CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۰
مرداد

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

46 مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی که 19 و 20 خرداد 1387 توسط سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در کرج برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 382 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طراحی آغازگرهای اختصاصی ISSR چند شکلی جهت بررسی توالیهای ژنی زیر واحدهای گلوتنینی تیپهای X و y جایگاه ژنومی 1D کنترل کننده کیفیت مطلوب نانوایی در لاینهای موتانت اصلاحی گندم نان
2. دستاورد کاربرد فناوری هسته ای، معرفی رقم متحمل به شوری جو رودشت (73-M4-30)
3. دیرینه شناسی خاک، مطالعه خاکهای قدیمی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از علوم و فنون هسته ای و میکرومرفولوژی خاک
4. تثبیت نیتروژن ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrhizobium japonicum بومی مناطق مختلف با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی
5. تاثیر موتاسیون و برتری ژنوتیپ های موتانت پنبه به ارقام تجاری از لحاظ صفات زودرسی و عملکرد
6. تولید لاین های موتانت پاکوتاه ، زودرس و با عملکرد بالا در رقم طارم محلی (Oryza sativea L.) از طریق پرتوتابی گام
7. بررسی تاثیر اشعه گاما بر خصوصیات رشدی اولیه درکلزا (Brassica napus L.)
8. بررسی تاثیر پرتوگاما بر افزایش باروری اسپرم خروس
9. بررسی اثرات موتاژنیتک دزهای مختلف اشعه گاما روی صفات جوانه زنی کلزا (Brassica napus L.)
10. بررسی اثر پرتوگاما بر خواص میکروبی میگو و تعیین بسته بندی مناسب به منظور بهبود زمان نگهداری در شرایط منجمد
11. بررسی اثر پرتوگاما بر ارزش تغذیه ای پودر پر برای جوجه های گوشتی
12. بررسی اثر پرتوگاما بر ارزش تغذیه ای کنجاله کلزا برای جوجه های گوشتی
13. بررسی اثر پرتو گاما بر محتوای گلوکوزینولات و اروسیک اسید کنجاله کلز
14. بررسی کاربرد انتخابی علف کش توفوردی در محصول ذرت، جهت کنترل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از تکنیک ردیابی علف کش های نشاندار به کربن - 14
15. بکارگیری پرتو گاما بر ریز نمونه های میخک بمنظور افزایش تنوع ژنتیکی و بکارگیری آن در برنامه های بهنژادی
16. اصلاح سویه های تریکودرما با پرتودهی
17. اصلاح گیاهان زراعی با استفاده از تکتیک های هسته ای
18. استفاده از سرم های اشعه دیده با پرتوی گاما تولید شده از منبع کبالت 60 در تولید واکسن کشت سلولی تیلریوز
19. استفاده از سیستم فعال سازی نوترونی برای تعیین باقی مانده نقره در بافتهای خوراکی و غیر خوراکی مرغ
20. استفاده از تکنیک سرب - 210 در برآورد فرسایش خاک
21. استفاده از اشعه دهی گاما برای افزایش ارزش غذایی بقایای زراعی مورد استفاده در تغذیه دام
22. استفاده از ایزوتوپ ها در تخمین میزان سنتز پروتئین میکروبی در نشخوار کنندگان
23. استفاده از پرتوتابی گاما برای عمل آوری کنجاله دانه های روغنی
24. استفاده از پرتو گاما به منظور القاء جهش در کالوس های سوماتیک گیاه برنج (Oryza sativa)
25. استفاده از گرده های پرتودیده با پرتوگاما برای القای رویان های هاپلویید
26. ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد
27. ارزیابی ابعاد میکروپلات نیتروژن - 15 در سیستم های مختلف آبیاری در گیاه کاهو
28. اثرات پرتوگاما بر ترکیبات شیمیایی و روند تجزیه پذیری ماده خشک یونجه خشک
29. اثر خوراک پرتودهی شده توسط اشعه گاما بر روی عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی
30. انرژی صلح استفاده از پرتوتابی ها و رادیو ایزوتوپ ها در علوم زیستی (با تاکید بر اصلاح نباتات، حفاظت گیاهی و سلامت غذایی)
31. انتخاب برای راندمان مصرف آب بالاتر در توده های بومی گندم نان ایرانی با استفاده از تبعیض جذب ایروتوپ کربن (D)
32. القاء جنین های هاپلوئید توسط اشعه گاما در توده های تجاری خربزه طالبی ایرانی
33. القای موتاسیون با استفاده از اشعه گاما در جدایه Fusarium solani f.sp phaseoli به منظور ایجاد موتان های غیر بیماری زا با قابلیت کنترل بیولوژیکی عامل پوسیدگی ریشه لوبی
34. نقش فناوری هسته ای در ایمنی مواد غذایی و سلامتی
35. مطالعه عنصر روی در خاک و گیاه به روش نسبی آشکارساز سوسوزن حفره ای با بلور یدور سدیم (NaI) (TI)
36. مقایسه جذب اورانیوم (238U) در گیاهان سویا و آفتابگردان
37. مقایسه توان روش های اسپکتروفومتری و نشانه گذاری با رادیوایزوتوپ فسفر 32 برای اندازه گیری بازده ساخت cDNA گندم برای انجام موفق تکنیک cDNA-AFLP
38. کاربرد تکنیک های مولکولی در کشاورزی هسته ای
39. کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت عناصر پر مصرف و کم مصرف در سیکلهای تغذیه گیاهی
40. کاربرد فناوری هسته ای در اصلاح گیاهان زراعی باغی
41. کاربرد فناوری هسته ای در مدیریت علف های هرز و عوامل بیماری زای گیاهی
42. کاربرد فناوری هسته ای در مواد غذایی: روشی نوین در نگهداری و تضمین امنیت غذایی
43. Mutation in sunflower showing altered resistance to phoma black stem disease
44. Molecular characterization and identification of markers associated with partial resistance to phoma black stem in sunflower mutant lines using AFLP fingerprinting
45. Gamma Radiation and Rosmarinus officinalis oil combinations for control of Tribolium castaneum
46. Experiences and Applications of Isotope Hydrology in Water Resources in Iran and some other Countries

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها