CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آرشیو دوره های همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تعداد مقالات
۵۰۰ مقاله
کل صفحات
۴۳۳۹
درصد اصل مقالات
۹۱%
کل استنادات
۴
کل دریافت مقالات
۱۴۷۷
کل نمایش مقالات
۱۴۹۳۰۸
متوسط استناد مقاله
۰.۰۱
کل نویسندگان
۷۸۱
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۴ دوره ثبت شده از همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۲۶ مهر ۱۳۹۴
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
تاریخ نمایه سازی:۳۰ دی ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۱۸
تعداد کل مقالات: ۱۲۹
تعداد کل صفحات: ۱۱۰۳
تعداد مقاله کامل: ۱۱۵
تعداد نمایش مقالات: ۷۳۷۴۲
تعداد دریافت مقاله: ۴۹۷
تعداد ارجاعات: ۴ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • آموزش و پرورش
 • ورزش
 • فعالیت بدنی
 • ارومیه
 • بازاریابی درونی
 • دانش آموزان
 • تعادل
 • تربیت بدنی
 • توانمندسازی
 • دانش آموز
روز برگزاری:۲۶ مهر ۱۳۹۵
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
تاریخ نمایه سازی:۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۷۵
تعداد کل مقالات: ۱۷۹
تعداد کل صفحات: ۱۵۷۴
تعداد مقاله کامل: ۱۶۳
تعداد نمایش مقالات: ۶۰۸۸۳
تعداد دریافت مقاله: ۳۷۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ورزش
 • فعالیت بدنی
 • تربیت بدنی
 • تعادل
 • آموزش و پرورش
 • کیفیت زندگی
 • آمادگی جسمانی
 • ورزشکار
 • سالمند
 • چاقی
روز برگزاری:۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
تاریخ نمایه سازی:۴ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۸۸
تعداد کل مقالات: ۱۹۲
تعداد کل صفحات: ۱۶۶۲
تعداد مقاله کامل: ۱۷۸
تعداد نمایش مقالات: ۱۴۶۸۳
تعداد دریافت مقاله: ۶۱۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • ورزش
 • فعالیت بدنی
 • تعادل
 • ورزش همگانی
 • تربیت بدنی
 • رضایت شغلی
 • کیفیت زندگی
 • گردشگری ورزشی
 • آموزش و پرورش
 • هوش هیجانی
روز برگزاری:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
تاریخ نمایه سازی: -
پژوهشگران ارائه کننده: ۰
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: ۰
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -

به اشتراک گذاری