساس ضوابط موجود در ایران
 30. بررسی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح بر اساس ضوابط موجود در ایران
 31. بررسی امکان پذیری ترمیم بناهای تاریخی و یا حفظ وضعیت موجود آنها
 32. بررسی امکان استفاده از نگهدارنده های الاستومروسیستم لغزشی در جهت بالا بردن ضریب مقاومت ابنیه تاریخی در مقابل زلزله
 33. بررسی استفاده از پلیمرهای تقویت شده با الیاف در مقاومسازی ساختمانهای بنایی غیر مسلح و بناهای تاریخی
 34. بررسی بافت محله جلفای اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل و توازن میان کالبد قدیم و جدید
 35. بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت
 36. بررسی شیوه های مرمت بافت و بناهای با ارزش تاریخی در شهرهای اروپایی
 37. بررسی شیوه های مرمت بافت و بناهای با ارزش تاریخی در شهرهای اروپایی
 38. تحریک توسعه در بستر بافتهای فرسوده در جهت استحکام بخشی بافتهای تاریخی
 39. تدوین راه حل های عملی برای طرح و اجرای ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
 40. جداره تاریخی خیابان فردوسی تبریز- تدابیر و راهکارهای حفاظتی و استحکام بخشی
 41. دلایل حفاظت استحکام بخشی و مرمت حمام جلفا
 42. رفتار یک ساختمان آجری غیر مسلح تحت اثر مولفه های افقی زلزله 5 دیماه 1382 بم- ایران
 43. رفتار سازه های بنایی در برابر زلزله و نحوه تقویت آنها
 44. رهنمودهای حفاظتی ابنیه تاریخی در مناطق زلزله خیز
 45. رهنمودهایی برای استفاده از آوارهای حاصل از تخریب ساختما نها بعد از زلزله
 46. را هکارهای بومی و ساده استحکام بخشی سازه های بنایی در برابر زلزله
 47. شناسایی فرم های مقاوم در برابر زلزله، ساخته شده با مصالح سنتی با بررسی گزارش های موجود از زلزله های اخیر ایران
 48. شیوه های جلب مشارکت مردم در زمینه بهسازی و مرمت بافت های فرسوده
 49. ضرورت تقویت، غنابخشی نمای بناهای فرهنگی (نمونه موردی مساجد شهر شیراز)
 50. طرح اجرایی مرمت و سامان دهی بنا و محوطه فرهنگی - تاریخی کاخ سروستان
 51. HERITAGE POLICY
 52. THE “ REINFORCED ARCH METHOD”: A NEW TECHNIQUE IN STATIC CONSOLIDATION OF ARCHES AND VAULTS
 53. قلبها را باورکنید ( مدیریتی فراتراز مهندسی ) « برای ساخت دنیایی بهتر من را به ما تبدیل کنیم »
 54. مقاوم سازی
 55. مقاوم سازی بناهای خشتی در مقابل زلزله
 56. مودهای شکست ساختمانهای بنایی
 57. مدل هنجارآوری، زبان الگوی بافت های تاریخی
 58. مدلسازی درون صفح های دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح
 59. مرمت شهری برنامه ای برای فردا در کالبدهای دیروزی
 60. مشارکت مردمی در مقاوم سازی و استحکام بخشی بافتهای تاریخی
 61. ویژگی های شکلی و معنایی در معاصر سازی بافت های تاریخی
 62. آسیب پذیری لرزه ای بناهای تاریخی ایران پس از اسلام
 63. آشکارسازی پتانسیل اقتصادی بافت های تاریخی
 64. استحکام آسمانه های تخت دیروز و رویکرد امروز
 65. بنیادهای مستحکم معماری سنتی
 66. بناهای تاریخی و توسعه پایدار
 67. بهبود خواص مهندسی مصالح در ساختمان های آجری
 68. بادگیر، میراث گذشته و چشم انداز آینده
 69. باز زنده سازی بافت های تاریخی روشی در استحکام بخشی و احیاء بناها و بافت های تاریخی " با تأکید برمحورهای ویژه گردشگری "
 70. بررسی هیدرولیک پایه پلهای قدیمی
 71. بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری غیر مسلح
 72. بررسی رفتار قابهای فلزی نیمه صلب بکار رفته در ساختمانهای بنائی
 73. تقویت لرزه ای سازه های بنایی سنگی
 74. تاثیر الیاف خرما بر مقاومت تک محوری و شکل پذیری ماسه
 75. تحکیم ساختمانهای آجری غیر مسلح با استفاده از قابهای صلب فولادی
 76. تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای بنایی
 77. رفتار سازه های بنایی در برابر زلزله و نحوه تقویت آنها
 78. رویکردی اجتماعی به استحکام بخشی بافتهای تاریخی
 79. طراحی دربافت: ایجاد امکان تجربه لایه های نهاده بر هم

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها