CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۳
اسفند

جلسه دفاع پایان نامه دکترا: تعیین ویژگی و هویت پروتئین امتزاجی نوترکیب مسدود کننده ی TNFa

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

تعیین ویژگی و هویت پروتئین امتزاجی نوترکیب مسدود کننده ی TNFa در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی
برگزار کننده: دانشگاه تهران

به راهنمایی آقایان دکتر بهروز وزیری و دکتر احسان سید جعفری و مشاوره آقایان دکتر فریدون مهبودی و دکتر سروش سرداری

توسط آقای رامین فاضل دانشجوی دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی پزشکی 

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: تهران
شهر: تهران
محل برگزاری: پردیس علوم، سالن دهشور

تبلیغات