CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۱
اسفند

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و اولویت بندی علت گرا مقاطع پر حادثه و نقاط مستعد مخاطرات در شبکه‌های حمل و نقلی بین شهری(مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. در این میان تصادفات جاده‌های برون شهری دارای ضایعات سنگین تری نسبت به تصادفات درون شهری است. عدم رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه‌های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در شبکه راههای کشور میشود.
در این تحقیق به بررسی محورهای منتهی به کرمانشاه و اولویت بندی آنها از نظر حادثه خیزی و مخاطرات طبیعی پرداخته شده است. در این پژوهش قطعات پرحادثه با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای تعداد تصادف، شدت تصادف و علل بروز تصادف و با استفاده از روش علت‌گرا اولویت بندی می‌شود. به صورت مطالعه موردی به بررسی محور اصلی بیستون-خسروآباد پرداخته شده است. در این روش، محور به 8 قطعه با طول‌های 11 کیلومتر تقسیم بندی شده و با توجه به روش علت‌گرا و مقایسه آن با روش‌های موجود اولویت‌بندی شده و مشاهده می‌شود که این روش به کلیه پارامترهای تعداد و شدت تصادف، حجم تردد وسایل نقلیه و غیره حساس می‌باشد. سپس به شناسایی این نقاط بر مبنای نقشه‌های همپوشانی مخاطرات و اولویت‌بندی قطعات شبکه راه‌ها جهت همگون سازی اثر مخاطرات طبیعی و انسانی در شبکه راه‌ها پرداخته شده است.
نتایج نشان می دهد که در این اولویت‌بندی مقطع 1 با اینکه نسبت به مقطع2 تعداد تصادفات کمتری داشته اما از اولویت بالاتری برخوردار بوده که این موضوع حساسیت مدل به تصادفات هم‌نوع از نظر علت وقوع را نشان می‌دهد. همچنین دو مقطع 5 و 8 بدون توجه به برابر بودن تعداد تصادفات به وقوع پیوسته براساس شدت و عامل بروز تصادف، مدل به حجم تردد وسایل نقلیه حساس بوده و اولویت را به مقطع 8 داده است.
واژههای کلیدی: مقاطع پر حادثه، نقاط مستعد مخاطرات، حمل و نقل بین شهری،تصادفات جاده ای

ارائه دهنده: خانم مهندس عاطفه باتمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر یوسف رضایی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد داور: آقای دکتر محمدرضا طهماسبی، دانشور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد داور: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)، چهارراه نظری، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، سالن اجتماعات

تبلیغات