CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۹
شهریور

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

130 مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که طی روزهای 3 الی 5 خرداد 1384 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1108 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

 

1. طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت مدارک پزشکی
2. طراحی معماری کاهش سربار پیکربندی درسیستمهای پیکربندی مجدد زمان اجرا براساس الگوریتم فشرده سازی LZFT-I
3. شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل خودکار هواپیم
4. سیستم مدیریت توزیع پویای توازی در برنامه های شی گر
5. سیستم کنترل و بازرسی مناقصه الکترونیکی
6. سنجش آزمون برنامههای واکنشی با رویکرد نمودارهای حالت
7. سنجش کیفیت نرم افزار بر اساس میزان بکارگیری الگوهای طراحی
8. سنتز گفتار فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف
9. سلامت الکترونیک و بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت و درمان
10. روشی صوری برای توصیف و سنجش سازگاری موجهات در سیاست های مدیریت سیستم های توزیع شده باز
11. روشی نوین در طراحی یک زیر ساخت نرم افزاری شئ گرا و استاندارد برای سیستمهای اطلاعات بیمارستانی
12. روشی نو در خوشه بندی متکی بر ماتریس همبستگی نمونه ه
13. روشی کارآمد جهت تقطیع مستقیم نواحی چشمی با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک
14. روش خودکار شناسایی واژه های پربسامد در زبان فارسی
15. روش پیشنهادی تشخیص رفتار غیر عادی شبکه بااستفاده از سیستم تشخیص نفوذSnort
16. روش « سلولی - سلسله مراتبی » برای جستجوی منابع در گرید
17. دانش یابی از پایگاه های داده تصویر بر اساس الگوهای رفتاری
18. حل مساله فروشنده دوره گرد پویا توسط اتوماتاهای یادگیر واکنشی توزیع شده
19. جستجوی منابع در گرید براساس معیارهای اقتصادی با استفاده از مدل چانهزنی بدون همکاری
20. جستجوی منابع در گرید با استفاده از اتوماتاهای یادگیر
21. ثبت نام بر اساس وضعیت ترافیکی روشی برای بهبود کیفیت سرویس در شبکههای IP سیار
22. تصمیم گیری فازی بر اساس تحلیل روابط بین معیاره
23. تشخیص سلسله مراتبی ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری بزرگ بوسیله شبکه های عصبی
24. تشخیص دایره و بیضی با استفاده از منحنی زاویه - فاصله
25. تشخیص حروف دستنویس و تایپی فارسی با استفاده از ویژگی خاص حروف و روش فازی
26. تشخیص نفوذ با استفاده از مدل مخلوط گوسی و مقایسه و ترکیب آن با ماشین بردار پشتیبان
27. تشخیص منظره ویدئویی با استفاده از تئوری اطلاعات
28. تجزیه جملات یک گفتگو با استفاده از آغازکنندهه
29. تأیید هویت مبتنی بر امضای فارسی با استفاده از یک رشته تصویر
30. تقطیع مستقیم بافت با استفاده ازشبکه چند لایه پرسپترونی
31. بررسی علل شکست پروژه های فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از آن
32. بررسی روشهای تبدیل به تقلیل یافته یک در ضرب پیمانه ای 2n+1
33. بررسی تحلیلی روشهای یکپارچهسازی و نگاشت هستان شناسیه
34. بررسی تاثیر انتقال گفتار از طریق اینترنت بر سیستم های تعیین هویت گوینده
35. بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درسیستم پرستاری مراکز درمانی کشور
36. بخش بندی مبتنی بردانش آناتومی روده بزرگ با استفاده از تصاویر سه بعدی سی تی اسکن برای سیستم کولونسکوپی مجازی
37. بازشناسی برخط زیرکلمات فارسی با استفاده از نقاط وعلائم حروف
38. بهترین روش برای طراحی و پیاده سازی انباره داده در ذوب آهن اصفهان
39. بهبود روشهای تصمیم گیری در تصدیق هویت گوینده مستقل از متن با استفاده از ترکیب روشهای هنجارسازی امتیازات گوینده
40. بهبود الگوریتم هریس در تشخیص گوشه های تصویر
41. بهبود فاز تصمیمگیری الگوریتم CAC بر اساس اندازه گیری، توسط متد Stationary Approximation 1
42. بهینه سازی شبکه های عصبی RBF برای بازشناسی چهره
43. بکارگیری روشهای خطی و غیر خطی کاهش بعد بردارهای ویژگی برای افزایش کارایی و سرعت سیستمهای تصدیق هویت گوینده
44. بکارگیری تکنیکی از داده کاوی برای بهبود کارآیی سیستم های استخراج اطلاعات از متن
45. اعتبار قانونی امضاهای الکترونیکی
46. استخراج ویژگیهای مناسب برای کلاسه بندی داده های قرنیه برای بهبود عمل پیوند چشم
47. استفاده از شبکه عصبی برای تخمین تلاش لازم برای ساخت سیستم اطلاعاتی
48. استفاده از راهکار معماری مبتنی بر مدل برای طراحی موتور تبدیل خودکار برنامه های سریال به برنامه های توزیع شده
49. ارزیابی سه ویژگی مبتنی بر بعد فرکتال کوتاه مدت و مشخصات فرمنت ها برای طبقه بندی خودکار گفتار طبیعی و پاتولوژیک
50. ارزیابی روش های تحلیل معماری نرم افزار
51. ارزیابی وضعیت توسعه فن آوری اطلاعات در استانهای کشور با استفاده از شاخصهای بین المللی
52. ارتباط الکترونیکی بین بیمار و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی
53. ارائه روشی برای شناسایی تیم بازیکنان فوتبال
54. ارائه روشی برای ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی تحت وب
55. ارائه روشی مبتنی بر تطبیق گشتاورها برای برآورد تاخیر شبکه های غیر درختی RC
56. ارائه روشی کاملا " مبتنی بر شبکه های عصبی برای شناسائی برخط حروف دست نویس فارسی
57. ارائه الگوریتم هایی جهت افزایش تحمل پذیری خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای
58. ارائه یک سیستم تصمیم یار خبره برای طراحی ابتدایی ماشین های الکتریکی
59. ارائه یک روش بهینه در داده کاوی با استفاده از دو الگوریتم درخت تصمیم گیری و استدلال بر مبنای سوابق
60. ارائه چند روش ترکیبی جهت تقویت پارامترها در برابر شرائط غیر متعارف در سیستم های تعیین هویت گوینده
61. ارائه معماری اطلاعات یکپارچه برای استقرار پزشکی الکترونیکی
62. ابزار مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری در متدولوژیهای تکراری -١ تکاملی
63. الگوریتمی ساده و مقاوم برای تشخیص دسته خطوط موازی و کاربرد آن در تشخیص بارکد در تصاویر
64. الگوریتمی جهت کاهش احتمال انسداد در محاسبه مسیر در مهندسی ترافیک
65. الگوریتمی مبتنی بر اتوماتای سلولی پراکنده برای شبیه سازی فرایند خوردگی
66. الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تنظیم پارامتر مراقبت در شبکهFuzzy ARTMAP
67. الگوریتم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس با استفاده از کولونی مورچه ه
68. الگوریتم موازی برای مساله برچسب گذاری نقشه ه
69. الگوریتم MBAC جدید، برای کلاسهای سرویس حساس به گم شدن بستهها
70. الگویی نو در تدوین استراتژی فناوری اطلاعات سازمان
71. افزایش کیفیت نرم افزار توسط پیمانه سازی مجدد کد با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مقید
72. آشکارسازی یکسانی خطا با استفاده از شبکه های عصبی و ایده تفکیک خروجیه
73. آشکارسازی مرز اشیاء با استفاده از مفهوم گرادیان بافت
74. آسیب شناسی توسعه شبکه تحقیقاتی در ایران و ارائه راهکارهای پیش گیری و یا مقابله با آسیب ه
75. آنال یزوشبیه سازی ترافیک داخل تراشه یک پردازنده خاص منظوره VOIP
76. پرونده های الکترونیکی و نقش متخصصان مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
77. پیاده سازی RBAC و پشتیبانی تفکیک وظائف بااستفاده ازگواهینامة نقش X. 509
78. پیاد ه سازی یک هسته رمزنگاری بر روی یک FPGA قابل باز پیکر بندی
79. گام اول در توسعة حافظة سازمانی مراکز تحقیقاتی : تدوین و پیادهسازی نقشة موقّت دانش
80. یافتن پلاک موتورسیکلت درتصاویر به کمک عملگرهای مورفولوژیکی
81. یک طبقه بندی برای اتوماتاهای یادگیر سلولی
82. یک روش جدید برای دسته بندی فازی مجموعه داده ی گل زنبق با استفاده از تحلیل ROC
83. یک روش ترکیبی برای حل مساله تناظر گراف
84. یک مدل خود سازمانده برای ساختار اطلاعاتی اسناد با استفاده از اتوماتاهای یادگیر توزیع شده
85. یک مدل جدید مبتنی بر محور میانی برای توصیف اجزای چشم انسان در تصویر
86. نشانی دقیق یک پروتکل عضویتی پویا، درروش همتا به همتای جستجوی منابع در گرید
87. نام دامنه های چندزبانه و ارائه روشی برای ایجاد نام دامنه فارسی
88. چالش های ایجاد پرونده الکترونیک سلامت (EHR)
89. نگاهی به پزشکی الکترونیکی در ایران بر اساس مطالعات مبتنی بر الگوهای آماری بر اساس مطالعات مبتنی بر الگوهای آماری
90. نمایش نمای دور صحنه های گل در تصاویر ویدیویی مسابقه فوتبال مبتنی بر ردیابی نشانه های خطی
91. معرفی سرویسهای امنیتی برای سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی
92. معرفی روش جدید مدل مخلوط گوسی مبتنی بر مدل جهانی مختص هر گوینده در کاربرد تصدیق هویت گوینده
93. مسیریابی برای رباتهای متحرک در محیط های ایستا با استفاده از شبکه های خودسازمانده دوبعدی
94. مدلسازی تنوعات گویش در سیستم بازشناسی گفتار پیوسته استفاده از شبکه عصبی
95. مدلسازی آماری زبان فارسی توسط شبکه عصبی جلوسوی چندلایه
96. مدلی برای سازماندهی شبکه همکاریهای مجازی در ایران
97. مدلی برای اطمینان از بازپیکربندی پویای معماری نرم افزار
98. مدلی مبتنی بر توابع ترکیبی برای انتشار باز پیکربندی در یک سیستم توزیع شده
99. مدلهای کسب و کار کد منبع باز
100. مدل جدید برای اندازه گیری حجم تجارت الکترونیکی در ایران
101. مدل بهینة بومی سازی در حوزه خط و زبان فارسی برای ایران
102. مدل های زبانی و روش های جستجو در بازشناسی گفتار پیوسته زبان فارسی
103. محتوای تصویر، گام نهایی در نقشابزنی پایدار
104. مبانی نظری حمایت از حریم خصوصی با تاکید بر حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی
105. موازی سازی الگوریتمDeWall برای حل مثلث بندی دلانی
106. مولفه های لازم برای پرونده قانونی الکترونیک سلامت
107. مهاجرت سرویس مبتنی بر زمینه در محیطهای محاسبات فراگیر
108. مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران
109. مقایسة روش کپستروم اصلاح شده و تبدیل ویولت در تخمین فرکانس گام سیگنال گفتار بیماران مبتلا به ناهنجاری های حنجره ای
110. مقایسه روشهای مختلف یادگیری درخت تصمیم فازی در تشخیص اشارات الفبای فارسی
111. کاوش قوانین انجمنی فازی از پایگاه داده ه
112. Uncovering Gene Regulatory Networks from DNA-microarray Data for Escherichia coli by Using A Neural Network Approach
113. Ubiquitous Interaction with Positioning and Navigation using a Novel Light Sensor-Based Information Transmission System
114. Transition of the Electronic Health Record
115. Traffic Engineering in MPLS-Differentiated Service Environment with Generalized Processor Sharing Service Discipline
116. The Effect of Mobility Models on the Mobile Ad hoc Networks Routing Protocols
117. Speech Enhancement by Wavelet Denoising Using Spectral Subtraction
118. Recursive Adaptive Matching Pursuit Alghorithm in Noise Cancellation for Speech Enhancement
119. On-line Mapping Algorithms in Highly Heterogeneous Computational Grids: A Learning Automata Approach
120. Modified Vector Quantization using Cluster Validity Measure
121. Logic OWL: Combining LP with OWL
122. Intelligent Supply Chain Management: Agent based model
123. Concept Composition as A Means for Creating New Ideas to Handle Complexities in Organizations
124. ARMIS: Augmented Reality Musical Instrument System
125. An UML Model for Enhanced Cross-Docking
126. An Intelligent Agent-based Architecture for Supply Chain Management
127. A new active mechanism to enhance the performance the TCPP cingestion control
128. A Generic Open Architecture for Resilient Packet Ring Nodes
129. A Comparison of PCA, ICA and Neural Network-based Approaches for Determination of Regulatory Signals in Biological Systems
130. A Batch-mode Mapping Algorithm in Highly Heterogeneous Computational Grids using Learning Automata

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها