CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۰
مرداد

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

 مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

122 مقاله ارائه شده در نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق که 9 و 10 اردیبهشت 1383 توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در دانشگاه زنجان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1006 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. عوامل مهم افزایش زمان خاموشی برق
2. عوامل کلیدی توسعه ظرفیت پیمانکاران در برونسپاری فعالیتھای توزیع در برق منطقه ای تھران
3. طرح جامع الکتریکی بافت مرکزی مشهد پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) جهت برآورد بار و جایابی بهینه پست ه
4. طرح فروش تلفنی انشعاب برق تکفاز شهری
5. طراحی دقیق پستهای فوق توزیع 63/20 کیلوولت
6. طراحی یک روش جدید برای تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet
7. طراحی و ساخت نشاندهنده خطا در شبکه 20 کیلوولت
8. طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی
9. طراحی مکانیکی کلاهک مقره های پرسلانی بشقابی
10. ضرورت و راهکارهای خازن گذاری برای مشترکین کم انگیزه
11. شاخص, اولویت بندی, امتیاز بندی, حادثه, انرژی توزیع
12. شناسائی و تعیین نقاط ضعف و قوت فیدرهای فشار متوسط
13. سیستم مدیریت حوادث فشار ضعیف ( دیسپاچینگ فشار ضعیف )
14. روشی نوین در تجدید آرایش شبکه های نا متعادل توزیع با استقاده از جابجایی شاخه ه
15. روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبکه توزیع الکتریکی
16. روش حفاظت از ترانسفورماتور خشک 1توزیع
17. روش جدیدی برای مسیر یابی بهینه فیدرهای فشار متوسط بر اساس الگوریتم ژنتیک (GA)
18. خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیک آن بر بدن انسان و تجزیه و تحلیل دو حادثه برق گرفتگی از دیدگاه ایمنی
19. خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ضعیف
20. حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت
21. حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت
22. حفاظت و جلوگیری از سوختن تجهیزات روشنایی
23. جایابی بهینه خازن در شبکه های فشار ضعیف استان سمنان با استفاره از الگوریتم ژنتیک
24. جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع بکمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف توان اهمی شبکه
25. جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم آن در خطوط توزیع
26. تعادل بار فشار ضعیف با استفاده از توان متوسط مشترکین
27. تشکیل بازار برق و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای توزیع
28. تحلیل اعوجاج هارمونیکی در سیستم های توزیع
29. تجدید ساختار صنعت برق
30. تجدید آرایش شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم دایستر
31. تبیین فرهنگ سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران بر اساس الگوی فرهنگی گرت هافستد
32. بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق شیراز
33. بررسی عوامل مؤثر در بروز خطای فاز به زمین در فیدرهای شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحی جهت کاهش خط
34. بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کششهای جانشینی بین آنه
35. بررسی عملی و شبیه سازی تغییرات رفتاری برقگیر با عوامل اثرگذار
36. بررسی ضرورت ها و اصول بهینه اتوماسیون شبکه های توزیع
37. بررسی زیانهای ناشی از ظرفیت منصوبه اضافی و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهای توزیع روستایی با استفاده از اندازه گیری وات سرانه روستایی کرمانشاه در تابستان 1382
38. بررسی روشهای تشخیص مقره های پانچ شده توسط دوربین های کرون
39. بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع
40. بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان
41. بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی بر کارآئی کارکنان از دیدگاه مدیران
42. بررسی توزیع پتانسیل بر روی برقگیرھای آویزی ZnO
43. بررسی تلفات در شبک هھای توزیع برق زنجان
44. بررسی انرژی توزیع نشده مدیریت برق ارسنجان
45. بررسی الگوی مدیریت تیم سازی بلبیین (Belbin)
46. بررسی اقتصادی و فنی اثربخشی بکارگیری کابلهای خودنگهدار هوایی در بهینه سازی شبکه فشار ضعیف
47. بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
48. بررسی پستهای سیار برق منطقه ای تهران
49. بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه های توزیع نیروی برق
50. بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT
51. بررسی و اصلاح شبکه فشارمتوسط شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT
52. بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع برق در محدوده شرکت توزیع شمالغرب تهران
53. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبکههای 20 کیلوولت
54. بررسی و لزوم احداث و جایابی پستهای فوق توزیع با استفاده از نتایج طرح جامع شبکههای 20 کیلوولت
55. بررسی مشکلات سیستم مکانیکی قطع همزمان کات اوت فیوزها و پیشنهاد یک سیستم جایگزین
56. بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر
57. بررسی مسائل استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 و اجرای مؤثر آن در شرکتهای توزیع برق
58. بررسی مسئله تخصیص بار در شبکه های توزیع در محیط فازی
59. بررسی میزان رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
60. بررسی کیفیت توان در قسمتی از شبکه توزیع شیراز
61. بررسی فنی واقتصادی سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع شامل تصفیه فیزیکی وشیمیائی روغن
62. برآورد انرژی و بار با استفاده از روش تلفیقی
63. برون سپاری در راستای ایجاد هماهنگی بین تکنولوژی، استراتژی و ساختار
64. بازآرایی بهینة فیدرها جهت نیل به کمترین تلفات، بهترین کیفیت و بیشترین امنیت در توان الکتریکی توزیع شده
65. بانک اطلاعات انرژی و کاربرد آن در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
66. بهبود سیستم جمع آوری داده ها (آمار و اطلاعات) در شرکتهای توزیع با تأکید بر صحت داده ه
67. بهینه سازی شبکه های توزیع
68. اضافه ولتاژهای موجی در شبکة توزیع فشار ضعیف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
69. اصلاح ضریب بار با تنظیم ضریب مشارکت مشترکین دیماندی بزرگ
70. اصلاح روشهای وصول مطالبات براساس نتایج آماری نظرسنجی های عمومی
71. استفاده از شبکه عصبی در افزایش دقت گیرنده های GPS تک فرکانسه پس از حذف اثر SA
72. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبکه های توزیع شعاعی هوائی
73. استفاده از نتایج اجرای طرح مکانیزاسیون توزیع در بهینه سازی شبکه و بستر سازی برای اتوماسیون
74. ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی
75. ارزیابی میزان پایداری سازه ها و تجهیزات شبکه های برق در بخش توزیع در مقابل زلزله (مطالعه و بررسی خاص از شبکه های توزیع تا KV 20 و پستهای زمینی KV 20 مازندران)
76. ارائه شاخصی مناسب جهت ارزیابی، تعیین حد بارگذاری و پایداری ولتاژ در فیدرهای توزیع
77. ارائه راههای جلوگیری از ترکیدن برقگیرهای فشار متوسط
78. ارائه روشی برای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع
79. ارائه روشی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع به روش الگوریتم ژنتیک (GA)
80. ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی
81. ارائه یک مدل دقیق از لامپ کم مصرف در نرم افزار Pspice برای طراحی بالاست الکترونیکی
82. اثرات نامطلوب قطع یک فاز تجهیزات شبکه و مشترکین
83. اثرات متقابل تغییر نقطه فروش انرژی بمشترکین صنعتی بزرگ
84. اتصال زمین در شبکه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی
85. اولویت بندی فیدرهای 20Kv شبکه توزیع شهرستان ساری جهت بهره برداری بهینه و اتوماسیون
86. اهداف ، خط مشی ها ودستاوردهای پروژه تهیه طرح جامع شبکه توزیع شهرهای زنجان وقزوین
87. انجام مطالعات برآورد بار بلند مدت در شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از روش کاربری ارضی
88. امکان سنجی اعمال سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع برق ایران
89. الگوریتم طراحی و ساخت ترانسفورماتور تزریق جریان جهت آزمون نوعی ادوات توزیع
90. پخش بار بھینه با رعایت قیود امنیت سیستم قدرت با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم و روش سیمپلکس
91. پتانسیل کاهش پیک بار شبکه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع
92. پیشنهاد یک روش جهت وصول سریعتر هزینه برق مصرفی
93. گزارش تحلیلی نصب خازنهای فشار ضعیف در شبکه توزیع برق استان کردستان
94. نحوه تخصیص بودجه سرمایه گذاری در شرکتهای توزیع
95. چالش های فراروی روش های عملیات در حوزه بهره برداری شبکه های توزیع و راهکارهای بهبود آن
96. نقش طراحی صحیح و بکارگیری تجهیزات استاندارد در شبکه های توزیع در جلوگیری از حوادث در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه
97. نقش سرمایه و نیروی انسانی در شرکتهای توزیع برق
98. نقش برنامه ریزی در کاهش خاموشی ه
99. نقش ایمنی وبهداشت کار دربهسازی ساختار سازمانی صنعت برق کشور
100. معرفی نرم افزار طراحی خطوط هوائی (PDLD) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
101. مطا لعات شبیه سازی به منظور بررسی عملکردالگوریتم تعیین آرایش بھینه مشترکین تکفازجھت بالانس بارفازھای شبکه وکاھش تلفات
102. مشارکت کارکنان در مدیریت مشارکتی
103. مدیریت عملکرد و سنجش آن
104. مدیریت مصرف مشترکین خانگی برق
105. مدلسازی عیب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATLAB
106. مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع
107. مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبکه های توزیع در طول سال
108. مدل سازی ضریب تلفات در شبکه توزیع فشار ضعیف شهر تکاب
109. محاسبه تلفات انرژی شبکه های توزیع در محیط غیر دقیق
110. محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع
111. متعادل سازی بار در شبکه های توزیع نامتعادل با استفاده از فیلترهای اکتیو
112. مقایسه شبکه های هوایی و زمینی در احداث و بهره برداری
113. مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی
114. مقایسه SCC و TCR مقایسه از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع
115. لزوم بازنگری در وضعیت مأمورین قرائت کنتور عادی
116. کاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع
117. کاربرد نظریه صف بندی در بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع نیروی برق
118. کاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع
119. کاهش پیک بار سرمایشی شهرستان بندر عباس با اعمال کنترل مستقیم کولرهای گازی
120. کلیدهای دو وضعیتی و اتوماسیون بالانس بار ترانسفورماتورهای توزیع
121. Contribution to Distribution System Automation for Diagnosis of Power Quality Disturbances Using Wavelet Transform And RBF Networks
122. بار گذاری بهینه ترانسفورماتورهای توزیع برق

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها