CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۶
مرداد

نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایران

نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایرانیاولین همایش ملی دانشجویی معماری ایران، آذرماه 1387 توسط دانشگاه کاشان برگزار می شود. محورهای اصلی مورد بحث در این همایش عبارتند از:

 

 - معماری و شهرسازی 
 - معماری و سازه
 - معماری و منظر
 - معماری و مرمت
 - معماری و تکنولوژی ساخت
 - معماری و انرژی

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات برای ارائه در همایش بیستم مرداد ماه تعیین شده است که از کلیه علاقه مندان به این حوزه دعوت می شود مقالات خود را مطابق فرمت ارائه شده در سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. [اطلاعات جامع درباره کنفرانس]

 

 

به منظور درک و ارتقای وضع کنونی طراحی معماری و شهرسازی در زمینه های نظری و عملی همچنین ایجاد فرصتی برای تبادل نظر برای دانشجویان و آشنایی با دیدگاههای اساتید و تجربیات صاحب نظران در حوزه های مختلف معماری انجمن علمی دانشجویان معماری دانشگاه کاشان در صدد برگزاری کنگره ملی دانشجویی در شهر تاریخی کاشان می باشد. لذا بدین وسیله از سوی شورای هدایت علمی دانشکده معماری و هنر از همه اساتید، دانشجویان، معماران، طراحان محیطی، سازندگان و مدیران شهری و سایر متخصصان و دست اندرکاران که در زمینه های پژوهشی، دانشگاهی و اجرایی مربوطه فعالیت دارند برای شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید.

مهندس حمید رضا فرشچی

دبیرکمیته هدایت علمی و فنی همایش ملی دانشجویی معماری

محورهای کلی همایش شامل
معماری و شهرسازی 
معماری و سازه
معماری و منظر
معماری و مرمت
معماری و تکنولوژی ساخت
معماری و انرژی
 

 

شرح محورهای همایش:

معماری و شهر سازی:
بررسی سیر تحول مفاهیم و فضاهای شهری ایران در دوران های مختلف
بررسی عوامل امتداد و انقطاع تاریخی در شهرسازی ایران
تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران
معرفی و تحلیل تجربه های خلاقانه ی طراحی فضاهای شهری در شهرسازی سنتی ایران
شهر شهروندگرا و شهرسازی واقع گرا و ردپای آن در شهرسازی ایران
زمینه های پویایی و تداوم در ساختار شهرهای کهن ایران مطابق با تغییرات جهان امروز
شهرسازی و الگوهای توسعه پایدار و زمینه های آن در شهرسازی گذشته ایران
تجارب تداوم در شهرسازی ایران و جهان؛ گذشته و حال
آرمانشهر ایرانی
معماری در خدمت شهر و شهر در خدمت معماری
چگونگی تاثیر فضاها و عناصر شهری در فرهنگ معنویت ساکنان شهر
سانحه های طبیعی و غیر طبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید
خدمات، تاسیسات و بافت قدیم شهری
مسائل و راهکارهای طراحی و ساخت در بافت های تاریخی شهرها
بررسی مدیریت شهری در ایران و چگونگی استفاده از تجربه گذشتگان
مسائل اجتماعی و زیربنایی در معماری و شهرسازی ایران
چگونگی حل مسائل زیست محیطی ترافیک، حمل ونقل در شهرها
پروژه ها و تجربیات موردی در معماری و شهرسازی ایران

معماری و انرژی
تبیین نقش انرژی و اقلیم در شکل دهی به فضای معماری و فضای شهری ایران
تحلیل اقلیمی معماری و شهرسازی سنتی ایران بر اساس مفاهیم علمی معاصر
بررسی عوامل تاثیر گذار در عدم تداوم معماری و شهرسازی اقلیمی در ایران
رویکردها و تعامل راهکارهای اقلیمی معماری سنتی و تکنولوژی معاصر
معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی
زیست سالم و الگوهای توسعه پایدار اقلیمی در اقلیم های مختلف ایران و روندهای تداوم یا عدم تداوم آن
تجارب و روندهای طراحی اقلیمی در کشورهای در حال توسعه
طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران
تداوم و پویایی معماری با تکیه بر رویکردهای اقلیمی و بوم شناختی
تجربیات و مطالعات و  پروژه های موردی مربوطه

معماری و منظر
سیر تحول تاریخی فعالیت های مربوط به معماری منظر در ایران
بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی
تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی
چگونگی بهره گیری از الگوهای باغ سازی ایرانی در طراحی منظر امروز
مبانی و شیوه های طراحی پارکها و پردیس ها
بررسی جایگاه میان رشته ای منظر در معماری گذشته و معاصر ایران
ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری
تجلی اعتقاد در طراحی معماری منظر
ایده ها و روشهای طراحی مکان های باز و تفریحی
فضاهای باز و مکان های تفریحی، باغ، محیط طبیعی و نقش آنها در تبیین معماری منظر ایرانی؛ گذشته و حال و آینده
پروژه ها و تجربیات موردی

معماری و مرمت
بررسی جایگاه مرمت و تحلیل شیوه های مرمت در معماری سنتی ایران
بررسی چگونگی ارتباط مرمت معماری و مرمت شهری سنتی درایران
تبیین نقش مرمت در معماری و شهرسازی ایران در ارتباط با شکل گیری مفاهیم مرمتی در غرب
بررسی عوامل اثر گذار در تقویت فعالیت های مرمتی در معماری سنتی ایران و دلایل عدم تداوم آن
معرفی و تحلیل نمونه های خلاقانه ی مرمت در مرمت شهری سنتی ایران در تطبیق با سرزمین های دیگر
مشکلات و روشهای احیای بافت های فرسوده شهری
چگونگی پایداری بافت های تاریخی شهری به کمک تکنیک ها و روش های مدرن
مدیریت شهری و سامان دهی بافت های شهری تاریخی در گذشته و اکنون ایران و تطبیق با مفاهیم معاصر
بررسی وضعیت معماری و بافت شهرهای تاریخی در مواجهه با سانحه های طبیعی و غیر طبیعی
مفهوم خیابان در روند مرمت شهری
معماری محله ای؛ ویژگیها و ارزشها
تجربیات، مطالعات و پروژه های موردی مربوطه


معماری و سازه
تحلیل علمی سیستم های سازه ای در معماری گذشته ایران و ابتکارات سازه ای ایرانیان
نقش سازه در ارتقا عملکرد و معماری
فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین
تاثیر متقابل فرم، سازه و معماری
تجربیات، مطالعات و پروژه های موردی مربوطه

معماری و تکنولوژی ساخت
مبادی تکنولوژی و ساخت در معماری ایرانی
تکنولوژی سازه در معماری ایرانی
ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری
تکنولوژی تاسیساتی در معماری
تکنولوژی هواسازی و تهویه در معماری ایرانی
تکنولوژی و ساخت در پایدارسازی معماری
تکنولوژی محیطی در ساختار شهر ایرانی
تکنولوژی و آرمانهای معماری و شهری
تکنولوژی مرمت و بازسازی فضاهای معماری ایرانی
پروژها و تجربیات موردی معماری و تکنولوژی ساخت

[اطلاعات جامع درباره کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها