CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: اولویت بندی راه حل ها به منظور رفع موانع استفاده از شش سیگمای ناب مبتنی بر تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف اصلی پژوهش حاضر، اولویت‌بندی راه‌حل‌ها به‌منظور رفع موانع اجرای متدولوژی شش سیگمای ناب می باشد که در این پژوهش به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آنتروپی شانون به جهت وزن دهی موانع و از روش تاپسیس به جهت اولویت‌بندی راه‌حل‌های پیشنهادی رفع موانع استفاده گردید.
در این راستا در ابتدا، موانع استفاده از شش سیگمای ناب و راه‌حل‌های آن از پژوهش‌های پیشین انتخاب و با نظر خبرگان مرتبط جمع‌بندی گردید. سپس با روش آنتروپی شانون وزن هر مانع محاسبه گردید، پس‌ازآن به‌منظور اولویت‌بندی راه‌حل‌های رفع موانع از روش تاپسیس استفاده شد.
با توجه به نتایج حاصل‌شده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کمبود امکانات و فناوری‌های پیشرفته و عدم توجه به فرهنگ‌سازمانی به ترتیب به‌عنوان موانع با تأثیرگذاری بیشتر انتخاب شدند. همچنین دو راه‌حل برگزیده جهت رفع موانع تمرکز بر روی آموزش شش سیگمای ناب و اطمینان از نتایج بخش بودن اجرای شش سیگمای ناب تشخیص داده شد.

---

نگارنده: سارا بوستانی
استاد راهنما: سید مهدی ابطحی
استاد مشاور: علیرضا علاقه بند
استاد داور: کیومرث بحرینی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - تعداد مشاهده ۱۶۴ بار
اولویت بندی راه حل ها به منظور رفع موانع استفاده از شش سیگمای ناب مبتنی بر تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری