CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
شهریور

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، توسط گروه ناب، 26 و 27 دی ماه 1388 در تهران، سالن همایشهای رازی برگزار می شود. در این كنفرانس هرسال يك كارگروه اختصاصي تعريف مي گردد كه عموما متاثر از شرايط روز و فضاي علمي جهاني است و ويژه آن سال مي باشد و ديگري مجموعه اي از كارگروه هاي ثابت وجود دارد كه از اولين دوره كنفرانس ثابت بوده و استمرار خواهد داشت. در دوره چهارم این کنفرانس، محور ویژه عبارتست از استراتژيها در شرايط چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیکعدم قطعيت و محورهای علمی کارگروه عمومی به شرح زیر می باشند که از علاقه مندان دعوت می شود حداکثر تا پایان آبان ماه، اصل مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهاي عمومی همايش:

  • تفكر استراتژيك

  • مديريت استراتژيك در سطح ملي

  • دانش، نوآوري و كارآفريني

  • استراتژي سازمان و كسب و كار

  • محيط شناسي و آينده پژوهي

  • پياده سازي و اجراي استراتژي

  • هوشمندي رقابتي

  • استراتژي و عمليات

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها