CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

تعداد مقالات
۷۸۹ مقاله
کل صفحات
۱۲۱۷
درصد اصل مقالات
۰%
کل استنادات
۰
کل دریافت مقالات
۰
کل نمایش مقالات
۱۰۷۲۹۹
متوسط استناد مقاله
۰
کل نویسندگان
۱۵۸۱
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۸ دوره ثبت شده از همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۲۶ مهر ۱۳۹۱
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ آبان ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۴۳
تعداد کل مقالات: ۱۰۵
تعداد کل صفحات: ۱۳۹
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۷۷۱۰
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • pcr
 • هموویژلانس
 • squamous cell carcinoma
 • pregnancy
 • prognosis
 • γ
 • dentigerous cyst
 • ترومبوسیتوپنی
 • آنمی مگالوبلاستیک
 • آلوایمونیزاسیون
روز برگزاری:۱۵ آبان ۱۳۹۲
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ آبان ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۵۷
تعداد کل مقالات: ۱۲۹
تعداد کل صفحات: ۱۷۴
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۵۸۵۴
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • pcr
 • breast cancer
 • immunohistochemistry
 • p53
 • squamous cell carcinoma
 • hemangioma
 • pancreas
 • ameloblastoma
 • sci
 • pregnancy
روز برگزاری:۱۹ آذر ۱۳۹۳
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:۴ آذر ۱۳۹۴
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ آبان ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۴۹
تعداد کل مقالات: ۱۲۳
تعداد کل صفحات: ۲۰۹
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۷۷۸۶
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • rat
 • diabetes mellitus
 • breast cancer
 • pcr
 • immunohistochemistry
 • oxidative stress
 • tissue microarray
 • melanoma
 • glibenclamide
 • iran
روز برگزاری:۱۵ دی ۱۳۹۵
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ آبان ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۱۵
تعداد کل مقالات: ۹۸
تعداد کل صفحات: ۱۶۱
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۴۵۹۳
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • rat
 • breast cancer
 • immunohistochemistry
 • pcr
 • diabetes mellitus
 • oxidative stress
 • pathology
 • tissue microarray
 • cd133
 • prognosis
روز برگزاری:۶ دی ۱۳۹۶
استان: تهران
شهر: قرچک
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ آبان ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۲۸
تعداد کل مقالات: ۱۱۱
تعداد کل صفحات: ۱۸۷
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۶۸۶۶
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • immunohistochemistry
 • rat
 • breast cancer
 • pcr
 • diabetes mellitus
 • pathology
 • oxidative stress
 • tissue microarray
 • acute myeloid leukemia
 • ihc
روز برگزاری:۱۴ آذر ۱۳۹۷
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۹ تیر ۱۳۹۸
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۰۶
تعداد کل مقالات: ۱۲۸
تعداد کل صفحات: ۲۰۲
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۳۱۲۴
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • immunohistochemistry
 • breast cancer
 • rat
 • pcr
 • diabetes mellitus
 • pathology
 • acute myeloid leukemia
 • oxidative stress
 • tissue microarray (tma)
 • breast
روز برگزاری:۳ مهر ۱۳۹۸
استان: تهران
شهر: تهران
انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی:۶ آبان ۱۳۹۸
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۸۳
تعداد کل مقالات: ۹۵
تعداد کل صفحات: ۱۴۵
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۳۶۶
تعداد دریافت مقاله: ۰
تعداد ارجاعات: -
مقالات برتر بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی: (تعداد دریافت)
کلیدواژه های اصلی:
 • immunohistochemistry
 • breast cancer
 • pcr
 • rat
 • pathology
 • diabetes mellitus
 • kidney
 • oxidative stress
 • metastasis
 • iran

به اشتراک گذاری