CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه راهکاری جهت پیش بینی بیماری های قلبی از طریق ترکیب الگوریتم های SVM و PSO

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

امروزه شاهد پیشرفت علم دادهکاوی در حوزه سلامت و پزشکی به خصوص در زمینههایی که دادههای حجیم و با ارزش از وضعیت افراد در دست میباشد، هستیم. از بارزترین این زمینهها، بیماریهای قلبی به شمار میروند. روشهای تشخیص این بیماریها با محدودیتهای مختلفی مواجه هستند. به منظور کاهش اعمال روشهای درمانی غیرضروری بیمارستانی، کاهش هزینهها و کمک به پزشکان در تشخیص درست بیماری، در این پژوهش با استفاده از ترکیب الگوریتمهای دادهکاوی SVM و PSO از مجموعه روشهای داده‌کاوی روشی برای کمک به تشخیص بیماری قلبی ارایه میشود. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی مورد بحث قرار خواهد گرفت و ارزیابی و مقایسه نتایج نیز ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: داده‌کاوی، الگوریتم SVM، الگوریتم PSO، بیماریهای قلبی، متلب

---

نگارنده: احمد رستمی بردگل
استاد راهنما: دکتر زهرا رضایی
استاد مشاور: دکتر بتسابه تنوری
استاد داور: دکتر امین کشاورزی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات