CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نمایش: ۴۸۴ |

روش شناسی علمی

روش شناسی تحقیق در مقالات علمی

روش‌شناسی پژوهش براساس اهداف و پرسش‌های پژوهش انتخاب می‌شود. از ویژگی‌های اساسی و مهم هر مقاله علمی تبیین دقیق روش پژوهش و دلایل انتخاب آن است. این بخش اگر به خوبی نوشته شود، شانس پذیرش مقاله را بالا می‌برد. روش‌شناسی شامل روش پژوهش، جامعه و نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار و روش جمع‌آوری داده و روش تحلیل داده‌ها است. 

 

نمونه روش‌شناسی

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علم‌سنجی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی و استفاده از تکنیک ارزیابانه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه اختراعات ثبت شده و مقالات علمی مربوط به کشورهای ایران 141ثبت اختراع و ترکیه574ثبت اختراعاز سال 1976در پایگاه ثبت اختراعات آمریکا است. همچینن در مورد مقاله‌ها نیز کل مقاله‌های منتشر شده مربوط به نویسندگان ایران و ترکیه در پایگاه استنادی اسکوپوس از سال 1823 مورد بررسی قرار گرفت. برای اطمینان از وجود جامعیت و مانعیت در داده‌های گردآوری شده در پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا از دو شیوه زیر استفاده شد: الف. در قسمت جستجوی پیشرفته از دستور زیر استفاده شده است: ICN/IR ب. برای اطمینان از مرتبط بودن نتایج و افزایش جامعیت دستور زیر استفاده شد: IC/City در نهایت نتایج دو روش با هم ادغام شده و فایل نهایی استخراج شد. با توجه به نام مخترعان موجود در پایگاه ثبت اختراعات آمریکا، نام این افراد در قسمت search Author در پایگاه اسکوپوس جستجو شد. نتایج بازیابی شده بر اساس فیلدهایی مانند تعداد مدارک، حوزه موضوعی هر نویسنده، اطالعات استنادی، وابستگی سازمانی و کشور وارد فایل اکسل شد. برای تعیین ارتباط تولیدات علمی و پروانه‌های ثبت اختراعات با حوزه‌های اولویت دار از اصطالحنامه برای کنترل واژگان و استاندارد نمودن موضوعات استفاده شد. به طوری که هر موضوع در اصطلاحنامه جستجو شده و موضوعات مربوط به آن در پایگاه ثبت اختراعات و اسکوپوس بررسی شد. داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی و درصد) و آزمون استنباطی (همبستگی پیرسون)، نرم افزار اکسل و اسپی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  • نوروزی چاکلی، عبدالرضا و بهجت طاهری، ۱۳۹۴، تحلیل مقایسهای رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه: مطالعه علم سنجی، دو فصلنامه علم سنجی کاسپین 2 (1)،  http://www.civilica.com/Paper-JR_CJS-JR_CJS-2-1_005.html

مطالب مرتبط با وبلاگ/محتوای آموزشی

ساختار محتوا

مطالب آموزشی همرده

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها