CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۸
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه و تحلیل خطاهای ترجمه در پنج ژانر ادبی بر اساس دسته بندی ATA

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

تجزیه و تحلیل خطاهای ترجمه در پنج ژانر ادبی بر اساس دسته بندی ATA در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

تجزیه و تحلیل خطاهای ترجمه یکی از زیر شاخه های مهم مطالعات ترجمه به شمار میرود. از این رو، پژوهش های زیادی در زمینه تجزیه و تحلیل خطاها در متون گوناگون از جمله : مذهبی، مطبوعاتی، توریستی، تجاری، و حقوقی صورت گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی خطاهای ترجمه در متون ادبی پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایی خطاهای پر بسامد در هر یک از پنج ژانر ادبی: نظم، نثر، نمایشنامه، متون غیر داستانی و رسانه می باشد. دیگر هدف این پژوهش اینست که مشخص نماید آیا رابطه ای میان خطاهای پیش آمده توسط جامعه آماری و نوع ژانر وجود دارد یا ندارد. جامعه آماری این پژوهش را بیست و هشت دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مترجمه زبان انگلیسی تشکیل دادند. چارچوب نظری پژوهش دسته بندی خطاهای ترجمه ارائه شده توسط American Translation Association میباشد. سومین هدف این پژوهش استخراج الگوی احتمالی خطاهای ترجمه ی جامعه آماری در هر یک از پنج ژانر میباشد. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل خطاها نتایج زیر به دست آمد: پربسامدترین انواع خطا در ترجمه متن نثر به ترتیب: زمان فعل (44/44 % )، انسجام (55/15 %) و حذف (11/11 %) میباشد. نشان گذاری (22/19 %) ، واژگان (16/16 %)، و حذف (16/16 %) پربسامدترین خطاهای یافته شده در متن شعری را شامل میشوند. بیشترین انواع خطای دیده شده در متن غیر داستانی شامل: واژگان (58/33 %)، حذف (29/16 %) و نشان گذاری (64/8 %) میباشد. در ترجمه نمایشنامه حذف (64/22 %)، زمان فعل (71/16 %) و ترجمه تحت اللفظی (63/15 %) پربسامدترین انواع خطای دیده شده را تشکیل میدهند. در ترجمه رسانه، برداشت نادرست (77/23 %)، حذف (08/20 %) و واژگان (93/13 %) پربسامدترین خطاهای صورت گرفته را تشکیل میدهند. نتایج به دست آمده از ANOVA نشانگر آن است که نوع متن به جز برای متون غیر داستانی و نمایشنامه معناردار میباشد. نتایج نشان میدهد که الگوی مشترکی برای خطاها در هر پنج ژانر وجود دارد.

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - تعداد مشاهده ۲۰۸ بار
تجزیه و تحلیل خطاهای ترجمه در پنج ژانر ادبی بر اساس دسته بندی ATA

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری