CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
کل اخبار این بخش۴۴۶ | نمایش صفحه ۷ از ۱۵

نمایش اخبار مربوط به اخبار سیویلیکا

دانشگاه بیرجند،

 

دانشگاه بیرجند، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 2 آذر ماه تا 2 بهمن ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 2 آذر ماه تا 2 بهمن ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 29 آبان ماه تا 28 دی ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشکده فنی سما واحد ارومیهدانشکده فنی سما واحد ارومیه، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضای محترم هیات علمی ، اساتید و دانشجویان عزیز این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این دانشگاه می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.مجتمع علمی پژوهشی امام صادق (ع)، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 11 آبان ماه تا 11 دی ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه عالی دفاع ملی،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 4 آبان ماه تا 4 دی ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه جامع علمی کابردی واحد 10 تهران

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 10 تهران،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 1 آبان ماه تا 1 دی ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اردبیل

دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اردبیل،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 22 مهر ماه تا 22 آذر ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 14 مهر ماه تا 14 آذر ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 9 مهر ماه تا 9 آذر ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری،  به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 1 مهر ماه تا 1 آذر ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه هنر شیرازدانشگاه هنر شیراز، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی اعضای محترم هیات علمی ، اساتید و دانشجویان عزیز این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این دانشگاه می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.شرکت گاز استان مازندرانشرکت گاز استان مازندران، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی کارشناسان و مهندسین محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این شرکت در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.موسسه غیر انتفاعی آپـادانا، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی دانشجویان،اساتید و اعضاء هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی پژوهشگران، کارشناسان و اعضاء هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این اداره در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل مرکز از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.شرکت ملی صنایع مس ایرانشرکت ملی صنایع مس ایران، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا و لایبرریا در آمد. بدین ترتیب دسترسی پژوهشگران، کارشناسان و اعضاء محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا و همچنین امکان استفاده از کتب الکترونیک در سایت لایبرریا  فراهم می باشد. کاربران این شرکت در این دوره می توانند با مراجعه به سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و مرجع کتاب (لایبرریا) از محل مرکز از مقالات و کتابهای الکترونیک استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 25 تیر ماه تا 25 شهریور ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
شرکت برق منطقه ای تهرانشرکت برق منطقه ای تهران، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی کارشناسان،مهندسین و کارکنان محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل سازمان از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.مرکز علمی کاربردی یکدانه شرق قوچان

مرکز علمی - کاربردی یکدانه شرق قوچان، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 11 تیر ماه تا 11 شهریور ماه به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا درآمد. طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان  این مرکز از تاریخ 8 تیر ماه تا 8 شهریور ماه  1392 به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران دانشگاه  در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجانشرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی محققین، کارشناسان و  اعضاء هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.نمایه سازی مقالات در سیویلیکا


تعداد مقالات نمایه شده کنفرانسهای علمی کشور در پایگاه مرجع دانش، از مرز 200 هزار عنوان مقاله گذشت.
تعداد مقالات علمی کنفرانسهای کشور که در پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) نمایه و منتشر شده است، به بیش از 200،000 عنوان مقاله رسیده است که حجمی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار صفحه را شامل می شود.
علاوه بر مقالات تخصصی، تمامی پژوهشگران و دانشجویان کشور با مراجعه به «بخش تقویم کنفرانس ها» ، امکان دسترسی به فراخوان مقالات همایشها و گردهمایی های کشور به همراه اطلاعات دقیق و تاریخچه کنفرانسها را دارند.
کلیه افراد حقیقی و پژوهشگران می توانند به صورت برخط از منابع این پایگاه بهره مند شوند، و بیش از 80 مرکز دانشگاهی و پژوهشی نیز دسترسی کامل به مقالات تمام متن کنفرانسها را از طریق پایگاه سیویلیکا برای اعضای هیات علمی و دانشجویان خود فراهم نموده اند.
مجموعه سیویلیکا به عنوان «ناشر بخش خصوصی کشور»، از سال 1384 به صورت رسمی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در فضای نشر الکترونیک فعالیت می نماید و با نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسهای کشور، توانسته است در راستای اشاعه علم و برچیدن مرزهای فیزیکی، دسترسی سریع و به روز به دستاوردهای کنفرانسها و همایشهای علمی پژوهشی را در سراسر کشور فراهم نماید.

بر اساس داده های موجود، تا این لحظه 1.5 میلیون بار مقالات سیویلیکا توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است که این تعداد مقاله برابر با چهارده میلیون و هشتصد هزار صفحه متن است.

 
سازمان منطقه آزاد کیش- اداره آموزش، پژوهش و مرکز اسناد
، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا درآمد. طی دوره آزمایشی دسترسی کاربران محترم این مرکز از تاریخ 8 خرداد ماه تا 8 تیرماه 1392 به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران پژوهشکده در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

 پژوهشکده پولی و بانکی، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا درآمد. طی دوره آزمایشی دسترسی کاربران محترم این مرکز از تاریخ 31 اردیبهشت تا 31 خرداد 1392 به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران پژوهشکده در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا درآمد. طی دوره آزمایشی دسترسی دانشجویان، کارشناسان و اعضای محترم هیات علمی این دانشگاه از تاریخ 29 اردیبهشت تا 29 تیر 1392 به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیبا اتصال دو پایگاه سیویلیکا و لایبرریا (مرجع کتاب) از این پس کلیه کاربران عضو سایت سیویلیکا می توانند با استفاده از حساب کاربری خود، علاوه بر دریافت مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا (www.CIVILICA.com) به گنجینه عظیم کتابهای الکترونیک (Ebook) زبان اصلی در پایگاه مرجع کتاب (www.Librarya.com) نیز دسترسی داشته و با استفاده از اعتبارهای خود، اقدام به دریافت کتابهای الکترونیکی مورد نظر خود نمایند.

از قدرتهای اصلی سایت لایبرریا این است که با وجود اینکه کلیه ایبوکها به زبان اصلی می باشند، می توانید جستجوی خود را با واژه های فارسی نیز انجام دهید و نتایج مورد نظر را مشاهده نمایید. برای مثال می توانید عبارت "مهندسی پزشکی" را در قسمت جستجو در عنوان کتاب در صفحه جستجو کتابها درج نموده و نتایج مورد نظر را مشاهده نمایید.

در حال حاضر در پایگاه مرجع کتاب، حدود 78000 عنوان کتاب در همه زمینه ها قابل دریافت می باشد و به صورت مرتب به تعداد کتابها افزوده می شود. هزینه خرید تک کتاب برای کاربران غیر عضو، برابر 50،000 ریال تعیین شده که کاربران عضو مجموعه سیویلیکا می توانند با 2.5 اعتبار (50 درصد تخفیف) ایبوکها را دریافت نمایند.

سیستم پشتیبانی کاربران برای کلیه سایتهای مجموعه سیویلیکا به صورت یکپارچه از طریق بخش پشتیبانی کاربران ارائه میگردد و در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید از طریق بخش مربوطه اقدام نمایید. توضیحات بیشتر در [راهنمای کاربران]دانشگاه آزاد اسلامی همداندانشگاه آزاد اسلامی همدان، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی دانشجویان،اساتید و اعضاء هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.مرجع کنفرانسهای کشور در نمایشگاه کتابپایگاه سیویلیکا، به عنوان ناشر رسمی مقالات کنفرانسهای کشور، در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از 11 تا 21 اردیبهشت ماه 1392 میزبان و پذیرای پژوهشگران و دانشجویان گرامی است.

محققان در غرفه سیویلیکا، علاوه بر آشنایی با فعالیتها و خدمات این مجموعه، می توانند با تخفیف ویژه به عضویت مجموعه سیویلیکا درآیند.

کاربران عضو کنونی نیز می توانند علاوه بر دریافت کارت اعتباری هدیه، اقدام به خرید و افزایش اعتبار با تخفیف خاص نمایند.

در نمایشگاه کتاب، سالن شماره 18 (بخش ناشران الکترونیک) غرفه شماره 15، منتظر دیدار شما همراهان همیشگی هستیم...موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی غیر انتفاعی اترک قوچان، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا درآمد. طی دوره آزمایشی دسترسی دانشجویان، کارشناسان و اعضای محترم هیات علمی این دانشگاه از تاریخ 3 اردیبهشت تا 3 تیر 1392 به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

 دانشگاه صنعتی سیرجان، به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا در آمد. بدین ترتیب دسترسی دانشجویان،اساتید و اعضاء هیئت علمی محترم این مرکز به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد.کاربران این دانشگاه در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل دانشگاه از مقالات استفاده نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی کاربران این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق بخش پشتیبانی کاربران راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.


کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

با عضویت در کانال تلگرام سیویلیکا اولین نفری باشید که از فراخوانهای کنفرانسها و ژورنالها مطلع می شوید.

telegram.me/civilicacom

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها