CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر صادق صیدبیگی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

محور تخصصی:معماری و شهرسازی

ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ سیدحسن رسولی و محمد نصیری، "بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در زمینه ارائه خدمات شهری مطالعه موردی: شهر رشت"، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۸
۲ دریافت فایل PDF مقاله نقدی، آمنه؛ صادق صیدبیگی؛ محمد نصیری و سیدحسن رسولی، "تحلیل مدیریت استراتژیک در شهر فاروج با مدل swot"، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۸
۳ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری؛ عظیم عاقلی و سیدحسن رسولی، "امکان سنجی ایجاد خوشه های کسب وکار در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان نهبندان"، نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران ۱۳۹۸
۴ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری؛ سیدرضا آزاده و سیدحسن رسولی، "نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه"، نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران ۱۳۹۸
۵ دریافت فایل PDF مقاله ناظم زاده، منیر و صادق صیدبیگی، "نقش منظر شهری مطلوب در توسعه پایدار گردشگری شهری نمونه موردی : شهر ساری"، نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران ۱۳۹۸
۶ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ امید بخشی؛ سجاد جلیلیان و ایمان یوسفی، "بررسی شاخص های شهر سبز در شهر یزد"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله، تهران ۱۳۹۸
۷ دریافت فایل PDF مقاله حسن نیا، فرشته؛ صادق صیدبیگی و سیدحسن رسولی، "سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله، تهران ۱۳۹۸
۸ دریافت فایل PDF مقاله ایزدفر، الهام؛ نجمه ایزدفر و صادق صیدبیگی، "تغییر ساختار حکومتی در ایران و تاثیر آن در سیمای شهری اصفهان در دوره قاجار و پهلوی"، سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، هندوستان- دانشگاه باهارات هند ۱۳۹۸
۹ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری و سیدحسن رسولی، "تحلیل جایگاه نهادهای مدیریت شهری و سایر نقش آفرینان در روند نوسازی بافت فرسوده محله بیسیم (ولیعصر)"، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران ۱۳۹۸
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری و سیدحسن رسولی، "مناسب سازی فضاهای عمومی شهر با تاکید بر استانداردهای دسترسی معلولین جسمی – حرکتی (مورد مطالعه: میدان مصلی رشت)"، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران ۱۳۹۸
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری؛ امید سمندری و سیدرضا آزاده، "برنامه ریزی بر پایه فرض رویکردی نوآورانه در شکل دهی به آینده شهرها"، نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای ، کرمان ۱۳۹۷
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله سبحانی، نوبخت؛ مریم بیرانوندزاده و صادق صیدبیگی، "امنیت در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)"، نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای ، کرمان ۱۳۹۷
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ نسا خزاعی؛ عقیل محمودی سفید کوهی و سید حسن رسولی، "ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در بهسازی بافت فرسوده شهری باهدف بازآفرینی محلات شهر ساری"، سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، کرمان ۱۳۹۷
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ مرجان موسوی زاده؛ سیدحسن رسولی و زینب فرخ نژادمرخالی، "توسعه مسیر شهری اطراف رودخانه تجن در ساری با تاکید بر پیاده گستری"، سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، کرمان ۱۳۹۷
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ الهام رضایی پرچیکلایی و سجاد جلیلیان، "بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران ۱۳۹۷
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله فرخ نژاد مرخالی، زینب؛ صادق صیدبیگی و سیدحسن رسولی، "بررسی موانع و چالش های توسعه گردشگری شهری نمونه موردی : شهر رشت"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران ۱۳۹۷
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله خزاعی، نسا؛ صادق صیدبیگی؛ محمد فرجی داربخانی و سیدحسن رسولی، "سنجش ظرفیت های میزان تاب آوری در مجموعه ی شهری نمونه موردی : شهر ساری"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران ۱۳۹۷
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری و سید حسن رسولی، "تحلیل جایگاه نهادهای مدیریت شهری و سایر نقش آفرینان در روند نوسازی بافت فرسوده محله بیسیم (ولیعصر)"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۷
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری و سید حسن رسولی، "مناسب سازی فضاهای عمومی شهر با تاکید بر استانداردهای دسترسی معلولین جسمی – حرکتی (مورد مطالعه: میدان مصلی رشت)"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۷
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله خزاعی، نسا؛ صادق صیدبیگی؛ محمد فرجی دارابخانی و سیدحسن رسولی، "سنجش ظرفیت های میزان تاب آوری در مجموعه ی شهری نمونه موردی : شهر ساری"، سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، کرمان ۱۳۹۷
۲۱ دریافت فایل PDF مقاله فرجی دارابخانی، محمد؛ خدیجه گراوند؛ صادق صیدبیگی و حجت شیخی، "بررسی تاثیر حمل و نقل ریلی بین شهری بر توسعه شهری ایران"، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، تهران ۱۳۹۶
۲۲ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ بابک محمدی؛ نسا خزاعی و سیدحسن رسولی، "تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی : شهر ساری"، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، تهران ۱۳۹۶
۲۳ دریافت فایل PDF مقاله فرجی داربخانی، محمد؛ نسرین جلیلیان؛ صادق صیدبیگی و حجت شیخی، "تحلیلی بر بحران آب در ایران با تاکید بر آب شهری"، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، تهران ۱۳۹۶
۲۴ دریافت فایل PDF مقاله خزاعی، نسا؛ صادق صیدبیگی و سیدحسن رسولی، "نقش استراتژی توسعه شهری CDSدر توسعه مدیریت شهری شهر ساری"، کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، تهران ۱۳۹۶
۲۵ دریافت فایل PDF مقاله علیپوری، احسان؛ صادق صیدبیگی و سلیمان بهره مند، "بررسی وضعیت توریسم سلامت استان اصفهان در راستای توسعه پایداربا استفاده از تکنیک SWOT-QSPM"، چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، شیراز ۱۳۹۶
۲۶ دریافت فایل PDF مقاله Shah Sanaei, Jalil; Sajad Jalilian & Sadegh seidbeigi, "Analysise of Tourist Potential in Esfahan Atashgah Region", National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture ۱۳۹۵
۲۷ دریافت فایل PDF مقاله Shams Derakhsh, Parivash; Sadegh Seidbeigi & parisa Shams Derakhsh, "Application of mathematics models ni engineering sciences", International Conference on New Horizons in Science and Engineering ۱۳۹۵
۲۸ دریافت فایل PDF مقاله سرور، رحیم؛ صادق صیدبیگی و آزاده حاجی زاده، "آسیب شناسی فضاهای باز شهری با رویکردی ویژه بر هویت (مطالعه موردی میدان 22 بهمن شهر ایلام)"، اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز ۱۳۹۵
۲۹ دریافت فایل PDF مقاله سرور، رحیم؛ صادق صیدبیگی و آزاده حاجی زاده، "ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر ایلام بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری"، اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز ۱۳۹۵
۳۰ دریافت فایل PDF مقاله سیاسر، مرتضی؛ صادق صیدبیگی و حمید تقی زاده، "ارزیابی وضعیت پیشگیری از بحران های شهری با استفاده از مدل سازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ در حوزه میانی غربی شهر مشهد"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۳۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ مصطفی شکوری؛ علی بنی عامریان و هادی ملکی، "الگو های شهرسازی نوین"، همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران ۱۳۹۵
۳۲ دریافت فایل PDF مقاله seidbeigi, Sadegh & Sajad Jalilian, "Border Market study (Feedback Case Study border city of Mehran)", National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture ۱۳۹۵
۳۳ دریافت فایل PDF مقاله seidbeigi, Sadegh; abdolah zaredarneiany & ali hlssein shahin, "criticize on how to obtain a certificate of byild ing permits in the municipality of ilam", International Conference on art, architecture and applied ۱۳۹۵
۳۴ دریافت فایل PDF مقاله seidbeigi, Sadegh, "investigate local architecture cold and mountainous regions of iran and its role in the design of architectural spaces (case study: ilam local architecture).", International Conference on art, architecture and applied ۱۳۹۵
۳۵ دریافت فایل PDF مقاله seidbeigi, Sadegh, "investigate the relationship between ethics, citizenship and its im pact on urban traffic cas study of ilam", International Conference on art, architecture and applied ۱۳۹۵
۳۶ دریافت فایل PDF مقاله seidbeigi, Sadegh, "Study the causes of socio-economic phenome non affecting urban begging, A Case study of railway square tehran.", International Conference on art, architecture and applied ۱۳۹۵
۳۷ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی تاثیر روانی رنگ و فرم در طراحی واحدهای مسکونی نمونه موردی ایلام"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۵
۳۸ دریافت فایل PDF مقاله سیاسر، مرتضی؛ صادق صیدبیگی و صادق حیدری زاده، "بررسی تاثیر گردشگری شهری بر کاربری های اراضی در بخش مرکزی شهر مشهد"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۳۹ دریافت فایل PDF مقاله سرور، رحیم؛ مرتضی سیاسر و صادق صیدبیگی، "بررسی تئوری شهر هوشمند با بکارگیری تغییر سلولی کاربری ها در توسعه شهری ( با استفاده از مدلسازی آتاماتای سلولی گرافی )"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۴۰ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ علی بنی عامریان و کوروش شیرزادی، "بررسی دلایل موثر بر افزایش تعداد تاکسی های شهر سنندج و ارتباط آن با کیفیت ترافیک شهر"، همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران ۱۳۹۵
۴۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی نقش تبلیغات شهری در منظر فضای شهری نمونه موردی: خیابان ولیعصر شهر تهران"، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۵
۴۲ دریافت فایل PDF مقاله سرور، رحیم و صادق صیدبیگی، "بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( نمونه موردی شهر ایلام )"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۴۳ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ علی حسین شاهین و عبدالله زارع درنیانی، "بررسی و ارزیابی ظرفیت های اکوتوریستی در دریاچه پریشان و راه های بهره ور سازی آن"، کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها ، تهران ۱۳۹۵
۴۴ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق و سجاد صیدبیگی، "تاثیر توسعه فضایی شهر سرابله بر تحولات حوزه نفوذ آن در دهه 1390-1380 ( مطالعه موردی روستای زنجیره علیا )"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۴۵ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "تاثیر طراحی پیاده راه بر تعاملات اجتماعی افراد (نمونه موردی خیابان مختاری شهر تهران)"، اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، مازندران ۱۳۹۵
۴۶ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق و محمدحسین صمدی، "تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی ( نمونه ی موردی ؛ شهر مریوان)"، همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، تهران ۱۳۹۵
۴۷ دریافت فایل PDF مقاله شمس، مجید؛ فریبا سلیمانی؛ صادق صیدبیگی و فاطمه طاهری، "تحلیلی بر شناخت محله در شهر ایرانی - اسلامی روند گذشته تاریخی تا امروز"، کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ، تهران ۱۳۹۵
۴۸ دریافت فایل PDF مقاله شمس درخش، پریوش و صادق صیدبیگی، "توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به منظور مقایسه با روابط تجربی بارش رواناب"، همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، تهران ۱۳۹۵
۴۹ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر پیاده مداری (نمونه مورد مطالعه خیابان سعدی شهر ایلام)"، اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، مازندران ۱۳۹۵
۵۰ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "مدیریت یکپارچه شهری در ایران موانع و چالش ها مطالعه موردی شهر ایلام"، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم ۱۳۹۵
۵۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق و آذیتا رجبی، "آسیب شناسی اجتماعی خارج از محدوده شهرحاشیه نشینی نمونه موردی محله کمربندی شهر ایلام"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران ۱۳۹۴
۵۲ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "آسیب شناسی مسکن مهر نمونه موردی مسکن مهر ایلام"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۵۳ دریافت فایل PDF مقاله پیرمرادیان، زهرا؛ مجتبی امراللهی و صادق صیدبیگی، "ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی الگوی سکونت آپارتمانی مطالعه موردی شهریزد"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران ۱۳۹۴
۵۴ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "ارزیابی منظر شهری ایلام طی سال های 1390-1335"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۵۵ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی بافت فرسوده ناحیه مرکزی شهرایلام (با تاکید بر ویژگی های کالبدی)"، کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، تهران ۱۳۹۴
۵۶ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی تاثیراثربخشی معماری سبزدربهبود بیماران بیمارستان امام خمینی شهرایلام"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۴
۵۷ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ عبدالله زارع درنیانی و علی حسین شاهین، "بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی:میدان 22 بهمن شهر ایلام"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه ۱۳۹۴
۵۸ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق و محمد حسین صمدی، "بررسی تغییرات کمی وکیفی مسکن درشهر ایلام و پیش بینی مسکن مورد نیاز تا افق 1404"، اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، شیراز ۱۳۹۴
۵۹ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی علل بی هویتی نماها در سیمای بصری شهر ایلام"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۰ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی مبلمان شهری و نقش آن در هویت بخشی شهر ایلام"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق و محمد حسین صمدی، "بررسی نظام شهری استان ایلام بر پایه مدل های کمی"، اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران ، شیراز ۱۳۹۴
۶۲ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "بررسی وضعیت مکانیابی مسکن مهر شهر ایلام از بعد عوامل طبیعی"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۳ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "برنامه ریزی راهبردی جهت دستیابی به امنیت شهری پایدار در نواحی ناامن شهری (نمونه موردی : ناحیه بانبرز منطقه 2 شهر ایلام)"، کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، تهران ۱۳۹۴
۶۴ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ عبدالله زارع درنیانی و علی حسین شاهی، "تاثیرزیباسازی سیمای شهری بررفتار شهروندان"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۵ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "شهرهای خلاق و (نا)پایداری:از طبقاط اجتماعی خلاق تا شهرهای خلاق پایدارنویسندگان: ساشا کاگان و جولیا هان دانشگاه لوفانا لونبرگ آلمان"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۶ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه ۱۳۹۴
۶۷ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق، "نقش مدیریت شهری درتوسعه فیزیکی شهر(مطالعه موردی: شهرایلام)"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۴
۶۸ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ عبدالله زارع درنیانی و علی حسین شاهین، "گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه ۱۳۹۴
۶۹ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ رحیم سرور و زهرا پیرمرادیان، "تحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهرمطالعه موردی شهر ایلام"، کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۳

فعالیتهای اجرایی در کنفرانسهای کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کارگروه برنامه ریزی شهری دومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس با همکاری مراکز معتبر علمی، تهران ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
دبیر کارگروه برنامه ریزی شهری چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019) دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران -دانشکده فنی سالن شهید چمران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران- دانشگاه تهران ۲۸ آذر ۱۳۹۷
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان ۲۵ مهر ۱۳۹۷
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر کنفرانس کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۶
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۵
دبیر کمیته هماهنگی ارائه مقالات کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق ۱۳ دی ۱۳۹۵

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ محمد نصیری؛ سروش برازان لطفی و سیدحسن رسولی، "کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی محله فرحزاد در برابر زلزله احتمالی تهران"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره ۹، شماره ۲ ۱۳۹۸
۲ دریافت فایل PDF مقاله دیوسالار، اسداله؛ صادق صیدبیگی و الهام رضایی پرچپکلایی، "بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم (مطالعه موردی: شهر ساری)"، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره ۲، شماره ۷ ۱۳۹۷
۳ دریافت فایل PDF مقاله سبحانی، نوبخت؛ مریم بیرانوندزاده؛ محسن گرامی طیبی و صادق صیدبیگی، "واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)"، دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، دوره ۵، شماره ۲ ۱۳۹۷
۴ دریافت فایل PDF مقاله ایزدفر، الهام؛ صادق صیدبیگی و نجما ایزدفر، "بررسی راهکارهای توانمندسازی خطوط اتوبوس رانی تندرو (BRT) شهر اصفهان با استفاده از تحلیل SWOT"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۲ ۱۳۹۵
۵ دریافت فایل PDF مقاله صیدبیگی، صادق؛ علی بنی عامریان و اسماعیل رضایی، "بررسی روند شکل گیری و تغییرات بافت کالبدی شهر بندرگز"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۳ ۱۳۹۵
۶ دریافت فایل PDF مقاله بنی عامریان، علی و صادق صیدبیگی، "بررسی روند گسترش فیزیکی شهر کرمانشاه و اثرات زیست محیطی آن از آغاز انقلاب تا کنون"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۱ ۱۳۹۵
۷ دریافت فایل PDF مقاله بنی عامریان، علی؛ صادق صیدبیگی و مصطفی آقاعلیخانی، "بررسی میزان تحقق طرح جامع شهر قزوین (سال 1386 ) با تکیه بر ارزیابی عملکرد کمیسیون طرح تفصیلی (1377 الی 1386)"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۳ ۱۳۹۵
۸ دریافت فایل PDF مقاله ملکی، هادی؛ صادق صیدبیگی و علی بنی عامریان، "تحلیل کاربری اراضی شهری با نگرشی بر توسعه پایدار شهری محله شیان تهران"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۳ ۱۳۹۵
۹ دریافت فایل PDF مقاله کشکولی، محمدرضا و صادق صیدبیگی، "مدیریت یکپارچه شهری و شهر سبز پایدار"، فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، دوره ۱، شماره ۳ ۱۳۹۵
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله کشکولی، محمدرضا و صادق صیدبیگی، "نقش و جایگاه برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی ( سیل و زلزله) در شهرستان اسدآباد با استفاده از تحلیل SWOT"، ماهنامه شباک، دوره ۲، شماره ۸ ۱۳۹۵

فعالیتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی یزد-ایران

تالیفات صادق صیدبیگی

ردیف نوع تالیف عنوان ناشر سال نشر زبان
۱ کتاب حمل و نقل شهری و محیط زیست؛ مسائل، گزینه ها و تجزیه و تحلیل سیاست انتشارات هوشمند تدبیر تهران ۱۳۹۸ فارسی
۲ کتاب شهر سبز؛ پارک های خلاقانه برای شهرهای کوچک انتشارات هوشمند تدبیر تهران ۱۳۹۸ فارسی
۳ کتاب برنامه ریزی شهری در عصر دیجیتال انتشارات هوشمند تدبیر تهران ۱۳۹۸ فارسی
۴ کتاب تصاویری از شهر آینده؛ زمان و فضا برای توسعه پایدار انتشارات جهاد دانشگاهی استان گیلان ۱۳۹۸ فارسی
۵ کتاب برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران آب انتشارات هوشمند تدبیر تهران ۱۳۹۸ فارسی
۶ کتاب برنامه ریزی شهری برای شهرهای سالم اروپایی انتشارات جهاد دانشگاهی استان گیلان ۱۳۹۷ فارسی

سوابق شغلی و تخصصی صادق صیدبیگی

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ سایر سوابق مشاور شرکت مهندسین مشاور تحکیم عمران آرتین ، تهران . ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۲ سایر سوابق منتخب پنجمین دوره انتخابات انجمن های شورایاری محلات شهر تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
۳ سابقه کار دانشگاهی مدرس دانشگاه ۱۳۹۶-۱۳۹۸

سوابق حضور صادق صیدبیگی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیف عنوان دوره برگزار کننده/محل برگزاری سال
۱ گوهی پایان دوره آینده پژوهی موسسه چشم انداز و آینده پژوهی تهران ۱۳۹۸
۲ دارای گواهینامه مهارت نرم افزار نقشه کشی ArcGIS از سازمان آموزش فنی و حرفه ای مرکز تهران. ۱۳۹۸
۳ دارای گواهینامه مهارت نرم افزار نقشه کشی AutoCAD از سازمان آموزش فنی و حرفه ای مرکز تهران. ۱۳۹۸
۴ دارای گواهینامه مهارت ICDL از سازمان آموزش فنی و حرفه ای مرکز تهران. ۱۳۹۸
۵ دارای گواهینامه مهارت نرم افزار ENVI از سازمان آموزش فنی و حرفه ای مرکز تهران. ۱۳۹۸
۶ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها؛ استاد کارگاه : دکتر پراوین کومار ( Dr.S. Praveen Kumar ) و مصطفی علی بیگی از دانشگاه بی هاراث هند؛ موضوع : مقاله نویسی با رویکرد کاربردی هنر و معماری. Tehran- Iran ۱۳۹۶
۷ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها؛ استاد کارگاه : دکتر الگا لاورنوا ( Dr. Olga Lavrenova ) از موسسه INION روسیه؛ موضوع : City as Metaphor Tehran- Iran ۱۳۹۶
۸ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها؛ استاد کارگاه : دکتر الکساندرا دیچزاریس( DR. Alessandra De Cesaris ) از دانشگاه ساپینزا ایتالیا؛ موضوع : Space, Visual Arts, Metro Stations, Public Tehran- Iran ۱۳۹۶
۹ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی فلسفه حقوق شهروندی موسسه دانش گستر حقوق شهروندی تهران ۱۳۹۵
۱۰ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی حقوق شهروندی و اقتصاد شهری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی تهران ۱۳۹۵
۱۱ گواهی پایان دوره شرکت در کارگاه تخصصی حقوق شهروندی و افراد توانخواه موسسه دانش گستر حقوق شهروندی تهران ۱۳۹۵

سایر موارد

ردیف عنوان
۱ عضو هیئت داوران نشریه علمی ـ پژوهشی معماری و شهرسازی ایران، تهران .
۲ عضو هیئت داوران نشریه علمی ـ پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۳ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
۴ عضو فعالان علم و پژوهش ایران (سیویلیکا) و عضو شبکه پژوهشگران ایرانی
۵ عضو هیئت داوران مجله علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز.
۶ عضو هیئت داوران نشریه علمی ـ پژوهشی معماری و شهرسازی( فصلنامه آرمانشهر) تهران .
۷ عضو هیئت داوران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران
۸ عضو هیئت داوران نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
۹ عضو هیئت داوران نشریه علمی ـ پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران.
۱۰ عضو هیئت داوران نشریه علمی ـ پژوهشی مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
۱۱ عضو هیئت داوران فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
۱۲ عضو هیئت داوران سامانه یکپارچه نشریات ناجا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی - پژوهشکده مدیریت راهبردهای انتظامی
۱۳ عضو هیئت داوران نشریه علمی - پژوهشی آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۴ عضو هیئت تحریریه مجلـه‌ علمی جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری.
۱۵ عضو هیئت داوران نشریه علمی - پژوهشی شهر ایمن
۱۶ عضو هیئت تحریریه مجله علمی مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری
۱۷ عضو هیئت تحریریه مجله علمی مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری
۱۸ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین کنگره بین‌المللی هنر، معماری و کاربردها ، تهران .
۱۹ عضو هیئت تحریریه نشریه علمی-تخصصی معماری شناسی
۲۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
۲۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
۲۲ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و علوم محیطی، تهران .
۲۳ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام . تبریز.
۲۴ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
۲۵ عضو هیئت‌داوران دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار، تهران .
۲۶ عضو کمیته داوری پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی .
۲۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران .
۲۸ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین دومین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
۲۹ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران.
۳۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران .
۳۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین کنگره بین‌المللی علوم زمین و توسعه شهری، جهاد دانشگاهی تبریز.
۳۲ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران اولین کنفرانس بین‌المللی هنر، معماری و کاربردها. تهران.
۳۳ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی؛ دانشگاه تهران.
۳۴ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، مشهد.
۳۵ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران اولین کنفرانس بین‌المللی کاربرد تحقیق و پژوهش در علوم و مهندسی، تهران، 1395.
۳۶ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران اولین کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر. مشهد.
۳۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین همایش مدیریت و علوم انسانی در ایران. دانشگاه تهران.
۳۸ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران و معماری و شهرسازی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
۳۹ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران نخستین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری. کرمان.
۴۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران.
۴۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، استانبول، ترکیه.
۴۲ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم. تهران.
۴۳ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران.
۴۴ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز، دانشگاه مازندران – بابلسر.
۴۵ عضو هیئت‌داوران و کمیته علمی دومین کنفرانس بین‌المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز.
۴۶ عضو هیئت‌داوران سومین کنگره بین‌المللی افق‌های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد معماری و شهرسازی پایدار، تهران.
۴۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس بین‌المللی مدیریت تغییر و تحول «تحول اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی»، تهران.
۴۸ عضو هیئت‌داوران اولین همایش بین‌المللی شهر جدید، تهران.
۴۹ عضو هیئت‌داوران سومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه.
۵۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنگره بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان - دبی 2016.
۵۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران همایش مدیریت بحران شهری در منطقه مرکزی ایران، شهرداری آران و بیدگل.
۵۲ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنگره بین‌المللی معماری، زیست‌بوم و توریسم، تهران.
۵۳ عضو هیئت‌داوران اولین کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، تهران
۵۴ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری
۵۵ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
۵۶ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
۵۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران
۵۸ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
۵۹ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
۶۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس پدافند کالبدی با محوریت عمران ، معماری و شهرسازی
۶۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
۶۲ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران
۶۳ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران پنجمین کنفرانس ملی علوم جغرافیایی
۶۴ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین کنفرانس علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری
۶۵ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و باز آفرینی شهری، اصفهان
۶۶ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، همدان
۶۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهاردهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، کرمان
۶۸ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت، شیراز
۶۹ دبیر کار گروه برنامه ریزی شهری چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)، دانشگاه تهران
۷۰ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران نخستین همایش ملّی« آینده ¬نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ¬ای دانشگاه باهنر کرمان .
۷۱ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد.
۷۲ عضو هیئت داوران فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلۀ پژوهش گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی.
۷۳ عضو هیئت داوران فصلنامه پژوهشی مطالعات عمران شهری، ایلام .
۷۴ عضو هیئت داوران فصلنامه پژوهشی توسعه فضاهای پیراشهری، دانشگاه خوارزمی تهران.
۷۵ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر، دانشگاه تهران
۷۶ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۷۷ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، شیراز
۷۸ عضو جامعه نویسندگان و اهل قلم ایران
۷۹ عضو کمیته علمی و هیئت‌داوران کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد.
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۷/۴/۱۷ - تعداد مشاهده ۳۳۴۲ بار

تماس با صادق صیدبیگی

آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه صادق صیدبیگی

علایق شخصی

  • معماری و شهرسازی
  • آینده پژوهی
  • برنامه ریزی شهری

کنفرانسهای مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی

مجلات مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی

نشستهای علمی مرتبط با تخصص معماری و شهرسازی