CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر افشین خورسند

فارغ التحصیل دکتری

فارغ التحصیل
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور

ردیف عنوان مقاله دریافت
1 Khorsand, A., Rezaverdinejad, V., Asgarzadeh, H., Majnooni-Heris, A., Rahimi, A. and Besharat, S., 2019. Irrigation scheduling of maize based on plant and soil indices with surface drip irrigation subjected to different irrigation regimes. Agricultural Water Management, 224, p.105740.
2 Rezaverdinejad, V., Khorsand, A. and Shahidi, A., 2014. Evaluation and comparison of AquaCrop and FAO models for yield prediction of winter wheat under environmental stresses. J. Biodivers. Environ. Sci, 4(6), pp.438-449.
3 Khorsand, A., Rezaverdinejad, V. and Shahidi, A., 2014. Comparison of FAO aquacrop and SWAP agro-hydrological models to simulate water and salt transport during growing season of winter wheat. International Journal of Biosciences (IJB), 4(11), pp.223-233.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ Study of effective winds on the phenomenon of dust by using wind rose in the Jabalkandi, Urmia, the 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage ۲۰۱۹
۲ Assessment of climate change effect on reference evapotranspiration and its calculation using ETo calculator software (Case study: Urmia station), the 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage ۲۰۱۹
۳ Sensitivity analysis of reference evapotranspiration and contribution of different meteorological variables to its relative changes (Case study: Urmia synoptic station), the 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage ۲۰۱۹
۴ Evaluation the ability of crop water stress index to estimating grain maize and black gram grain yield and water productivity, the 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage ۲۰۱۹
۵ مروری بر اهمیت کودهای شیمیایی و زیستی در گیاهان دارویی، اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ارومیه ۱۳۹۸
۶ تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر جذب عناصر ماکرو در ماش سیاه، اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ارومیه ۱۳۹۸
۷ دریافت فایل PDF مقاله خورسند، افشین؛ وحید رضاوردی نژاد؛ حسین عسگرزاده و ابوالفضل مجنونی هریس، "تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر محتوی فنل و فلاونوئیدی ماش سیاه"، سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، ارومیه ۱۳۹۷
۸ دریافت فایل PDF مقاله فرمانی، قبله علی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ احمد محمودزاده و افشین خورسند، "بررسی تاثیر سیستم های آبیاری و معرف محرک های رشد بر راندومان مصرف آب بر اجزای رویشی نهال صنوبر Popolus alba"، اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، بیرجند ۱۳۹۶
۹ دریافت فایل PDF مقاله فرمانی، قبله علی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ احمد محمودزاده و افشین خورسند، "تاثیرکاهش مصرف آب و استفاده از هورمون های رشد بر خصوصیات رشد نهال بیدمشک Salix aegyptiaca"، اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، بیرجند ۱۳۹۶
۱۰ بررسی نیروی زیر فشار در سد خاکی همگن توسط چاه‌های فشارشکن، اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری، گرگان ۱۳۹۲
۱۱ اثر تغییر جنس لوله و ارتفاع آب مخزن بر روی افزایش و کاهش فشارهای ناشی از چکش آبی در خطوط لوله، اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری، گرگان ۱۳۹۲
۱۲ تأثیر شعاع و عمق زهکش جمع کننده بر نیروی زیر فشار، اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری، گرگان ۱۳۹۲

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ اسکندری پور, راضیه, خورسند, افشین, رضا وردی نژاد, وحید, زینالزاده, کامران, نورجو, امیر. (1398). 'بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop', مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی, 11(39), pp. 71-85. ۱۳۹۸
۲ بهرامی, چنور, رضا وردی نژاد, وحید, خورسند, افشین, بشارت, سینا, مجنونی هریس, ابوالفضل. (1398). 'ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی', مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی, 11(36), pp. 53-66. ۱۳۹۸
۳ خورسند, افشین, رضاوردی نژاد, وحید, عسگرزاده, حسین, مجنونی هریس, ابوالفضل, رحیمی, امیر, بشارت, سینا, صدرالدینی, علی اشرف. (1398). 'تتعیین شاخص تنش آبی (CWSI) جهت تشخیص زمان تنش آبی محصول ذرت در منطقه ارومیه', تحقیقات آب و خاک ایران, 50(4), pp. 873-884. ۱۳۹۸
۴ خورسند, افشین, رضاوردی نژاد, وحید, عسگرزاده, حسین, مجنونی هریس, ابوالفضل, رحیمی, امیر, بشارت, سینا. (1398). 'برنامه‌ریزی آبیاری ماش سیاه براساس شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) تحت روش آبیاری قطره‌ای', تحقیقات آب و خاک ایران, (), pp. ۱۳۹۸
۵ دریافت فایل PDF مقاله امیری، ابراهیم؛ افشین خورسند؛ جهانفر دانشیان و محسن یوسفی، "پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، دوره ۴۱، شماره ۱ ۱۳۹۷
۶ فیض اله پور, فرید, بشارت, سینا, خورسند, افشین. (1397). 'مقایسه عملکرد مدل‌های هیدرولیکی مختلف و ارائه مدل ترکیبی BMA به‌منظور شبیه‌سازی حرکت آب در خاک', تحقیقات آب و خاک ایران, 49(1), pp. 13-24. ۱۳۹۷
۷ امیری, ابراهیم, خورسند, افشین. (1397). 'ارزیابی توانایی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت، تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن', مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی, 10(33), pp. 174-185. ۱۳۹۷
۸ خورسند, بزانه, بشارت, سینا, زینال زاده and کامران, 2019. برآورد بیلان حجمی آب و الگوی رطوبتی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در محیط متخلخل. نشریه علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی-Isfahan University of Technology, 22(4), pp.301-316.‎ ۱۳۹۷
۹ بزانه, محمد, خورسند, افشین, زینال زاده, کامران, بشارت, سینا. (1395). 'ارزیابی نرم افزار HYDRUS در برآورد عمق آب ذخیره شده و الگوی رطوبتی آبیاری قطره ای سطحی', دانش آب و خاک, 26(شماره1 بخش 2), pp. 287-301. ۱۳۹۵
۱۰ امیری, ابراهیم, بحرانی, عبدالله, خورسند, افشین, حق جو, مهتا. (1394). 'ارزیابی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و بیوماس گندم، تحت تنش کم‌آبی', دانش آب و خاک, 25(شماره 4 بخش 2), pp. 217-229. ۱۳۹۴
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله وردی نژاد، وحیدرضا؛ امیر نورجو؛ حسین محمدی مزرعه و افشین خورسند، "طراحی و ارزیابی غلطکهای تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری مطالعه ی موردی آبیاری جویچه ای"، دو فصلنامه آب و توسعه پایدار، دوره ۱، شماره ۳ ۱۳۹۳
۱۲ خرسند, افشین, وردی نژاد, وحیدرضا, شهیدی, علی. (1393). 'ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی', مدیریت آب و آبیاری, 4(1) ۱۳۹۳

تالیفات افشین خورسند

ردیف نوع تالیف عنوان ناشر سال نشر زبان
۱ کتاب اصول طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی شهرآب؛ آینده سازان (تهران) ۱۳۹۸ فارسی
۲ پایان نامه برنامه ریزی آبیاری براساس شاخص های گیاه و خاک دانشگاه ارومیه ۱۳۹۸ فارسی
۳ کتاب آموزش کاربردی نرم افزارهای FAO AquaCrop، ETo Calculator و AquaCrop-GIS کلک زرین (تهران) ۱۳۹۷ فارسی
۴ پایان نامه ارزیابی عملکرد و مقایسه مدل های AquaCrop و SWAP تحت تنش های شوری و آبی دانشگاه ارومیه ۱۳۹۳ فارسی
۵ پایان نامه تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها (مطالعه موردی سد ماکو) دانشگاه ارومیه ۱۳۹۱ فارسی

تحصیلات تخصصی افشین خورسند

ردیف رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع سال
۱ علوم و مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی) دکترای تخصصی ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۲ علوم و مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی) کارشناسی ارشد ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳ علوم و مهندسی آب کارشناسی ۱۳۸۷-۱۳۹۱

سوابق شغلی و تخصصی افشین خورسند

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ سایر سوابق طرح ملی پایش مصوبات اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1397 (پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ) ۱۳۹۷-۱۳۹۷
۲ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (فرآورده های گیاهی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۳ تدریس دانشگاهی آبیاری عمومی (گیاهپزشکی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴ تدریس دانشگاهی آشنایی با نرم افزارهای تخصصی: دانشگاه ارومیه ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۵ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۶ تدریس دانشگاهی آبیاری عمومی: دانشگاه ارومیه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۷ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۸ تدریس دانشگاهی آزمایشگاه رابطه آب، خاک و گیاه: دانشگاه ارومیه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۹ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۰ تدریس دانشگاهی آزمایشگاه رابطه آب، خاک و گیاه: دانشگاه ارومیه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۱ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۲ تدریس دانشگاهی روش های آبیاری (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۸-۱۳۹۹
۱۳ تدریس دانشگاهی خاکشناسی عمومی (گیاهپزشکی و گیاهان دارویی): مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ۱۳۹۸-۱۳۹۹
۱۴ سابقه کار صنعتی پروژه تثبیت بیولوژیک با گونه های درختی و درختچه ای اراضی محدوده جبل کندی در غرب دریاچه ارومیه (مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب) ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱۵ سابقه کار صنعتی پروژه تثبیت ریزگردهای منطقه جبل کندی توسط مالچ بیولوژیکی و پلیمری در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه (مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب) ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱۶ سابقه کار صنعتی طراحی آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای) اراضی دریاس و توت آغاج مهاباد به وسعت 337 هکتار (مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب) ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱۷ سابقه کار صنعتی طراحی آبیاری تحت فشار 2000 هکتاری اراضی پایاب سد مهاباد؛ فاز اول و دوم (مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب) ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱۸ سابقه کار صنعتی مسئول آبیاری تحت فشار: طراحی، نظارت، تنظیم صورت‌جلسات، تهیه و اصلاح صورت وضعیت ها (شرکت اروم سازه آب گستر باختر ارومیه) ۱۳۹۵-۱۳۹۵
۱۹ سابقه کار صنعتی طراحی خرده مالکی آبیاری قطره ای در ارومیه (امام زاده، عربلو و شیرآباد) (شرکت آذر آرام سو ارومیه) ۱۳۹۵-۱۳۹۵
۲۰ سابقه کار صنعتی پروژه احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار (شرکت دانش‌پژوهان سبز گستر ارومیه) ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۲۱ سابقه کار صنعتی پروژه طراحی و نظارت 600 هکتار نقده و اشنویه (مهندسین مشاور ژرف آذران صدر) ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۲۲ سابقه کار صنعتی طراحی آبیاری تحت فشار (تیپ لی فلت) اراضی تاکستان قزوین به وسعت 320 هکتار- طراحی خرده مالکی (مهندسین مشاور کیهان آب راه آسیا) ۱۳۹۶-۱۳۹۶
۲۳ سابقه کار صنعتی پروژه طراحی و نظارت سیستم های تحت فشار (شرکت پیمانکاری) ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سوابق حضور افشین خورسند در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیف عنوان دوره برگزار کننده/محل برگزاری سال
۱ برآورد مقادیر بارش های شدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دانشگاه مک کواری استرالیا) دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۲ برنامه آبیاری و برآورد مقادیر توزیع و تحویل آب در شبکه های آبیاری با استفاده از مدل نرم افزاری OOIS (شرکت مهندسین مشاور یکم) دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۳ ارزش اقتصادی آب در مصارف محیط زیست، کشاورزی و صنعت؛ پیش زمینه تشکیل بازار آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (شرکت مهندسین مشاور زیستاب) دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۴ مدل سازی شبکه های آبیاری و زهکشی در محیط نرم افزار WaterGEMS (شرکت مهندسین مشاور مهارآب عمران گستر) دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۵ کاربرد ابزارآلات نوین اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی (شرکت پادیاب تجهیز) دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۶ کارگاه دانش افزایی ویژه اساتید دانشگاه آفاق با عنوان آشنایی با اصول علمی طرح سؤالات امتحانی دانشگاه آفاق ارومیه ۱۳۹۸
۷ کارگاه آموزشی نحوه داوری مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه ارومیه ۱۳۹۸
۸ نشست تخصصی با عنوان آیا پل میانگذر دریاچه ارومیه سهمی در خشک شدن آن دارد؟ پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۸
۹ دوره آموزشی SPSS کانون کارآفرینی دانشگاه ارومیه ۱۳۹۷
۱۰ کارگاه آموزشی روش های نوین مقاله نویسی و مدیریت رفرنس ها با Mendeley-EndNote دانشگاه ارومیه ۱۳۹۶
۱۱ کارگاه آموزشی ArcGIS دانشگاه ارومیه و پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۶
۱۲ کارگاه آموزشی SPSS دانشگاه ارومیه ۱۳۹۶
۱۳ کارگاه دانش افزایی ویژه اساتید دانشگاه آفاق ارومیه ۱۳۹۵
۱۴ کارگاه شناخت دریاچه ارومیه اداره کل حفاظت محیط زیست و فرهنگ سرای جوان ارومیه ۱۳۹۵
۱۵ سمینار آموزشی راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان دانشگاه آفاق ارومیه ۱۳۹۵
۱۶ کارگاه کاربرد مدل های ریاضی در شبیه سازی و طراحی بهینه سیستم های آبیاری سطحی پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۴
۱۷ کارگاه بهینه سازی مصرف آب با تأکید بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه (نرم افزارهای WinSRFR و HYDRUS) پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۳۹۳
۱۸ دوره AutoCAD و ArcGIS مقدماتی دانشگاه ارومیه ۱۳۹۱
۱۹ دوره AutoCAD مقدماتی و پیشرفته آموزشگاه رازی ۱۳۸۹
۲۰ دوره ICDL (شامل Word، Excel و ...) آموزشگاه آتورپاتکان ۱۳۸۷

جوایز و افتخارات افشین خورسند

ردیف عنوان جایزه و رتبه سال
۱ دریافت جایزه بهترین ارائه شفاهی در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۸
۲ عضو استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه ۱۳۹۸
۳ برگزیده جشنواره حضرت علی اکبر (ع) به عنوان جوان نخبه و نام آور ۱۳۹۵
۴ کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
۵ کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۶ برگزیده پنجمین همایش استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه ۱۳۹۲
۷ کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی ۱۳۹۱

سایر موارد

ردیف عنوان
۱ برگزاری کارگاه معرفی آبیاری های نوین (روستای قشلاق خنجر منطقه باراندوزچاى ارومیه):سال 1395
۲ برگزاری کارگاه آموزشی طراحی آبیاری تحت فشار- بارانی (1) (دانشگاه ارومیه): سال 1396
۳ برگزاری کارگاه آموزشی طراحی آبیاری تحت فشار- بارانی (2) (دانشگاه ارومیه): سال 1396/08/23
۴ برگزاری کارگاه آموزشی طراحی آبیاری تحت فشار- بارانی (3) (دانشگاه ارومیه): سال 1396/09/25
۵ برگزاری کارگاه آموزشی طراحی آبیاری قطره ای (تیپ و لی فلت) (دانشگاه ارومیه): سال 1396/12/21
۶ برگزاری دوره آموزشی طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار (صفر تا ۱۰۰) (مرکز مهارت های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه): سال 1397
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۸/۸/۲۷ - تعداد مشاهده ۱۳۸ بار

تماس با افشین خورسند

آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:آذرباىجان غربى - شهر:ارومیه
آدرس پستی: قابل مشاهده اعضای سایت

به اشتراک گذاری صفحه افشین خورسند

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

عضو پیوسته انجمن علوم و مهندسی منابع آب
عضو فعال انجمن گیاهان دارویی ایران
عضویت در سایت مرجع دانش (CIVILICA)
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
عضو کمیته اجرایی سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
عضو کمیته داوران سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
عضو استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه

علایق شخصی

  • مدلسازی گیاهی
  • برنامه ریزی آبیاری براساس روابط آب، خاک و گیاه
  • طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای)