CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آرشیو دوره های همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

تعداد مقالات
۱۰۸۶ مقاله
کل صفحات
۱۰۵۳۱
درصد اصل مقالات
۹۴%
کل استنادات
۲۶
کل دریافت مقالات
۵۰۹۵
کل نمایش مقالات
۴۱۲۸۰۴
متوسط استناد مقاله
۰.۰۲
کل نویسندگان
۱۶۵۳
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۱۱ دوره ثبت شده از همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات


روز برگزاری:۲۵ اسفند ۱۳۹۳
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۱۹ تیر ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۱۸
تعداد کل مقالات: ۱۴۱
تعداد کل صفحات: ۸۱۶
تعداد مقاله کامل: ۱۱۱
تعداد نمایش مقالات: ۹۰۰۱۳
تعداد دریافت مقاله: ۷۶۹
تعداد ارجاعات: ۱۵ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • فضای مجازی
 • تولید پراکنده
 • فناوری اطلاعات
 • سمیت
 • تجارت الکترونیک
 • منطق فازی
 • غشا
 • امنیت
 • احکام فقهی
 • زمین لرزه طبیعی
روز برگزاری:۳۰ تیر ۱۳۹۴
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۸ آذر ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۳۰۲
تعداد کل مقالات: ۲۲۵
تعداد کل صفحات: ۱۸۶۷
تعداد مقاله کامل: ۲۰۶
تعداد نمایش مقالات: ۱۲۵۲۹۸
تعداد دریافت مقاله: ۱۹۰۲
تعداد ارجاعات: ۷ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • ایندول
 • دانش آموزان ابتدایی
 • یادگیری
 • فضای مجازی
 • داده کاوی
 • فناوری اطلاعات
 • الگوریتم ژنتیک
 • تولید پراکنده
 • شبکه عصبی
روز برگزاری:۲۵ آبان ۱۳۹۴
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۹ فروردین ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۰۸
تعداد کل مقالات: ۷۸
تعداد کل صفحات: ۷۳۵
تعداد مقاله کامل: ۷۸
تعداد نمایش مقالات: ۳۹۲۰۷
تعداد دریافت مقاله: ۳۸۸
تعداد ارجاعات: ۱ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • ایندول
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • داده کاوی
 • فناوری اطلاعات
 • دانش آموزان ابتدایی
 • شبکه عصبی
 • یادگیری
 • فضای مجازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • تولید پراکنده
روز برگزاری:۲۵ اسفند ۱۳۹۴
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۱۲ تیر ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۴۲
تعداد کل مقالات: ۱۰۵
تعداد کل صفحات: ۱۰۸۴
تعداد مقاله کامل: ۱۰۰
تعداد نمایش مقالات: ۴۹۲۷۱
تعداد دریافت مقاله: ۴۶۹
تعداد ارجاعات: ۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • ایندول
 • فناوری اطلاعات
 • امنیت
 • شعر
 • داده کاوی
 • معاصر
 • یادگیری
 • فضای مجازی
روز برگزاری:۲۵ خرداد ۱۳۹۵
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:-۷۸ فروردین -۶۲۱
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۵۰
تعداد کل مقالات: ۱۵۳
تعداد کل صفحات: ۱۶۵۹
تعداد مقاله کامل: ۱۵۳
تعداد نمایش مقالات: ۶۱۸۶۹
تعداد دریافت مقاله: ۹۳۹
تعداد ارجاعات: ۱ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • ایندول
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • شبیه سازی
 • امنیت
 • تجارت الکترونیک
 • فناوری اطلاعات
 • ازدیاد برداشت
 • معاصر
 • یادگیری
روز برگزاری:۲۵ شهریور ۱۳۹۵
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۶ اسفند ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۳۳
تعداد کل مقالات: ۸۵
تعداد کل صفحات: ۱۰۰۹
تعداد مقاله کامل: ۸۴
تعداد نمایش مقالات: ۳۲۹۳۸
تعداد دریافت مقاله: ۳۱۶
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • ایندول
 • شبیه سازی
 • یادگیری
 • امنیت
 • ازدیاد برداشت
 • تجارت الکترونیک
 • فناوری اطلاعات
 • معاصر
روز برگزاری:۲۳ آذر ۱۳۹۵
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۴ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۲۱
تعداد کل مقالات: ۷۱
تعداد کل صفحات: ۸۹۵
تعداد مقاله کامل: ۶۸
تعداد نمایش مقالات: ۲۰۸۳
تعداد دریافت مقاله: ۷۵
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • شبیه سازی
 • ایندول
 • یادگیری
 • تجارت الکترونیک
 • فناوری اطلاعات
 • ازدیاد برداشت
 • داده کاوی
 • امنیت
روز برگزاری:۲۵ اسفند ۱۳۹۵
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۴ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۱۵
تعداد کل مقالات: ۷۷
تعداد کل صفحات: ۸۳۴
تعداد مقاله کامل: ۷۵
تعداد نمایش مقالات: ۹۸۹۵
تعداد دریافت مقاله: ۱۶۶
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • ایندول
 • شبیه سازی
 • یادگیری
 • شعر
 • امنیت
 • داده کاوی
 • تجارت الکترونیک
 • ازدیاد برداشت
روز برگزاری:۲۴ خرداد ۱۳۹۶
استان: Array
شهر: Array
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۷ اسفند ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۳۵
تعداد کل مقالات: ۷۸
تعداد کل صفحات: ۸۸۶
تعداد مقاله کامل: ۷۸
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۲۸
تعداد دریافت مقاله: ۴۳
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ادبیات
 • یادگیری
 • امنیت
 • تجارت الکترونیک
 • ایندول
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • شبیه سازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • شعر
 • داده کاوی
روز برگزاری:۲۵ شهریور ۱۳۹۶
استان: Array
شهر: Array
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی:۷ اسفند ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۲۹
تعداد کل مقالات: ۷۳
تعداد کل صفحات: ۷۴۶
تعداد مقاله کامل: ۷۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۰۲
تعداد دریافت مقاله: ۲۸
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • امنیت
 • ادبیات
 • یادگیری
 • شبیه سازی
 • تجارت الکترونیک
 • واکنش های چندجزئیmcrs
 • فناوری اطلاعات
 • ایندول
 • الگوریتم ژنتیک
 • داده کاوی
روز برگزاری:۲۵ اسفند ۱۳۹۶
استان: Array
شهر: Array
برگزار کننده: شركت علم محوران آسمان
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -

به اشتراک گذاری