CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: مدلسازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از پویا شناسی سیستم ها در صنعت نفت ایران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

امروزه سازمان‌ها و سیستم‌های آن‌ها در محیطی پر از چالش و تحول قرار گرفته‌اند لذا لازمه بقاء و ادامه زیست سازمان در چنین محیطی، همگامی با تحولات محیط و پاسخ درست و به‌موقع به آن‌هاست. پاسخگویی درست مستلزم تصمیم‌گیری درست است که همت همه‌جانبه مدیران و متصدیان هر برنامه و تصمیم را می‌طلبد. واضح است که در تمام شرایط تصمیم‌گیری، کلیه جوانب کار و تصمیم، مشخص نیست و بنابراین، ازجمله مواردی که در حین تصمیم‌گیری الزاماً باید موردتوجه قرار گیرد؛ خطرات احتمالی و یا قطعی موجود است که می‌تواند بر نتایج تصمیم اخذشده، تأثیر گذارد و این همان حوزه موردبحث در مدیریت ریسک است. در دنیای امروز و عصر ارتباطات، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، مانند پویایی سیستم، لازمه پاسخگویی مناسب به تحولات کنونی محیط است. چراکه مبحث پویایی، به نحو فزاینده‌ای بر چگونگی عملکرد و نحوه کارایی سازمان‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، تأثیر گذاشته است.
روش پویایی سیستم (SD) هم اکنون نزدیک به سه دهه است که به منظور تحلیل و بهبود عملکرد پروژه ها بخصوص پروژه های بزرگ مقیاس به کار رفته است. کاربردهای متعدد و مدلهای جدید و بهبود یافته و ارزش ایجاد شده برای مشتریان حاکی از موفقیت این روش برای مدلسازی پویایی های پروژه می باشد؛ پویایی هایی که نمی توانند بطور شایسته ای توسط ابزارهای سنتی مدیریت پروژه، کنترل و مدلسازی شوند. تحقیقات و کاربردهای رایج SD در مدیریت پروژه را می توان در حوزه هایی همچون تحلیل پروژه پس از اتمام برای حل و فصل مناقشات و یادگیری از تجربیات؛ تخمین زمان و هزینه پروژه و ارزیابی ریسک ؛ مدیریت تغییر، مدیریت ریسک و کنترل پروژه و آموزش مدیریت پروژه طبقه بندی کرد. این تحقیق ماهیت مدل‌سازی دارد و هدف از آن "ارائه مدلی پویا به‌منظور مدل‌سازی مدیریت ریسک پروژه در صنعت نفت" است وبا استفاده از ادبیات موضوع و با لحاظ نمودن اثر تغییرات و خطاها در پروژه ، درصدد مدلسازی پویایی های ناشی از ریسک پروژه می باشد که کمتر در مقالات مرتبط بطور صریح مورد اشاره قرار گرفته است. پس از شرح ساختار مدل، شبیه سازی آن در مورد یک مثال و ارائه برخی سیاست های مدیریت ریسک جهت بهبود عملکرد پروژه ارائه خواهد شد

---

نگارنده:شیدا کوه برفرد
استاد راهنما:جناب آقای یاسر امیری
استاد مشاور:جناب آقای سید مهدی ابطحی
استاد داور:جناب آقای رحمان ستایش

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - تعداد مشاهده ۳۰۶ بار
مدلسازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از پویا شناسی سیستم ها در صنعت نفت ایران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری