CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر حمزه دهقانی

استادیار

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه و محمدرضا ودیعتی، "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی پلها"، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۸
۲ دریافت فایل PDF مقاله تقی زاده شیرازی، محمدعلی و حمزه دهقانی، "ارزیابی مولفه های مالی تاثیرگذار بر شرکت های پیمانکاری پروژه های راه سازی در شرایط فعلی کشور بر اساس روش AHP"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران ۱۳۹۸
۳ دریافت فایل PDF مقاله تقی زاده شیرازی، محمدعلی و حمزه دهقانی، "ارزیابی مولفه های فنی تاثیرگذار بر شرکت های پیمانکاری پروژه های راهسازی در شرایط فعلی کشور بر اساس روش AHP"، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران ۱۳۹۸
۴ دریافت فایل PDF مقاله تمندانی، اسما؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور راینی، "ارزیابی آسیب پذیری قاب های خمشی ساده فولادی قبل و بعد از بهسازی لرزه ای توسط دیوار برشی فولادی با استفاده از توسعه منحنی های شکنندگی"، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۸
۵ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه؛ امیرعباس جهان آرا و مرتضی پودینه، "ارزیابی خسارات سازه ای برای سازه های فولادی دارای دیوار برشی"، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، تهران ۱۳۹۷
۶ دریافت فایل PDF مقاله نصیری، سعید؛ حمزه دهقانی و امیرعباس جهان آرا، "ارزیابی رفتارلرزه ای تیرهای عمیق دارای بازشو مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری"، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان، تهران ۱۳۹۷
۷ دریافت فایل PDF مقاله رییس یسرگدار، یاسر و حمزه دهقانی، "ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی تقویت شده با دیوار برشی بتنی براساس سطوح عملکرد و مقایسه آن با ویرایش چهارم آیین نامه 2800"، کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ، کرج ۱۳۹۷
۸ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه؛ امیرعباس جهان آرا و محمدیوسف هاشمی نیا، "ارزیابی لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر و میراگرها براساس سطوح عملکرد"، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، تهران ۱۳۹۷
۹ دریافت فایل PDF مقاله حمیدی پور، محمد؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور، "بررسی رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار تحت بارگذاری انفجار"، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز ۱۳۹۷
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله نظری، مهدی و حمزه دهقانی، "بهبود و رتبه بندی معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تعیین اهمیت آنها به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی"، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان، تهران ۱۳۹۷
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه؛ امیرعباس جهان آرا و بهرام هاشمزهی، "پیش بینی مقاومت بتن خود متراکم حاوی الیاف پروپیلن با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون"، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، تهران ۱۳۹۷
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله حمیدی پور، ابوالفضل؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور، "عملکرد اتصالات تیر به ستون پیچی با صفحه انتهایی تحت بار انفجار"، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز ۱۳۹۷
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه؛ امیرعباس جهان آرا و عیسی هاشمزهی، "یافتن مقاومت فشاری حداکثر بتن سبک با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و PSO"، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، تهران ۱۳۹۷
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله اماندادی، مجتبی؛ عباس جهان آرا و حمزه دهقانی راینی، "بررسی رفتار اندرکنش خاک وسازه در ساختمان های باقاب خمشی فولادی با بادبند واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی"، کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21، کرج ۱۳۹۷
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله اماندادی، مجتبی؛ عباس جهان آرا و حمزه دهقانی راینی، "تحلیل تیوریک رفتار اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های با قاب خمشی فولادی با بادبند واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی"، هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری ، قم ۱۳۹۷
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله ابراهیم پور، علیرضا؛ حمزه دهقانی و امیرعباس جهان آرا، "آنالیز پوش آور ساختمانهای فولادی با نامنظمی در ارتفاع"، پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۶
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله خاشی، وحید؛ حمزه دهقانی و امیرعباس جهان آرا، "آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی رفتار اتصال تقویت شده تیر و ستون بتنی تحت بارگذاری لرزه ای"، چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۶
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله چتر آذر، مصطفی؛ حمزه دهقانی و امیرعباس جهان آرا، "آنالیز لرزه ای دیوارهای برشی فولادی تقویت شده توسط الیاف FRP با استفاده از روش اجزای محدود"، چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۶
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله حسینی نژاد، سیدمهدی و حمزه دهقانی، "ارزیابی مدیریت و کیفیت ساخت و ساز در شهر کرمان با استفاده از روش دلفی و شیوه دیمتل"، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران ۱۳۹۶
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله نظری، مهدی و حمزه دهقانی، "اصلاح معیارهای کفایت کادر فنی در پارامترهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تعیین اهمیت آنها به روش سلسله مراتبی"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، تهران ۱۳۹۶
۲۱ دریافت فایل PDF مقاله صنعتی، محمد؛ امیرعباس جهان آرا و حمزه دهقانی، "برآورد مقیاس (M(L برای بزرگای زمین لرزه های محلی در جنوب غرب ایران"، همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، تهران ۱۳۹۶
۲۲ دریافت فایل PDF مقاله عزیزآبادی، محمدباقر؛ حمزه دهقانی و امیرعباس جهان آرا، "بررسی تاثیر ابعاد و شکل صفحه اتصال سوراخ دار در عملکرد لرزه ای مهاربند ضربدری"، پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۶
۲۳ دریافت فایل PDF مقاله جلال الدینی، سید محمد؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور، "بررسی ظرفیت شکل پذیری ستون های بتنی دایرهای شکل تقویت شده با الیاف CFRP"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری، اصفهان ۱۳۹۶
۲۴ دریافت فایل PDF مقاله محمدامینی، مهدی؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور، "تحلیل خرابی پیش رونده ساختمان های بتن آرمه دارای ستون مرکب"، پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۶
۲۵ دریافت فایل PDF مقاله حسینی نژاد، سیدمهدی و حمزه دهقانی، "شناسایی متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت ساخت و سازها در شهر کرمان وساختار دهی آن ها با استفاده از شیوه دیمتل"، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران ۱۳۹۶
۲۶ دریافت فایل PDF مقاله بهروزه، صابر و حمزه دهقانی، "ضرورت ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های راه سازی"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تهران ۱۳۹۶
۲۷ دریافت فایل PDF مقاله اشرفگنجویی، علیرضا و حمزه دهقانی، "استفاده از تکنیک های ناب به منظور کاهش اتلاف ها و بهبود عملکرد در تحویل پروژه های ساخت وساز شهری"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۵
۲۸ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه و مهدی فاتحی مرج، "بررسی تاثیر مدیریت زمان در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک ANP مطالعه موردی پارکینگ طبقاتی رفسنجان"، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری ، دبی ۱۳۹۵
۲۹ دریافت فایل PDF مقاله اشرفگنجویی، علیرضا و حمزه دهقانی، "بهبود عملکرد توسعه پایدار با استفاده از ساخت و ساز ناب ( مطالعه موردی : خانه سازی مدولار )"، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ، مشهد ۱۳۹۵
۳۰ دریافت فایل PDF مقاله اشرفگنجویی، علیرضا و حمزه دهقانی، "بهبود ساخت و ساز پایدار با استفاده از ساخت و ساز ناب"، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ، مشهد ۱۳۹۵
۳۱ دریافت فایل PDF مقاله پوراعما، افسانه و حمزه دهقانی راینی، "بهینه یابی گزینه های بهسازی ساختمان های مصالح بنایی مسلح با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و تکنیک TOPSIS"، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۵
۳۲ دریافت فایل PDF مقاله امیری، میلاد و حمزه دهقانی، "اولویت بندی علل تاخیر در پروژه های عمرانی با استفاده از روش TOPSIS"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز ۱۳۹۴
۳۳ دریافت فایل PDF مقاله امیری، میلاد و حمزه دهقانی، "بررسی علل تاخیر درانجام پروژهای عورانی منطقه آزاد قشم و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرای آنها"، دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، سمنان ۱۳۹۴
۳۴ دریافت فایل PDF مقاله اشرفگنجویی، علیرضا و حمزه دهقانی، "بهبود عملکرد پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک ناب مطالعه موردی: سیستم های قالب بندی"، سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان ، میبد یزد ۱۳۹۴
۳۵ دریافت فایل PDF مقاله هرمزی، علی و حمزه دهقانی، "تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی"، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ، امارت - دبی ۱۳۹۴
۳۶ دریافت فایل PDF مقاله هرمزی، علی و حمزه دهقانی راینی، "ارزیابی و اولویت بندی ریسک در کانالهای پیش ساخته بتنی"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز ۱۳۹۴
۳۷ دریافت فایل PDF مقاله کردنژاد، امید؛ لادن تاج الدینی و حمزه دهقانی راینی، "بررسی طرحی ساختمان های بلند و تاثیرات آن بر منظر شهری"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز ۱۳۹۴
۳۸ دریافت فایل PDF مقاله هرمزی، علی و حمزه دهقانی راینی، "کاربرد روش دلفی و شیوه ی دیمتل در ارزیابی و شناسایی ریسک های اثرگذار بر کیفیت کانال های پیش ساخته بتنی در احداث شبکه های آبیاری دشت سیستان"، دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، سمنان ۱۳۹۴
۳۹ دریافت فایل PDF مقاله Dehghani, Hamzeh, "Probabilistic evaluation of concrete beams strengthened with full carbon polymer fiber strip", 2nd international congress of structure, architecture and urban development ۱۳۹۳
۴۰ دریافت فایل PDF مقاله بهرامی نژاد، رضا؛ پیمان آزمون؛ حمزه دهقانی و امین صدیق پور، "بررسی اندیشه های نوین بهینه سازی انرژی در ساختمان"، کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران، صفاشهر ۱۳۹۳
۴۱ دریافت فایل PDF مقاله کردنژاد، امید؛ بهنام افشین مهر و حمزه دهقانی، "ساخت ساختمان هوشمند با رویکرد معماری خورشیدی"، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان ۱۳۹۳
۴۲ دریافت فایل PDF مقاله زاهدی فر، حسن؛ رضا رهگذر و حمزه دهقانی، "مدل انتخاب قالب برای احداث ساختمانهای بلند بر اساس مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته"، پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، کرمان ۱۳۹۳
۴۳ دریافت فایل PDF مقاله کردنژاد، امید؛ ناهید سلیمانی تفتی و حمزه دهقانی راینی، "بررسی سیستم های سازه ای بناهای بلند"، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز ۱۳۹۳
۴۴ دریافت فایل PDF مقاله واعظی زاده، فاطمه و حمزه دهقانی راینی، "بهره برداری از جداره زنده در منطقه گرم و خشک در جهت پیشبرد اهداف پایداری محیطی"، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران ۱۳۹۳
۴۵ دریافت فایل PDF مقاله ولی الهی، حمیده و حمزه دهقانی، "بازشناسی نقش حیاط به عنوان الگویی از معماری پایدار در معماری بومی و سنتی ایران"، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد ۱۳۹۲
۴۶ دریافت فایل PDF مقاله ابراهیم زاده، ملیکا؛ تهمینه ثمره حسینی؛ حسین طیاری و حمزه دهقانی، "بررسی خانه های سنتی چوبی در مناطق شمالی ایران و مقایسه آن باخانه های چوبی ترکیه با رویکرد معماری پایدار"، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان ۱۳۹۲
۴۷ دریافت فایل PDF مقاله سیف الدینی شمس آباد، بهنوش؛ رعنا صادقی سودجانی و حمزه دهقانی، "طراحی نما و جداره های شهری در بافت تاریخی با رویکرداحیاء هویت معماری بومی اسلامی نمونه موردی خیابان ارجمندی شهرستان رفسنجان"، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان ۱۳۹۲
۴۸ دریافت فایل PDF مقاله سالاری نژاد، محمدحسین؛ امید کردنژاد و حمزه دهقانی، "نقش بتن گوگردی در حفظ محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار"، اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، سنندج ۱۳۹۲
۴۹ دریافت فایل PDF مقاله Azmoon، Peyman؛ Hamzeh Dehghani؛ Amin Sedighpour و Azmoon.، "Comparing Seismic Performance of on Base-Isolation on EBF Frames with Horizontal and Vertical Link Beam"، چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تبریز ۱۳۹۱
۵۰ دریافت فایل PDF مقاله صدیق پور، امین و حمزه دهقانی، "بررسی وتشابه سازی عکس العملهای شبکه آبرسانی بم در هنگام زلزله"، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز ۱۳۸۸
۵۱ دریافت فایل PDF مقاله محبی نوذر، سید افشین و حمزه دهقانی، "تحلیل غیر خطی تیرهای خمیده به روش اجزاء محدود"، یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، بندرعباس ۱۳۸۳
۵۲ دریافت فایل PDF مقاله دهقانی، حمزه و افشین محبی نوذر، "کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر جرم هماهنگ شده"، یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، بندرعباس ۱۳۸۳
۵۳ دریافت فایل PDF مقاله صفاری، حامد و حمزه دهقانی راینی، "ترکیب کنترل فعال و غیرفعال در سازه ها با رفتار غیرخطی هندسی"، کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، کرمان ۱۳۸۳
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۸/۲/۹ - تعداد مشاهده ۱۹۵ بار

تماس با حمزه دهقانی

حمزه دهقانی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم (فنی ومهندسی) با رتبه استادیار در رشته گروه عمران می باشد.
آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:کرمان - شهر:بم
آدرس پستی: قابل مشاهده اعضای سایت

به اشتراک گذاری صفحه حمزه دهقانی