CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران

تعداد مقالات
۴۷۵۳ مقاله
کل صفحات
۴۵۲۸۶
درصد اصل مقالات
۹۸%
کل استنادات
۲۴۶۳
کل دریافت مقالات
۱۱۴۵۵۲
کل نمایش مقالات
۷۵۲۳۲۰۶
متوسط استناد مقاله
۰.۵۲
کل نویسندگان
۷۳۲۹
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
برگزاری همایشهای ملی مهندسی محیط زیست ایران از سال ۱۳۸۵ توسط شرکت مهندسی سلکو و با همکاری دانشگاه تهران آغاز گردید و تاکنون یکی از موفق ترین کنفرانسهای ایران در حوزه مهندسی محیط زیست می باشد و سیویلیکا از اولین دوره برگزاری این کنفرانس، با دبیرخانه همکاری داشته است. این صفحه به ارائه اطلاعات و داده های تحلیلی از آمار مقالات، دریافتها و تحلیل محتوایی و استنادی مقالات می پردازد.
نمودارهای زیر آنچه در ۸ دوره ثبت شده از همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۳۰ بهمن ۱۳۸۵
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۸ تیر ۱۳۸۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۸۱۵
تعداد کل مقالات: ۵۴۱
تعداد کل صفحات: ۴۸۳۸
تعداد مقاله کامل: ۵۲۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۳۷۹۱۵۵
تعداد دریافت مقاله: ۱۸۶۲۱
تعداد ارجاعات: ۳۵۵ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • کمپوست
 • آلودگی هوا
 • بازیافت
 • پسماند
 • جیوه
 • آلودگی خاک
 • فاضلاب
روز برگزاری:۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۱۷ مهر ۱۳۸۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۷۶۶
تعداد کل مقالات: ۴۸۵
تعداد کل صفحات: ۳۸۵۶
تعداد مقاله کامل: ۴۹۳
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۶۲۶۹۰
تعداد دریافت مقاله: ۱۶۵۵۱
تعداد ارجاعات: ۳۹۹ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی هوا
 • کمپوست
 • بازیافت
 • gis
 • کادمیوم
 • فاضلاب
 • پسماند
روز برگزاری:۱۵ مهر ۱۳۸۸
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۲۰ اسفند ۱۳۸۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۶۲۳
تعداد کل مقالات: ۳۶۰
تعداد کل صفحات: ۳۵۹۸
تعداد مقاله کامل: ۳۶۰
تعداد نمایش مقالات: ۶۵۷۷۷۴
تعداد دریافت مقاله: ۱۰۶۳۷
تعداد ارجاعات: ۳۱۷ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی هوا
 • کمپوست
 • پساب
 • gis
 • فاضلاب
 • بازیافت
 • کادمیوم
روز برگزاری:۱۰ آبان ۱۳۸۹
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۵ خرداد ۱۳۸۹
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۴۰۳
تعداد کل مقالات: ۹۷۹
تعداد کل صفحات: ۹۶۱۶
تعداد مقاله کامل: ۹۷۹
تعداد نمایش مقالات: ۱۳۹۸۲۶۵
تعداد دریافت مقاله: ۲۴۸۱۵
تعداد ارجاعات: ۵۸۹ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی هوا
 • پساب
 • بازیافت
 • توسعه پایدار
 • کیفیت آب
 • کمپوست
 • gis
روز برگزاری:۳۰ آبان ۱۳۹۰
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۲ شهریور ۱۳۹۰
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۳۰۵
تعداد کل مقالات: ۸۸۳
تعداد کل صفحات: ۸۰۳۷
تعداد مقاله کامل: ۸۶۷
تعداد نمایش مقالات: ۱۴۲۵۹۹۰
تعداد دریافت مقاله: ۲۰۴۰۲
تعداد ارجاعات: ۴۵۹ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی هوا
 • پساب
 • gis
 • بازیافت
 • توسعه پایدار
 • کیفیت آب
 • پسماند
روز برگزاری:۲۷ آبان ۱۳۹۱
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۳۰ آبان ۱۳۹۱
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۱۰۳
تعداد کل مقالات: ۷۴۸
تعداد کل صفحات: ۶۶۶۷
تعداد مقاله کامل: ۷۲۵
تعداد نمایش مقالات: ۱۰۰۲۸۶۵
تعداد دریافت مقاله: ۱۴۳۸۹
تعداد ارجاعات: ۲۹۰ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی هوا
 • پساب
 • بازیافت
 • توسعه پایدار
 • کیفیت آب
 • gis
 • پسماند
روز برگزاری:۱۵ آذر ۱۳۹۳
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی:۱۲ دی ۱۳۹۳
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۶۹۲
تعداد کل مقالات: ۳۹۸
تعداد کل صفحات: ۴۲۵۹
تعداد مقاله کامل: ۳۸۴
تعداد نمایش مقالات: ۳۰۱۲۸۴
تعداد دریافت مقاله: ۵۰۲۹
تعداد ارجاعات: ۵۱ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • فلزات سنگین
 • آلودگی
 • آلودگی هوا
 • پساب
 • بازیافت
 • توسعه پایدار
 • کیفیت آب
 • gis
 • فاضلاب
روز برگزاری:۱۷ آبان ۱۳۹۵
استان: تهران
شهر: تهران
دانشگاه: دانشگاه تهران
انجمن: انجمن محیط زیست ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۲ آبان ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۶۲۲
تعداد کل مقالات: ۳۵۹
تعداد کل صفحات: ۴۴۱۵
تعداد مقاله کامل: ۳۶۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۹۵۱۸۳
تعداد دریافت مقاله: ۴۱۰۸
تعداد ارجاعات: ۳ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • فلزات سنگین
 • آلودگی
 • آلودگی هوا
 • پساب
 • توسعه پایدار
 • بازیافت
 • gis
 • فاضلاب
 • کیفیت آب

به اشتراک گذاری