CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

تعداد مقالات
۴۶۹ مقاله
کل صفحات
۴۱۴۱
درصد اصل مقالات
۹۸%
کل استنادات
۴۱۶
کل دریافت مقالات
۶۷۷۱
کل نمایش مقالات
۴۲۹۸۹۸
متوسط استناد مقاله
۰.۸۹
کل نویسندگان
۸۴۰
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۴ دوره ثبت شده از همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۴ بهمن ۱۳۸۴
استان: يزد
شهر: یزد
دانشگاه: دانشگاه یزد
تاریخ نمایه سازی:۶ شهریور ۱۳۸۹
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۳۳
تعداد کل مقالات: ۷۵
تعداد کل صفحات: ۷۸۱
تعداد مقاله کامل: ۷۵
تعداد نمایش مقالات: ۹۹۲۱۶
تعداد دریافت مقاله: ۱۱۲۰
تعداد ارجاعات: ۹۷ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • فرسایش بادی
 • باد
 • یزد
 • شاخص
 • بیابانزایی
 • بادشکن
 • رسوبات بادی
 • سیستان
 • بیابان زایی
 • تپه های ماسه ای
روز برگزاری:۲۷ بهمن ۱۳۸۹
استان: يزد
شهر: یزد
انجمن: انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران
تاریخ نمایه سازی:۴ شهریور ۱۳۸۹
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۸۱
تعداد کل مقالات: ۱۶۸
تعداد کل صفحات: ۱۲۰۱
تعداد مقاله کامل: ۱۶۸
تعداد نمایش مقالات: ۲۱۵۳۸۹
تعداد دریافت مقاله: ۳۵۷۸
تعداد ارجاعات: ۲۶۵ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • فرسایش بادی
 • گردوغبار
 • پوشش گیاهی
 • باد
 • خشکسالی
 • ایران
 • یزد
 • سیستان
 • بیابان زایی
 • نبکا
روز برگزاری:۲۵ دی ۱۳۹۲
استان: يزد
شهر: یزد
دانشگاه: دانشگاه یزد
تاریخ نمایه سازی:۲۳ اسفند ۱۳۹۲
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۵۰
تعداد کل مقالات: ۱۳۰
تعداد کل صفحات: ۱۰۷۰
تعداد مقاله کامل: ۱۲۳
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۰۴۹۱
تعداد دریافت مقاله: ۱۸۵۵
تعداد ارجاعات: ۵۴ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • فرسایش بادی
 • گرد و غبار
 • خشکسالی
 • گردوغبار
 • باد
 • پوشش گیاهی
 • ایران
 • تپه های ماسه ای
 • یزد
 • تاغ
روز برگزاری:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
استان: يزد
شهر: یزد
دانشگاه: دانشگاه یزد
انجمن: انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران
تاریخ نمایه سازی:۲۹ فروردین ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۷۶
تعداد کل مقالات: ۹۶
تعداد کل صفحات: ۱۰۸۹
تعداد مقاله کامل: ۹۶
تعداد نمایش مقالات: ۴۸۰۲
تعداد دریافت مقاله: ۲۱۸
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • فرسایش بادی
 • گردوغبار
 • گرد و غبار
 • خشکسالی
 • باد
 • پوشش گیاهی
 • تپه های ماسه ای
 • یزد
 • ایران
 • تاغ

به اشتراک گذاری