CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۲
شهریور

سمینار بین المللی مدیریت دانش

سمینار بین المللی مدیریت دانش

گروه آموزشی دتما با همکاری دانشگاه Ludving Maximilians University مونیخ و اندیشکده مدیریت خرد ایران سمینار بین المللی مدیریت دانش را در تاریخ 18 و 19 مهرماه با حضور پروفسور هینز مندل از آلمان برگزار می کند. گواهینامه پایان دوره از طرف دانشگاه مونیخ آلمان به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد. محورهای اصلی سمینار عبارتند از:

  • مدیریت دانش: چالشى براى سازمان ها و افراد

  • پیاده سازى مدیریت دانش در سازما نها: بررسى نمون ههاى اجرا شده

  • حفظ و ابقاى دانش: جلوگیرى از خروج نیروهاى کارى دانشمند از سازمان

  • آشنایى با سه نسل مدیریت دانش

  • علل از دست دادن اطلاعات، دانش و کاردانى سازمانى

  • عملیات و اجرا در مدیریت دانش

  • نمونه هاى موفق در اجراى مدیریت دانش

  • (ICM) مدیریت سرمایه هاى هوشمند

  • جهانى شدن و چالش مدیریت دانش در هزاره سوم

جهت کسب اطلاعات بيشتر بروشور سمینار را مطالعه فرمایید.

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها