CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد مقالات
۴۸۱ مقاله
کل صفحات
۷۴۸۸
درصد اصل مقالات
۹۹%
کل استنادات
۵۹۸
کل دریافت مقالات
۶۸۲۶
کل نمایش مقالات
۴۹۴۵۸۴
متوسط استناد مقاله
۱.۲۴
کل نویسندگان
۷۶۶
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۶ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۲۳ آبان ۱۳۹۱
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: مراكز سه گانه كارآفريني، رشد واحدهاي فن آوري، و ارتباط با صنعت(جامعه) د
تاریخ نمایه سازی:۹ دی ۱۳۹۱
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۴۱۵
تعداد کل مقالات: ۲۸۷
تعداد کل صفحات: ۴۸۲۲
تعداد مقاله کامل: ۲۸۵
تعداد نمایش مقالات: ۴۱۹۴۹۷
تعداد دریافت مقاله: ۵۷۳۸
تعداد ارجاعات: ۵۹۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی
 • نوآوری
 • دانشگاه
 • خلاقیت
 • کارآفرین
 • آموزش کارآفرینی
 • دانشگاه کارآفرین
 • توسعه اقتصادی
 • تجربی
روز برگزاری:۲۰ بهمن ۱۳۹۳
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۳۰ شهریور ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۰۸
تعداد کل مقالات: ۶۰
تعداد کل صفحات: ۸۴۱
تعداد مقاله کامل: ۶۰
تعداد نمایش مقالات: ۳۵۷۶۹
تعداد دریافت مقاله: ۴۹۶
تعداد ارجاعات: ۵ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی
 • نوآوری
 • دانشگاه
 • خلاقیت
 • کارآفرین
 • توسعه اقتصادی
 • آموزش کارآفرینی
 • دانشگاه کارآفرین
 • صنعت
روز برگزاری:۳۰ بهمن ۱۳۹۴
استان: مازندران
شهر: بابلسر
دانشگاه: دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ نمایه سازی:۹ مرداد ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۷۷
تعداد کل مقالات: ۴۳
تعداد کل صفحات: ۵۸۰
تعداد مقاله کامل: ۴۳
تعداد نمایش مقالات: ۲۷۲۱۴
تعداد دریافت مقاله: ۳۶۷
تعداد ارجاعات: ۱ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی
 • نوآوری
 • دانشگاه
 • خلاقیت
 • کارآفرین
 • توسعه اقتصادی
 • دانشگاه کارآفرین
 • مدیریت دانش
 • آموزش کارآفرینی
روز برگزاری:۶ اسفند ۱۳۹۵
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمي كاربردي مازندران و شركت پژوهشي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۴ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۵۵
تعداد کل مقالات: ۳۳
تعداد کل صفحات: ۴۵۱
تعداد مقاله کامل: ۳۳
تعداد نمایش مقالات: ۵۸۶۶
تعداد دریافت مقاله: ۱۵۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی
 • نوآوری
 • دانشگاه
 • خلاقیت
 • کارآفرین
 • آموزش کارآفرینی
 • توسعه اقتصادی
 • دانشگاه کارآفرین
 • مدیریت دانش
روز برگزاری:۲۶ بهمن ۱۳۹۶
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: : شبكه پژوهشگران ايراني، دانشگاه پيام نور يزد، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشگاه بوعلي سينا همدان، شركت پژوهشي طرود شمال، دانشگاه حضرت معصومه(س)
تاریخ نمایه سازی:۱ مرداد ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۱۱
تعداد کل مقالات: ۵۸
تعداد کل صفحات: ۷۹۴
تعداد مقاله کامل: ۵۷
تعداد نمایش مقالات: ۶۲۳۸
تعداد دریافت مقاله: ۷۵
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی سازمانی
 • نوآوری
 • دانشگاه
 • خلاقیت
 • اقتصاد مقاومتی
 • توسعه اقتصادی
 • کارآفرین
 • مدیریت دانش
 • اشتغال
روز برگزاری:۲۵ بهمن ۱۳۹۷
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -

به اشتراک گذاری