CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۱
خرداد

نخستین همایش توسعه شهری پایدار

 

نخستین همایش توسعه شهری پایدار نخستین همایش توسعه شهری پایدار، دوم و سوم آذرماه 1389 توسط قطب علمی توسعه شهری پایدار و دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می شود. «همایش توسعه شهری پایدار»، در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقا سطح کیفی توسعه های شهری و همچنین بررسی نیازمندی و ضروت های آموزش توسعه شهری پایدار در ایران گام برداشته و با شناسایی  نگرش ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی توسعه شهری پایدار، به تحلیل آموزش و پژوهش آن در ایران بپردازد. از محورهای اصلی همایش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تجارب توسعه شهری پایدار

  • الگوهای آینده توسعه شهر در ایران

  • سیستم های حمل و نقلی : پایداری حمل و نقل در شهرهای ایران

  • حکمروایی شهری در جهت نیل به توسعه شهری پایدار در ایران

  • شاخص های توسعه شهری پایدار

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها