CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۵
مرداد

افتتاح دفتر مطالعات شهری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

دفتر "مطالعات شهری" مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف پس از چهار ماه کار تحقیق و توسعه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شریف و تحت نظر ریاست مرکز مطالعات تکنولوژی تأسیس شد. برخی از اهداف تشکیل هسته مطالعات شهری:

 • ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی متخصصان و دست اندرکاران حوزه مدیریت شهری به منظور نیل به راهبردهای عملی و استراتژیک در جهت توسعه و پیشرفت مدیریت شهری نوین و بررسی چالش های آن

 • ارائه پانل های موردکاوی پروژه های شهری و بررسی تجارب موفق و ناموفق به منظور آشنایی مخاطبان با اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه های شهری، آموزش و جلوگیری از موازی کاری در اجرا و مدیریت پروژه های شهری

 • ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدیریت و اجرای پروژه های شهری و بررسی علل آن و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور ارتقای کیفیت اجرای پروژه های شهری

 • شناسایی حوزه های جدید و قابل تعریف در مدیریت شهری

همراه با رشد سریع شهرنشینی در جهان، بویژه در کشورهای در حال توسعه نقش شهرها در چارچوب اقتصاد ملی این کشورها به کلی متحول شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. با رشد شهرها به سرعت محدوده های شهری با سیل انسانی شکسته شد و ساکنین شهرها با مشکلات جدیدی از قبیل بیکاری، ترافیک، مشکلات محیط زیست، مسکن، فقر، کمبود خدمات شهری، بهداشت، آموزش، آب و برق و غیره روبرو شدند. این در حالی بود که با توسعه شهرها و تبدیل آنها به کلان شهرها، مشکلات، ابعاد وسیع تری یافت و در زمینه ارائه خدمات شهری نیازهای جدیدتری در مقایسه با نیازهای قبلی بوجود آمد.
این رویکرد باعث می شود تا اهمیت و نقش کلان شهرها بدلیل قرار گرفتن در زمره مراکز اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیش از پیش نمود پیدا کرده و مشکلات و مسائل این شهرها در سطح مسائل مهم کشوری قرار  گیرد. به بیان دیگر، نقش پر رنگ کلان شهرها در کشورهای در حال توسعه، نگرش نوین به مسئله مدیریت شهری را به خوبی آشکار می سازد. اساس این نگرش بر پایه روند رو به رشد و اجتناب ناپذیر شهرنشینی قرار داده شده است؛ روندی که فرصت ها و چالش هایی را برای زندگی بهتر شهروندان ایجاد می نماید. بنابراین چنین مدیریتی باید خواه ناخواه نگرشی آینده نگر داشته باشد که رشد، توسعه و دگرگونی شهرها را مدنظر قرار دهد. بدیهی است که چنین آینده نگری نمی تواند تنها مبتنی بر مدیریت سطحی شهری که شامل کنترل زمین و ارائه خدمات شهری باشد و نیازمند نگاهی همه جانبه به مسئله شهر و شهرنشینی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، فضایی و تشکیلاتی و غیره خواهد بود.
در اینجا به برخی از چالش های اصلی و رایج مدیریت شهری اشاره می شود:

 • ساختار مالی و مدیریت مالی و تأمین سرمایه پروژه های شهری

 • نحوه مدیریت خدمات و امکانات شهری با توجه به پراکندگی جمعیت شهر

 • فقدان زیرساخت های لازم برای سیستم های اطلاعات شهری

 • عدم شفافیت و بعضاً تقابل سازمان ها و نهادهای مرتبط در حوزه مدیریت شهری

 • کمبود سازمانهای نیمه مستقل توسعه شهری برای تقویت توان نهادی شهرداری ها

 • و ...

برخی از اهداف تشکیل هسته مطالعات شهری

 • ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی متخصصان و دست اندرکاران حوزه مدیریت شهری به منظور نیل به راهبردهای عملی و استراتژیک در جهت توسعه و پیشرفت مدیریت شهری نوین و بررسی چالش های آن

 • ارائه پانل های موردکاوی پروژه های شهری و بررسی تجارب موفق و ناموفق به منظور آشنایی مخاطبان با اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه های شهری، آموزش و جلوگیری از موازی کاری در اجرا و مدیریت پروژه های شهری

 • ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدیریت و اجرای پروژه های شهری و بررسی علل آن و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور ارتقای کیفیت اجرای پروژه های شهری

 • شناسایی حوزه های جدید و قابل تعریف در مدیریت شهری

 • تبیین نقش و جایگاه متولیان و نهادهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری

 • چالش های مدیریت یکپارچه شهری

 • معرفی الگوهای نوین مدیریت شهری در جهان و استفاده از فناوری اطلاعات به منظور توسعه زیرساخت های مدیریت شهری

 • آشنایی با شیوه های جذب سرمایه گذاری در توسعه پروژه های شهری

 • ارائه ایده های نو و معرفی طرح های نوآورانه در زمینه مدیریت شهری و خدمات شهری

 • هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و شهرداری ها برای همکاری های آتی در حوزه مدیریت پایدار شهری و انجام پژوهش های کاربردی

 • نشست های تخصصی با حضور شهرداران موفق چند شهر مهم دنیا برای تعیین و ارائه شاخصه های یک "شهر موفق" در حوزه های مختلف مدیریت شهری

 • تبیین سیاست ها و برنامه ها در جهت ارتقای مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری و توسعه آن

 • ارائه راهبردهایی برای تقویت توان نهادی شهرداری ها برای دستیابی به برنامه های استراتژیک در زمینه مدیریت شهری

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها