CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۴
اردیبهشت

سخنرانی علمی: بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

افراد مهم علمی نشست

آقای علیرضا صالحی نژاد

ارائه کننده (کد محقق: ۸۱۷۵)
پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی
بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران در شهر قرچک استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی
برگزار کننده: دانشگاه تهران

بیست و یکمین جلسه سخنرانی «کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان» برگزار می شود.
عنوان: «اقتصاد سیاسی ارتباطات و گفتمان سیاسی رسانه: اهمیت رسانه های نوین»

در این نشست علیرضا صالحی نژاد، پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی، با رویکردی سیستماتیک به تشریح اقتصاد سیاسی ارتباطات و گفتمان سیاسی رسانه پرداخته و اهمیت رسانه های نوین را بررسی می کند.
فن آوری های دیجیتال منجر به پدید آمدن روشهای نوین در ارتباطات، مدیریت تعاملات اجتماعی، تبادل اطلاعات، و رفتار سیاسی شده است.
در همین راستا، تحلیل تغییرات در فن آوری های ارتباطی دیجیتال میبایست در قالب حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بررسی شود، که خود بر اهمیت اقتصاد سیاسی ارتباطات یا اقتصاد انتقادی فرهنگ و ارتباطات میافزاید.
شایان ذکر است که تحلیل سیاسی متون رسانه ای، تاریخچه ای نسبتا طولانی در علوم سیاسی دارد. در واقع رسانه به جایگاه اصلی بحث های سیاسی تبدیل شده و خبرسازی می تواند بر افکار عمومی در قالب برجسته‌سازی، پرایمینگ، و تصویر سازی تاثیر گذار باشد.
با وجود تلاشهای زیاد در رویکردهای استدلالی و زبانشناسی اجتماعی برای ایجاد چارچوب تحلیلی جدید به منظور مطالعه ی ارتباطات دیجیتال، بنا به طیف متنوع فعالیت های اجتماعی مرتبط با گفتمان دیجیتالی و سرعت سریع عرضه ی فناوری های جدید، یک رویکرد به تنهایی پاسخگوی جامع روابط پیچیده بین گفتمان و شیوه های دیجیتالی نیست.
در نتیجه، این سخنرانی به بررسی دسترسی به برندهای خبری در پلتفرم های مختلف، اقتصاد سیاسی رسانه، گفتمان سیاسی در رسانه، و اهمیت رسانه های نوین در زمینه ی سیاسی می پردازد.

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: تهران
شهر: قرچک
محل برگزاری: امیر آباد شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، تالار ایران

تبلیغات