CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۰
اسفند

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرمشخصات فیزیکی رودخانه درمیزان آلودگی ناشی از ورود فاضلاب و تعیین تغییرات آن در طول مسیر

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

رودخانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده نیازهای آب شرب، کشاورزی و صنعت، از اهمیت خاصی برخوردارند. این امر بررسی هرچه دقیق‌تر کیفیت آب رودخانه و پیش‌بینی تغییرات احتمالی پارامترهای کیفی آب را در رودخانه ضروری می‌نماید. ازآنجاکه DO معیار جهانی و پذیرفته‌شده‌ای برای سلامت آب‌های جاری است، با مدل کردن نوسانات آن در طول مسیر می‌توان به نتایج قابل‌توجهی برای تجزیه مواد آلی آب درزمینه ی تعیین ظرفیت خود پالایی و وضعیت عمومی آلودگی آب رودخانه، دست‌یافت. در این تحقیق با استفاده از مدل شبیه‌سازی رودخانه‌ها QUAL2K و رودخانه‌ای به طول 2500 متر به‌عنوان محدوده مطالعاتی و در دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه باحالت‌های مختلف شیب جداره و برای ضریب زبری‌های مختلف و شیب‌های طولی متفاوت موردبررسی و پژوهش قرار گرفت و مقطعی در وسط این طول به‌عنوان شاخص در نظر گرفته‌شده است. پس از شبیه‌سازی پارامترهای DO،BODslow ، BODfast و NH4 نتایج نشان داد در آبراهه با مقطع مستطیلی با کاهش ضریب زبری میزان اکسیژن محلول (DO) افزایش پیدا می‌کند و هرچقدر زبری آبراهه بیشتر باشد اکسیژن محلول نیز متناسب با آن کمتر خواهد شد و با تغییر عرض کف و شکل رودخانه با شیب‌های جداره مختلف تأثیر خاصی بر روی اکسیژن محلول(DO) نخواهد داشت. با بررسی شیب در طول رودخانه دریافتیم هرچقدر کانال دارای شیب بیشتری باشد دریافت اکسیژن محلول نیز بیشتر خواهد بود. با بررسی پارامتر BODslow مشاهده شد مدل روند مناسبی را در طی مسیر شبیه‌سازی می‌کند و به‌طوری‌که افزایش ضریب زبری کانال باعث کاهش BODslow شده و افزایش شیب طولی افزایش پارامتر BODslow را به همراه خواهد داشت. از نتایج حاصله معین شد در روند تغییرات NH4 هرچقدر میزان زبری کم باشد اثرگذاری شیب‌های طولی مختلف به روی NH4 زیاد شده است. به‌عبارت‌دیگر شیب کم در نظر گرفته‌شده در مدل، مشابه رودخانه‌ای است که دارای بستر سنگچین شده منظم می‌باشد. در چنین شرایطی برای شیب‌های کم میزان NH4 نیز کم و با افزایش شیب مقدار آن به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. همچنین خروجی مدل نشان می‌دهد درصورتی‌که ضریب زبری افزایش پیدا کند نه شیب طولی و نه شیب‌های جداره هیچ‌کدام تأثیری در میزان NH4 موجود در آبراهه نخواهد گذاشت. درشیب‌های طولی زیاد و افزایش ضریب زبری بر کاهش NH4 تأثیرگذار می‌باشد درصورتی‌که شیب‌های کم اثری نخواهد داشت. این موضوع در عرض‌های مختلف و شکل هندسی با شیب جداره‌های متفاوت از یک‌روند یکسان پیروی می‌کند. همچنین بررسی پارامتر BODfast در خروجی مدل نشان‌دهنده‌ی افزایش پارامتر در اثر بالا رفتن زبری بوده و در تمامی شرایط مختلف هندسی این موضوع به‌طور مشابه دیده می‌شود؛ و در حالتی که شیب طولی افزایش می‌یابد کاهش میزان BODfast در آبراهه را خواهد داشت. بررسی پارامترهای BODfast و BODslow نشان‌دهنده عملکرد عکس هر دو پارامتر با یکدیگر می‌باشد. با توجه به بررسی پارامترهای ذکرشده می‌توان بیان نمود مدل QUAL2K مدلی مناسب و کارآمد برای پیش‌بینی پارامترهای آلودگی در کوتاه‌ترین زمان بوده و کم‌هزینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: مشخصات فیزیکی رودخانه، خود پالایی، مدل QUAL2K، DO، BODslow، BODfast، NH4

ارائه دهنده: آقای مهندس محمدرضا نورمحمدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش محیط زیست
استاد راهنما: آقای دکتر جلال صادقیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش منابع آب
استاد داور: آقای دکتر امیرحسین سیاح زاده، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش محیط زیست
استاد داور: آقای دکتر یوسف رضایی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)، چهارراه نظری، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، سالن اجتماعات

تبلیغات