CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۴
آذر

اولین همایش ملی معماری پایدار

اولین همایش معماری پایداراولین همایش ملی معماری پایدار، دوازدهم اسفند ماه 1388 توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما در شهر همدان برگزار می شود. محورهای ارائه مقالات به شرح زیر می باشد:

  • ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخصهاي آن

  • معماري پايدار و نسبت آن با آرمان شهر

  • ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محيط زيست و عضو همخوان با اكولوژي

  • مصالح و فراورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار

  • فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي، انساني و انرژي در زمان احداث

  • صرفه جويي انرژي در ساختمان

  • جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار

  • معرفي نمونه ها و مصداقها (نمونه هاي اجرا شده و طرحهاي اجرا نشده)

  • زيبايي شناسي و هماهنگي اجزا با كل مجموعه

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها