CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
شهریور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

162 مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که طی روزهای 29 و 30 مرداد ماه 1387 توسط گروه پژوهشی آریانا در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2213 صفحه ارائه شده اند.

 

لازم به ذکر است مجموعه مقالات کلیه کنفرانسهای قبلی مدیریت پروژه به شرح زیر از طریق بانک مقالات سیویلیکا قابل جستجو است:

- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

- دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

- اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

 

 

1. طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی)
2. طراحی سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور ( مطالعه موردی)
3. طراحی سیستم محاسبه میزان پیشرفت و ردیابی پروژه از طریق شبکه اینترنت ( ITTS) پروژه توسعه سایتهای ( BTS) شبکه موبایل درسطح کشور
4. طراحی مدل اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی بر اساس تئوری بلوغ
5. طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمانهای پروژه محور
6. طراحی متدولوژی مدیریت پروژه PMM با استفاده از متدولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمهای ساخت یافته SSADM بر پایه استاندارد PMBOK
7. شاخصهای کلیدی در ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو
8. شناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کار
9. شناسایی و بررسی ریسک و چالشهای بخش P در قراردادهای EPC، از منظر پیمانکاران
10. شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی پروژه های MEPCC با به کارگیری روش Cognitive- Mapping
11. ساختارها و رویکردهای انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز نقد و بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران
12. ساختار اجرای مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) مبتنی بر استاندارد ANSI
13. سیستم پشتیبان تصمی مگیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه
14. زنجیره بحرانی : رویکردی جدید در مدیریت پروژه یا همان داروی قبلی در بسته بندی جدید
15. رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک
16. رابطة بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه
17. روش استاندارد فازبندی، برنامه ریزی و کنترل اجرای طرح در پروژه های فضایی
18. روش ارزش زمانی پول در اثرسنجی تاخیرات کارفرما در انجام پرداخت های قراردادی
19. روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه
20. رویکرد بخش دولتی به مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه ها: ساختار و عملکرد
21. رویکرد استراتژیک به تامین و تدارکات در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی: شرکت تامین تجهیزات وابسته به مجتمع ایزوایکو
22. رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت
23. دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
24. خصوصیات و روش های حل مساله زمانبندی چندپروژه ای با محدودیت منابع
25. تغییر فرآیند تامین مالی پروژ ههای مشارکتی در نظام بانکی کشور ( مروری بر تجربه بانک صنعت و معدن)
26. تعیین نقاط ضعف و قوت پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز ایران بر اساس شاخص های اصلی موفقیت پروژه
27. تعیین مسیر تعالی سازمانی با استفاده از مدل 3 OPM
28. تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی
29. تطبیق الزامات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) اجرای پروژه
30. ترکیب مدیریت ریسک با فرایند حل خلاق مساله به منظور مدیریت رویدادهای غیرمنتظره
31. تدوین الگو های تیپ ساختار شکست کار پست و خطوط انتقال نیرو
32. تخصیص مناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ه
33. تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر در موفقیت اجرای طرح سد
34. تحلیل کیفی ریسک های پروژه به کمک مدل های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری
35. تجزیه, تحلیل و تفسیر مفاد فسخ, خاتمه وتعلیق در شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه های عمرانی کشور
36. تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخشICT کشور
37. تاثیر نرخ تورم در تحلیل ریسک پیش طرح فرآوری پودر سیلیس در کشور
38. توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3) در شرکت مپن
39. توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی تولید نرم افزار در شرایط فازی
40. تقابل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی ایران و شرایط تأمین مالی به شیوه قرضی با استفاده از وام با اعتبار صادراتی
41. تفکر ناب در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
42. بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه
43. بررسی دلایل افزایش هزینه در طرحهای عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و وزن دهی عوامل اصلی در دو مطالعه موردی
44. بررسی دلایل فسخ قراردادهای پروژه های فنی و ساختمانی مطالعه موردی : پروژه های فنی وساختمانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
45. بررسی جایگاه مدیریت ریسک درجلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
46. بررسی تحلیلی تکرار مداوم انحرافات و ضعف عملکرد پروژه ها در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
47. بررسی بکارگیری روش ساخت ناب Lean Construction) در ایران و پیشنهاد نحوة عملکرد کارگاهی با در نظر گرفتن این روش
48. بررسی اثرنظریه منحنی یادگیری درعملکردگروه های کاردریک کارگاه درایران
49. بررسی اثر زمان در ریسک فعالیته
50. بررسی الگوهای آنالیز تاخیرات همزمان پروژه های ساخت
51. بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
52. بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان ( اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT )
53. بررسی و مقایسه چارچوب های اندازهگیری عملکرد در شرکت های تولیدی و شرکتهای پیمانکاری پروژههای ساخت
54. بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روشهای قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک
55. بررسی نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه های اجرائی سازه های آبی
56. بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه های اکتشاف نفت
57. بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی
58. بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی
59. بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک
60. بررسی مفهوم عدم قطعیت در پروژه و چرایی و چگونگی مدیریت عدم قطعیت : فراتر از مدیریت فرصت ها و تهدیدات
61. برنامه ریزی استراژیک شرکتهای ساخت با استفاده از روش ترکیبی -A'WOT مطالعه موردی شرکت پیمانکاری
62. برنامه ریزی پروژه ها در سازمان های پروژه محور
63. برنامه ریزی پیمانکاران جزء در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه
64. بازشناخت عوامل موثر در ناکامی پروژه های فناوری اطلاعات
65. بازنگری تجربة مهندسی مجدد درسازمانی پروژه محور
66. بازنگری تجربه مهندسی مجدد درسازمانی پروژه محور
67. بهینه سازی در اولوی تبندی سبد پروژه ها با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی
68. بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژ ههای نیروگاهی با استفاده از نر مافزار SatraPM
69. بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسایل موازنه زمان – هزینة پروژه : کاربرد در فشرده سازی زمانبندی تولید
70. بکارگیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها: یک مطالعه موردی
71. استراتژی شرکت در مناقصه؛ تعداد مناقص هگران و قیمت پیشنهادی
72. استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی
73. ارزش در معرض ریسک ، متغیری جهت پیش بینی میزان سود، مختص شرکت های چند پروژه ای
74. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 2004 PMBOK
75. ارزیابی عملکرد افراد با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های فازی در بخش مهندسی ( مطالعه موردی)
76. ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری در تأمین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی
77. ارزیابی ریسک شبکه های PERT بااستفاده از برشهای مستقیم یکنواخت در محیط فازی
78. ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی
79. ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب «مطالعه موردی تصفیه خانه های فاضلاب مراغه و مرند»
80. ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش در بانکهای اطلاعاتی
81. ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی بر اساس PMBOK
82. ارزیابی فازی علل افزایش زمان ( تاخیرات) در پروژه های سدسازی کشور
83. ارتقای سیستماتیک فرایندهای مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه ( CMMI)
84. ارائة مدل برون سپاری در بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای فیدیک مطالعة موردی پروژة طراحی و اجرای خط 7 متروی تهران
85. ارائه روشی کاربردی جهت پیاده سازی روش مدیریت ارزش کسب شده
86. ارائه یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیندهای کسب وکار برای شرکتهای پیمانکاری پروژههای ساخت
87. ارائه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژههای اقتصادی R&D ( مطالعه موردی: صنعت داروسازی)
88. ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی
89. ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی
90. ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران
91. ارائه یک متدولوژی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت موثر منابع انسانی منطبق با PMBOK
92. ارائه چهارچوبی جامع برای مدیریت یکپارچه تهدید ها و فرص تها با استفاده از سیستم دینامیک
93. ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت های پروژه در شرایط فازی با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی
94. ارائه مدلی تلفیقی برای تعیین عوامل و محدوده موفقیت پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط
95. ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه عمرانی
96. ارائه مدلی پیشنهادی جهت اجرای مهندسی ارزش در پروژه
97. ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy TOPSIS برای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانکاران و مقایسه نتایج آنها
98. ارائه متدولوژی برای طراحی ساختار سازمانی و شرح مسئولیتها بر اساس استاندارد مدیریت پروژه ( مطالعه موردی)
99. ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT: مطالعه موردی در حوزه شهرداری
100. ارائۀ یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمان های پروژه محور
101. احداث شبکه مجزای آب شرب از بهداشتی در شهر قم
102. ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج کشور
103. اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP
104. اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور
105. انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک
106. انتخاب پروژه با ریسک بهینه بر اساس روش GAHP فازی
107. انتخاب مناسبترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جادههای جنگلی (مطالعه موردی: سریهای لولت و میانا- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران)
108. امکانسنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک
109. الگوی تحلیل ارزش حاصله در سبد پروژه ها Earned Value Analysis in Project Portfolio Management
110. آسیب شناسی درحوزه مدیریت پیمانکاری
111. آنالیز سیستم مدیریت ارزش افزوده وکنترل بودجه درپروژه های اجرایی
112. آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیری تپروژة کشور
113. پیشرفتها وچالشهای جدید در زمانبندی پروژه
114. پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
115. پیاده سازی مدیریت زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت زمان و مدیریت عدم اطمینان در پروژه
116. یک سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیک پورتفولیو
117. یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده های بازه ای در مدیریت پروژه
118. وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران
119. همکاری پیمانکاران جزء در تخصیص منابع مشترک با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه
120. نحوه انتخاب مشاور برای انجام مطالعات و طراحی پایه پروژه خط 7 متروی تهران
121. نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه مطالعه موردی : پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه ای غرب
122. نقش EVPM در افزایش بهره وری پروژه ها ( مطالعه موردی : شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل)
123. معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجیمحصول در 9126 ISO/ IEC
124. مطالعه و بررسی استفاده از عامل های هوشمند برای کاهش اثر ضربه شلاقی در مدیریت زنجیره تامین
125. مطالعه موردی مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK
126. مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
127. مروری بر روشهای ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روشهای ارزیابی در انتهای پروژه
128. مدیریت سبد پروژه 1 راهکاری بر کنترل نقدینگی پروژه های EPC
129. مدیریت زمان در اجرای خط انتقال 400 کیلوولت یزد 2 – نیروگاه جنوب اصفهان
130. مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی
131. مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
132. مدیریت روابط تامین کنندگان در سازمان های پروژه مدار مطالعه موردی: صنعت نفت و پتروشیمی ایران
133. مدلی جهت تعیین مسیر بحرانی بر اساس فاکتورهای هزینه ، زمان و ریسک
134. مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژ ه با معیارهای فازی ( مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه)
135. مدلی برای مدیریت پروژه های تکامل کیفیت خدمات الکترونیکی فناوری اطلاعات
136. مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات " مطالعه موردی: پروژه کارت سوخت"
137. مدل تلفیقی از شاخصهای کمی و کیفی جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ملی
138. مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژههای آیندهنگاری فناوری اطلاعات
139. ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور
140. مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان
141. مقدمه ای بر روانشناسی مدیریت پروژه (با الگوگیری از استانداردPMCDF موسسه ( PMI)
142. مقایسه رویکردهای مختلف تحلیل ریسک در انتخاب سبد پروژه ه
143. مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکتهایی با ساختار پیمانکاری عمومی
144. کاربرد پایگاه داده درآماده سازی بستر مدیریت پروژه
145. کاربرد مدلسازی آماری جهت تخمین هزینه های باقیمانده تا تکمیل پروژه: توسعه ای بر رویکرد ارزش کسب شده
146. کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های صنعتی ( مطالعه موردی شرکت ایران خودرو )
147. کنترل درآمد، کنترل نقدینگی و مدیریت هزینه های مالی پروژه ها با استفاده از تکنیک ارزش حاصله
148. قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC، با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزش
149. Using Fuzzy Delphi Method in Fuzzy Project Scheduling Problem
150. Uncertainty Management in Perspective of Opportunity Management
151. Project risks assessment by using mathematical theory of evidence under uncertainty conditions
152. PARTNERSHIPS BETWEEN GOVERNMENTS, FIRMS , COMMUNITIES, AND NEW SOCIAL MOVEMENTS
153. Modeling and Simulation of Quality Management Process
154. Implementing TOPSIS Method for Project Selection Under Fuzzy Environment
155. Impact of Computer- mediated Communication on Virtual Teams’ Performance: An Empirical Study
156. Events' Analysis in Project Networks with Fuzzy Activity Times: An Applicable Approach
157. Determination of Organizational Project Management Maturity in Construction Companies based on OPM٣
158. Cultural Issues in Multi- cultural, Mega- Project Environments
159. Choosing appropriate Project Delivery System by using ANP based on the risk criteria
160. CCPM: واقعیت یا آرزو
161. An Integrated Continuous Auditing Project Management Model ( CAPM)
162. A Project Management Risk Model for Developing Countries

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها