CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نشستها، سخنرانیها و کارگاههای علمی و تخصصی ایران


سخنرانی علمی

۱. مناظره علمی مارکتینگ، انتی مارکتینگ

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: جمعه، ۱۹ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: بازاريابي
کارگاه آموزشی

۲. مکانیزم های تضمین درآمد(ویژه صنعت IT و تلکام)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: علوم كامپيوتر
سخنرانی علمی

۳. مدیریت پروژه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: ستاد توان افزایی و حمایت ازفعالیتهای سازمانهای مردم نهاد شهرتهران
دسته بندی علمی: مديريت (عمومي)
سخنرانی علمی

۴. چهارمین نشست تخصصی انجمن IOT شیراز

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۸ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: علوم كامپيوتر
دوره آموزشی

۵. مهندسی محیط زیست

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: ستاد توان افزایی و حمایت ازفعالیتهای سازمانهای مردم نهاد شهرتهران
دسته بندی علمی: مهندسي محيط زيست
کارگاه آموزشی

۶. کارگاه بین المللی هویت و برنامه ریزی شهری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۹ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان زنجان - شهر زنجان

دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني
کارگاه آموزشی

۷. حکمرانی داده ها در صنایع

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۸ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: مهندسي و فناوري
دفاعیه ارشد

۸. ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۶ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جغرافيا، برنامه ريزي و توسعه
سخنرانی علمی

۹. چهارمین میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۸ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

۱۰. سازوکار اثر بخشی به تشخیص فقهی فقهای شورای نگهبان (موضوعاصل 4 قانون اساسی)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: حقوق
رویداد کارآفرینی

۱۱. قوانین کاربردی حوزه ی کسب و کار

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: حقوق
سخنرانی علمی

۱۲. جامعه شناسی حوادث طبیعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۳. همایش ملی چالش‌های آموزش عالی در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: آموزش
سخنرانی علمی

۱۴. پژوهش توسعه شهری؛ «از بلدیه تا شهرداری»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۵. نشست «معماری تصویر»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني
سخنرانی علمی

۱۶. «چهلستون اصفهان از گذشته تا امروز»؛ پیشینه و مرمت ها – اصفهان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۷. جایگاه هنر و معماری ایرانی در طراحی زیورآلات ایرانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اندیشه هرم پی
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۸. نشست «آنالیز نور و انرژی»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۹. نشست تخصصی "طراحی معماری به مثابه پروژه"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
دوره آموزشی

۲۰. دوره آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE 21

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: علوم كامپيوتر
سخنرانی علمی

۲۱. نشست «باغ جهانی اکبریه (بیرجند)»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۹ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۲. شناسایی جایگاه مسجد درسپهر حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق و اقتصاد
دفاعیه دکترا

۲۳. پیوستگی منظر شهری و میزان تمایل به پیاده روی در پارک های شهری(نمونه موردی: پارک های شهری شیراز)

دسته بندی: دفاعیه دکترا
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۴. نشست "سازه به زبان معماری"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: خانه گفتمان شهر و معماری
دسته بندی علمی: مهندسي سازه
سخنرانی علمی

۲۵. شهر، بحران، آینده(پلاسکو و چند درس برای ما)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۶. اصول کنترل خوردگی در صنعت نیروگاهی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: شيمي
سخنرانی علمی

۲۷. ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی ترانسفور ماتور با استفاده از روش نشانگر متانول

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: مهندسي شيمي
سخنرانی علمی

۲۸. پروژه های بزرگ مقیاس: باغ کتاب تهران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۹. سمینار “مدلسازی پویاشناسی سامانه‌ها برای مسائل پیچیده اجتماعی – اقتصادی”

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران

دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۳۰. حوزه تمدنی کارون

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۸ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي

نمایش موضوعی نشستها

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها

ارائه کنندگان و سخنرانان هفته آینده

آقای اسرافیل شیرازی
سخنران در مناظره علمی مارکتینگ، انتی مارکتینگ
آقای دکتر عبدالحمید ابراهیمی
سخنران در مناظره علمی مارکتینگ، انتی مارکتینگ
آقای مهندس علی دهباشی
مدرس در مدیریت پروژه
آقای دکتر علی موری
مدرس در مهندسی محیط زیست
آقای دکتر آرمان ساجدی نژاد
سخنران در حکمرانی داده ها در صنایع
آقای دکتر روح الله سلیمانی پور
سخنران در حکمرانی داده ها در صنایع
آقای مسلم ضرغام فرد
دانشجو در ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف
آقای دکتر کرامت اله زیاری
استاد راهنما در ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف
آقای دکتر عباس رجایی
استاد مشاور در ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف
آقای دکتر احمد پور احمد
استاد داور در ارزیابی سیاستهای مسکن(بعد از انقلاب) از منظر تامین نیاز گروه های هدف

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

با عضویت در کانال تلگرام سیویلیکا اولین نفری باشید که از فراخوانهای کنفرانسها و ژورنالها مطلع می شوید.

telegram.me/civilicacom