CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

تعداد مقالات
۱۸۱۶ مقاله
کل صفحات
۱۵۰۸۰
درصد اصل مقالات
۹۵%
کل استنادات
۱۸۳
کل دریافت مقالات
۱۲۷۸۵
کل نمایش مقالات
۹۳۷۸۹۰
متوسط استناد مقاله
۰.۱
کل نویسندگان
۲۶۱۱
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۹ دوره ثبت شده از همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۱۰ دی ۱۳۹۲
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: گروه ترويجي دوستداران محيط زيست - موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري دانشگاه آزاد ميبد و قرارگاه پدافند زيستي كشور
تاریخ نمایه سازی:۲۱ تیر ۱۳۹۳
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۰۰۷
تعداد کل مقالات: ۷۸۵
تعداد کل صفحات: ۶۲۷۷
تعداد مقاله کامل: ۷۴۴
تعداد نمایش مقالات: ۴۷۷۳۳۵
تعداد دریافت مقاله: ۶۴۰۶
تعداد ارجاعات: ۱۱۸ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • آلودگی
 • انرژی
 • بازیافت
 • پسماند
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • آلودگی هوا
 • فلزات سنگین
 • توربین بادی
روز برگزاری:۱۷ مهر ۱۳۹۳
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست با همكاري قرارگاه پدافند زيستي كشور
تاریخ نمایه سازی:۱۲ دی ۱۳۹۳
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۵۶۸
تعداد کل مقالات: ۳۹۴
تعداد کل صفحات: ۳۳۰۵
تعداد مقاله کامل: ۳۷۷
تعداد نمایش مقالات: ۲۰۹۳۵۰
تعداد دریافت مقاله: ۲۵۰۳
تعداد ارجاعات: ۳۶ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • بازیافت
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • پسماند
 • گردشگری
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
روز برگزاری:۱۵ خرداد ۱۳۹۴
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست
تاریخ نمایه سازی:۱ آذر ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۴۲۲
تعداد کل مقالات: ۲۷۷
تعداد کل صفحات: ۲۲۹۲
تعداد مقاله کامل: ۲۶۱
تعداد نمایش مقالات: ۱۵۹۳۷۱
تعداد دریافت مقاله: ۲۵۶۸
تعداد ارجاعات: ۲۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • بازیافت
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • گردشگری
 • پسماند
 • تنوع زیستی
 • انرژی های تجدیدپذیر
روز برگزاری:۲۵ دی ۱۳۹۴
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست
تاریخ نمایه سازی:۲۷ اسفند ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۱۵
تعداد کل مقالات: ۱۲۳
تعداد کل صفحات: ۱۰۸۸
تعداد مقاله کامل: ۱۱۶
تعداد نمایش مقالات: ۵۹۹۰۵
تعداد دریافت مقاله: ۷۹۴
تعداد ارجاعات: ۵ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • آلودگی
 • بازیافت
 • فلزات سنگین
 • گردشگری
 • پسماند
 • تنوع زیستی
 • آلودگی هوا
روز برگزاری:۸ شهریور ۱۳۹۵
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
تاریخ نمایه سازی:۶ اسفند ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۹۱
تعداد کل مقالات: ۱۰۰
تعداد کل صفحات: ۹۲۹
تعداد مقاله کامل: ۹۹
تعداد نمایش مقالات: ۲۹۴۷۴
تعداد دریافت مقاله: ۴۴۸
تعداد ارجاعات: ۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • بازیافت
 • گردشگری
 • پسماند
 • آلودگی هوا
 • انرژی های تجدیدپذیر
روز برگزاری:۱ خرداد ۱۳۹۶
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
تاریخ نمایه سازی:۲۹ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۲
تعداد کل مقالات: ۸
تعداد کل صفحات: ۶۱
تعداد مقاله کامل: ۸
تعداد نمایش مقالات: ۳۷۸
تعداد دریافت مقاله: ۸
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • آلودگی
 • فلزات سنگین
 • بازیافت
 • گردشگری
 • پسماند
 • آلودگی هوا
 • انرژی های تجدیدپذیر
روز برگزاری:۱۶ آذر ۱۳۹۶
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
تاریخ نمایه سازی:۱۱ خرداد ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۹۶
تعداد کل مقالات: ۱۲۹
تعداد کل صفحات: ۱۱۲۸
تعداد مقاله کامل: ۱۲۶
تعداد نمایش مقالات: ۲۰۷۷
تعداد دریافت مقاله: ۵۸
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • انرژی
 • فلزات سنگین
 • آلودگی
 • بازیافت
 • گردشگری
 • پسماند
 • آلودگی هوا
 • gis
روز برگزاری:۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:۱۸ دی ۱۳۹۷
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -

به اشتراک گذاری